PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 18ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/hudson-war/src/main/webapp/help/system-config/master-slave/jnlpSecurity_tr.html

http://github.com/hudson/hudson
HTML | 36 lines | 32 code | 4 blank | 0 comment | 0 complexity | f6dfb98838daa8390285801296fb1de3 MD5 | raw file
 1<div>
 2  Hudson'&#305;n JNLP y&#246;ntemiyle &#231;al&#305;&#351;t&#305;rma metoduna nas&#305;l izin verdi&#287;ini kontrol eder.
 3
 4  <dl>
 5    <dt><b>
 6      Yaln&#305;zca Bilgisayar detay&#305;ndan &#231;al&#305;&#351;t&#305;r. G&#252;venlik devreye al&#305;nm&#305;&#351; ise Giri&#351; iste.
 7    </b></dt>
 8    <dd>
 9      <em>Bu varsay&#305;lan ve normal olan ayard&#305;r.</em>
10      Bu modda, Hudson, bilgisayar g&#246;r&#252;nt&#252;s&#252;nde JNLP &#231;al&#305;&#351;t&#305;rma linkini sunar.
11      E&#287;er g&#252;venlik devrede ise, link sadece yetkilendirilmi&#351; kullan&#305;c&#305;lar taraf&#305;ndan kullan&#305;labilecektir.
12    </dd>
13
14    <dt><b>
15      &#214;n sayfadan &#231;al&#305;&#351;t&#305;r. G&#252;venlik devreye al&#305;nm&#305;&#351; ise Giri&#351; iste.
16    </b></dt>
17    <dd>
18      Bu modda, Hudson hem bilgisayar g&#246;r&#252;nt&#252;s&#252;nde, hem de yan paneldeki Yap&#305;land&#305;rma ?&#x2021;al&#305;&#351;t&#305;r&#305;c&#305; Stat&#252;s&#252; k&#305;sm&#305;nda
19      JNLP &#231;al&#305;&#351;t&#305;rma linki sunar.
20      E&#287;er g&#252;venlik devrede ise, link sadece yetkilendirilmi&#351; kullan&#305;c&#305;lar taraf&#305;ndan kullan&#305;labilecektir.
21    </dd>
22
23    <dt><b>
24      Yaln&#305;zca Bilgisayar detay&#305;ndan &#231;al&#305;&#351;t&#305;r. Giri&#351; hi&#231;bir zaman gerekmez.
25    </b></dt>
26    <dd>
27		  Bu modda, Hudson bilgisayar g&#246;r&#252;nt&#252;s&#252;nde JNLP &#231;al&#305;&#351;t&#305;rma linkini sunar.
28      Slave &#231;evrim d&#305;&#351;&#305; oldu&#287;unda, link daima eri&#351;ilebilir olur.
29      <br />
30      <b>UYARI!</b> Bu modda g&#252;venlik devre d&#305;&#351;&#305;d&#305;r. Bundan dolay&#305;, slave'ler <em> bu sunucuya eri&#351;en
31      herkes</em> taraf&#305;ndan ba&#351;lat&#305;labilir. Slave'lerin master &#252;zerinde geli&#351;ig&#252;zel kodlar &#231;al&#305;&#351;t&#305;rabildi&#287;ini
32      g&#246;z&#246;n&#252;ne alarak <b>Risklerin fark&#305;nda de&#287;ilseniz, sak&#305;n bu se&#231;ene&#287;i kullanmay&#305;n</b>
33    </dd>
34
35  </dl>
36</div>