PageRenderTime 251ms CodeModel.GetById 152ms app.highlight 28ms RepoModel.GetById 63ms app.codeStats 0ms

/application/language/da/lang.php

https://github.com/BugBuster1701/MySQLDumper
PHP | 769 lines | 759 code | 0 blank | 10 comment | 0 complexity | 4c1da76c5877a4d210f292ca92dd0bd1 MD5 | raw file
 1<?php
 2/**
 3 * This file is part of MySQLDumper released under the GNU/GPL 2 license
 4 * http://www.mysqldumper.net
 5 *
 6 * @package    MySQLDumper
 7 * @subpackage  Languages
 8 * @version    $Rev: 1227 $
 9 * @author    $Author: DSB $
 10 * Maintained by: jsm (359)
 11 */
 12$lang=array(
 13'L_ACTION' => 'Aktion',
 14'L_ACTIVATED' => 'aktiveret',
 15'L_ACTUALLY_INSERTED_RECORDS' => 'foreløbigt er der korrekt tilføjet <b>%s</b> poster.',
 16'L_ACTUALLY_INSERTED_RECORDS_OF' => 'Foreløbigt er der korrekt tilføjet <b>%s</b> af <b>%s</b> poster.',
 17'L_ADD' => 'Tilføj',
 18'L_ADDED' => 'tilføjet',
 19'L_ADD_DB_MANUALLY' => 'Opret manuelt database',
 20'L_ADD_RECIPIENT' => 'Tilføj modtager',
 21'L_ALL' => 'alle',
 22'L_ANALYZE' => 'Analyser',
 23'L_ANALYZING_TABLE' => 'I øjeblikket analyseres data i tabellen \'<b>%s</b>\'.',
 24'L_ASKDBCOPY' => 'Vil du kopiere database `%s` til database `%s`?',
 25'L_ASKDBDELETE' => 'Vil du slette databasen `%s` med alt indhold?',
 26'L_ASKDBEMPTY' => 'Vil du tømme databasen `%s`?',
 27'L_ASKDELETEFIELD' => 'Vil du slette feltet?',
 28'L_ASKDELETERECORD' => 'Er du sikker på at du vil slette denne post?',
 29'L_ASKDELETETABLE' => 'Skal tabellen `%s` slettes?',
 30'L_ASKTABLEEMPTY' => 'Skal tabellen `%s` tømmes?',
 31'L_ASKTABLEEMPTYKEYS' => 'Skal tabellen `%s` tømmes og indeksene nulstilles?',
 32'L_ATTACHED_AS_FILE' => 'tilføj som fil',
 33'L_ATTACH_BACKUP' => 'Vedhæft backup',
 34'L_AUTHENTICATE' => 'Legitimationsoplysninger',
 35'L_AUTHORIZE' => 'Godkend',
 36'L_AUTODELETE' => 'Slet backups automatisk',
 37'L_BACK' => 'tilbage',
 38'L_BACKUPFILESANZAHL' => 'I Backup folderen er',
 39'L_BACKUPS' => 'Backups',
 40'L_BACKUP_DBS' => 'backup af databaser',
 41'L_BACKUP_TABLE_DONE' => 'Backup af tabellen \'%s` afsluttet. %s poster blev gemt.',
 42'L_BACK_TO_OVERVIEW' => 'Databaseoversigt',
 43'L_CALL' => 'Opkald',
 44'L_CANCEL' => 'Afbryd',
 45'L_CANT_CREATE_DIR' => 'Kunne ikke oprette folderen \'%s\'. Opret den venligst med en FTP-klient.',
 46'L_CHANGE' => 'skift',
 47'L_CHANGEDIR' => 'Skifter til mappe',
 48'L_CHANGEDIRERROR' => 'Kunne ikke skifte mappe!',
 49'L_CHARSET' => 'Tegnsæt',
 50'L_CHARSETS' => 'Tegnsæt',
 51'L_CHECK' => 'Kontroller',
 52'L_CHECK_DIRS' => 'Kontroller mine mapper',
 53'L_CHOOSE_CHARSET' => 'MySQLDumper kunne ikke finde tegnsæt på ​​backup-filen automatisk.<br /><br />Du skal vælge tegnsættet som denne sikkerhedskopi blev gemt med.<br /><br />Hvis du opdager eventuelle problemer med nogle tegn efter genoprettelse, kan du gentage backup og derefter vælge et andet tegnsæt.<br /><br />held og lykke. ;)<br /><br />',
 54'L_CHOOSE_DB' => 'Vælg Database',
 55'L_CLEAR_DATABASE' => 'Tøm database',
 56'L_CLOSE' => 'Luk',
 57'L_COLLATION' => 'Kollation',
 58'L_COMMAND' => 'Kommando',
 59'L_COMMAND_AFTER_BACKUP' => 'Kommando efter backup',
 60'L_COMMAND_BEFORE_BACKUP' => 'Kommando før backup',
 61'L_COMMENT' => 'Kommentar',
 62'L_COMPRESSED' => 'komprimeret (gz)',
 63'L_CONFBASIC' => 'Basisparametre',
 64'L_CONFIG' => 'Konfiguration',
 65'L_CONFIGFILE' => 'Konfigurationsfil',
 66'L_CONFIGFILES' => 'Konfigurationsfiler',
 67'L_CONFIGURATIONS' => 'Indstillinger',
 68'L_CONFIG_AUTODELETE' => 'Autoslet',
 69'L_CONFIG_CRONPERL' => 'Crondump-indstillinger til Perl-script',
 70'L_CONFIG_EMAIL' => 'E-mail notifikation',
 71'L_CONFIG_FTP' => 'FTP overførsel af backupfil',
 72'L_CONFIG_HEADLINE' => 'Konfiguration',
 73'L_CONFIG_INTERFACE' => 'Brugerflade',
 74'L_CONFIG_LOADED' => 'Konfigurationen "%s" blev indlæst.',
 75'L_CONFIRM_CONFIGFILE_DELETE' => 'Skal konfigurationsfilen %s virkelig slettet?',
 76'L_CONFIRM_DELETE_FILE' => 'Skal filen %s virkelig slettet?',
 77'L_CONFIRM_DELETE_TABLES' => 'Skal de valgte tabeller virklig slettes?',
 78'L_CONFIRM_DROP_DATABASES' => 'Skal de valgtea databaser virklig slettes? <br /><br />Advarsel: alle data vil blive tabt! Lav først en backup!',
 79'L_CONFIRM_RECIPIENT_DELETE' => 'Skal den modtageren \'%s\' virkelig fjernes?',
 80'L_CONFIRM_TRUNCATE_DATABASES' => 'Skal de valgte databaser virklig slettes?<br /> <br /> Advarsel: alle tabellerne blive slettet! Lav først en backup!',
 81'L_CONFIRM_TRUNCATE_TABLES' => 'Skal de valgte tabeller virklig tømmes?',
 82'L_CONNECT' => 'forbind',
 83'L_CONNECTIONPARS' => 'Forbindelsesparametre',
 84'L_CONNECTTOMYSQL' => 'Forbind til MySQL',
 85'L_CONTINUE_MULTIPART_RESTORE' => 'Fortsæt mulipart-gendannelse med næste fil \'%s\'.',
 86'L_CONVERTED_FILES' => 'Konverterede filer',
 87'L_CONVERTER' => 'Backupkonvertering',
 88'L_CONVERTING' => 'Konverterer',
 89'L_CONVERT_FILE' => 'Fil der skal konverteres',
 90'L_CONVERT_FILENAME' => 'Navn på destinationsfilen (uden filtype)',
 91'L_CONVERT_FILEREAD' => 'Læs fil \'%s\'',
 92'L_CONVERT_FINISHED' => 'Konvertering afsluttet, \'%s\' blev skrevet oprettet.',
 93'L_CONVERT_START' => 'Start konvertering',
 94'L_CONVERT_TITLE' => 'Konvertér dump til MSD-format',
 95'L_CONVERT_WRONG_PARAMETERS' => 'Forkerte parametre! Konvertering er ikke muligt.',
 96'L_CREATE' => 'Opret',
 97'L_CREATED' => 'Oprettet',
 98'L_CREATEDIRS' => 'Opret mapper',
