PageRenderTime 53ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 20ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/packages/SystemUI/res/values-sk/strings.xml

https://github.com/aizuzi/platform_frameworks_base
XML | 207 lines | 187 code | 1 blank | 19 comment | 0 complexity | bca3f4532ab4779df0da2008d5827d92 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2<!-- 
 3/**
 4 * Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project
 5 *
 6 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
 7 * you may not use this file except in compliance with the License. 
 8 * You may obtain a copy of the License at 
 9 *
 10 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 11 *
 12 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
 13 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
 14 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
 15 * See the License for the specific language governing permissions and 
 16 * limitations under the License.
 17 */
 18 -->
 19
 20<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 21  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
 22  <string name="app_label" msgid="7164937344850004466">"UI systému"</string>
 23  <string name="status_bar_clear_all_button" msgid="7774721344716731603">"Vymazať"</string>
 24  <string name="status_bar_recent_remove_item_title" msgid="6026395868129852968">"Odstrániť zo zoznamu"</string>
 25  <string name="status_bar_recent_inspect_item_title" msgid="7793624864528818569">"Informácie o aplikácii"</string>
 26  <string name="status_bar_no_recent_apps" msgid="6576392951053994640">"Žiadne nedávne aplikácie"</string>
 27  <string name="status_bar_accessibility_dismiss_recents" msgid="4576076075226540105">"Odmietnuť nové aplikácie"</string>
 28 <plurals name="status_bar_accessibility_recent_apps">
 29  <item quantity="one" msgid="5854176083865845541">"1 nová aplikácia"</item>
 30  <item quantity="other" msgid="1040784359794890744">"Počet nových aplikácií: %d"</item>
 31 </plurals>
 32  <string name="status_bar_no_notifications_title" msgid="4755261167193833213">"Žiadne upozornenia"</string>
 33  <string name="status_bar_ongoing_events_title" msgid="1682504513316879202">"Prebiehajúce"</string>
 34  <string name="status_bar_latest_events_title" msgid="6594767438577593172">"Upozornenia"</string>
 35  <string name="battery_low_title" msgid="2783104807551211639">"Pripojte nabíjačku"</string>
 36  <string name="battery_low_subtitle" msgid="1752040062087829196">"Batéria je skoro vybitá."</string>
 37  <string name="battery_low_percent_format" msgid="1077244949318261761">"Zostáva: <xliff:g id="NUMBER">%d%%</xliff:g>"</string>
 38  <string name="invalid_charger" msgid="4549105996740522523">"Nabíjanie pomocou rozhrania USB nie je podporované.\nPoužívajte iba nabíjačku, ktorá bola dodaná spolu so zariadením."</string>
 39  <string name="battery_low_why" msgid="7279169609518386372">"Využitie batérie"</string>
 40  <string name="status_bar_settings_settings_button" msgid="3023889916699270224">"Nastavenia"</string>
 41  <string name="status_bar_settings_wifi_button" msgid="1733928151698311923">"Wi-Fi"</string>
 42  <string name="status_bar_settings_airplane" msgid="4879879698500955300">"Režim V lietadle"</string>
 43  <string name="status_bar_settings_auto_rotation" msgid="3790482541357798421">"Automatické otočenie obrazovky"</string>
 44  <string name="status_bar_settings_mute_label" msgid="554682549917429396">"STLMIŤ"</string>
 45  <string name="status_bar_settings_auto_brightness_label" msgid="511453614962324674">"AUTO"</string>
 46  <string name="status_bar_settings_notifications" msgid="397146176280905137">"Upozornenia"</string>
 47  <string name="bluetooth_tethered" msgid="7094101612161133267">"Zdieľané dátové pripojenie cez Bluetooth"</string>
