PageRenderTime 17ms CodeModel.GetById 16ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/README

http://github.com/divo1/ini
#! | 11 lines | 9 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | 3c75cbbdd04ce6d61c39e7075c6d94ba MD5 | raw file
 1Na razie podstawowe przegladanie ini dzia?a.
 2Ca?y plik jest wczytywany do pami?ci i dost?p do niego jest przez odpowiedni? klas?.
 3
 4TODO:
 5
 6DONE:
 7-dziedziczenie sekcji - 21.04.2011
 8-dodanie parsowania tablic
 9-je?eli nie ma wartosc=cos, a jest wartosc.wartosc1=cos, to wartosc ma zwrocic array
10-count
11-dodac nadpisywanie wartosci przez kolejne elementy