 99'L_CREATE_AUTOINDEX' => 'Opret Auto-Indeks',
100'L_CREATE_CONFIGFILE' => 'Opret en ny konfigurationsfil',
101'L_CREATE_DATABASE' => 'Opret ny database',
102'L_CREATE_TABLE_SAVED' => 'Definition af tabellen \'%s`er gemt.',
103'L_CREDITS' => 'Bidragydere/Hjælp',
104'L_CRONSCRIPT' => 'Cronscript',
105'L_CRON_COMMENT' => 'Indtast kommentar',
106'L_CRON_COMPLETELOG' => 'Log komplet output',
107'L_CRON_EXECPATH' => 'Sti til Perl scripts',
108'L_CRON_EXTENDER' => 'Filtype',
109'L_CRON_PRINTOUT' => 'Udskriv output til skærmen.',
110'L_CSVOPTIONS' => 'CSV-opsætning',
111'L_CSV_EOL' => 'Udskil linier med',
112'L_CSV_ERRORCREATETABLE' => 'Fejl ved oprettelse af tabel `%s`!',
113'L_CSV_FIELDCOUNT_NOMATCH' => 'Felt-tælleren stemmer ikke overens med de importerede data (%d i stedet for %d).',
114'L_CSV_FIELDSENCLOSED' => 'Felter lukket inde i',
115'L_CSV_FIELDSEPERATE' => 'Felter adskilt med',
116'L_CSV_FIELDSESCAPE' => 'Felter escaped med',
117'L_CSV_FIELDSLINES' => '%d felter genkendt, totalt %d linier',
118'L_CSV_FILEOPEN' => 'Åbn CSV-fil',
119'L_CSV_NAMEFIRSTLINE' => 'Feltnavne i første linie',
120'L_CSV_NODATA' => 'Ingen data fundet til import!',
121'L_CSV_NULL' => 'Erstat NULL med',
122'L_DATABASES_OF_USER' => 'Brugerdatabase',
123'L_DATABASE_CREATED_FAILED' => 'Databasen blev oprettet <br /> MySQL returnerede følgende fejl:<br/> <br />%s',
124'L_DATABASE_CREATED_SUCCESS' => 'Databasen \'%s\' er oprettet.',
125'L_DATASIZE' => 'Datastørrelse',
126'L_DATASIZE_INFO' => 'Det er størrelse på posterne - ikke størrelsen af ​​backup-filen',
127'L_DAY' => 'Dag',
128'L_DAYS' => 'Dage',
129'L_DB' => 'Database',
130'L_DBCONNECTION' => 'Databaseforbindelse',
131'L_DBPARAMETER' => 'Databaseparametre',
132'L_DBS' => 'Databaser',
133'L_DB_ADAPTER' => 'DB-adapter',
134'L_DB_BACKUPPARS' => 'Database backupparametre',
135'L_DB_DEFAULT' => 'Standarddatabase',
136'L_DB_HOST' => 'Hostnavn',
137'L_DB_IN_LIST' => 'Databasen \'%s\' kunne ikke tilføjes da den allerede findes.',
138'L_DB_NAME' => 'Databasenavn',
139'L_DB_PASS' => 'Kodeord',
140'L_DB_SELECT_ERROR' => '<br />Fejl:<br />Valg af database <b>',
141'L_DB_SELECT_ERROR2' => '</b> fejlede!',
142'L_DB_USER' => 'Bruger',
143'L_DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME' => 'Standardtegnsæt',
144'L_DEFAULT_CHARSET' => 'Standardtegnsæt',
145'L_DEFAULT_COLLATION_NAME' => 'Standardsortering',
146'L_DELETE' => 'Slet',
147'L_DELETE_DATABASE' => 'Slet database',
148'L_DELETE_FILE_ERROR' => 'Filen "%s" kunne ikke slettes!',
149'L_DELETE_FILE_SUCCESS' => 'Filen "%s" er slettet.',
150'L_DELETE_HTACCESS' => 'Fjern folderbeskyttelse (slet .htaccess)',
151'L_DESCRIPTION' => 'Beskrivelse',
152'L_DESELECT_ALL' => 'Fravælg alle',
153'L_DIR' => 'Mappe',
154'L_DISABLEDFUNCTIONS' => 'Deaktiverede Funktioner',
155'L_DO' => 'udfør',
156'L_DOCRONBUTTON' => 'Kør Perl Cron scriptet',
157'L_DONE' => 'Færdig!',
158'L_DONT_ATTACH_BACKUP' => 'Vedhæft ikke backupfilen',
159'L_DOPERLTEST' => 'Test Perl-moduler',
160'L_DOSIMPLETEST' => 'Test Perl',
161'L_DOWNLOAD_FILE' => 'Hent fil',
162'L_DO_NOW' => 'udfør nu',
163'L_DUMP' => 'Backup',
164'L_DUMP_ENDERGEBNIS' => 'Filen indeholder <b>%s</b> tabeller med <b>%s</b> poster.<br />',
165'L_DUMP_FILENAME' => 'Backup fil',
166'L_DUMP_HEADLINE' => 'Lav backup...',
167'L_DUMP_NOTABLES' => 'Ingen tabeller fundet i database `%s`',
168'L_DUMP_OF_DB_FINISHED' => 'Backup af databasen \'%s\' afsluttet',
169'L_DURATION' => 'Varighed',
170'L_EDIT' => 'rediger',
171'L_EHRESTORE_CONTINUE' => 'fortsæt og log fejl',
172'L_EHRESTORE_STOP' => 'stop',
173'L_EMAIL' => 'E-Mail',
174'L_EMAILBODY_ATTACH' => 'Den vedhæftede fil indeholder backup af din MySQL-Database.<br />Backup af Database `%s`<br /><br /><br />Følgende fil blev oprettet:<br /><br />%s <br /><br />Venlig hilsen<br /><br />MySQLDumper<br />',
175'L_EMAILBODY_FOOTER' => '<br /><br />Venlig hilsen<br /><br />MySQLDumper<br />',
176'L_EMAILBODY_MP_ATTACH' => 'En Multipart Backup er blevet oprettet.<br />Backupfilerne er vedhæftet separate emails.<br />Backup af Database `%s`<br /><br /><br />Følgende filer blev oprettet:<br /><br />%s <br /><br />Med venlig hilsen<br /><br />MySQLDumper<br />',
177'L_EMAILBODY_MP_NOATTACH' => 'En Multipart Backup blev oprettet.<br />Backupfilerne er ikke vedhæftet denne email!<br />Backup af Database `%s`<br /><br /><br />Følgende filer blev oprettet:<br /><br />%s<br /><br /><br />Venlig hilsen<br /><br />MySQLDumper<br />',
178'L_EMAILBODY_NOATTACH' => 'Filer er ikke vedhæftet denne email!<br />Backup af Database `%s`<br /><br /><br />Følgende fil blev oprettet:<br /><br />%s<br /><br /><br />Venlig hilsen<br /><br />MySQLDumper<br />',
179'L_EMAILBODY_TOOBIG' => 'Backupfilen oversteg maksimumstørrelsen på %s og blev ikke vedhæftet denne email.<br />Backup sf Database `%s`<br /><br /><br />Følgende fil blev oprettet:<br /><br />%s<br /><br /><br />Venlig hilsen<br /><br />MySQLDumper<br />',
180'L_EMAIL_ADDRESS' => 'E-mail adresse',
181'L_EMAIL_CC' => 'CC modtagere',
182'L_EMAIL_MAXSIZE' => 'Maksimumstørrelse på vedhæftede',
183'L_EMAIL_ONLY_ATTACHMENT' => '... kun vedhæftet.',
184'L_EMAIL_RECIPIENT' => 'E-mail adresse',
185'L_EMAIL_SENDER' => 'Afsenderadresse på e-mailen',
186'L_EMAIL_START' => 'Start e-mail forsendelse',
187'L_EMAIL_WAS_SEND' => 'E-mail blev sendt til',
188'L_EMPTY' => 'Tøm',
189'L_EMPTYKEYS' => 'tøm og nulstil alle indeks',
190'L_EMPTYTABLEBEFORE' => 'Tøm tabel før',