 48  <string name="status_bar_input_method_settings_configure_input_methods" msgid="3504292471512317827">"Nastavenie metód vstupu"</string>
 49  <string name="status_bar_use_physical_keyboard" msgid="7551903084416057810">"Fyzická klávesnica"</string>
 50  <string name="usb_device_permission_prompt" msgid="834698001271562057">"Povoliť aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> prístup k zariadeniu USB?"</string>
 51  <string name="usb_accessory_permission_prompt" msgid="5171775411178865750">"Povoliť aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> prístup k periférnemu zariadeniu USB?"</string>
 52  <string name="usb_device_confirm_prompt" msgid="5161205258635253206">"Chcete pri pripojení tohto zariadenia USB otvoriť aplikáciu <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>?"</string>
 53  <string name="usb_accessory_confirm_prompt" msgid="3808984931830229888">"Chcete pri pripojení tohto periférneho zariadenia USB otvoriť aplikáciu <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>?"</string>
 54  <string name="usb_accessory_uri_prompt" msgid="513450621413733343">"S týmto zariad. USB nefunguje žiadna nainštal. aplikácia. Viac informácií na <xliff:g id="URL">%1$s</xliff:g>"</string>
 55  <string name="title_usb_accessory" msgid="4966265263465181372">"Periférne zariadenie USB"</string>
 56  <string name="label_view" msgid="6304565553218192990">"Zobraziť"</string>
 57  <string name="always_use_device" msgid="1450287437017315906">"Pre toto zariadenie USB použiť ako predvolené"</string>
 58  <string name="always_use_accessory" msgid="1210954576979621596">"Pre toto periférne zar. USB použiť ako predvolené"</string>
 59  <string name="usb_debugging_title" msgid="4513918393387141949">"Povoliť ladenie USB?"</string>
 60  <string name="usb_debugging_message" msgid="2220143855912376496">"Digitálny odtlačok RSA počítača je:\n<xliff:g id="FINGERPRINT">%1$s</xliff:g>"</string>
 61  <string name="usb_debugging_always" msgid="303335496705863070">"Vždy povoliť z tohto počítača"</string>
 62  <string name="compat_mode_on" msgid="6623839244840638213">"Priblížiť na celú obrazovku"</string>
 63  <string name="compat_mode_off" msgid="4434467572461327898">"Na celú obrazovku"</string>
 64  <string name="compat_mode_help_header" msgid="7969493989397529910">"Úprava veľkosti z dôvodu kompatibility"</string>
 65  <string name="compat_mode_help_body" msgid="4946726776359270040">"Ak je aplikácia navrhnutá pre menšiu obrazovku, zobrazí sa vedľa hodín ovládací prvok priblíženia."</string>
 66  <string name="screenshot_saving_ticker" msgid="7403652894056693515">"Prebieha ukladanie snímky obrazovky..."</string>
 67  <string name="screenshot_saving_title" msgid="8242282144535555697">"Prebieha ukladanie snímky obrazovky..."</string>
 68  <string name="screenshot_saving_text" msgid="2419718443411738818">"Snímka obrazovky sa ukladá."</string>
 69  <string name="screenshot_saved_title" msgid="6461865960961414961">"Snímka obrazovky bola zaznamenaná."</string>
 70  <string name="screenshot_saved_text" msgid="1152839647677558815">"Snímku obrazovky zobrazíte dotykom."</string>
 71  <string name="screenshot_failed_title" msgid="705781116746922771">"Snímku obrazovky sa nepodarilo zachytiť."</string>
 72  <string name="screenshot_failed_text" msgid="8134011269572415402">"Snímku obrazovky sa nepodarilo uložiť. Ukladací priestor sa možno práve používa."</string>
 73  <string name="usb_preference_title" msgid="6551050377388882787">"Možnosti prenosu súborov USB"</string>
 74  <string name="use_mtp_button_title" msgid="4333504413563023626">"Pripojiť ako prehrávač médií (MTP)"</string>
 75  <string name="use_ptp_button_title" msgid="7517127540301625751">"Pripojiť ako fotoaparát (PTP)"</string>
