PageRenderTime 382ms CodeModel.GetById 19ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/system-config-services-0.101.7/po/sk.po

#
Unknown | 502 lines | 394 code | 108 blank | 0 comment | 0 complexity | c7b6a423c665afe3df0c2015d84ce9b1 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
 1. # Slovak translations for system-config-services package.
 2. # Copyright (C) 2004, 2005 Marcel Telka
 3. # This file is distributed under the same license as the system-config-services package.
 4. #
 5. # Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
 6. # Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: system-config-services\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2011-05-04 17:07+0200\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2010-04-15 17:15+0200\n"
 13. "Last-Translator: Ondrej Šulek <<feonsu@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Slovak <fedora-trans-sk@redhat.com>\n"
 15. "Language: sk\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 20. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 21. #: src/gui.py:123
 22. msgid "Name"
 23. msgstr "Názov"
 24. #: src/gui.py:126
 25. msgid "Remarks"
 26. msgstr "Poznámky"
 27. #: src/gui.py:199 src/gui.py:221 src/gui.py:231
 28. msgid "This service is being refreshed right now."
 29. msgstr "Táto služba sa práve obnovuje."
 30. #: src/gui.py:200 src/gui.py:233
 31. msgid "Getting information about this service failed."
 32. msgstr "Získavanie informácií o tejto službe zlyhalo."
 33. #: src/gui.py:201 src/gui.py:205 src/gui.py:206
 34. msgid "This service is enabled."
 35. msgstr "Táto služba je povolená."
 36. #: src/gui.py:202 src/gui.py:207 src/gui.py:208 src/gui.py:236
 37. msgid "This service is disabled."
 38. msgstr "Táto služba je zakázaná."
 39. #: src/gui.py:204
 40. #, python-format
 41. msgid "This service is enabled in runlevels: %(runlevels)s"
 42. msgstr "Táto služba je povolená v runleveloch: %(runlevels)s"
 43. #: src/gui.py:209
 44. msgid "This service is masked."
 45. msgstr ""
 46. #: src/gui.py:222
 47. msgid "The status of this service is unknown."
 48. msgstr "Stav tejto služby je neznámy."
 49. #: src/gui.py:223
 50. msgid "This service is stopped."
 51. msgstr "Táto služba je zastavená."
 52. #: src/gui.py:224
 53. msgid "This service is running."
 54. msgstr "Táto služba beží."
 55. #: src/gui.py:225
 56. msgid "This service is dead."
 57. msgstr "Táto služba je m?tva."
 58. #: src/gui.py:245
 59. msgid "This unit is inactive."
 60. msgstr ""
 61. #: src/gui.py:247
 62. #, python-format
 63. msgid "This unit is inactive: %(sub_state)s"
 64. msgstr ""
 65. #: src/gui.py:251
 66. msgid "This unit is running."
 67. msgstr ""
 68. #: src/gui.py:254
 69. msgid "This unit has finished."
 70. msgstr ""
 71. #: src/gui.py:257
 72. #, python-format
 73. msgid "This unit is active: %(sub_state)s"
 74. msgstr ""
 75. #: src/gui.py:260
 76. #, python-format
 77. msgid "This unit has failed: %(sub_state)s"
 78. msgstr ""
 79. #: src/gui.py:264
 80. msgid "This unit is starting."
 81. msgstr ""
 82. #: src/gui.py:266
 83. #, python-format
 84. msgid "This unit is activating: %(sub_state)s"
 85. msgstr ""
 86. #: src/gui.py:269
 87. #, python-format
 88. msgid "This unit is deactivating: %(sub_state)s"
 89. msgstr ""
 90. #: src/gui.py:272
 91. #, python-format
 92. msgid "The state of this unit is unknown: %(active_state)s/%(sub_state)s"
 93. msgstr ""
 94. #: src/gui.py:349
 95. #, python-format
 96. msgid ""
 97. "The <b>%(servicename)s</b> service is managed by systemd. It may be started "
 98. "then run in the background, or be activated on demand, or run once for "
 99. "preparation or cleanup purposes."
 100. msgstr ""
 101. #: src/gui.py:379
 102. #, python-format
 103. msgid ""
 104. "The <b>%(servicename)s</b> service is started once, usually when the system "
 105. "is booted, runs in the background and wakes up when needed."
 106. msgstr ""
 107. "Služba <b>%(servicename)s</b> sa spustí len jeden krát, zvy?ajne pri "
 108. "zavádzaní systému, beží na pozadí a prebúdza sa len ak je to potrebné."
