PageRenderTime 36ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 20ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/binding/win32/gdipluscolor.d

http://github.com/wilkie/djehuty
D | 307 lines | 231 code | 37 blank | 39 comment | 0 complexity | 975185ea9adae65b01449bf4a804de3d MD5 | raw file
 1/*
 2 * gdicolorplus.d
 3 *
 4 * This module binds GdiPlusColor.h to D. The original copyright notice
 5 * is preserved below.
 6 *
 7 * Author: Dave Wilkinson
 8 * Originated: November 25th, 2009
 9 *
 10 */
 11
 12module binding.win32.gdicolorplus;
 13
 14import binding.win32.windef;
 15import binding.win32.winbase;
 16import binding.win32.winnt;
 17import binding.win32.wingdi;
 18
 19import binding.win32.gdiplustypes;
 20import binding.win32.gdipluspixelformats;
 21
 22/**************************************************************************\
 23*
 24* Copyright (c) 1998-2001, Microsoft Corp. All Rights Reserved.
 25*
 26* Module Name:
 27*
 28*  GdiplusColor.h
 29*
 30* Abstract:
 31*
 32*  GDI+ Color Object
 33*
 34\**************************************************************************/
 35
 36extern(System):
 37
 38//----------------------------------------------------------------------------
 39// Color mode
 40//----------------------------------------------------------------------------
 41
 42enum ColorMode {
 43  ColorModeARGB32 = 0,
 44  ColorModeARGB64 = 1
 45}
 46
 47//----------------------------------------------------------------------------
 48// Color Channel flags
 49//----------------------------------------------------------------------------
 50
 51enum ColorChannelFlags {
 52  ColorChannelFlagsC = 0,
 53  ColorChannelFlagsM,
 54  ColorChannelFlagsY,
 55  ColorChannelFlagsK,
 56  ColorChannelFlagsLast
 57}
 58
 59//----------------------------------------------------------------------------
 60// Color
 61//----------------------------------------------------------------------------
 62
 63class Color {
 64
 65  // Construct an opaque Color object with
 66  // the specified Red, Green, Blue values.
 67  //
 68  // Color values are not premultiplied.
 69
 70	this() {
 71	}
 72
 73  this(in BYTE r, in BYTE g, in BYTE b) {
 74    this(MakeARGB(255, r, g, b));
 75  }
 76
 77  this(in BYTE a, in BYTE r, in BYTE g, in BYTE b) {
 78    this(MakeARGB(a, r, g, b));
 79  }
 80
 81  this(in ARGB argb) {
 82    Argb = argb;    
 83  }
 84
 85  BYTE GetAlpha() {
 86    return cast(BYTE) (Argb >> AlphaShift);
 87  }
 88
 89  BYTE GetA() {
 90    return GetAlpha();
 91  }
 92
 93  BYTE GetRed() {
 94    return cast(BYTE) (Argb >> RedShift);
 95  }
 96
 97  BYTE GetR() {
 98    return GetRed();
 99  }
100
101  BYTE GetGreen() {
102    return cast(BYTE) (Argb >> GreenShift);
103  }
104
105  BYTE GetG() {
106    return GetGreen();
107  }
108
109  BYTE GetBlue() {
110    return cast(BYTE) (Argb >> BlueShift);
111  }
112
113  BYTE GetB() {
114    return GetBlue();
115  }
116
117  ARGB GetValue() {
118    return Argb;
119  }
120
121  VOID SetValue(in ARGB argb) {
122    Argb = argb;
123  }
124
