PageRenderTime 22ms CodeModel.GetById 5ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/grails-app/i18n/messages_da.properties

http://github.com/jdmr/mateo
Properties File | 56 lines | 49 code | 6 blank | 1 comment | 0 complexity | cee5d7b39fc5b773f88d9cb0055b4eb7 MD5 | raw file
 1. default.doesnt.match.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] overholder ikke mønsteret [{3}]
 2. default.invalid.url.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] er ikke en gyldig URL
 3. default.invalid.creditCard.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] er ikke et gyldigt kreditkortnummer
 4. default.invalid.email.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] er ikke en gyldig e-mail adresse
 5. default.invalid.range.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] ligger ikke inden for intervallet fra [{3}] til [{4}]
 6. default.invalid.size.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] ligger ikke inden for størrelsen fra [{3}] til [{4}]
 7. default.invalid.max.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] overstiger den maksimale værdi [{3}]
 8. default.invalid.min.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] er under den minimale værdi [{3}]
 9. default.invalid.max.size.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] overstiger den maksimale størrelse [{3}]
 10. default.invalid.min.size.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] er under den minimale størrelse [{3}]
 11. default.invalid.validator.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] overholder ikke den brugerdefinerede validering
 12. default.not.inlist.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] findes ikke i listen [{3}]
 13. default.blank.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] kan ikke være tom
 14. default.not.equal.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] ikke være [{3}]
 15. default.null.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] kan ikke være null
 16. default.not.unique.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] som har værdien [{2}] skal være unik
 17. default.paginate.prev=Forrige
 18. default.paginate.next=Næste
 19. default.boolean.true=Sand
 20. default.boolean.false=Falsk
 21. default.date.format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss z
 22. default.number.format=0
 23. default.created.message={0} {1} oprettet
 24. default.updated.message={0} {1} opdateret
 25. default.deleted.message={0} {1} slettet
 26. default.not.deleted.message={0} {1} kunne ikke slettes
 27. default.not.found.message={0} med id {1} er ikke fundet
 28. default.optimistic.locking.failure=En anden bruger har opdateret denne {0} imens du har lavet rettelser
 29. default.home.label=Hjem
 30. default.list.label={0} Liste
 31. default.add.label=Tilføj {0}
 32. default.new.label=Ny {0}
 33. default.create.label=Opret {0}
 34. default.show.label=Vis {0}
 35. default.edit.label=Ret {0}
 36. default.button.create.label=Opret
 37. default.button.edit.label=Ret
 38. default.button.update.label=Opdater
 39. default.button.delete.label=Slet
 40. default.button.delete.confirm.message=Er du sikker?
 41. # Databindingsfejl. Brug "typeMismatch.$className.$propertyName for at passe til en given klasse (f.eks typeMismatch.Book.author)
 42. typeMismatch.java.net.URL=Feltet {0} skal være en valid URL
 43. typeMismatch.java.net.URI=Feltet {0} skal være en valid URI
 44. typeMismatch.java.util.Date=Feltet {0} skal være en valid Dato
 45. typeMismatch.java.lang.Double=Feltet {0} skal være et valid tal
 46. typeMismatch.java.lang.Integer=Feltet {0} skal være et valid tal
 47. typeMismatch.java.lang.Long=Feltet {0} skal være et valid tal
 48. typeMismatch.java.lang.Short=Feltet {0} skal være et valid tal
 49. typeMismatch.java.math.BigDecimal=Feltet {0} skal være et valid tal
 50. typeMismatch.java.math.BigInteger=Feltet {0} skal være et valid tal