PageRenderTime 35ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 14ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/system-config-services-0.101.7/po/cs.po

#
Unknown | 374 lines | 303 code | 71 blank | 0 comment | 0 complexity | 07d01da330c85f5915cb7bb5fa0e823c MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 5# 
 6msgid ""
 7msgstr ""
 8"Project-Id-Version: system-config-services\n"
 9"Report-Msgid-Bugs-To: http://fedorahosted.org/system-config-services\n"
 10"POT-Creation-Date: 2011-05-04 17:07+0200\n"
 11"PO-Revision-Date: 2011-05-08 23:39+0000\n"
 12"Last-Translator: fazovec <jan.varta@atlas.cz>\n"
 13"Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/cs/)\n"
 14"MIME-Version: 1.0\n"
 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17"Language: cs\n"
 18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 19
 20#: src/gui.py:123
 21msgid "Name"
 22msgstr "Jméno"
 23
 24#: src/gui.py:126
 25msgid "Remarks"
 26msgstr "Poznámky"
 27
 28#: src/gui.py:199 src/gui.py:221 src/gui.py:231
 29msgid "This service is being refreshed right now."
 30msgstr "Služba se práv? obnovuje."
 31
 32#: src/gui.py:200 src/gui.py:233
 33msgid "Getting information about this service failed."
 34msgstr "Získání informací o této služb? selhalo."
 35
 36#: src/gui.py:201 src/gui.py:205 src/gui.py:206
 37msgid "This service is enabled."
 38msgstr "Služba je povolena."
 39
 40#: src/gui.py:202 src/gui.py:207 src/gui.py:208 src/gui.py:236
 41msgid "This service is disabled."
 42msgstr "Služba je zakázána."
 43
 44#: src/gui.py:204
 45#, python-format
 46msgid "This service is enabled in runlevels: %(runlevels)s"
 47msgstr "Služba je povolena v runlevelech: %(runlevels)s"
 48
 49#: src/gui.py:209
 50msgid "This service is masked."
 51msgstr "Služba je skrytá."
 52
 53#: src/gui.py:222
 54msgid "The status of this service is unknown."
 55msgstr "Stav služby je neznámý"
 56
 57#: src/gui.py:223
 58msgid "This service is stopped."
 59msgstr "Služba je zastavena."
 60
 61#: src/gui.py:224
 62msgid "This service is running."
 63msgstr "Služba je spušt?na."
 64
 65#: src/gui.py:225
 66msgid "This service is dead."
 67msgstr "Služba je mrtvá (m?la by b?žet, ale proces neexistuje)."
 68
 69#: src/gui.py:245
 70msgid "This unit is inactive."
 71msgstr "Jednotka je neaktivní."
 72
 73#: src/gui.py:247
 74#, python-format
 75msgid "This unit is inactive: %(sub_state)s"
 76msgstr "Jednotka je neaktivní: %(sub_state)s"
 77
 78#: src/gui.py:251
 79msgid "This unit is running."
 80msgstr "Jednotka b?ží."
 81
 82#: src/gui.py:254
 83msgid "This unit has finished."
 84msgstr "Jednotka byla dokon?ena."
 85
 86#: src/gui.py:257
 87#, python-format
 88msgid "This unit is active: %(sub_state)s"
 89msgstr "Jednotka je aktivní: %(sub_state)s"
 90
 91#: src/gui.py:260
 92#, python-format
 93msgid "This unit has failed: %(sub_state)s"
 94msgstr "Jednotka selhala: %(sub_state)s"
 95
 96#: src/gui.py:264
 97msgid "This unit is starting."
 98msgstr "Jednotka startuje."
 99
100#: src/gui.py:266
101#, python-format
102msgid "This unit is activating: %(sub_state)s"
103msgstr "Jednotka se aktivuje: %(sub_state)s"
104
105#: src/gui.py:269
106#, python-format
107msgid "This unit is deactivating: %(sub_state)s"
108msgstr "Jednotka se deaktivuje: %(sub_state)s"
109
110#: src/gui.py:272
111#, python-format
112msgid "The state of this unit is unknown: %(active_state)s/%(sub_state)s"
113msgstr "Status této jednotky je neznámý: %(active_state)s/%(sub_state)s"
114
115#: src/gui.py:349
116#, python-format
117msgid ""
118"The <b>%(servicename)s</b> service is managed by systemd. It may be started "
119"then run in the background, or be activated on demand, or run once for "
120"preparation or cleanup purposes."
121msgstr ""
122"Služba <b>%(servicename)s</b> je ovládána systemd. M?že být startována a "
123"b?žet na pozadí, být aktivována na vyžádání, nebo být spušt?na jedenkrát pro"
124" p?ípravné nebo ?istící ú?ely."
125
126#: src/gui.py:379
127#, python-format
128msgid ""
129"The <b>%(servicename)s</b> service is started once, usually when the system "
130"is booted, runs in the background and wakes up when needed."
131msgstr ""
132"Služba <b>%(servicename)s</b> se spouští jen jednou, obvykle p?i startu "
133"systému, a potom b?ží na pozadí a reaguje v p?ípad? pot?eby."
134
135#: src/gui.py:398
136msgid "This service is updated currently."
137msgstr "Tato služba je práv? aktualizována."
138
139#: src/gui.py:425
140#, python-format
141msgid ""
142"The <b>%(servicename)s</b> service will be started on demand by the xinetd "
143"service and ends when it has nothing more to do."
144msgstr ""
145"Služba <b>%(servicename)s</b> bude v p?ípad? pot?eby spušt?na pomocí "
146"sí?ového superserveru xinetd a ukon?í se po vykonání požadavku."
147
148#: src/gui.py:437
149msgid ""
150"This service is enabled, but the <b>xinetd</b> package is not installed. "
151"This service does not work without it."
152msgstr ""
153"Služba je povolena, ale balí?ek superserveru <b>xinetd</b> není "
154"nainstalován. Bez n?j nebude tato služba fungovat."
155
156#: src/gui.py:448
157msgid ""
158"This service is enabled, but the <b>xinetd</b> service is not running. This "
159"service does not work without it."
160msgstr ""
161"Služba je povolena, ale superserver <b>xinetd</b> není spušt?n (též jako "
162"služba). Bez n?j nebude tato služba fungovat."
163
164#: src/gui.py:941 src/system-config-services.glade.h:6
165#, no-c-format, python-format
166msgid "Enable the <b>%(service)s</b> service in these runlevels:"
167msgstr "Povolit službu <b>%(service)s</b> v t?chto runlevelech:"
168
169#: src/gui.py:1100
170msgid ""
171"The help viewer could not be found. To be able to view help, the 'yelp' "
172"package needs to be installed."
173msgstr ""
174"Nemohu nalézt prohlíže? nápov?dy. Abyste byli schopni prohlížet nápov?du, "
175"musí být nainstalován balí?ek 'yelp'."
176
177#: src/scservices/core/systemd/unit.py:202
178msgid "Error while getting description."
179msgstr "Chyba p?i na?ítání popisu."
180
181#: src/system-config-services.glade.h:1
182msgid "Copyright Š 2002-2011 Red Hat, Inc. and contributors"
183msgstr "Copyright Š 2002-2011 Red Hat, Inc. a p?isp?vatelé"
184
185#: src/system-config-services.glade.h:2
186msgid "Customize Runlevels"
187msgstr "Upravit runlevely"
188
189#: src/system-config-services.glade.h:3
190msgid "Customize the runlevels in which a service is enabled."
191msgstr "Upravit runlevely v nichž je služba povolena."
192
193#: src/system-config-services.glade.h:4
194msgid "Description"
195msgstr "Popis"
196
197#: src/system-config-services.glade.h:7
198msgid "No service selected."
199msgstr "Není vybrána žádná služba."
200
201#: src/system-config-services.glade.h:8
202msgid "Runlevel 2"
203msgstr "Runlevel 2"
204
205#: src/system-config-services.glade.h:9
206msgid "Runlevel 3"
207msgstr "Runlevel 3"
208
209#: src/system-config-services.glade.h:10
210msgid "Runlevel 4"
211msgstr "Runlevel 4"
212
213#: src/system-config-services.glade.h:11
214msgid "Runlevel 5"
215msgstr "Runlevel 5"
216
217#: src/system-config-services.glade.h:12
218msgid "Runlevel _2"
219msgstr "Runlevel_2"
220
221#: src/system-config-services.glade.h:13
222msgid "Runlevel _3"
223msgstr "Runlevel _3"
224
225#: src/system-config-services.glade.h:14
226msgid "Runlevel _4"
227msgstr "Runlevel _4"
228
229#: src/system-config-services.glade.h:15
230msgid "Runlevel _5"
231msgstr "Runlevel _5"
232
233#: src/system-config-services.glade.h:16
234msgid "S_top"
235msgstr "_Zastavit"
236
237#: src/system-config-services.glade.h:17
238msgid "Ser_vice"
239msgstr "_Služba"
240
241#: src/system-config-services.glade.h:18
242msgid "Service Configuration"
243msgstr "Nastavení služeb"
244
245#: src/system-config-services.glade.h:19
246msgid "Service Information"
247msgstr "Informace o službách"
248
249#: src/system-config-services.glade.h:21
250#, no-c-format
251msgid "Status of service %s:"
252msgstr "Stav služby %s:"
253
254#: src/system-config-services.glade.h:22
255msgid ""
256"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
257"\n"
258"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
259"GNU General Public License for more details.\n"
260"\n"
261"You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
262msgstr ""
263"Tento program je svobodný software; m?žete jej libovoln? kopírovat aupravovat, pokud zachováte podmínky GNU General Public Licence, jak jsoupublikovány na stránkách nadace Svobodného Softwrare (FSF); bu? ve verzi 2nebo (podle vašeho zvážení) jakákoli pozd?jší. \n"
264"\n"
265"Tento program je distribuován v dobré ví?e, že bude užite?ný, ale bezVEŠKERÝCH ZÁRUK; Pro detaily si p?e?tete licenci GNU General PublicLicense. \n"
266"\n"
267"S tímto programem byste m?li obdržet kopii GNU General Public Licence. Pokudne, podívete se na http://www.gnu.org/licenses/."
268
269#: src/system-config-services.glade.h:28
270msgid ""
271"This service is managed by systemd. It may be started then run in the "
272"background, or be activated on demand, or run once for preparation or "
273"cleanup purposes."
274msgstr ""
275"Tato služba je ovládána systemd. M?že být startována a b?žet na pozadí, být "
276"aktivována na vyžádání, nebo být spušt?na jedenkrát pro p?ípravné nebo "
277"?istící ú?ely."
278
279#: src/system-config-services.glade.h:29
280msgid ""
281"This service is started once, usually when the system is booted, runs in the"
282" background and wakes up when needed."
283msgstr ""
284"Služba je spušt?na jen jednou, obvykle p?i startu systému, poté b?ží na "
285"pozadí a vzbudí se pouze pokud je pot?eba."
286
287#: src/system-config-services.glade.h:30
288msgid ""
289"This service will be started on demand by the xinetd service and ends when "
290"it has nothing more to do."
291msgstr ""
292"Služba bude spušt?na na vyžádání pomocí superserveru xinetd a po dokon?ení "
293"úkolu se ukon?í."
294
295#: src/system-config-services.glade.h:31
296msgid "_About"
297msgstr "_O ..."
298
299#: src/system-config-services.glade.h:32
300msgid "_Contents"
301msgstr "_Obsah"
302
303#: src/system-config-services.glade.h:33
304msgid "_Customize"
305msgstr "_Upravit"
306
307#: src/system-config-services.glade.h:34
308msgid "_Disable"
309msgstr "_Zakázat"
310
311#: src/system-config-services.glade.h:35
312msgid "_Enable"
313msgstr "_Povolit"
314
315#: src/system-config-services.glade.h:36
316msgid "_Help"
317msgstr "_Nápov?da"
318
319#: src/system-config-services.glade.h:37
320msgid "_Program"
321msgstr "_Program"
322
323#: src/system-config-services.glade.h:38
324msgid "_Restart"
325msgstr "_Restartovat"
326
327#: src/system-config-services.glade.h:39
328msgid "_Start"
329msgstr "_Spustit"
330
331#: src/system-config-services.glade.h:40
332msgid "system-config-services"
333msgstr "system-config-services"
334
335#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
336#: src/system-config-services.glade.h:42
337msgid "translator-credits"
338msgstr ""
339"Miloslav Trma? <mitr@volny.cz>, 2002 - 2005, 2008.\n"
340"Nikola Štohanzl <niko@srnet.cz>, 2006.\n"
341"Milan Keršláger <kerslage@linux.cz>, 2007, 2009, 2010.\n"
342"Adam P?ibyl <pribyl@lowlevel.cz>, 2008."
343
344#: system-config-services.desktop.in.h:1
345msgid "Configure which services will be running when the system starts"
346msgstr "Nastavení služeb, které budou p?i startu systému spušt?ny"
347
348#: system-config-services.desktop.in.h:2
349msgid "Service Management"
350msgstr "Správa služeb"
351
352#: system-config-services.desktop.in.h:3
353msgid "Services"
354msgstr "Služby"
355
356#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:1
357#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:1
358msgid "Get information about system services"
359msgstr "Získat informace o systémových službách"
360
361#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:2
362#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:2
363msgid "Getting information about system services requires authentication"
364msgstr "Získání informací o systémových službách vyžaduje autentizaci"
365
366#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:3
367#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:3
368msgid "Manage system services"
369msgstr "Spravovat systémové služby"
370
371#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.0.in.h:4
372#: config/org.fedoraproject.config.services.policy.1.in.h:4
373msgid "Managing system services requires authentication"
374msgstr "Spravování systémových služeb vyžaduje autentizaci"