 109. #: src/gui.py:398
 110. msgid "This service is updated currently."
 111. msgstr "Táto služba sa momentálne aktualizuje."
 112. #: src/gui.py:425
 113. #, python-format
 114. msgid ""
 115. "The <b>%(servicename)s</b> service will be started on demand by the xinetd "
 116. "service and ends when it has nothing more to do."
 117. msgstr ""
 118. "Služba <b>%(servicename)s</b> bude spustená na požiadanie pomocou xinetd a "
 119. "vypne sa ke? nebude potrebná."
 120. #: src/gui.py:437
 121. msgid ""
 122. "This service is enabled, but the <b>xinetd</b> package is not installed. "
 123. "This service does not work without it."
 124. msgstr ""
 125. "Táto služba je povolená, ale balí?ek <b>xinetd</b> nie je nainštalovaný. Bez "
 126. "neho nebude táto služba fungova?."
 127. #: src/gui.py:448
 128. msgid ""
 129. "This service is enabled, but the <b>xinetd</b> service is not running. This "
 130. "service does not work without it."
 131. msgstr ""
 132. "Táto služba je povolená, ale služba <b>xinetd</b> nebeží. Bez nej nebude "
 133. "táto služba fungova?."
 134. #: src/gui.py:941 src/system-config-services.glade.h:6
 135. #, no-c-format, python-format
 136. msgid "Enable the <b>%(service)s</b> service in these runlevels:"
 137. msgstr "Povoli? službu <b>%(service)s</b> v týchto runleveloch:"
 138. #: src/gui.py:1100
 139. msgid ""
 140. "The help viewer could not be found. To be able to view help, the 'yelp' "
 141. "package needs to be installed."
 142. msgstr ""
 143. "Nepodarilo sa nájs? prehliada? pomocníka. Aby ste mohli prehliada? "
 144. "pomocníka, musí by? nainštalovaný balí?ek 'yelp'."
 145. #: src/scservices/core/systemd/unit.py:202
 146. msgid "Error while getting description."
 147. msgstr ""
 148. #: src/system-config-services.glade.h:1
 149. msgid "Copyright Š 2002-2011 Red Hat, Inc. and contributors"
 150. msgstr ""
 151. #: src/system-config-services.glade.h:2
 152. msgid "Customize Runlevels"
 153. msgstr "Prispôsobi? runlevely"
 154. #: src/system-config-services.glade.h:3
 155. msgid "Customize the runlevels in which a service is enabled."
 156. msgstr "Prispôsobi? runlevely, v ktorých je služba povolená."
 157. #: src/system-config-services.glade.h:4
 158. msgid "Description"
 159. msgstr "Popis"
 160. #: src/system-config-services.glade.h:7
 161. msgid "No service selected."
 162. msgstr "Nie je vybraná žiadna služba."
 163. #: src/system-config-services.glade.h:8
 164. msgid "Runlevel 2"
 165. msgstr "Runlevel 2"
 166. #: src/system-config-services.glade.h:9
 167. msgid "Runlevel 3"
 168. msgstr "Runlevel 3"
 169. #: src/system-config-services.glade.h:10
 170. msgid "Runlevel 4"
 171. msgstr "Runlevel 4"
 172. #: src/system-config-services.glade.h:11
 173. msgid "Runlevel 5"
 174. msgstr "Runlevel 5"
 175. #: src/system-config-services.glade.h:12
 176. msgid "Runlevel _2"
 177. msgstr "Runlevel _2"
 178. #: src/system-config-services.glade.h:13
 179. msgid "Runlevel _3"
 180. msgstr "Runlevel _3"
 181. #: src/system-config-services.glade.h:14
 182. msgid "Runlevel _4"
 183. msgstr "Runlevel _4"
 184. #: src/system-config-services.glade.h:15
 185. msgid "Runlevel _5"
 186. msgstr "Runlevel _5"
 187. #: src/system-config-services.glade.h:16
 188. msgid "S_top"
 189. msgstr "Zas_tavi?"
 190. #: src/system-config-services.glade.h:17
 191. msgid "Ser_vice"
 192. msgstr "Sl_užba"
 193. #: src/system-config-services.glade.h:18
 194. msgid "Service Configuration"
 195. msgstr "Konfigurácia služieb"
 196. #: src/system-config-services.glade.h:19
 197. msgid "Service Information"
 198. msgstr "Informácie o službe"
 199. #: src/system-config-services.glade.h:21
 200. #, no-c-format
 201. msgid "Status of service %s:"
 202. msgstr "Stav služby %s:"
 203. #: src/system-config-services.glade.h:22
 204. msgid ""
 205. "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 206. "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
 207. "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
 208. "any later version.\n"
 209. "\n"
 210. "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 211. "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
 212. "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
 213. "GNU General Public License for more details.\n"
 214. "\n"
 215. "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 216. "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 217. "Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
 218. msgstr ""
 219. "Toto je slobodný software; môžete ho šíri? a/alebo upravova? pod?a "
 220. "ustanovení GNU General Public License vydaných Free Software Foundation; bu? "
 221. "verzia 2 tejto licencie alebo (pod?a vášho uváženia) ktoráko?vek neskoršia "
 222. "verzia.\n"
 223. "\n"
 224. "Tento program je šírený v nádeji, že bude užito?ný, avšak BEZ AKEJKO?VEK "
 225. "ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE "
 226. "UR?ITÝ Ú?EL. ?alšie podrobnosti môžete nájs? v GNU General Public License.\n"
 227. "\n"
 228. "Kópiu GNU General Public License by ste mali obdrža? spolu s týmto "
 229. "programom; ak sa tak nestalo napíšte si o ?u Free Software Foundation, Inc., "
 230. "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
 231. #: src/system-config-services.glade.h:28
 232. msgid ""
 233. "This service is managed by systemd. It may be started then run in the "
 234. "background, or be activated on demand, or run once for preparation or "
 235. "cleanup purposes."
 236. msgstr ""
 237. #: src/system-config-services.glade.h:29
 238. msgid ""
 239. "This service is started once, usually when the system is booted, runs in the "
 240. "background and wakes up when needed."
 241. msgstr ""
 242. "Táto služba sa spustí len jeden krát, zvy?ajne pri zavádzaní systému, beží "
 243. "na pozadí a prebúdza sa len ak je to potrebné."
 244. #: src/system-config-services.glade.h:30
 245. msgid ""
 246. "This service will be started on demand by the xinetd service and ends when "
 247. "it has nothing more to do."
 248. msgstr ""
 249. "Táto služba bude spustená na požiadanie pomocou xinetd a vypne sa ke? nebude "
 250. "potrebná."
 251. #: src/system-config-services.glade.h:31
 252. msgid "_About"
 253. msgstr "_O aplikácii"
 254. #: src/system-config-services.glade.h:32
 255. msgid "_Contents"
 256. msgstr "O_bsah"
 257. #: src/system-config-services.glade.h:33
 258. msgid "_Customize"
 259. msgstr "Prispôs_obi?"
 260. #: src/system-config-services.glade.h:34
 261. msgid "_Disable"
 262. msgstr "_Zakáza?"
 263. #: src/system-config-services.glade.h:35
 264. msgid "_Enable"
 265. msgstr "_Povoli?"
 266. #: src/system-config-services.glade.h:36
 267. msgid "_Help"
 268. msgstr "_Pomocník"
 269. #: src/system-config-services.glade.h:37
 270. msgid "_Program"
 271. msgstr "P_rogram"
 272. #: src/system-config-services.glade.h:38
 273. msgid "_Restart"
 274. msgstr "_Reštartova?"
 275. #: src/system-config-services.glade.h:39
 276. msgid "_Start"
 277. msgstr "_Spusti?"
 278. #: src/system-config-services.glade.h:40
 279. msgid "system-config-services"
 280. msgstr "system-config-services"
 281. #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
 282. #: src/system-config-services.glade.h:42
 283. msgid "translator-credits"
 284. msgstr ""
 285. "Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005\n"
 286. "Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>, 2008, 2009"
 287. #: system-config-services.desktop.in.h:1
 288. msgid "Configure which services will be running when the system starts"
 289. msgstr "Nastavi?, ktoré služby budú spustené pri štarte systému"
 290. #: system-config-services.desktop.in.h:2
 291. msgid "Service Management"
 292. msgstr "Správa služieb"
 293. #: system-config-services.desktop.in.h:3
 294. msgid "Services"
 295. msgstr "Služby"
 296. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:1
 297. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:1
 298. msgid "Get information about system services"
 299. msgstr "Získanie informácií o systémových službách"
 300. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:2
 301. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:2
 302. msgid "Getting information about system services requires authentication"
 303. msgstr "Získanie informácií o systémových službách vyžaduje overenie"
 304. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:3
 305. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:3
 306. msgid "Manage system services"
 307. msgstr "Správa systémových služieb"
 308. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:4
 309. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:4
 310. msgid "Managing system services requires authentication"
 311. msgstr "Spravovanie systémových služieb vyžaduje overenie"
 312. #~ msgid "Copyright Š 2002-2009 Red Hat, Inc. and contributors"
 313. #~ msgstr "Copyright Š 2002-2009 Red Hat, Inc. a prispievatelia"
 314. #~ msgid "System policy prevents access to system services information"
 315. #~ msgstr ""
 316. #~ "Systémová politika znemož?uje prístup k informáciám o systémových službách"
 317. #~ msgid "System policy prevents management of system services"
 318. #~ msgstr "Systémová politika znemož?uje prístup k správe systémových služieb"
 319. #~ msgid "window1"
 320. #~ msgstr "window1"
 321. #~ msgid "Service %s"
 322. #~ msgstr "Služba %s"
 323. #~ msgid "Enable"
 324. #~ msgstr "Povoli?"