191'L_EMPTY_DB_BEFORE_RESTORE' => 'Slet tabeller før genetablering',
192'L_ENCODING' => 'Kodning',
193'L_ENCRYPTION_TYPE' => 'Krypteringsmetode',
194'L_ENGINE' => 'Engine',
195'L_ENTER_DB_INFO' => 'Klik først på "Opret forbindelse til MySQL". Kun hvis dette mislykkes, skal du indtaste data.',
196'L_ENTRY' => 'Indlæg',
197'L_ERROR' => 'Fejl',
198'L_ERRORHANDLING_RESTORE' => 'Fejlhandling under genetablering',
199'L_ERROR_CONFIGFILE_NAME' => 'Filnavnet "%s" inndholder ugyldige tegn.',
200'L_ERROR_DELETING_CONFIGFILE' => 'Fejl: konfigurationsfilen %s kunne ikke slettes!',
201'L_ERROR_LOADING_CONFIGFILE' => 'Konfigurationsfilen "%s" kunne ikke indlæses.',
202'L_ERROR_LOG' => 'Fejllog',
203'L_ERROR_MULTIPART_RESTORE' => 'Multipart Restore: Kunne ikke finde den næste fil \'%s\'!',
204'L_ESTIMATED_END' => 'Forventet slut',
205'L_EXCEL2003' => 'Excel fra 2003',
206'L_EXISTS' => 'Eksisterer',
207'L_EXPORT' => 'Eksport',
208'L_EXPORTFINISHED' => 'Eksport færdiggjort.',
209'L_EXPORTLINES' => '<strong>%s</strong> linier eksporteret',
210'L_EXPORTOPTIONS' => 'Eksport-opsætning',
211'L_EXTENDEDPARS' => 'Udvidede parametre',
212'L_FADE_IN_OUT' => 'visning til/fra',
213'L_FATAL_ERROR_DUMP' => 'Fatal fejl: CREATE sætningen i tabellen \'%s\' i databasen \'%s\' kunne ikke læses!',
214'L_FIELDS' => 'Felter',
215'L_FIELDS_OF_TABLE' => 'Felter i tabellen',
216'L_FILE' => 'Fil',
217'L_FILES' => 'Filer',
218'L_FILESIZE' => 'Filstørrelse',
219'L_FILE_MANAGE' => 'Administration',
220'L_FILE_OPEN_ERROR' => 'Fejl: kunne ikke åbne fil.',
221'L_FILE_SAVED_SUCCESSFULLY' => 'Filen er blevet gemt.',
222'L_FILE_SAVED_UNSUCCESSFULLY' => 'Filen kunne ikke gemmes!',
223'L_FILE_UPLOAD_SUCCESSFULL' => 'Filen \'%s\' er overført.',
224'L_FILTER_BY' => 'Filtrer efter',
225'L_FM_ALERTRESTORE1' => 'Skal databasen',
226'L_FM_ALERTRESTORE2' => 'genetableres med posterne fra filen',
227'L_FM_ALERTRESTORE3' => 'genoprettes?',
228'L_FM_ALL_BU' => 'Alle backups',
229'L_FM_ANZ_BU' => 'Backups',
230'L_FM_ASKDELETE1' => 'Skal filen',
231'L_FM_ASKDELETE2' => 'virkelig slettes?',
232'L_FM_ASKDELETE3' => 'Vil du køre autoslet med de konfigurerede regler nu?',
233'L_FM_ASKDELETE4' => 'Vil du slette alle backupfiler?',
234'L_FM_ASKDELETE5' => 'Vil du slette alle backupfiler med',
235'L_FM_ASKDELETE5_2' => '* slet nu?',
236'L_FM_AUTODEL1' => 'Autoslet: følgende filer blev slettet grundet maksimalt antal filer-indstillingen:',
237'L_FM_CHOOSE_ENCODING' => 'Vælg backupfilens kodning',
238'L_FM_COMMENT' => 'Indtast kommentar',
239'L_FM_DELETE' => 'Slet valgte filer',
240'L_FM_DELETE1' => 'Filen',
241'L_FM_DELETE2' => 'blev slettet korrekt.',
242'L_FM_DELETE3' => 'kunne ikke slettes!',
243'L_FM_DELETEALL' => 'Slette alle backupfiler',
244'L_FM_DELETEALLFILTER' => 'Slet alle med',
245'L_FM_DELETEAUTO' => 'Kør autoslet manuelt',
246'L_FM_DUMPSETTINGS' => 'Konfiguration for Perl Cron scriptet',
247'L_FM_DUMP_HEADER' => 'Backup',
248'L_FM_FILEDATE' => 'Fildato',
249'L_FM_FILES1' => 'Databasebackups',
250'L_FM_FILESIZE' => 'Filstørrelse',
251'L_FM_FILEUPLOAD' => 'Upload fil',
252'L_FM_FREESPACE' => 'Fri plads på server',
253'L_FM_LAST_BU' => 'Seneste backup',
254'L_FM_NOFILE' => 'Du valgte ikke en fil!',
255'L_FM_NOFILESFOUND' => 'Ingen fil fundet.',
256'L_FM_RECORDS' => 'Poster',
257'L_FM_RESTORE' => 'Genetabler',
258'L_FM_RESTORE_HEADER' => 'Genetablering af Database `<strong>%s</strong>`',
259'L_FM_SELECTTABLES' => 'Vælg tabeller',
260'L_FM_STARTDUMP' => 'Start ny backup',
261'L_FM_TABLES' => 'Tabeller',
262'L_FM_TOTALSIZE' => 'Total størrelse',
263'L_FM_UPLOADFAILED' => 'Upload slog fejl!',
264'L_FM_UPLOADFILEEXISTS' => 'Der findes allerede en fil med samme navn!',
265'L_FM_UPLOADFILEREQUEST' => 'vælg en fil.',
266'L_FM_UPLOADMOVEERROR' => 'Kunne ikke flytte valgte fil til upload mappen.',
267'L_FM_UPLOADNOTALLOWED1' => 'Denne filtype understøttes ikke.',
268'L_FM_UPLOADNOTALLOWED2' => 'Gyldige typer er: *.gz og *.sql-filer',
269'L_FOUND_DB' => 'fundet db:',
270'L_FROMFILE' => 'fra fil',
271'L_FROMTEXTBOX' => 'fra tekstboks',
272'L_FTP' => 'FTP',
273'L_FTP_ADD_CONNECTION' => 'Tilføj forbindelse',
274'L_FTP_CHOOSE_MODE' => 'FTP-overførselstilstand',
275'L_FTP_CONFIRM_DELETE' => 'Skal FTP forbindelsen slettes?',
276'L_FTP_CONNECTION' => 'FTP forbindelse',
277'L_FTP_CONNECTION_CLOSED' => 'FTP forbindelsen lukket',
278'L_FTP_CONNECTION_DELETE' => 'Slet forbindelse',
279'L_FTP_CONNECTION_ERROR' => 'Forbindelsen til serveren \'%s\' på port %s kunne ikke oprettes',
280'L_FTP_CONNECTION_SUCCESS' => 'Forbindelsen til serveren \'%s\' på port %s er oprettet',
281'L_FTP_DIR' => 'Upload mappe',
282'L_FTP_FILE_TRANSFER_ERROR' => 'Overførsel af filen \'%s\' mislykkedes',
283'L_FTP_FILE_TRANSFER_SUCCESS' => 'Filen \'%s\' blev overført',
284'L_FTP_LOGIN_ERROR' => 'Log ind som bruger \'%s\' blev afvist',
285'L_FTP_LOGIN_SUCCESS' => 'Log ind som brugeren \'%s\' lykkedes',
286'L_FTP_OK' => 'Forbindelse etableret.',
287'L_FTP_PASS' => 'Kodeord',
288'L_FTP_PASSIVE' => 'brug passiv-tilstand',
289'L_FTP_PASV_ERROR' => 'Skift til passiv FTP tilstand mislykkedes',
290'L_FTP_PASV_SUCCESS' => 'Skift til passiv FTP tilstand blev gennemført',
291'L_FTP_PORT' => 'Port',
292'L_FTP_SEND_TO' => 'til <strong>%s</strong><br />i <strong>%s</strong>',
293'L_FTP_SERVER' => 'Server',
294'L_FTP_SSL' => 'Sikker SSL FTP-forbindelse',
295'L_FTP_START' => 'Start FTP overførelse',
