PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 3ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/hudson-war/src/main/webapp/help/view-config/includeregex_nl.html

http://github.com/hudson/hudson
HTML | 5 lines | 5 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 2ff80854e2c21459644b168532cd5af4 MD5 | raw file
1<div>
2  Indien beschikbaar, zal de opgegeven reguliere expressie gebruikt worden om de lijst
3  van alle beschikbare jobs te filteren. Het resultaat van deze filteroperatie zal
4  getoont worden op uw specifieke overzichtsscherm.  
5</div>