PageRenderTime 41ms CodeModel.GetById 17ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/binding/win32/gdipluscolor.d

http://github.com/wilkie/djehuty
D | 307 lines | 231 code | 37 blank | 39 comment | 0 complexity | 975185ea9adae65b01449bf4a804de3d MD5 | raw file
 1. /*
 2. * gdicolorplus.d
 3. *
 4. * This module binds GdiPlusColor.h to D. The original copyright notice
 5. * is preserved below.
 6. *
 7. * Author: Dave Wilkinson
 8. * Originated: November 25th, 2009
 9. *
 10. */
 11. module binding.win32.gdicolorplus;
 12. import binding.win32.windef;
 13. import binding.win32.winbase;
 14. import binding.win32.winnt;
 15. import binding.win32.wingdi;
 16. import binding.win32.gdiplustypes;
 17. import binding.win32.gdipluspixelformats;
 18. /**************************************************************************\
 19. *
 20. * Copyright (c) 1998-2001, Microsoft Corp. All Rights Reserved.
 21. *
 22. * Module Name:
 23. *
 24. * GdiplusColor.h
 25. *
 26. * Abstract:
 27. *
 28. * GDI+ Color Object
 29. *
 30. \**************************************************************************/
 31. extern(System):
 32. //----------------------------------------------------------------------------
 33. // Color mode
 34. //----------------------------------------------------------------------------
 35. enum ColorMode {
 36. ColorModeARGB32 = 0,
 37. ColorModeARGB64 = 1
 38. }
 39. //----------------------------------------------------------------------------
 40. // Color Channel flags
 41. //----------------------------------------------------------------------------
 42. enum ColorChannelFlags {
 43. ColorChannelFlagsC = 0,
 44. ColorChannelFlagsM,
 45. ColorChannelFlagsY,
 46. ColorChannelFlagsK,
 47. ColorChannelFlagsLast
 48. }
 49. //----------------------------------------------------------------------------
 50. // Color
 51. //----------------------------------------------------------------------------
 52. class Color {
 53. // Construct an opaque Color object with
 54. // the specified Red, Green, Blue values.
 55. //
 56. // Color values are not premultiplied.
 57. this() {
 58. }
 59. this(in BYTE r, in BYTE g, in BYTE b) {
 60. this(MakeARGB(255, r, g, b));
 61. }
 62. this(in BYTE a, in BYTE r, in BYTE g, in BYTE b) {
 63. this(MakeARGB(a, r, g, b));
 64. }
 65. this(in ARGB argb) {
 66. Argb = argb;
 67. }
 68. BYTE GetAlpha() {
 69. return cast(BYTE) (Argb >> AlphaShift);
 70. }
 71. BYTE GetA() {
 72. return GetAlpha();
 73. }
 74. BYTE GetRed() {
 75. return cast(BYTE) (Argb >> RedShift);
 76. }
 77. BYTE GetR() {
 78. return GetRed();
 79. }
 80. BYTE GetGreen() {
 81. return cast(BYTE) (Argb >> GreenShift);
 82. }
 83. BYTE GetG() {
 84. return GetGreen();