296'L_FTP_TIMEOUT' => 'Forbindelses timeout',
297'L_FTP_TRANSFER' => 'FTP overførsel',
298'L_FTP_USER' => 'Bruger',
299'L_FTP_USESSL' => 'brug SSL-forbindelse',
300'L_GENERAL' => 'Generelt',
301'L_GZIP' => 'GZip-komprimering',
302'L_GZIP_COMPRESSION' => 'GZip-komprimering',
303'L_HOME' => 'Hjem',
304'L_HOUR' => 'Time',
305'L_HOURS' => 'Timer',
306'L_HTACC_ACTIVATE_REWRITE_ENGINE' => 'Aktivér rewrite',
307'L_HTACC_ADD_HANDLER' => 'Tilføj handler',
308'L_HTACC_CONFIRM_DELETE' => 'Skal mappebeskyttelsen gemmes nu?',
309'L_HTACC_CONTENT' => 'Indhold af fil',
310'L_HTACC_CREATE' => 'Opret mappebeskyttelse',
311'L_HTACC_CREATED' => 'Mappebeskyttelsen blev oprettet.',
312'L_HTACC_CREATE_ERROR' => 'Der opstod en fejl ved oprettelse af mappebeskyttelsen!<br />Opret de 2 filer manuelt med følgende indhold',
313'L_HTACC_CRYPT' => 'Crypt max 8 tegn (Linux og Unix-systemer)',
314'L_HTACC_DENY_ALLOW' => 'Deny / Allow',
315'L_HTACC_DIR_LISTING' => 'Mappelistning',
316'L_HTACC_EDIT' => 'Rediger .htaccess',
317'L_HTACC_ERROR_DOC' => 'Fejl-dokument',
318'L_HTACC_EXAMPLES' => 'Flere eksempler og dokumentation',
319'L_HTACC_EXISTS' => 'Der findes allerede en mappebeskyttelse. Hvis du opretter en ny, vil den tidligere blive overskrevet!',
320'L_HTACC_MAKE_EXECUTABLE' => 'Lav til eksekverbar',
321'L_HTACC_MD5' => 'MD5 (Linux og Unix-systemer)',
322'L_HTACC_NO_ENCRYPTION' => 'ingen kryptering (Windows)',
323'L_HTACC_NO_USERNAME' => 'Du skal indtaste et navn!',
324'L_HTACC_PROPOSED' => 'Stærkt anbefalet',
325'L_HTACC_REDIRECT' => 'Redirect',
326'L_HTACC_SCRIPT_EXEC' => 'Udfør script',
327'L_HTACC_SHA1' => 'SHA1 (alle systemer)',
328'L_HTACC_WARNING' => 'Bemærk! .htaccess påvirker dirkte browserens opførsel.<br />Med forkert indhold kan disse sider blive utilgængelige.',
329'L_IMPORT' => 'Import',
330'L_IMPORTIEREN' => 'Importere',
331'L_IMPORTOPTIONS' => 'Import-opsætning',
332'L_IMPORTSOURCE' => 'Import-kilde',
333'L_IMPORTTABLE' => 'Import til tabel',
334'L_IMPORT_NOTABLE' => 'Ingen tabel valgt til import!',
335'L_IN' => 'i',
336'L_INDEX_SIZE' => 'Index størrelse',
337'L_INFO_ACTDB' => 'Aktuel Database',
338'L_INFO_DATABASES' => 'Databaser tilgængelige på din server',
339'L_INFO_DBEMPTY' => 'Databasen er tom !',
340'L_INFO_FSOCKOPEN_DISABLED' => 'På denne server, er PHP-funktionen fsockopen() desværre deaktiveret i serverens konfiguration, så den automatisk download af sprogpakker kan ikke udføres. Du kan downloade pakkerne manuelt, udpakke og gemme i undermappen "sprog" i MySQLDumper med dit FTP program. Derefter kan du vælge det nye sprog.',
341'L_INFO_LASTUPDATE' => 'Sidst opdateret',
342'L_INFO_LOCATION' => 'Din lokation er',
343'L_INFO_NODB' => 'Database findes ikke.',
344'L_INFO_NOPROCESSES' => 'ingen kørende processer',
345'L_INFO_NOSTATUS' => 'ingen tilstand tilgængelig',
346'L_INFO_NOVARS' => 'ingen variabler tilgængelige',
347'L_INFO_OPTIMIZED' => 'optimeret',
348'L_INFO_RECORDS' => 'Poster',
349'L_INFO_SIZE' => 'Størrelse',
350'L_INFO_SUM' => 'Total',
351'L_INSTALL' => 'Installation',
352'L_INSTALLED' => 'Installeret',
353'L_INSTALL_DB_DEFAULT' => 'Benyt som standard database',
354'L_INSTALL_HELP_PORT' => '(tom = Standardport)',
355'L_INSTALL_HELP_SOCKET' => '(tom = standardsocket)',
356'L_INTERPRETED_AS_BYTES' => 'Fortolket som bytes',
357'L_IS_WRITABLE' => 'Er skrivbar',
358'L_KILL_PROCESS' => 'Stop proces',
359'L_LANGUAGE' => 'Sprog',
360'L_LANGUAGE_NAME' => 'Dansk',
361'L_LASTBACKUP' => 'Seneste backup',
362'L_LOAD' => 'Grundindstillinger',
363'L_LOAD_DATABASE' => 'Genindlæs databaser',
364'L_LOAD_FILE' => 'Hent fil',
365'L_LOG' => 'Log',
366'L_LOGFILENOTWRITABLE' => 'Kan ikke skrive Logfil !',
367'L_LOGFILES' => 'Logfiler',
368'L_LOGGED_IN' => 'Logget ind',
369'L_LOGIN' => 'Log ind',
370'L_LOGIN_AUTOLOGIN' => 'Automatisk log ind',
371'L_LOGIN_INVALID_USER' => 'Ukendt kombination af brugernavn og adgangskode.',
372'L_LOGOUT' => 'Log ud',
373'L_LOG_CREATED' => 'Logfilen oprettes.',
374'L_LOG_DELETE' => 'slet log',
375'L_LOG_MAXSIZE' => 'Loggfilens maksimale størrelse',
376'L_LOG_NOT_READABLE' => 'Logfilen \'%s\' eksisterer ikke eller kan ikke læses.',
377'L_MAILERROR' => 'Afsendelse af e-mail slog fejl!',
378'L_MAILPROGRAM' => 'Mailprogram',
379'L_MAXIMUM_LENGTH' => 'Maksimal længde',
380'L_MAXIMUM_LENGTH_EXPLAIN' => 'Det er antallet sf bytes der maksimalt anvendes når der gemmes i dette tegnsæt.',
381'L_MAXSIZE' => 'maks. størrelse',
382'L_MAX_BACKUP_FILES_EACH2' => 'For hver database',
383'L_MAX_EXECUTION_TIME' => 'Maksimale kørselstid',
384'L_MAX_UPLOAD_SIZE' => 'Maksimal filstørrelse',
385'L_MAX_UPLOAD_SIZE_INFO' => 'Hvis din Dumpfil er større end den ovennævnte grænse, skal du uploade den via FTP til folderen "work/backup". <br />Derefter kan du vælge den og begynde genetableringsprocessen.<br /><br /><br />',
386'L_MEMORY' => 'Hukommelse',
387'L_MENU_HIDE' => 'Skjul menu',
388'L_MENU_SHOW' => 'Vis menu',
389'L_MESSAGE' => 'Meddelelse',
390'L_MESSAGE_TYPE' => 'Meddelelsestype',
391'L_MINUTE' => 'Minut',
392'L_MINUTES' => 'Minuter',
393'L_MOBILE_OFF' => 'fra',
394'L_MOBILE_ON' => 'På',
395'L_MODE_EASY' => 'Enkel',
396'L_MODE_EXPERT' => 'Ekspert',
397'L_MSD_INFO' => 'MySQLDumper-Information',
398'L_MSD_MODE' => 'MySQLDumper tilstand',
399'L_MSD_VERSION' => 'MySQLDumper version',
400'L_MULTIDUMP' => 'Multidump',
401'L_MULTIDUMP_FINISHED' => 'Backup af <b>%d</b> Databaser færdige',
402'L_MULTIPART_ACTUAL_PART' => 'Aktuel delfil',
