PageRenderTime 36ms CodeModel.GetById 10ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/system-config-services-0.101.7/po/cs.po

#
Unknown | 374 lines | 303 code | 71 blank | 0 comment | 0 complexity | 07d01da330c85f5915cb7bb5fa0e823c MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: system-config-services\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: http://fedorahosted.org/system-config-services\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2011-05-04 17:07+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2011-05-08 23:39+0000\n"
 12. "Last-Translator: fazovec <jan.varta@atlas.cz>\n"
 13. "Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/cs/)\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "Language: cs\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 19. #: src/gui.py:123
 20. msgid "Name"
 21. msgstr "Jméno"
 22. #: src/gui.py:126
 23. msgid "Remarks"
 24. msgstr "Poznámky"
 25. #: src/gui.py:199 src/gui.py:221 src/gui.py:231
 26. msgid "This service is being refreshed right now."
 27. msgstr "Služba se práv? obnovuje."
 28. #: src/gui.py:200 src/gui.py:233
 29. msgid "Getting information about this service failed."
 30. msgstr "Získání informací o této služb? selhalo."
 31. #: src/gui.py:201 src/gui.py:205 src/gui.py:206
 32. msgid "This service is enabled."
 33. msgstr "Služba je povolena."
 34. #: src/gui.py:202 src/gui.py:207 src/gui.py:208 src/gui.py:236
 35. msgid "This service is disabled."
 36. msgstr "Služba je zakázána."
 37. #: src/gui.py:204
 38. #, python-format
 39. msgid "This service is enabled in runlevels: %(runlevels)s"
 40. msgstr "Služba je povolena v runlevelech: %(runlevels)s"
 41. #: src/gui.py:209
 42. msgid "This service is masked."
 43. msgstr "Služba je skrytá."
 44. #: src/gui.py:222
 45. msgid "The status of this service is unknown."
 46. msgstr "Stav služby je neznámý"
 47. #: src/gui.py:223
 48. msgid "This service is stopped."
 49. msgstr "Služba je zastavena."
 50. #: src/gui.py:224
 51. msgid "This service is running."
 52. msgstr "Služba je spušt?na."
 53. #: src/gui.py:225
 54. msgid "This service is dead."
 55. msgstr "Služba je mrtvá (m?la by b?žet, ale proces neexistuje)."
 56. #: src/gui.py:245
 57. msgid "This unit is inactive."
 58. msgstr "Jednotka je neaktivní."
 59. #: src/gui.py:247
 60. #, python-format
 61. msgid "This unit is inactive: %(sub_state)s"
 62. msgstr "Jednotka je neaktivní: %(sub_state)s"
 63. #: src/gui.py:251
 64. msgid "This unit is running."
 65. msgstr "Jednotka b?ží."
 66. #: src/gui.py:254
 67. msgid "This unit has finished."
 68. msgstr "Jednotka byla dokon?ena."
 69. #: src/gui.py:257
 70. #, python-format
 71. msgid "This unit is active: %(sub_state)s"
 72. msgstr "Jednotka je aktivní: %(sub_state)s"
 73. #: src/gui.py:260
 74. #, python-format
 75. msgid "This unit has failed: %(sub_state)s"
 76. msgstr "Jednotka selhala: %(sub_state)s"
 77. #: src/gui.py:264
 78. msgid "This unit is starting."
 79. msgstr "Jednotka startuje."
 80. #: src/gui.py:266
 81. #, python-format
 82. msgid "This unit is activating: %(sub_state)s"
 83. msgstr "Jednotka se aktivuje: %(sub_state)s"
 84. #: src/gui.py:269
 85. #, python-format
 86. msgid "This unit is deactivating: %(sub_state)s"
 87. msgstr "Jednotka se deaktivuje: %(sub_state)s"
 88. #: src/gui.py:272
 89. #, python-format
 90. msgid "The state of this unit is unknown: %(active_state)s/%(sub_state)s"
 91. msgstr "Status této jednotky je neznámý: %(active_state)s/%(sub_state)s"
 92. #: src/gui.py:349
 93. #, python-format
 94. msgid ""
 95. "The <b>%(servicename)s</b> service is managed by systemd. It may be started "
 96. "then run in the background, or be activated on demand, or run once for "
 97. "preparation or cleanup purposes."
 98. msgstr ""
 99. "Služba <b>%(servicename)s</b> je ovládána systemd. M?že být startována a "
 100. "b?žet na pozadí, být aktivována na vyžádání, nebo být spušt?na jedenkrát pro"
 101. " p?ípravné nebo ?istící ú?ely."
 102. #: src/gui.py:379
 103. #, python-format
 104. msgid ""
 105. "The <b>%(servicename)s</b> service is started once, usually when the system "
 106. "is booted, runs in the background and wakes up when needed."
 107. msgstr ""
 108. "Služba <b>%(servicename)s</b> se spouští jen jednou, obvykle p?i startu "
 109. "systému, a potom b?ží na pozadí a reaguje v p?ípad? pot?eby."
 110. #: src/gui.py:398
 111. msgid "This service is updated currently."
 112. msgstr "Tato služba je práv? aktualizována."
 113. #: src/gui.py:425
 114. #, python-format
 115. msgid ""
 116. "The <b>%(servicename)s</b> service will be started on demand by the xinetd "
 117. "service and ends when it has nothing more to do."
 118. msgstr ""
 119. "Služba <b>%(servicename)s</b> bude v p?ípad? pot?eby spušt?na pomocí "
 120. "sí?ového superserveru xinetd a ukon?í se po vykonání požadavku."
 121. #: src/gui.py:437
 122. msgid ""
 123. "This service is enabled, but the <b>xinetd</b> package is not installed. "
 124. "This service does not work without it."
 125. msgstr ""
 126. "Služba je povolena, ale balí?ek superserveru <b>xinetd</b> není "
 127. "nainstalován. Bez n?j nebude tato služba fungovat."
 128. #: src/gui.py:448
 129. msgid ""
 130. "This service is enabled, but the <b>xinetd</b> service is not running. This "
 131. "service does not work without it."
 132. msgstr ""
 133. "Služba je povolena, ale superserver <b>xinetd</b> není spušt?n (též jako "
 134. "služba). Bez n?j nebude tato služba fungovat."
 135. #: src/gui.py:941 src/system-config-services.glade.h:6
 136. #, no-c-format, python-format
 137. msgid "Enable the <b>%(service)s</b> service in these runlevels:"
 138. msgstr "Povolit službu <b>%(service)s</b> v t?chto runlevelech:"
 139. #: src/gui.py:1100
 140. msgid ""
 141. "The help viewer could not be found. To be able to view help, the 'yelp' "
 142. "package needs to be installed."
 143. msgstr ""
 144. "Nemohu nalézt prohlíže? nápov?dy. Abyste byli schopni prohlížet nápov?du, "
 145. "musí být nainstalován balí?ek 'yelp'."
 146. #: src/scservices/core/systemd/unit.py:202
 147. msgid "Error while getting description."
 148. msgstr "Chyba p?i na?ítání popisu."
 149. #: src/system-config-services.glade.h:1
 150. msgid "Copyright Š 2002-2011 Red Hat, Inc. and contributors"
 151. msgstr "Copyright Š 2002-2011 Red Hat, Inc. a p?isp?vatelé"
 152. #: src/system-config-services.glade.h:2
 153. msgid "Customize Runlevels"
 154. msgstr "Upravit runlevely"
 155. #: src/system-config-services.glade.h:3
 156. msgid "Customize the runlevels in which a service is enabled."
 157. msgstr "Upravit runlevely v nichž je služba povolena."
 158. #: src/system-config-services.glade.h:4
 159. msgid "Description"
 160. msgstr "Popis"
 161. #: src/system-config-services.glade.h:7
 162. msgid "No service selected."
 163. msgstr "Není vybrána žádná služba."
 164. #: src/system-config-services.glade.h:8
 165. msgid "Runlevel 2"
 166. msgstr "Runlevel 2"
 167. #: src/system-config-services.glade.h:9
 168. msgid "Runlevel 3"
 169. msgstr "Runlevel 3"
 170. #: src/system-config-services.glade.h:10
 171. msgid "Runlevel 4"
 172. msgstr "Runlevel 4"
 173. #: src/system-config-services.glade.h:11
 174. msgid "Runlevel 5"
 175. msgstr "Runlevel 5"
 176. #: src/system-config-services.glade.h:12
 177. msgid "Runlevel _2"
 178. msgstr "Runlevel_2"
 179. #: src/system-config-services.glade.h:13
 180. msgid "Runlevel _3"
 181. msgstr "Runlevel _3"
 182. #: src/system-config-services.glade.h:14
 183. msgid "Runlevel _4"
 184. msgstr "Runlevel _4"
 185. #: src/system-config-services.glade.h:15
 186. msgid "Runlevel _5"
 187. msgstr "Runlevel _5"
 188. #: src/system-config-services.glade.h:16
 189. msgid "S_top"
 190. msgstr "_Zastavit"
 191. #: src/system-config-services.glade.h:17
 192. msgid "Ser_vice"
 193. msgstr "_Služba"
 194. #: src/system-config-services.glade.h:18
 195. msgid "Service Configuration"
 196. msgstr "Nastavení služeb"
 197. #: src/system-config-services.glade.h:19
 198. msgid "Service Information"
 199. msgstr "Informace o službách"
 200. #: src/system-config-services.glade.h:21
 201. #, no-c-format
 202. msgid "Status of service %s:"
 203. msgstr "Stav služby %s:"
 204. #: src/system-config-services.glade.h:22
 205. msgid ""
 206. "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
 207. "\n"
 208. "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
 209. "GNU General Public License for more details.\n"
 210. "\n"
 211. "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
 212. msgstr ""
 213. "Tento program je svobodný software; m?žete jej libovoln? kopírovat aupravovat, pokud zachováte podmínky GNU General Public Licence, jak jsoupublikovány na stránkách nadace Svobodného Softwrare (FSF); bu? ve verzi 2nebo (podle vašeho zvážení) jakákoli pozd?jší. \n"
 214. "\n"
 215. "Tento program je distribuován v dobré ví?e, že bude užite?ný, ale bezVEŠKERÝCH ZÁRUK; Pro detaily si p?e?tete licenci GNU General PublicLicense. \n"
 216. "\n"
 217. "S tímto programem byste m?li obdržet kopii GNU General Public Licence. Pokudne, podívete se na http://www.gnu.org/licenses/."
