PageRenderTime 4ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/grails-app/i18n/messages_sv.properties

http://github.com/jdmr/mateo
Properties File | 55 lines | 49 code | 5 blank | 1 comment | 0 complexity | 7aa7d448f74aba9429e254bb5c5bcdbc MD5 | raw file
 1default.doesnt.match.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] matchar inte mot uttrycket [{3}]
 2default.invalid.url.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte en giltig URL
 3default.invalid.creditCard.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte ett giltigt kreditkortsnummer
 4default.invalid.email.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte en giltig e-postadress
 5default.invalid.range.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte inom intervallet [{3}] till [{4}]
 6default.invalid.size.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] har en storlek som inte är inom [{3}] till [{4}]
 7default.invalid.max.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] överskrider maxvärdet [{3}]
 8default.invalid.min.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är mindre än minimivärdet [{3}]
 9default.invalid.max.size.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] överskrider maxstorleken [{3}]
10default.invalid.min.size.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är mindre än minimistorleken [{3}]
11default.invalid.validator.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte giltigt enligt anpassad regel
12default.not.inlist.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte giltigt, måste vara ett av [{3}]
13default.blank.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] får inte vara tomt
14default.not.equal.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] får inte vara lika med [{3}]
15default.null.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] får inte vara tomt
16default.not.unique.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] måste vara unikt
17
18default.paginate.prev=Föregående
19default.paginate.next=Nästa
20default.boolean.true=Sant
21default.boolean.false=Falskt
22default.date.format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss z
23default.number.format=0
24
25default.created.message={0} {1} skapades
26default.updated.message={0} {1} uppdaterades
27default.deleted.message={0} {1} borttagen
28default.not.deleted.message={0} {1} kunde inte tas bort
29default.not.found.message={0} med id {1} kunde inte hittas 
30default.optimistic.locking.failure=En annan användare har uppdaterat det här {0} objektet medan du redigerade det
31
32default.home.label=Hem
33default.list.label= {0} - Lista
34default.add.label=Lägg till {0}
35default.new.label=Skapa {0}
36default.create.label=Skapa {0}
37default.show.label=Visa {0}
38default.edit.label=Ändra {0} 
39
40default.button.create.label=Skapa
41default.button.edit.label=Ändra
42default.button.update.label=Uppdatera
43default.button.delete.label=Ta bort
44default.button.delete.confirm.message=Är du säker?
45
46# Data binding errors. Use "typeMismatch.$className.$propertyName to customize (eg typeMismatch.Book.author)
47typeMismatch.java.net.URL=Värdet för {0} måste vara en giltig URL
48typeMismatch.java.net.URI=Värdet för {0} måste vara en giltig URI
49typeMismatch.java.util.Date=Värdet {0} måste vara ett giltigt datum
50typeMismatch.java.lang.Double=Värdet {0} måste vara ett giltigt nummer
51typeMismatch.java.lang.Integer=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal
52typeMismatch.java.lang.Long=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal
53typeMismatch.java.lang.Short=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal
54typeMismatch.java.math.BigDecimal=Värdet {0} måste vara ett giltigt nummer
55typeMismatch.java.math.BigInteger=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal