PageRenderTime 734ms CodeModel.GetById 131ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/grails-app/i18n/messages_sv.properties

http://github.com/jdmr/mateo
Properties File | 55 lines | 49 code | 5 blank | 1 comment | 0 complexity | 7aa7d448f74aba9429e254bb5c5bcdbc MD5 | raw file
 1. default.doesnt.match.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] matchar inte mot uttrycket [{3}]
 2. default.invalid.url.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte en giltig URL
 3. default.invalid.creditCard.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte ett giltigt kreditkortsnummer
 4. default.invalid.email.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte en giltig e-postadress
 5. default.invalid.range.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte inom intervallet [{3}] till [{4}]
 6. default.invalid.size.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] har en storlek som inte är inom [{3}] till [{4}]
 7. default.invalid.max.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] överskrider maxvärdet [{3}]
 8. default.invalid.min.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är mindre än minimivärdet [{3}]
 9. default.invalid.max.size.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] överskrider maxstorleken [{3}]
 10. default.invalid.min.size.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är mindre än minimistorleken [{3}]
 11. default.invalid.validator.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte giltigt enligt anpassad regel
 12. default.not.inlist.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] är inte giltigt, måste vara ett av [{3}]
 13. default.blank.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] får inte vara tomt
 14. default.not.equal.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] får inte vara lika med [{3}]
 15. default.null.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] får inte vara tomt
 16. default.not.unique.message=Attributet [{0}] för klassen [{1}] med värde [{2}] måste vara unikt
 17. default.paginate.prev=Föregående
 18. default.paginate.next=Nästa
 19. default.boolean.true=Sant
 20. default.boolean.false=Falskt
 21. default.date.format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss z
 22. default.number.format=0
 23. default.created.message={0} {1} skapades
 24. default.updated.message={0} {1} uppdaterades
 25. default.deleted.message={0} {1} borttagen
 26. default.not.deleted.message={0} {1} kunde inte tas bort
 27. default.not.found.message={0} med id {1} kunde inte hittas
 28. default.optimistic.locking.failure=En annan användare har uppdaterat det här {0} objektet medan du redigerade det
 29. default.home.label=Hem
 30. default.list.label= {0} - Lista
 31. default.add.label=Lägg till {0}
 32. default.new.label=Skapa {0}
 33. default.create.label=Skapa {0}
 34. default.show.label=Visa {0}
 35. default.edit.label=Ändra {0}
 36. default.button.create.label=Skapa
 37. default.button.edit.label=Ändra
 38. default.button.update.label=Uppdatera
 39. default.button.delete.label=Ta bort
 40. default.button.delete.confirm.message=Är du säker?
 41. # Data binding errors. Use "typeMismatch.$className.$propertyName to customize (eg typeMismatch.Book.author)
 42. typeMismatch.java.net.URL=Värdet för {0} måste vara en giltig URL
 43. typeMismatch.java.net.URI=Värdet för {0} måste vara en giltig URI
 44. typeMismatch.java.util.Date=Värdet {0} måste vara ett giltigt datum
 45. typeMismatch.java.lang.Double=Värdet {0} måste vara ett giltigt nummer
 46. typeMismatch.java.lang.Integer=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal
 47. typeMismatch.java.lang.Long=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal
 48. typeMismatch.java.lang.Short=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal
 49. typeMismatch.java.math.BigDecimal=Värdet {0} måste vara ett giltigt nummer
 50. typeMismatch.java.math.BigInteger=Värdet {0} måste vara ett giltigt heltal