403'L_MULTIPART_SIZE' => 'Maksimale filstørrelse',
404'L_MULTI_PART' => 'Multipart Backup',
405'L_MYSQLVARS' => 'MySQL variabler',
406'L_MYSQL_CLIENT_VERSION' => 'MySQL klient',
407'L_MYSQL_CONNECTION_ENCODING' => 'MySQL-serverens standardtegnsæt',
408'L_MYSQL_DATA' => 'MySQL-data',
409'L_MYSQL_ROUTINE' => 'Rutine',
410'L_MYSQL_ROUTINES' => 'Rutiner',
411'L_MYSQL_ROUTINES_EXPLAIN' => 'Gemte funktioner og procedurer',
412'L_MYSQL_TABLES_EXPLAIN' => 'Tabeller har en defineret kolonnestruktur som dataposterne kan gemmes i. Hver post svarer til en række i tabellen.',
413'L_MYSQL_VERSION' => 'MySQL version',
414'L_MYSQL_VERSION_TOO_OLD' => 'Beklager: MySQL version %s er for gammel og kan ikke bruges sammen med denne MySQLDumper version. Opdater din version af MySQL til mindst version %s eller højere.<br /> Alternativt kan du anvende MySQLDumper versionen 1,24, der virker selv med ældre MySQL-servere. Men du mister i dette tilfælde nogle af de nye funktioner i MySQLDumper.<br />',
415'L_MYSQL_VIEW' => 'View',
416'L_MYSQL_VIEWS' => 'Views',
417'L_MYSQL_VIEWS_EXPLAIN' => 'Views viser (filtret) dataposter fra en eller flere tabeller. Selve viewet indeholder ingen data.',
418'L_NAME' => 'Navn',
419'L_NEW' => 'ny',
420'L_NEWTABLE' => 'Opret ny tabel',
421'L_NEXT_AUTO_INCREMENT' => 'Næste automatiske indeks',
422'L_NEXT_AUTO_INCREMENT_SHORT' => 'Autoindex',
423'L_NO' => 'nej',
424'L_NOFTPPOSSIBLE' => 'Du har ingen FTP-funktioner til rådighed!',
425'L_NOGZPOSSIBLE' => 'Da Zlib ikke er installeret, kan du ikke bruge GZip-funktionerne!',
426'L_NONE' => 'ingen',
427'L_NOREVERSE' => 'Ældste indlæg først',
428'L_NOTAVAIL' => '<em>ikke tilgængelig</em>',
429'L_NOTHING_TO_DO' => 'Der er intet at lave.',
430'L_NOTICE' => 'Bemærkning',
431'L_NOTICES' => 'Bemærkninger',
432'L_NOT_ACTIVATED' => 'ikke aktiveret',
433'L_NOT_SUPPORTED' => 'Denne backup understøtter ikke denne funktion.',
434'L_NO_DB_FOUND' => 'kunne ikke automatisk finde nogen database! Åbn forbindelsesparametrene og indtast manuelt navnet på databasen.',
435'L_NO_DB_FOUND_INFO' => 'Forbindelsen til databasen blev korrekt etableret.<br /> Dine brugerdata er gyldige og blev accepteret af MySQL-serveren.<br /> Men MySQLDumper kunne ikke finde nogen database.<br /> Den automatiske visning af databaser via script er slået fra på visse servere.<br /> Du skal indtaste databasenavnet manuelt efter installationen er færdiggjort. Klik på "konfiguration" "Forbindelsesparametr - vis" og indtast databasenavnet dér.',
436'L_NO_DB_SELECTED' => 'Ingen database er valgt.',
437'L_NO_ENTRIES' => 'Tabellen er tom og indeholder ingen poster.',
438'L_NO_MSD_BACKUPFILE' => 'Backups af andre programmer',
439'L_NO_NAME_GIVEN' => 'Du har ikke angivet noget navn.',
440'L_NR_OF_QUERIES' => 'Antal queries',
441'L_NR_OF_RECORDS' => 'Antal dataposter',
442'L_NR_TABLES_OPTIMIZED' => '%s tabeller er blevet optimeret.',
443'L_NUMBER_OF_FILES_FORM' => 'Antallet af backup filer pr. database',
444'L_OF' => 'af',
445'L_OK' => 'OK',
446'L_OPTIMIZE' => 'Optimér',
447'L_OPTIMIZE_TABLES' => 'Optimér tabeller før backup',
448'L_OPTIMIZE_TABLE_ERR' => 'Fejl under optimering af tabellen `%s`.',
449'L_OPTIMIZE_TABLE_SUCC' => 'Tabellen \'%s\' er blevet optimeret.',
450'L_OS' => 'Operativsystem',
451'L_OVERHEAD' => 'Overhead',
452'L_PAGE' => 'Side',
453'L_PAGE_REFRESHS' => 'sidevisninger',
454'L_PASS' => 'Kodeord',
455'L_PASSWORD' => 'Kodeord',
456'L_PASSWORDS_UNEQUAL' => 'Kodeordene er ikke identiske eller tomme!',
457'L_PASSWORD_REPEAT' => 'Adgangskode (gentag)',
458'L_PASSWORD_STRENGTH' => 'Adgangskodens styrke',
459'L_PERLOUTPUT1' => 'Linie i crondump.pl for absolute_path_of_configdir',
460'L_PERLOUTPUT2' => 'URL for browseren eller for eksternt Cron job',
461'L_PERLOUTPUT3' => 'Kommandolinie i Shell eller for Crontab',
462'L_PERL_COMPLETELOG' => 'Perl-Complete-Log',
463'L_PERL_LOG' => 'Perl log',
464'L_PHPBUG' => 'Fejl i zlib ! Ingen komprimering mulig!',
465'L_PHPMAIL' => 'PHP-funktion mail()',
466'L_PHP_EXTENSIONS' => 'PHP udvidelser',
467'L_PHP_LOG' => 'PHP log',
468'L_PHP_VERSION' => 'PHP version',
469'L_PHP_VERSION_TOO_OLD' => 'Beklager: PHP-versionen er for gammel til at kunne bruge MySQLDumper<br />PHP skal være version %s eller nyere. PHP version %s, der er installeret på denne server, er for gammel.<br />PHP versionen skal opdateres, før MySQLDumper kan installeres og bruges. <br />',
470'L_POP3_PORT' => 'POP3 port',
471'L_POP3_SERVER' => 'POP3 server',
472'L_PORT' => 'Port',
473'L_POSITION_BC' => 'bunden centret',
474'L_POSITION_BL' => 'bunden til venstre',
475'L_POSITION_BR' => 'bunden til højre',
476'L_POSITION_MC' => 'centreret i midten',
477'L_POSITION_ML' => 'midten til venstre',
478'L_POSITION_MR' => 'midten til højre',
479'L_POSITION_NOTIFICATIONS' => 'Placeringen af meddelelsesvinduet',
480'L_POSITION_TC' => 'øverst centret',
481'L_POSITION_TL' => 'øverst til venstre',
482'L_POSITION_TR' => 'øverst til højre',
483'L_POSSIBLE_COLLATIONS' => 'Mulige sorteringer',
484'L_POSSIBLE_COLLATIONS_EXPLAIN' => 'Mulige sorteringsregler for dette tegnsæt<br /><br />_cs = case sensitiv -> versalfølsom<br />_ci = case insensitive -> ikke versalfølsom',
485'L_PREFIX' => 'Præfiks',
486'L_PRIMARYKEYS_CHANGED' => 'Primærnøgle ændret',
487'L_PRIMARYKEYS_CHANGINGERROR' => 'Fejl, ved ændring af den primære nøgle',
488'L_PRIMARYKEYS_SAVE' => 'Gem primærnøgle',
489'L_PRIMARYKEY_CONFIRMDELETE' => 'Virkelig slette primærnøglen?',