 85. }
 86. BYTE GetBlue() {
 87. return cast(BYTE) (Argb >> BlueShift);
 88. }
 89. BYTE GetB() {
 90. return GetBlue();
 91. }
 92. ARGB GetValue() {
 93. return Argb;
 94. }
 95. VOID SetValue(in ARGB argb) {
 96. Argb = argb;
 97. }
 98. VOID SetFromCOLORREF(in COLORREF rgb) {
 99. Argb = MakeARGB(255, GetRValue(rgb), GetGValue(rgb), GetBValue(rgb));
 100. }
 101. COLORREF ToCOLORREF() {
 102. return (cast(COLORREF)((cast(BYTE)(GetRed())|(cast(WORD)(cast(BYTE)(GetGreen()))<<8))|((cast(DWORD)cast(BYTE)(GetBlue()))<<16)));
 103. }
 104. // Common color constants
 105. enum : ARGB {
 106. AliceBlue = 0xFFF0F8FF,
 107. AntiqueWhite = 0xFFFAEBD7,
 108. Aqua = 0xFF00FFFF,
 109. Aquamarine = 0xFF7FFFD4,
 110. Azure = 0xFFF0FFFF,
 111. Beige = 0xFFF5F5DC,
 112. Bisque = 0xFFFFE4C4,
 113. Black = 0xFF000000,
 114. BlanchedAlmond = 0xFFFFEBCD,
 115. Blue = 0xFF0000FF,
 116. BlueViolet = 0xFF8A2BE2,
 117. Brown = 0xFFA52A2A,
 118. BurlyWood = 0xFFDEB887,
 119. CadetBlue = 0xFF5F9EA0,
 120. Chartreuse = 0xFF7FFF00,
 121. Chocolate = 0xFFD2691E,
 122. Coral = 0xFFFF7F50,
 123. CornflowerBlue = 0xFF6495ED,
 124. Cornsilk = 0xFFFFF8DC,
 125. Crimson = 0xFFDC143C,
 126. Cyan = 0xFF00FFFF,
 127. DarkBlue = 0xFF00008B,
 128. DarkCyan = 0xFF008B8B,
 129. DarkGoldenrod = 0xFFB8860B,
 130. DarkGray = 0xFFA9A9A9,
 131. DarkGreen = 0xFF006400,
 132. DarkKhaki = 0xFFBDB76B,
 133. DarkMagenta = 0xFF8B008B,
 134. DarkOliveGreen = 0xFF556B2F,
 135. DarkOrange = 0xFFFF8C00,
 136. DarkOrchid = 0xFF9932CC,
 137. DarkRed = 0xFF8B0000,
 138. DarkSalmon = 0xFFE9967A,
 139. DarkSeaGreen = 0xFF8FBC8B,
 140. DarkSlateBlue = 0xFF483D8B,
 141. DarkSlateGray = 0xFF2F4F4F,
 142. DarkTurquoise = 0xFF00CED1,
 143. DarkViolet = 0xFF9400D3,
 144. DeepPink = 0xFFFF1493,
 145. DeepSkyBlue = 0xFF00BFFF,
 146. DimGray = 0xFF696969,
 147. DodgerBlue = 0xFF1E90FF,
 148. Firebrick = 0xFFB22222,
 149. FloralWhite = 0xFFFFFAF0,
 150. ForestGreen = 0xFF228B22,
 151. Fuchsia = 0xFFFF00FF,
 152. Gainsboro = 0xFFDCDCDC,
 153. GhostWhite = 0xFFF8F8FF,
 154. Gold = 0xFFFFD700,
 155. Goldenrod = 0xFFDAA520,
 156. Gray = 0xFF808080,
 157. Green = 0xFF008000,
 158. GreenYellow = 0xFFADFF2F,
 159. Honeydew = 0xFFF0FFF0,
 160. HotPink = 0xFFFF69B4,
 161. IndianRed = 0xFFCD5C5C,
 162. Indigo = 0xFF4B0082,
 163. Ivory = 0xFFFFFFF0,
 164. Khaki = 0xFFF0E68C,
 165. Lavender = 0xFFE6E6FA,
 166. LavenderBlush = 0xFFFFF0F5,
 167. LawnGreen = 0xFF7CFC00,
 168. LemonChiffon = 0xFFFFFACD,
 169. LightBlue = 0xFFADD8E6,
 170. LightCoral = 0xFFF08080,
 171. LightCyan = 0xFFE0FFFF,
 172. LightGoldenrodYellow = 0xFFFAFAD2,
 173. LightGray = 0xFFD3D3D3,
 174. LightGreen = 0xFF90EE90,
 175. LightPink = 0xFFFFB6C1,
 176. LightSalmon = 0xFFFFA07A,
