PageRenderTime 4ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/lib/jquery-validate/localization/messages_tr.js

#
JavaScript | 23 lines | 19 code | 0 blank | 4 comment | 0 complexity | 7ecf31a65c2eefd8c7da62f65ccf33a7 MD5 | raw file
 1/*
 2 * Translated default messages for the jQuery validation plugin.
 3 * Locale: TR
 4 */
 5jQuery.extend(jQuery.validator.messages, {
 6	required: "Bu alan?n doldurulmas? zorunludur.",
 7	remote: "Lütfen bu alan? düzeltin.",
 8	email: "Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.",
 9	url: "Lütfen geçerli bir web adresi (URL) giriniz.",
10	date: "Lütfen geçerli bir tarih giriniz.",
11	dateISO: "Lütfen geçerli bir tarih giriniz(ISO format?nda)",
12	number: "Lütfen geçerli bir say? giriniz.",
13	digits: "Lütfen sadece say?sal karakterler giriniz.",
14	creditcard: "Lütfen geçerli bir kredi kart? giriniz.",
15	equalTo: "Lütfen ayn? de?eri tekrar giriniz.",
16	accept: "Lütfen geçerli uzant?ya sahip bir de?er giriniz.",
17	maxlength: jQuery.validator.format("Lütfen en fazla {0} karakter uzunlu?unda bir de?er giriniz."),
18	minlength: jQuery.validator.format("Lütfen en az {0} karakter uzunlu?unda bir de?er giriniz."),
19	rangelength: jQuery.validator.format("Lütfen en az {0} ve en fazla {1} uzunlu?unda bir de?er giriniz."),
20	range: jQuery.validator.format("Lütfen {0} ile {1} aras?nda bir de?er giriniz."),
21	max: jQuery.validator.format("Lütfen {0} de?erine e?it ya da daha küçük bir de?er giriniz."),
22	min: jQuery.validator.format("Lütfen {0} de?erine e?it ya da daha büyük bir de?er giriniz.")
23});