490'L_PRIMARYKEY_DELETED' => 'Primærnøgle slettet',
491'L_PRIMARYKEY_FIELD' => 'Nøglefelt',
492'L_PRIMARYKEY_NOTFOUND' => 'Primærnøglen blev ikke fundet',
493'L_PROCESSKILL1' => 'Scriptet forsøger at dræbe proces',
494'L_PROCESSKILL2' => 'at dræbe.',
495'L_PROCESSKILL3' => 'Scriptet har forsøgt i',
496'L_PROCESSKILL4' => 'sek. at dræbe processen',
497'L_PROCESS_ID' => 'Process ID',
498'L_PROGRESS_FILE' => 'Fremskridt fil',
499'L_PROGRESS_OVER_ALL' => 'Samlet fremskridt',
500'L_PROGRESS_TABLE' => 'Fremskridt i tabel',
501'L_PROVIDER' => 'Leverandør',
502'L_PROZESSE' => 'Processer',
503'L_QUERY' => 'Query',
504'L_QUERY_TYPE' => 'Query type',
505'L_RECHTE' => 'Tilladelser',
506'L_RECORDS' => 'Poster',
507'L_RECORDS_INSERTED' => '<b>%s</b> poster indsat.',
508'L_RECORDS_OF_TABLE' => 'Dataposter i tabellen',
509'L_RECORDS_PER_PAGECALL' => 'Poster pr. sidevisning',
510'L_REFRESHTIME' => 'Opdateringsinterval',
511'L_REFRESHTIME_PROCESSLIST' => 'Opdateringsinterval for proceslisten',
512'L_REGISTRATION_DESCRIPTION' => 'Indtast dine oplysninger til administratorkontoen. Med denne bruger vil du være i stand til at logge ind MySQLDumper fremover. Bemærk data omhyggeligt. <br /> <br /> Du kan frit vælge et brugernavn og en adgangskode. Sørg for at vælge den sikreste mulige kombination af brugernavn og adgangskode for at kontrollere adgangen til MySQLDumper og for at beskytte mod uautoriseret adgang!',
513'L_RELOAD' => 'Genindlæs',
514'L_REMOVE' => 'Fjern',
515'L_REPAIR' => 'Reparer',
516'L_RESET' => 'Nulstil',
517'L_RESET_SEARCHWORDS' => 'nulstil søgeord',
518'L_RESTORE' => 'Genetabler',
519'L_RESTORE_COMPLETE' => '<b>%s</b> tabeller oprettet.',
520'L_RESTORE_DB' => 'Database \'<b>%s</b>\' på \'<b>%s</b>\'.',
521'L_RESTORE_DB_COMPLETE_IN' => 'Gendannelse af databasen \'%s\' afsluttet på %s.',
522'L_RESTORE_OF_TABLES' => 'Gendan specifikke tabeller',
523'L_RESTORE_TABLE' => 'Gendan tabellen \'%s\'',
524'L_RESTORE_TABLES_COMPLETED' => 'Foreløbigt er der oprettet <b>%d</b> af <b>%d</b> tabeller.',
525'L_RESTORE_TABLES_COMPLETED0' => 'Foreløbigt er der oprettet <b>%d</b> tabeller.',
526'L_RESULT' => 'Resultat',
527'L_REVERSE' => 'Seneste indlæg først',
528'L_SAFEMODEDESC' => 'Fordi PHP kører med "safe_mode=on" indstilling, skal følgende mapper oprettes mauelt (du kan gøre det med dit FTP-program):<br/><br/><br/>',
529'L_SAVE' => 'Gem',
530'L_SAVEANDCONTINUE' => 'Gem og fortsæt installation',
531'L_SAVE_ERROR' => 'Fejl - kunne ikke gemme konfiguration!',
532'L_SAVE_SUCCESS' => 'Indstillingerne blev gemt i konfigurationsfilen \'%s\'.',
533'L_SAVING_DATA_TO_FILE' => 'Gem data fra databasen \'%s\' i filen \'%s\'',
534'L_SAVING_DATA_TO_MULTIPART_FILE' => 'Maksimal filstørrelse er nået: fortsæt med filen \'%s\'',
535'L_SAVING_DB_FORM' => 'Database',
536'L_SAVING_TABLE' => 'Gemmer tabel',
537'L_SEARCH_ACCESS_KEYS' => 'Bladre: fremad=ALT+V, baglæns=ALT+C',
538'L_SEARCH_IN_TABLE' => 'Søg i tabel',
539'L_SEARCH_NO_RESULTS' => 'Søgningen efter "<b>%s</b>" i tabel "<b>%s</b>" gav ingen rsultater!',
540'L_SEARCH_OPTIONS' => 'Søgeindstillinger',
541'L_SEARCH_OPTIONS_AND' => 'en kolonne skal indeholde ALLE søgeord (OG-søgning)',
542'L_SEARCH_OPTIONS_CONCAT' => 'en række skal indeholde alle søgeordene men kan være i hvilkensomhelst kolonne (kan tage noget tid)',
543'L_SEARCH_OPTIONS_OR' => 'en kolonne skal indeholde et af søgeordene (ELLER-søgning)',
544'L_SEARCH_RESULTS' => 'Søgningen efter "<b>%s</b>" i tabellen "<b>%s</b>" giver følgende resultater',
545'L_SECOND' => 'Sekund',
546'L_SECONDS' => 'Sekunder',
547'L_SELECT' => 'Vælg',
548'L_SELECTED_FILE' => 'Valgt fil',
549'L_SELECT_ALL' => 'Vælg alle',
550'L_SELECT_FILE' => 'Vælg fil',
551'L_SELECT_LANGUAGE' => 'Vælg sprog',
552'L_SENDMAIL' => 'Sendmail',
553'L_SENDRESULTASFILE' => 'send resultat som fil',
554'L_SEND_MAIL_FORM' => 'Send email rapport',
555'L_SERVER' => 'Server',
556'L_SERVERCAPTION' => 'Vis Server',
557'L_SETPRIMARYKEYSFOR' => 'Sæt ny primærnøgle for tabellen',
558'L_SHOWING_ENTRY_X_TO_Y_OF_Z' => 'Vis post %s til %s af %s',
559'L_SHOWRESULT' => 'vis resultat',
560'L_SHOW_TABLES' => 'Vis tabellerne',
561'L_SHOW_TOOLTIPS' => 'Vis pænere værktøjstip',
562'L_SMTP' => 'SMTP',
563'L_SMTP_HOST' => 'SMTP server',
564'L_SMTP_PORT' => 'SMTP port',
565'L_SOCKET' => 'Socket',
566'L_SPEED' => 'Hastighed',
567'L_SQLBOX' => 'SQL-Box',
568'L_SQLBOXHEIGHT' => 'Højde på SQL-Boks',
569'L_SQLLIB_ACTIVATEBOARD' => 'aktiver Board',
570'L_SQLLIB_BOARDS' => 'Boards',
571'L_SQLLIB_DEACTIVATEBOARD' => 'deaktiver Board',
572'L_SQLLIB_GENERALFUNCTIONS' => 'generelle funktioner',
573'L_SQLLIB_RESETAUTO' => 'nulstil auto-increment (forøgelse)',
574'L_SQLLIMIT' => 'Antal poster pr. side',
575'L_SQL_ACTIONS' => 'Handlinger',
576'L_SQL_AFTER' => 'efter',
577'L_SQL_ALLOWDUPS' => 'Dubletter tilladte',
578'L_SQL_ATPOSITION' => 'indsæt på position',
579'L_SQL_ATTRIBUTES' => 'Attributter',
580'L_SQL_BACKDBOVERVIEW' => 'Tilbage til Oversigt',
581'L_SQL_BEFEHLNEU' => 'Ny kommando',
582'L_SQL_BEFEHLSAVED1' => 'SQL-kommando',
583'L_SQL_BEFEHLSAVED2' => 'blev tilføjet',
584'L_SQL_BEFEHLSAVED3' => 'blev gemt',
585'L_SQL_BEFEHLSAVED4' => 'blev flyttet op',
586'L_SQL_BEFEHLSAVED5' => 'blev slettet',
587'L_SQL_BROWSER' => 'SQL-Browser',
588'L_SQL_CARDINALITY' => 'Kardinalitet',
589'L_SQL_CHANGED' => 'blev ændret.',
590'L_SQL_CHANGEFIELD' => 'ændre felt',
591'L_SQL_CHOOSEACTION' => 'Vælg handling',