125  VOID SetFromCOLORREF(in COLORREF rgb) {
126    Argb = MakeARGB(255, GetRValue(rgb), GetGValue(rgb), GetBValue(rgb));
127  }
128
129  COLORREF ToCOLORREF() {
130  	return (cast(COLORREF)((cast(BYTE)(GetRed())|(cast(WORD)(cast(BYTE)(GetGreen()))<<8))|((cast(DWORD)cast(BYTE)(GetBlue()))<<16)));
131  }
132
133  // Common color constants
134
135  enum : ARGB {
136    AliceBlue      = 0xFFF0F8FF,
137    AntiqueWhite     = 0xFFFAEBD7,
138    Aqua         = 0xFF00FFFF,
139    Aquamarine      = 0xFF7FFFD4,
140    Azure        = 0xFFF0FFFF,
141    Beige        = 0xFFF5F5DC,
142    Bisque        = 0xFFFFE4C4,
143    Black        = 0xFF000000,
144    BlanchedAlmond    = 0xFFFFEBCD,
145    Blue         = 0xFF0000FF,
146    BlueViolet      = 0xFF8A2BE2,
147    Brown        = 0xFFA52A2A,
148    BurlyWood      = 0xFFDEB887,
149    CadetBlue      = 0xFF5F9EA0,
150    Chartreuse      = 0xFF7FFF00,
151    Chocolate      = 0xFFD2691E,
152    Coral        = 0xFFFF7F50,
153    CornflowerBlue    = 0xFF6495ED,
154    Cornsilk       = 0xFFFFF8DC,
155    Crimson       = 0xFFDC143C,
156    Cyan         = 0xFF00FFFF,
157    DarkBlue       = 0xFF00008B,
158    DarkCyan       = 0xFF008B8B,
159    DarkGoldenrod    = 0xFFB8860B,
160    DarkGray       = 0xFFA9A9A9,
161    DarkGreen      = 0xFF006400,
162    DarkKhaki      = 0xFFBDB76B,
163    DarkMagenta     = 0xFF8B008B,
164    DarkOliveGreen    = 0xFF556B2F,
165    DarkOrange      = 0xFFFF8C00,
166    DarkOrchid      = 0xFF9932CC,
167    DarkRed       = 0xFF8B0000,
168    DarkSalmon      = 0xFFE9967A,
169    DarkSeaGreen     = 0xFF8FBC8B,
170    DarkSlateBlue    = 0xFF483D8B,
171    DarkSlateGray    = 0xFF2F4F4F,
172    DarkTurquoise    = 0xFF00CED1,
173    DarkViolet      = 0xFF9400D3,
174    DeepPink       = 0xFFFF1493,
175    DeepSkyBlue     = 0xFF00BFFF,
176    DimGray       = 0xFF696969,
177    DodgerBlue      = 0xFF1E90FF,
178    Firebrick      = 0xFFB22222,
179    FloralWhite     = 0xFFFFFAF0,
180    ForestGreen     = 0xFF228B22,
181    Fuchsia       = 0xFFFF00FF,
182    Gainsboro      = 0xFFDCDCDC,
183    GhostWhite      = 0xFFF8F8FF,
184    Gold         = 0xFFFFD700,
185    Goldenrod      = 0xFFDAA520,
186    Gray         = 0xFF808080,
187    Green        = 0xFF008000,
188    GreenYellow     = 0xFFADFF2F,
189    Honeydew       = 0xFFF0FFF0,
190    HotPink       = 0xFFFF69B4,
191    IndianRed      = 0xFFCD5C5C,
192    Indigo        = 0xFF4B0082,
193    Ivory        = 0xFFFFFFF0,
194    Khaki        = 0xFFF0E68C,
195    Lavender       = 0xFFE6E6FA,
196    LavenderBlush    = 0xFFFFF0F5,
197    LawnGreen      = 0xFF7CFC00,
198    LemonChiffon     = 0xFFFFFACD,
199    LightBlue      = 0xFFADD8E6,
200    LightCoral      = 0xFFF08080,
201    LightCyan      = 0xFFE0FFFF,
202    LightGoldenrodYellow = 0xFFFAFAD2,
203    LightGray      = 0xFFD3D3D3,
204    LightGreen      = 0xFF90EE90,
205    LightPink      = 0xFFFFB6C1,
206    LightSalmon     = 0xFFFFA07A,
207    LightSeaGreen    = 0xFF20B2AA,
208    LightSkyBlue     = 0xFF87CEFA,
209    LightSlateGray    = 0xFF778899,
210    LightSteelBlue    = 0xFFB0C4DE,