 76  <string name="installer_cd_button_title" msgid="2312667578562201583">"Inštal. aplikáciu Android File Transfer pre Mac"</string>
 77  <string name="accessibility_back" msgid="567011538994429120">"Späť"</string>
 78  <string name="accessibility_home" msgid="8217216074895377641">"Plocha"</string>
 79  <string name="accessibility_menu" msgid="316839303324695949">"Menu"</string>
 80  <string name="accessibility_recent" msgid="8571350598987952883">"Nové aplikácie"</string>
 81  <string name="accessibility_ime_switch_button" msgid="5032926134740456424">"Tlačidlo prepnutia metódy vstupu."</string>
 82  <string name="accessibility_compatibility_zoom_button" msgid="8461115318742350699">"Tlačidlo úpravy veľkosti z dôvodu kompatibility."</string>
 83  <string name="accessibility_compatibility_zoom_example" msgid="4220687294564945780">"Zväčšiť menší obrázok na väčšiu obrazovku."</string>
 84  <string name="accessibility_bluetooth_connected" msgid="2707027633242983370">"Bluetooth pripojené."</string>
 85  <string name="accessibility_bluetooth_disconnected" msgid="7416648669976870175">"Bluetooth je odpojené."</string>
 86  <string name="accessibility_no_battery" msgid="358343022352820946">"Žiadna batéria."</string>
 87  <string name="accessibility_battery_one_bar" msgid="7774887721891057523">"Jedna čiarka batérie."</string>
 88  <string name="accessibility_battery_two_bars" msgid="8500650438735009973">"Dve čiarky batérie."</string>
 89  <string name="accessibility_battery_three_bars" msgid="2302983330865040446">"Tri čiarky batérie."</string>
 90  <string name="accessibility_battery_full" msgid="8909122401720158582">"Batéria je nabitá."</string>
 91  <string name="accessibility_no_phone" msgid="4894708937052611281">"Žiadna telefónna sieť."</string>
 92  <string name="accessibility_phone_one_bar" msgid="687699278132664115">"Jeden stĺpec signálu telefónnej siete."</string>
 93  <string name="accessibility_phone_two_bars" msgid="8384905382804815201">"Dve čiarky signálu telefónnej siete."</string>
 94  <string name="accessibility_phone_three_bars" msgid="8521904843919971885">"Tri čiarky signálu telefónnej siete."</string>
 95  <string name="accessibility_phone_signal_full" msgid="6471834868580757898">"Plný signál telefónnej siete."</string>
 96  <string name="accessibility_no_data" msgid="4791966295096867555">"Žiadna dátová sieť."</string>
 97  <string name="accessibility_data_one_bar" msgid="1415625833238273628">"Jedna čiarka signálu dátovej siete."</string>
 98  <string name="accessibility_data_two_bars" msgid="6166018492360432091">"Dve čiarky signálu dátovej siete."</string>
 99  <string name="accessibility_data_three_bars" msgid="9167670452395038520">"Tri čiarky signálu dátovej siete."</string>
100  <string name="accessibility_data_signal_full" msgid="2708384608124519369">"Plný signál dátovej siete."</string>
101  <string name="accessibility_wifi_off" msgid="3177380296697933627">"Sieť Wi-Fi je vypnutá."</string>
102  <string name="accessibility_no_wifi" msgid="1425476551827924474">"Sieť Wi-Fi je odpojená."</string>
103  <string name="accessibility_wifi_one_bar" msgid="7735893178010724377">"Jedna čiarka signálu siete Wi-Fi."</string>
104  <string name="accessibility_wifi_two_bars" msgid="4994274250497262434">"Dve čiarky signálu siete Wi-Fi."</string>
105  <string name="accessibility_wifi_three_bars" msgid="3495755044276588384">"Tri čiarky signálu siete Wi-Fi."</string>
106  <string name="accessibility_wifi_signal_full" msgid="6853561303586480376">"Plný signál siete Wi-Fi."</string>
107  <string name="accessibility_no_wimax" msgid="4329180129727630368">"Žiadna sieť WiMAX."</string>
108  <string name="accessibility_wimax_one_bar" msgid="4170994299011863648">"Jeden stĺpec signálu siete WiMAX."</string>