592'L_SQL_COLLATENOTMATCH' => 'Tegnsæt og Kollation passer ikke sammen!',
593'L_SQL_COLUMNS' => 'Kolonner',
594'L_SQL_COMMANDS' => 'SQL-kommandoer',
595'L_SQL_COMMANDS_IN' => 'linier i',
596'L_SQL_COMMANDS_IN2' => 'sek. bearbejdet.',
597'L_SQL_COPYDATADB' => 'Kopier hele databasen til',
598'L_SQL_COPYSDB' => 'Kopier database-struktur',
599'L_SQL_COPYTABLE' => 'kopier tabel',
600'L_SQL_CREATED' => 'blev oprettet.',
601'L_SQL_CREATEINDEX' => 'opret nyt indeks',
602'L_SQL_CREATETABLE' => 'opret tabel',
603'L_SQL_DATAVIEW' => 'Data Visning',
604'L_SQL_DBCOPY' => 'Indholdet af database `%s` blev kopieret til database `%s`.',
605'L_SQL_DBSCOPY' => 'Database-strukturen fra database `%s` blev kopieret til database `%s`.',
606'L_SQL_DELETED' => 'blev slettet',
607'L_SQL_DESTTABLE_EXISTS' => 'Destinationstabel findes allerede!',
608'L_SQL_EDIT' => 'ret',
609'L_SQL_EDITFIELD' => 'Ret felt',
610'L_SQL_EDIT_TABLESTRUCTURE' => 'Rediger tabelstruktur',
611'L_SQL_EMPTYDB' => 'Tøm database',
612'L_SQL_ERROR1' => 'Fejl i forespørgsel:',
613'L_SQL_ERROR2' => 'MySQL siger:',
614'L_SQL_EXEC' => 'Udfør SQL-sætning',
615'L_SQL_EXPORT' => 'Eksport fra Database `%s`',
616'L_SQL_FIELDDELETE1' => 'Feltet',
617'L_SQL_FIELDNAMENOTVALID' => 'Fejl: ugyldigt feltnavn',
618'L_SQL_FIRST' => 'først',
619'L_SQL_IMEXPORT' => 'Import-Eksport',
620'L_SQL_IMPORT' => 'Import i Database `%s`',
621'L_SQL_INCOMPLETE_STATEMENT_DETECTED' => '%s: fundet ufuldstændige instrukser.<br/>Kunne ikke finde afsluttende match for \'%s\'.<br/>Query:<br/>%s',
622'L_SQL_INDEXES' => 'Indeks',
623'L_SQL_INSERTFIELD' => 'indsæt felt',
624'L_SQL_INSERTNEWFIELD' => 'indsæt nyt felt',
625'L_SQL_LIBRARY' => 'SQL-bibliotek',
626'L_SQL_NAMEDEST_MISSING' => 'Destinationsnavn mangler!',
627'L_SQL_NEWFIELD' => 'Nyt felt',
628'L_SQL_NODATA' => 'ingen poster',
629'L_SQL_NODEST_COPY' => 'Ingen kopiering uden en destination!',
630'L_SQL_NOFIELDDELETE' => 'Slet er ikke muligt da tabeller skal indeholde mindst et felt.',
631'L_SQL_NOTABLESINDB' => 'Ingen tabeller fundet i Database',
632'L_SQL_NOTABLESSELECTED' => 'Ingen tabeller valgt!',
633'L_SQL_OPENFILE' => 'Åbn SQL-fil',
634'L_SQL_OPENFILE_BUTTON' => 'Upload',
635'L_SQL_OUT1' => 'Udført',
636'L_SQL_OUT2' => 'Kommandoer',
637'L_SQL_OUT3' => 'Den havde',
638'L_SQL_OUT4' => 'Kommentarer',
639'L_SQL_OUT5' => 'Da outputtet indeholder mere end 5000 linier vises det ikke.',
640'L_SQL_OUTPUT' => 'SQL-Output',
641'L_SQL_QUERYENTRY' => 'Forespørgslen indeholder',
642'L_SQL_RECORDDELETED' => 'Post blev slettet',
643'L_SQL_RECORDEDIT' => 'rediger post',
644'L_SQL_RECORDINSERTED' => 'Post blev tilføjet',
645'L_SQL_RECORDNEW' => 'ny post',
646'L_SQL_RECORDUPDATED' => 'Post blev opdateret',
647'L_SQL_RENAMEDB' => 'Omdøb database',
648'L_SQL_RENAMEDTO' => 'blev omdøbt til',
649'L_SQL_SCOPY' => 'Tabelstrukturen fra `%s` blev kopieret ind i Tabel `%s`.',
650'L_SQL_SEARCH' => 'Søg',
651'L_SQL_SEARCHWORDS' => 'Søgeord',
652'L_SQL_SELECTTABLE' => 'vælg tabel',
653'L_SQL_SERVER' => 'SQL server',
654'L_SQL_SHOWDATATABLE' => 'Vis Data i Tabel',
655'L_SQL_STRUCTUREDATA' => 'Struktur og Data',
656'L_SQL_STRUCTUREONLY' => 'Kun Struktur',
657'L_SQL_TABLEEMPTIED' => 'Tabel `%s` blev tømt.',
658'L_SQL_TABLEEMPTIEDKEYS' => 'Tabel `%s` blev tømt og indeksene blev nulstillet.',
659'L_SQL_TABLEINDEXES' => 'Indeks på tabel',
660'L_SQL_TABLENEW' => 'Ret Tabeller',
661'L_SQL_TABLENOINDEXES' => 'Ingen indeks i tabel',
662'L_SQL_TABLENONAME' => 'Tabellen skal have et navn!',
663'L_SQL_TABLESOFDB' => 'Tabeller i Database',
664'L_SQL_TABLEVIEW' => 'Tabel-visning',
665'L_SQL_TBLNAMEEMPTY' => 'Tabelnavnet kan ikke være tomt!',
666'L_SQL_TBLPROPSOF' => 'Tabelegenskaber for',
667'L_SQL_TCOPY' => 'Tabel `%s` blev kopieret med data ind i Tabel `%s`.',
668'L_SQL_UPLOADEDFILE' => 'indlæst fil:',
669'L_SQL_VIEW_COMPACT' => 'Visning: kompakt',
670'L_SQL_VIEW_STANDARD' => 'Visning: normal',
671'L_SQL_VONINS' => 'fra totalt',
672'L_SQL_WARNING' => 'Udførelse af SQL-sætninger kan manipulere data. PAS PÅ! Forfatterne af dette system påtager sig intet ansvar for beskadigede eller tabte data.',
673'L_SQL_WASCREATED' => 'blev oprettet',
674'L_SQL_WASEMPTIED' => 'blev tømt',
675'L_STARTDUMP' => 'Start Backup',
676'L_START_RESTORE_DB_FILE' => 'Start gendannelse af databasen \'%s\' fra filen \'%s\'.',
677'L_START_SQL_SEARCH' => 'Start søgning',
678'L_STATUS' => 'Tilstand',
679'L_STEP' => 'Trin',
680'L_SUCCESS_CONFIGFILE_CREATED' => 'Konfigurationsfilen \'%s\' blev oprettet.',
681'L_SUCCESS_DELETING_CONFIGFILE' => 'Konfigurationsfilen "%s" blev slettet.',
682'L_SUM_TOTAL' => 'Sum',
683'L_TABLE' => 'Tabel',
684'L_TABLENAME' => 'Tabelnavn',
685'L_TABLENAME_EXPLAIN' => 'Tabelnavn',
686'L_TABLES' => 'Tabeller',
687'L_TABLESELECTION' => 'Tabelvælg',
688'L_TABLE_CREATE_SUCC' => 'Tabellen \'%s\' er oprettet.',
689'L_TABLE_TYPE' => 'Tabeltype',
690'L_TESTCONNECTION' => 'Test forbindelse',
691'L_THEME' => 'Tema',
692'L_TIME' => 'Tid',
693'L_TIMESTAMP' => 'tidsstempel',
694'L_TITLE_INDEX' => 'Index',
695'L_TITLE_KEY_FULLTEXT' => 'Fuldtekst-nøgle',
696'L_TITLE_KEY_PRIMARY' => 'Primærnøgle',
697'L_TITLE_KEY_UNIQUE' => 'Unik nøgle',
698'L_TITLE_MYSQL_HELP' => 'MySQL dokumentation',
699'L_TITLE_NOKEY' => 'Ingen nøgle',
700'L_TITLE_SEARCH' => 'Søg',
701'L_TITLE_SHOW_DATA' => 'Vis data',
702'L_TITLE_UPLOAD' => 'SQL filoverførsel',
703'L_TO' => 'til',
704'L_TOOLS' => 'Funktioner',