 218. #: src/system-config-services.glade.h:28
 219. msgid ""
 220. "This service is managed by systemd. It may be started then run in the "
 221. "background, or be activated on demand, or run once for preparation or "
 222. "cleanup purposes."
 223. msgstr ""
 224. "Tato služba je ovládána systemd. M?že být startována a b?žet na pozadí, být "
 225. "aktivována na vyžádání, nebo být spušt?na jedenkrát pro p?ípravné nebo "
 226. "?istící ú?ely."
 227. #: src/system-config-services.glade.h:29
 228. msgid ""
 229. "This service is started once, usually when the system is booted, runs in the"
 230. " background and wakes up when needed."
 231. msgstr ""
 232. "Služba je spušt?na jen jednou, obvykle p?i startu systému, poté b?ží na "
 233. "pozadí a vzbudí se pouze pokud je pot?eba."
 234. #: src/system-config-services.glade.h:30
 235. msgid ""
 236. "This service will be started on demand by the xinetd service and ends when "
 237. "it has nothing more to do."
 238. msgstr ""
 239. "Služba bude spušt?na na vyžádání pomocí superserveru xinetd a po dokon?ení "
 240. "úkolu se ukon?í."
 241. #: src/system-config-services.glade.h:31
 242. msgid "_About"
 243. msgstr "_O ..."
 244. #: src/system-config-services.glade.h:32
 245. msgid "_Contents"
 246. msgstr "_Obsah"
 247. #: src/system-config-services.glade.h:33
 248. msgid "_Customize"
 249. msgstr "_Upravit"
 250. #: src/system-config-services.glade.h:34
 251. msgid "_Disable"
 252. msgstr "_Zakázat"
 253. #: src/system-config-services.glade.h:35
 254. msgid "_Enable"
 255. msgstr "_Povolit"
 256. #: src/system-config-services.glade.h:36
 257. msgid "_Help"
 258. msgstr "_Nápov?da"
 259. #: src/system-config-services.glade.h:37
 260. msgid "_Program"
 261. msgstr "_Program"
 262. #: src/system-config-services.glade.h:38
 263. msgid "_Restart"
 264. msgstr "_Restartovat"
 265. #: src/system-config-services.glade.h:39
 266. msgid "_Start"
 267. msgstr "_Spustit"
 268. #: src/system-config-services.glade.h:40
 269. msgid "system-config-services"
 270. msgstr "system-config-services"
 271. #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
 272. #: src/system-config-services.glade.h:42
 273. msgid "translator-credits"
 274. msgstr ""
 275. "Miloslav Trma? <mitr@volny.cz>, 2002 - 2005, 2008.\n"
 276. "Nikola Štohanzl <niko@srnet.cz>, 2006.\n"
 277. "Milan Keršláger <kerslage@linux.cz>, 2007, 2009, 2010.\n"
 278. "Adam P?ibyl <pribyl@lowlevel.cz>, 2008."
 279. #: system-config-services.desktop.in.h:1
 280. msgid "Configure which services will be running when the system starts"
 281. msgstr "Nastavení služeb, které budou p?i startu systému spušt?ny"
 282. #: system-config-services.desktop.in.h:2
 283. msgid "Service Management"
 284. msgstr "Správa služeb"
 285. #: system-config-services.desktop.in.h:3
 286. msgid "Services"
 287. msgstr "Služby"
 288. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:1
 289. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:1
 290. msgid "Get information about system services"
 291. msgstr "Získat informace o systémových službách"
 292. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:2
 293. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:2
 294. msgid "Getting information about system services requires authentication"
 295. msgstr "Získání informací o systémových službách vyžaduje autentizaci"
 296. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:3
 297. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:3
 298. msgid "Manage system services"
 299. msgstr "Spravovat systémové služby"
 300. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:4
 301. #: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:4
 302. msgid "Managing system services requires authentication"
 303. msgstr "Spravování systémových služeb vyžaduje autentizaci"