PageRenderTime 17ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/hudson-war/src/main/webapp/help/update-center/proxy-server_nl.html

http://github.com/hudson/hudson
HTML | 16 lines | 14 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | d962f82b11bc989cf95cdfc126e597de MD5 | raw file
 1<div>
 2 Indien Uw Hudson server zich achter een firewall bevindt en geen directe toegang tot het internet heeft,
 3 dan kunt U hier een HTTP-proxyservernaam opgeven via dewelke Hudson dan voor U plugins kan installeren.
 4 Merk op dat uw JVM hiertoe ook correct geconfigureerd dient te zijn (<a href="http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/net/properties.html">
 5 Zie "JDK networking properties" voor meer details</a>). 
 6 Hudson zal het opwaarderingscentrum via HTTPS contacteren voor het verkrijgen van de benodigde opwaarderingspakketten.
 7 
 8 <p>
 9 De waarde die U hier opgeeft zal als systeemparameter <tt>http.proxyHost</tt> gezet worden. Indien U dit
10 veld leeg laat, zal de systeemparameter niet gezet worden, waardoor Hudson de server rechtstreeks zal proberen
11 te contacteren.
12 
13 <p>
14 Indien U niet zeker ben welke waarde U hier dient in te vullen, kunt U best de proxy configuratie van uw
15 browser bekijken.
16</div>