 325. #~ msgid "Disable"
 326. #~ msgstr "Zakáza?"
 327. #~ msgid "Customize"
 328. #~ msgstr "Prispôsobi?"
 329. #~ msgid "Enable Default"
 330. #~ msgstr "Povoli? predvolené"
 331. #~ msgid "Enable All"
 332. #~ msgstr "Povoli? všetky"
 333. #~ msgid "Disable All"
 334. #~ msgstr "Zakáza? všetky"
 335. #~ msgid "Start"
 336. #~ msgstr "Spusti?"
 337. #~ msgid "Restart"
 338. #~ msgstr "Reštartova?"
 339. #~ msgid "Configure"
 340. #~ msgstr "Nastavi?"
 341. #~ msgid "foobar"
 342. #~ msgstr "foobar"
 343. #~ msgid "barfoo"
 344. #~ msgstr "barfoo"
 345. #~ msgid "Current runlevel is %s"
 346. #~ msgstr "Aktuálny runlevel je %s"
 347. #~ msgid "Runlevels"
 348. #~ msgstr "Runlevely"
 349. #~ msgid "label18"
 350. #~ msgstr "label18"
 351. #~ msgid "Start "
 352. #~ msgstr "Spusti?"
 353. #~ msgid "Stop"
 354. #~ msgstr "Zastavi?"
 355. #~ msgid "Service control"
 356. #~ msgstr "Ovládanie služby"
 357. #~ msgid "Status output"
 358. #~ msgstr "Stav výstupu"
 359. #~ msgid "_Configure"
 360. #~ msgstr "_Nastavi?"
 361. #~ msgid "Button Box"
 362. #~ msgstr "Tla?idlo"
 363. #~ msgid "label16"
 364. #~ msgstr "label16"
 365. #~ msgid "Service %s:"
 366. #~ msgstr "Služba %s:"
 367. #~ msgid "Copyright 2002-2008 Red Hat, Inc. and contributors"
 368. #~ msgstr "Copyright 2002-2008 Red Hat, Inc. a prispievatelia"
 369. #~ msgid "Service %s not found!"
 370. #~ msgstr "Služba %s nenájdená!"
 371. #~ msgid "Service %s is running with old configuration"
 372. #~ msgstr "Služba %s je spustená so starou konfiguráciou"
 373. #~ msgid "Service %s is running"
 374. #~ msgstr "Služba %s je spustená"
 375. #~ msgid "Service %s reports an error"
 376. #~ msgstr "Služba %s hlási chybu"
 377. #~ msgid "Service %s is stopped"
 378. #~ msgstr "Služba %s je zastavená"
 379. #~ msgid "Currently enabled in runlevels %s"
 380. #~ msgstr "Momentálne povolené v runleveloch %s"
 381. #~ msgid "Enable %(name)s in runlevels %(levels)s"
 382. #~ msgstr "Povoli? %(name)s v runleveloch %(levels)s"
 383. #~ msgid ""
 384. #~ "The <b>%(servicename)s</b> service will be started on demand by the "
 385. #~ "xinetd service and ends when it has got nothing more to do."
 386. #~ msgstr ""
 387. #~ "Služba <b>%(servicename)s</b> bude spustená v prípade potreby pomocou "
 388. #~ "služby xinetd a ukon?ená ak už nebude ma? ?alšie požiadavky."
 389. #~ msgid ""
 390. #~ "This service will be started on demand by the xinetd service and ends "
 391. #~ "when it has got nothing more to do."
 392. #~ msgstr ""
 393. #~ "Táto služba bude spustená v prípade potreby pomocou služby xinetd a "
 394. #~ "ukon?ená ak už nebude ma? ?alšie požiadavky."