109  <string name="accessibility_wimax_two_bars" msgid="9176236858336502288">"Dva stĺpce signálu siete WiMAX."</string>
110  <string name="accessibility_wimax_three_bars" msgid="6116551636752103927">"Tri stĺpce signálu siete WiMAX."</string>
111  <string name="accessibility_wimax_signal_full" msgid="2768089986795579558">"Plný signál siete WiMAX."</string>
112  <string name="accessibility_no_signal" msgid="7064645320782585167">"Žiadny signál."</string>
113  <string name="accessibility_not_connected" msgid="6395326276213402883">"Nepripojené."</string>
114  <string name="accessibility_zero_bars" msgid="3806060224467027887">"Žiadna čiarka."</string>
115  <string name="accessibility_one_bar" msgid="1685730113192081895">"Jedna čiarka."</string>
116  <string name="accessibility_two_bars" msgid="6437363648385206679">"Dve čiarky."</string>
117  <string name="accessibility_three_bars" msgid="2648241415119396648">"Tri čiarky."</string>
118  <string name="accessibility_signal_full" msgid="9122922886519676839">"Plný signál."</string>
119  <string name="accessibility_desc_on" msgid="2385254693624345265">"Zapnuté."</string>
120  <string name="accessibility_desc_off" msgid="6475508157786853157">"Vypnuté."</string>
121  <string name="accessibility_desc_connected" msgid="8366256693719499665">"Pripojené."</string>
122  <string name="accessibility_data_connection_gprs" msgid="1606477224486747751">"GPRS"</string>
123  <string name="accessibility_data_connection_1x" msgid="994133468120244018">"1 X"</string>
124  <string name="accessibility_data_connection_hspa" msgid="2032328855462645198">"HSPA"</string>
125  <string name="accessibility_data_connection_3g" msgid="8628562305003568260">"3G"</string>
126  <string name="accessibility_data_connection_3.5g" msgid="8664845609981692001">"3.5G"</string>
127  <string name="accessibility_data_connection_4g" msgid="7741000750630089612">"4G"</string>
128  <string name="accessibility_data_connection_lte" msgid="5413468808637540658">"LTE"</string>
129  <string name="accessibility_data_connection_cdma" msgid="6132648193978823023">"CDMA"</string>
130  <string name="accessibility_data_connection_roaming" msgid="5977362333466556094">"Roaming"</string>
131  <string name="accessibility_data_connection_edge" msgid="4477457051631979278">"Edge"</string>
132  <string name="accessibility_data_connection_wifi" msgid="2324496756590645221">"Wi-Fi"</string>
133  <string name="accessibility_no_sim" msgid="8274017118472455155">"Žiadna karta SIM."</string>
134  <string name="accessibility_bluetooth_tether" msgid="4102784498140271969">"Pripojenie cez Bluetooth."</string>
135  <string name="accessibility_airplane_mode" msgid="834748999790763092">"Režim V lietadle."</string>
136  <!-- String.format failed for translation -->
137  <!-- no translation found for accessibility_battery_level (7451474187113371965) -->
138  <skip />
139  <string name="accessibility_settings_button" msgid="799583911231893380">"Nastavenia systému."</string>
140  <string name="accessibility_notifications_button" msgid="4498000369779421892">"Upozornenia."</string>
141  <string name="accessibility_remove_notification" msgid="3603099514902182350">"Vymazať upozornenie."</string>
142  <string name="accessibility_gps_enabled" msgid="3511469499240123019">"GPS je povolené."</string>
143  <string name="accessibility_gps_acquiring" msgid="8959333351058967158">"Prebieha zameriavanie GPS."</string>
144  <string name="accessibility_tty_enabled" msgid="4613200365379426561">"Rozhranie TeleTypewriter je povolené."</string>
145  <string name="accessibility_ringer_vibrate" msgid="666585363364155055">"Vibračné zvonenie."</string>
146  <string name="accessibility_ringer_silent" msgid="9061243307939135383">"Tiché zvonenie."</string>
147  <string name="accessibility_recents_item_dismissed" msgid="6803574935084867070">"Aplikácia <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> bola zrušená."</string>
148  <string name="accessibility_notification_dismissed" msgid="854211387186306927">"Upozornenie bolo zrušené."</string>
149  <string name="accessibility_desc_notification_shade" msgid="4690274844447504208">"Panel upozornení."</string>
150  <string name="accessibility_desc_quick_settings" msgid="6186378411582437046">"Rýchle nastavenia."</string>
151  <string name="accessibility_desc_recent_apps" msgid="9014032916410590027">"Nedávne aplikácie"</string>
152  <string name="accessibility_quick_settings_user" msgid="1104846699869476855">"Používateľ: <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>."</string>
153  <string name="accessibility_quick_settings_wifi" msgid="6099781031669728709">"<xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="NETWORK">%2$s</xliff:g>"</string>
154  <string name="accessibility_quick_settings_mobile" msgid="4876806564086241341">"Mobil: <xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="TYPE">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="NETWORK">%3$s</xliff:g>."</string>
155  <string name="accessibility_quick_settings_battery" msgid="1480931583381408972">"Batéria: <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>."</string>
156  <string name="accessibility_quick_settings_airplane" msgid="4196876722090224753">"Režim V lietadle: <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>."</string>
157  <string name="accessibility_quick_settings_bluetooth" msgid="5749054971341882340">"Bluetooth: <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>."</string>
158  <string name="accessibility_quick_settings_alarm" msgid="3959908972897295660">"Budík nastavený na <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>."</string>
159  <string name="data_usage_disabled_dialog_3g_title" msgid="5257833881698644687">"Dátové prenosy 2G a 3G sú zakázané"</string>
160  <string name="data_usage_disabled_dialog_4g_title" msgid="4789143363492682629">"Dátové prenosy 4G sú zakázané"</string>
161  <string name="data_usage_disabled_dialog_mobile_title" msgid="1046047248844821202">"Mobilné dátové prenosy sú zakázané"</string>
162  <string name="data_usage_disabled_dialog_title" msgid="2086815304858964954">"Dáta boli zakázané"</string>
163  <string name="data_usage_disabled_dialog" msgid="3853117269051806280">"Dosiahli ste stanovený limit využitia dát.\n\nAk dátové pripojenie znova povolíte, môže vám váš operátor účtovať poplatky."</string>
164  <string name="data_usage_disabled_dialog_enable" msgid="7729772039208664606">"Znova povoliť dátové prenosy"</string>
165  <string name="status_bar_settings_signal_meter_disconnected" msgid="1940231521274147771">"Bez prip. na Internet"</string>
166  <string name="status_bar_settings_signal_meter_wifi_nossid" msgid="6557486452774597820">"Wi-Fi: pripojené"</string>
167  <string name="gps_notification_searching_text" msgid="8574247005642736060">"Vyhľadávanie satelitov GPS"</string>
168  <string name="gps_notification_found_text" msgid="4619274244146446464">"Poloha nastavená pomocou GPS"</string>
169  <string name="accessibility_clear_all" msgid="5235938559247164925">"Vymazať všetky upozornenia."</string>
170  <string name="status_bar_notification_inspect_item_title" msgid="1163547729015390250">"Informácie o aplikácii"</string>
171  <string name="accessibility_rotation_lock_off" msgid="4062780228931590069">"Obrazovka sa automaticky otočí."</string>
172  <string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape" msgid="6731197337665366273">"Obrazovka je uzamknutá v orientácii na šírku."</string>
