PageRenderTime 19ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/BMTmobile-master/assets/grocery_crud/languages/czech.php

https://gitlab.com/webservers/codeigniter_mobile_dev_server
PHP | 76 lines | 59 code | 11 blank | 6 comment | 0 complexity | 736e1451786211f61e01617503905742 MD5 | raw file
 1<?php
 2	/* Translated by: Marek Polan */
 3	$lang['list_add'] 				= 'Přidat';
 4	$lang['list_actions'] 			= 'Akce';
 5	$lang['list_page'] 				= 'Strana';
 6	$lang['list_paging_of'] 		= 'z';
 7	$lang['list_displaying']		= 'Zobrazeno {start} až {end} z {results} nalezených záznamů';
 8	$lang['list_filtered_from']		= '(vybráno z {total_results} celkových záznamů)';
 9	$lang['list_show_entries']		= 'Zobrazit {paging} záznamy';
10	$lang['list_no_items']			= 'Žádné záznamy';
11	$lang['list_zero_entries']		= 'Zobrazeno 0 až 0 z 0 záznamů';
12	$lang['list_search'] 			= 'Hledat';
13	$lang['list_search_all'] 		= 'Hledat všude';
14	$lang['list_clear_filtering'] 	= 'Zrušit filtry';
15	$lang['list_delete'] 			= 'Smazat';
16	$lang['list_edit'] 				= 'Upravit';
17	$lang['list_paging_first'] 		= 'Začátek';
18	$lang['list_paging_previous'] 	= 'Předchozí';
19	$lang['list_paging_next'] 		= 'Další';
20	$lang['list_paging_last'] 		= 'Konec';
21	$lang['list_loading'] 			= 'Načítám...';
22
23	$lang['form_edit'] 				= 'Upravit';
24	$lang['form_back_to_list'] 		= 'Zpět na seznam';
25	$lang['form_update_changes'] 	= 'Uložit změny';
26	$lang['form_cancel'] 			= 'Zrušit';
27	$lang['form_update_loading'] 	= 'Načítám, ukládám změny...';
28	$lang['update_success_message'] = 'Změny byly uloženy.';
29	$lang['form_go_back_to_list'] 	= 'Zpět na seznam';
30
31	$lang['form_add'] 				= 'Přidat';
32	$lang['insert_success_message'] = 'Data byla uložena.';
33	$lang['form_or']				= 'nebo';
34	$lang['form_save'] 				= 'Uložit';
35	$lang['form_insert_loading'] 	= 'Načítám, ukládám data...';
36
37	$lang['form_upload_a_file'] 	= 'Nahrát soubor';
38	$lang['form_upload_delete'] 	= 'smazat';
39	$lang['form_button_clear'] 		= 'Vymazat';
40
41	$lang['delete_success_message'] = 'Vaše data byla odstraněna z databáze.';
42	$lang['delete_error_message'] 	= 'Vaše data nebyla odstraněna z databáze.';
43
44	/* Javascript messages */
45	$lang['alert_add_form']			= 'Vaše data nemusí být uložena.\\nUrčitě chcete přejít zpět na seznam?';
46	$lang['alert_edit_form']		= 'Vaše změny nemusí být uloženy.\\nUrčitě chcete přejít zpět na seznam?';
47	$lang['alert_delete']			= 'Určitě chcete smazat tento záznam?';
48
49	$lang['insert_error']			= 'Při vkládání se stala chyba.';
50	$lang['update_error']			= 'Při ukládání se stala chyba.';
51
52	/* Added in version 1.2.1 */
53	$lang['set_relation_title']		= 'Vybrat {field_display_as}';
54	$lang['list_record']			= 'Záznam';
55	$lang['form_inactive']			= 'neaktivní';
56	$lang['form_active']			= 'aktivní';
57
58	/* Added in version 1.2.2 */
59	$lang['form_save_and_go_back']	= 'Vložit a přejít na seznam';
60	$lang['form_update_and_go_back']= 'Uložit změny a přejít na seznam';
61
62	/* Upload functionality */
63	$lang['string_delete_file'] 	= "Smazat soubor";
64	$lang['string_progress'] 		= "Postup: ";
65	$lang['error_on_uploading'] 	= "Při nahrávání se vyskytla chyba.";
66	$lang['message_prompt_delete_file'] 	= "Určitě chcete tento soubor smazat?";
67
68	$lang['error_max_number_of_files'] 	= "Můžete nahrávat najednou pouze jeden soubor.";
69	$lang['error_accept_file_types'] 	= "Tento typ souboru není povolen.";
70	$lang['error_max_file_size'] 		= "Váš soubor překračuje maximální povolenou velikost {max_file_size}.";
71	$lang['error_min_file_size'] 		= "Nelze nahrát prázdný soubor.";
72
73	/* Added in version 1.3.1 */
74	$lang['list_export'] 	= "Export";
75	$lang['list_print'] 	= "Print";
76	$lang['minimize_maximize'] = 'Minimize/Maximize';