211    LightYellow     = 0xFFFFFFE0,
212    Lime         = 0xFF00FF00,
213    LimeGreen      = 0xFF32CD32,
214    Linen        = 0xFFFAF0E6,
215    Magenta       = 0xFFFF00FF,
216    Maroon        = 0xFF800000,
217    MediumAquamarine   = 0xFF66CDAA,
218    MediumBlue      = 0xFF0000CD,
219    MediumOrchid     = 0xFFBA55D3,
220    MediumPurple     = 0xFF9370DB,
221    MediumSeaGreen    = 0xFF3CB371,
222    MediumSlateBlue   = 0xFF7B68EE,
223    MediumSpringGreen  = 0xFF00FA9A,
224    MediumTurquoise   = 0xFF48D1CC,
225    MediumVioletRed   = 0xFFC71585,
226    MidnightBlue     = 0xFF191970,
227    MintCream      = 0xFFF5FFFA,
228    MistyRose      = 0xFFFFE4E1,
229    Moccasin       = 0xFFFFE4B5,
230    NavajoWhite     = 0xFFFFDEAD,
231    Navy         = 0xFF000080,
232    OldLace       = 0xFFFDF5E6,
233    Olive        = 0xFF808000,
234    OliveDrab      = 0xFF6B8E23,
235    Orange        = 0xFFFFA500,
236    OrangeRed      = 0xFFFF4500,
237    Orchid        = 0xFFDA70D6,
238    PaleGoldenrod    = 0xFFEEE8AA,
239    PaleGreen      = 0xFF98FB98,
240    PaleTurquoise    = 0xFFAFEEEE,
241    PaleVioletRed    = 0xFFDB7093,
242    PapayaWhip      = 0xFFFFEFD5,
243    PeachPuff      = 0xFFFFDAB9,
244    Peru         = 0xFFCD853F,
245    Pink         = 0xFFFFC0CB,
246    Plum         = 0xFFDDA0DD,
247    PowderBlue      = 0xFFB0E0E6,
248    Purple        = 0xFF800080,
249    Red         = 0xFFFF0000,
250    RosyBrown      = 0xFFBC8F8F,
251    RoyalBlue      = 0xFF4169E1,
252    SaddleBrown     = 0xFF8B4513,
253    Salmon        = 0xFFFA8072,
254    SandyBrown      = 0xFFF4A460,
255    SeaGreen       = 0xFF2E8B57,
256    SeaShell       = 0xFFFFF5EE,
257    Sienna        = 0xFFA0522D,
258    Silver        = 0xFFC0C0C0,
259    SkyBlue       = 0xFF87CEEB,
260    SlateBlue      = 0xFF6A5ACD,
261    SlateGray      = 0xFF708090,
262    Snow         = 0xFFFFFAFA,
263    SpringGreen     = 0xFF00FF7F,
264    SteelBlue      = 0xFF4682B4,
265    Tan         = 0xFFD2B48C,
266    Teal         = 0xFF008080,
267    Thistle       = 0xFFD8BFD8,
268    Tomato        = 0xFFFF6347,
269    Transparent     = 0x00FFFFFF,
270    Turquoise      = 0xFF40E0D0,
271    Violet        = 0xFFEE82EE,
272    Wheat        = 0xFFF5DEB3,
273    White        = 0xFFFFFFFF,
274    WhiteSmoke      = 0xFFF5F5F5,
275    Yellow        = 0xFFFFFF00,
276    YellowGreen     = 0xFF9ACD32
277  }
278
279  // Shift count and bit mask for A, R, G, B components
280
281  enum {
282    AlphaShift = 24,
283    RedShift  = 16,
284    GreenShift = 8,
285    BlueShift  = 0
286  }
287
288  enum {
289    AlphaMask  = 0xff000000,
290    RedMask   = 0x00ff0000,
291    GreenMask  = 0x0000ff00,
292    BlueMask  = 0x000000ff
293  }
294
295  // Assemble A, R, G, B values into a 32-bit integer
296
297  static ARGB MakeARGB(in BYTE a, in BYTE r, in BYTE g, in BYTE b) {
298    return ((cast(ARGB) (b) << BlueShift) |
299        (cast(ARGB) (g) << GreenShift) |
300        (cast(ARGB) (r) <<  RedShift) |
301        (cast(ARGB) (a) << AlphaShift));
302  }
303
304protected:
305
306  ARGB Argb = Black;
307}