 177. LightSeaGreen = 0xFF20B2AA,
 178. LightSkyBlue = 0xFF87CEFA,
 179. LightSlateGray = 0xFF778899,
 180. LightSteelBlue = 0xFFB0C4DE,
 181. LightYellow = 0xFFFFFFE0,
 182. Lime = 0xFF00FF00,
 183. LimeGreen = 0xFF32CD32,
 184. Linen = 0xFFFAF0E6,
 185. Magenta = 0xFFFF00FF,
 186. Maroon = 0xFF800000,
 187. MediumAquamarine = 0xFF66CDAA,
 188. MediumBlue = 0xFF0000CD,
 189. MediumOrchid = 0xFFBA55D3,
 190. MediumPurple = 0xFF9370DB,
 191. MediumSeaGreen = 0xFF3CB371,
 192. MediumSlateBlue = 0xFF7B68EE,
 193. MediumSpringGreen = 0xFF00FA9A,
 194. MediumTurquoise = 0xFF48D1CC,
 195. MediumVioletRed = 0xFFC71585,
 196. MidnightBlue = 0xFF191970,
 197. MintCream = 0xFFF5FFFA,
 198. MistyRose = 0xFFFFE4E1,
 199. Moccasin = 0xFFFFE4B5,
 200. NavajoWhite = 0xFFFFDEAD,
 201. Navy = 0xFF000080,
 202. OldLace = 0xFFFDF5E6,
 203. Olive = 0xFF808000,
 204. OliveDrab = 0xFF6B8E23,
 205. Orange = 0xFFFFA500,
 206. OrangeRed = 0xFFFF4500,
 207. Orchid = 0xFFDA70D6,
 208. PaleGoldenrod = 0xFFEEE8AA,
 209. PaleGreen = 0xFF98FB98,
 210. PaleTurquoise = 0xFFAFEEEE,
 211. PaleVioletRed = 0xFFDB7093,
 212. PapayaWhip = 0xFFFFEFD5,
 213. PeachPuff = 0xFFFFDAB9,
 214. Peru = 0xFFCD853F,
 215. Pink = 0xFFFFC0CB,
 216. Plum = 0xFFDDA0DD,
 217. PowderBlue = 0xFFB0E0E6,
 218. Purple = 0xFF800080,
 219. Red = 0xFFFF0000,
 220. RosyBrown = 0xFFBC8F8F,
 221. RoyalBlue = 0xFF4169E1,
 222. SaddleBrown = 0xFF8B4513,
 223. Salmon = 0xFFFA8072,
 224. SandyBrown = 0xFFF4A460,
 225. SeaGreen = 0xFF2E8B57,
 226. SeaShell = 0xFFFFF5EE,
 227. Sienna = 0xFFA0522D,
 228. Silver = 0xFFC0C0C0,
 229. SkyBlue = 0xFF87CEEB,
 230. SlateBlue = 0xFF6A5ACD,
 231. SlateGray = 0xFF708090,
 232. Snow = 0xFFFFFAFA,
 233. SpringGreen = 0xFF00FF7F,
 234. SteelBlue = 0xFF4682B4,
 235. Tan = 0xFFD2B48C,
 236. Teal = 0xFF008080,
 237. Thistle = 0xFFD8BFD8,
 238. Tomato = 0xFFFF6347,
 239. Transparent = 0x00FFFFFF,
 240. Turquoise = 0xFF40E0D0,
 241. Violet = 0xFFEE82EE,
 242. Wheat = 0xFFF5DEB3,
 243. White = 0xFFFFFFFF,
 244. WhiteSmoke = 0xFFF5F5F5,
 245. Yellow = 0xFFFFFF00,
 246. YellowGreen = 0xFF9ACD32
 247. }
 248. // Shift count and bit mask for A, R, G, B components
 249. enum {
 250. AlphaShift = 24,
 251. RedShift = 16,
 252. GreenShift = 8,
 253. BlueShift = 0
 254. }
 255. enum {
 256. AlphaMask = 0xff000000,
 257. RedMask = 0x00ff0000,
 258. GreenMask = 0x0000ff00,
 259. BlueMask = 0x000000ff
 260. }
 261. // Assemble A, R, G, B values into a 32-bit integer
 262. static ARGB MakeARGB(in BYTE a, in BYTE r, in BYTE g, in BYTE b) {
 263. return ((cast(ARGB) (b) << BlueShift) |
 264. (cast(ARGB) (g) << GreenShift) |
 265. (cast(ARGB) (r) << RedShift) |
 266. (cast(ARGB) (a) << AlphaShift));
 267. }
 268. protected:
 269. ARGB Argb = Black;
 270. }