705'L_TOOLS_TOOLBOX' => 'Vælg Database / Datebasefunktioner / Import - Eksport',
706'L_TRUNCATE' => 'Trunker',
707'L_TRUNCATE_DATABASE' => 'Trunkere database',
708'L_UNIT_KB' => 'Kilobyte',
709'L_UNIT_MB' => 'Megabyte',
710'L_UNIT_PIXEL' => 'Pixel',
711'L_UNKNOWN' => 'ukendt',
712'L_UNKNOWN_SQLCOMMAND' => 'ukendt SQL-kommando',
713'L_UPDATE' => 'Opdater',
714'L_UPDATE_CONNECTION_FAILED' => 'Opdateringen mislykkedes, da ikke kunne oprettes forbindelse til serveren \'%s\'.',
715'L_UPDATE_ERROR_RESPONSE' => 'Opdateringen mislykkedes, serveren svarede: \'%s\'',
716'L_UPTO' => 'op til',
717'L_USERNAME' => 'Brugernavn',
718'L_USE_SSL' => 'Anvend SSL',
719'L_VALUE' => 'Værdi',
720'L_VERSIONSINFORMATIONEN' => 'Versionsinformation',
721'L_VIEW' => 'vis',
722'L_VISIT_HOMEPAGE' => 'Besøg hjemmesiden',
723'L_VOM' => 'fra',
724'L_WITH' => 'med',
725'L_WITHATTACH' => 'med vedhæftede',
726'L_WITHOUTATTACH' => 'uden vedhæftede',
727'L_WITHPRAEFIX' => 'med præfiks',
728'L_WRONGCONNECTIONPARS' => 'Forkerte eller manglende forbindelsesparametre!',
729'L_WRONG_CONNECTIONPARS' => 'Forbindelsesparametre er forkerte!',
730'L_WRONG_RIGHTS' => 'Kan ikke skrive til filen eller folderen \'%s\'.<br /> Fil-rettighederne (chmod) er ikke sat korrekt eller har den forkerte ejer.<br /> Sæt venligst de korrekte attributter via din FTP-klient.<br /> Filen eller mappen skal være sat til %s.<br />',
731'L_YES' => 'ja',
732'L_ZEND_FRAMEWORK_VERSION' => 'Zend Framework version',
733'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_A_DIRECTORY' => 'Det angivne filnavn \'%value%\' er ikke et arkivnavn.',
734'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_A_FILE' => 'Det angivne filnavn \'%value%\' er ikke en fil.',
735'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_A_LINK' => 'Den angivne destination \'%value%\' er ikke et link.',
736'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_EXECUTABLE' => 'Filen eller mappen \'%value%\' er ikke eksekverbar.',
737'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_EXISTS' => 'Filen eller arkivet \'%value%\' findes ikke.',
738'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_READABLE' => 'Filen eller arkivet \'%value%\' kan ikke læses.',
739'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_UPLOADED' => 'Den angivne fil \'%value%\' blev ikke overført.',
740'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_WRITABLE' => 'Filen eller arkivet \'%value%\' er ikke skrivbar.',
741'L_ZEND_ID_DIGITS_INVALID' => 'Ugyldig type. Forventede streng, heltal eller float.',
742'L_ZEND_ID_DIGITS_STRING_EMPTY' => 'Tom værdi',
743'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_DOT_ATOM' => 'E-mail adressen kan ikke matchet mod dot-atom-format.',
744'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID' => 'Ugyldig type overført. Forventet en streng.',
745'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_FORMAT' => 'Ugyldigt e-mail adresse format.',
746'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_HOSTNAME' => 'Domænnavnet er ugyldigt.',
747'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_LOCAL_PART' => 'Den lokale del af e-mail adressen (lokal-del@domain.TLD) er ugyldig.',
748'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_MX_RECORD' => 'Der er ingen gyldig MX-post for e-mailen.',
749'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_SEGMENT' => 'Værtsnavnet er ikke i et netværkssegment, der kan routes. E-mail adressen kan derfor ikke opløses af det offentlige netværk.',
750'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_LENGTH_EXCEEDED' => 'E-mail adressen er for lang. Den maksimale længde er 320 tegn.',
751'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_QUOTED_STRING' => 'E-mail adressen kan ikke kontrolleres i Quoted-String formatet.',
752'L_ZEND_ID_HOSTNAME_CANNOT_DECODE_PUNYCODE' => 'Punycode notation af værtsnavnet kan ikke afkodes.',
753'L_ZEND_ID_HOSTNAME_DASH_CHARACTER' => 'Værtsnavnet indeholder en bindestreg i en ugyldigt position.',
754'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID' => 'Ugyldig type givet. Streng forventet.',
755'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_HOSTNAME' => 'Domænenavnet er ikke af den forventede struktur.',
756'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_HOSTNAME_SCHEMA' => 'Domænenavnet svarer ikke til skemaet for den angivne TLD.',
757'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_LOCAL_NAME' => 'Domænenavnet indeholder et ugyldigt lokalnetværksnavn.',
758'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_URI' => 'Værtsnavnet stemmer ikke overens med URI syntaksen.',
759'L_ZEND_ID_HOSTNAME_IP_ADDRESS_NOT_ALLOWED' => 'IP-adresser i værtsnavne er ikke tilladt.',
760'L_ZEND_ID_HOSTNAME_LOCAL_NAME_NOT_ALLOWED' => 'Lokalnetværksnavne i værtsnavne er ikke tilladt.',
761'L_ZEND_ID_HOSTNAME_UNDECIPHERABLE_TLD' => 'TLD kan ikke hentes fra domænenavnet.',
762'L_ZEND_ID_HOSTNAME_UNKNOWN_TLD' => 'Domænenavnet indeholder en ukendt TLD.',
763'L_ZEND_ID_IS_EMPTY' => 'Værdien er påkrævet og kan ikke være tomt.',
764'L_ZEND_ID_MISSING_TOKEN' => 'Intet token blev givet til at matche imod.',
765'L_ZEND_ID_NOT_DIGITS' => 'Kun tal kan indtastes.',
766'L_ZEND_ID_NOT_EMPTY_INVALID' => 'Typen af ​​værdien er ugyldig. Streng, heltal, float, boolean eller array forventet.',
767'L_ZEND_ID_NOT_SAME' => 'De to givne tokens stemmer ikke overens.',
768);
769return $lang;