PageRenderTime 21ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/hudson-war/src/main/webapp/help/user/description_tr.html

http://github.com/hudson/hudson
HTML | 6 lines | 6 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 2f77038a3713cbc06ac661c8277a43ec MD5 | raw file
1<div>
2  Bu a&#231;&#305;klama alan&#305;, kullan&#305;c&#305; sayfas&#305;n&#305;n en &#252;st&#252;nde yer alacakt&#305;r. Ziyaret&#231;ilerin
3  sizi tan&#305;malar&#305; i&#231;in bu alan&#305; bilgilendirme ama&#231;l&#305; kullanabilirsiniz.
4  HTML tag'leri kullan&#305;labilir. Sizinle ilgili olabilecek ba&#351;ka sayfalar&#305;n linklerini de
5  koyabilirsiniz.
6</div>