173  <string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait" msgid="5809367521644012115">"Obrazovka je uzamknutá v orientácii na výšku."</string>
174  <string name="jelly_bean_dream_name" msgid="5992026543636816792">"BeanFlinger"</string>
175  <string name="start_dreams" msgid="7219575858348719790">"Šetrič obrazovky"</string>
176  <string name="ethernet_label" msgid="7967563676324087464">"Ethernet"</string>
177  <string name="quick_settings_airplane_mode_label" msgid="5510520633448831350">"Režim V lietadle"</string>
178  <string name="quick_settings_battery_charging_label" msgid="490074774465309209">"Nabíjanie, <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
179  <string name="quick_settings_battery_charged_label" msgid="8865413079414246081">"Nabité"</string>
180  <string name="quick_settings_bluetooth_label" msgid="6304190285170721401">"Bluetooth"</string>
181  <string name="quick_settings_bluetooth_multiple_devices_label" msgid="3912245565613684735">"Rozhranie Bluetooth (počet zariadení: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>)"</string>
182  <string name="quick_settings_bluetooth_off_label" msgid="8159652146149219937">"Rozhranie Bluetooth je vypnuté"</string>
183  <string name="quick_settings_brightness_label" msgid="6968372297018755815">"Jas"</string>
184  <string name="quick_settings_rotation_unlocked_label" msgid="336054930362580584">"Automatické otáčanie"</string>
185  <string name="quick_settings_rotation_locked_label" msgid="8058646447242565486">"Otáčanie uzamknuté"</string>
186  <string name="quick_settings_ime_label" msgid="7073463064369468429">"Metóda vstupu"</string>
187  <string name="quick_settings_location_label" msgid="5011327048748762257">"Poloha"</string>
188  <string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"Poloha vypnutá"</string>
189  <string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"Mediálne zariadenie"</string>
190  <string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
191  <string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Len tiesňové volania"</string>
192  <string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"Nastavenia"</string>
193  <string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"Čas"</string>
194  <string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"Ja"</string>
195  <string name="quick_settings_wifi_label" msgid="9135344704899546041">"Wi-Fi"</string>
196  <string name="quick_settings_wifi_not_connected" msgid="7171904845345573431">"Nepripojené"</string>
197  <string name="quick_settings_wifi_no_network" msgid="2221993077220856376">"Žiadna sieť"</string>
198  <string name="quick_settings_wifi_off_label" msgid="7558778100843885864">"Sieť Wi-Fi je vypnutá"</string>
199  <string name="quick_settings_wifi_display_label" msgid="6893592964463624333">"Obrazovka Wi-Fi"</string>
200  <string name="quick_settings_wifi_display_no_connection_label" msgid="2355298740765736918">"Bezdrôtový displej"</string>
201  <string name="quick_settings_brightness_dialog_title" msgid="8599674057673605368">"Jas"</string>
202  <string name="quick_settings_brightness_dialog_auto_brightness_label" msgid="5064982743784071218">"AUTOMATICKY"</string>
203  <string name="status_bar_help_title" msgid="1199237744086469217">"Tu sa zobrazujú upozornenia"</string>
204  <string name="status_bar_help_text" msgid="7874607155052076323">"Môžete ich kedykoľvek zobraziť tak, že posuniete prstom nadol.\nAk posuniete prstom nadol ešte raz, zobrazia sa ovládacie prvky systému."</string>
205  <string name="hideybar_confirmation_message" msgid="9050869548951044371">"Panel zobrazíte posunutím cez okraj obrazovky"</string>
206  <string name="hideybar_confirmation_message_long" msgid="7117692795163620626">"Systémový panel zobrazíte posunutím cez okraj obrazovky"</string>
207</resources>