PageRenderTime 9ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 35ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/application/language/nl/lang.php

https://github.com/BugBuster1701/MySQLDumper
PHP | 769 lines | 759 code | 0 blank | 10 comment | 0 complexity | e2906ca778ed25eafd068f75f2dcc654 MD5 | raw file
 1<?php
 2/**
 3 * This file is part of MySQLDumper released under the GNU/GPL 2 license
 4 * http://www.mysqldumper.net
 5 *
 6 * @package    MySQLDumper
 7 * @subpackage  Languages
 8 * @version    $Rev: 1227 $
 9 * @author    $Author: DSB $
 10 * Maintained by: DSB (1), JesseB (367), pavdeijk (60)
 11 */
 12$lang=array(
 13'L_ACTION' => 'Actie',
 14'L_ACTIVATED' => 'geactiveerd',
 15'L_ACTUALLY_INSERTED_RECORDS' => 'Tot nu toe zijn <b>%s</b> records succesvol toegevoegd.',
 16'L_ACTUALLY_INSERTED_RECORDS_OF' => 'Tot nu toe zijn er <b>%s</b> van <b>%s</b> records succesvol toegevoegd.',
 17'L_ADD' => 'Toevoegen',
 18'L_ADDED' => 'toegevoegd',
 19'L_ADD_DB_MANUALLY' => 'Voeg database handmatig toe',
 20'L_ADD_RECIPIENT' => 'Recipient toevoegen',
 21'L_ALL' => 'alles',
 22'L_ANALYZE' => 'Analyseren',
 23'L_ANALYZING_TABLE' => 'De tabel \'<b>%s</b>\' is nu hersteld.',
 24'L_ASKDBCOPY' => 'Wil je database `%s` kopiëren naar database `%s`?',
 25'L_ASKDBDELETE' => 'Wil je de database `%s` verwijderen samen met de inhoud?',
 26'L_ASKDBEMPTY' => 'Wil je database `%s` leegmaken?',
 27'L_ASKDELETEFIELD' => 'Wil je het veld verwijderen?',
 28'L_ASKDELETERECORD' => 'Weet je het zeker dat je deze record wil verwijderen?',
 29'L_ASKDELETETABLE' => 'Moet de tabel `%s` verwijdert worden?',
 30'L_ASKTABLEEMPTY' => 'Moet de tabel `%s` leeggemaakt worden?',
 31'L_ASKTABLEEMPTYKEYS' => 'Moet de tabel `%s` leeggemaakt worden en de index gereset?',
 32'L_ATTACHED_AS_FILE' => 'Toegevoegd als bestand',
 33'L_ATTACH_BACKUP' => 'Backup toevoegen',
 34'L_AUTHENTICATE' => 'Aanvraag informatie',
 35'L_AUTHORIZE' => 'Autoriseren',
 36'L_AUTODELETE' => 'Verwijder backups automatisch',
 37'L_BACK' => 'Terug',
 38'L_BACKUPFILESANZAHL' => 'In de Backup directorie zijn er',
 39'L_BACKUPS' => 'Backups',
 40'L_BACKUP_DBS' => 'DBs naar backup',
 41'L_BACKUP_TABLE_DONE' => 'Leeg maken van tabel `%s` is voldaan. %s records zijn opgeslagen.',
 42'L_BACK_TO_OVERVIEW' => 'Terug naar overzicht',
 43'L_CALL' => 'Oproep',
 44'L_CANCEL' => 'Annuleren',
 45'L_CANT_CREATE_DIR' => 'Kan de dir \'%s\' niet aanmaken. <br />Maak gebruik van uw FTP programma a.u.b.',
 46'L_CHANGE' => 'wijzig',
 47'L_CHANGEDIR' => 'Verander van Directorie',
 48'L_CHANGEDIRERROR' => 'Kan de directorie niet wijzigen!',
 49'L_CHARSET' => 'Characterset',
 50'L_CHARSETS' => 'L_CHARSETS',
 51'L_CHECK' => 'Controleer',
 52'L_CHECK_DIRS' => 'Controleer mijn directories',
 53'L_CHOOSE_CHARSET' => 'MySQLDumper kan de ontcijfering van een bestand niet automatisch herkennen.<br /><br />U moet zelf het charset kiezen waarmee de backup is gemaakt.<br /><br />Als u problemen met sommige characters tegenkomt na herstel, kunt u het backup-proces herhalen en een andere character set kiezen.<br /><br />Succes. ;)<br /><br />',
 54'L_CHOOSE_DB' => 'Selecteer Database',
 55'L_CLEAR_DATABASE' => 'Maak database leeg',
 56'L_CLOSE' => 'Sluiten',
 57'L_COLLATION' => 'Collation',
 58'L_COMMAND' => 'Opdracht',
 59'L_COMMAND_AFTER_BACKUP' => 'Opdracht na backup',
 60'L_COMMAND_BEFORE_BACKUP' => 'Opdracht voor backup',
 61'L_COMMENT' => 'Commentaar',
 62'L_COMPRESSED' => 'gezipt (gz)',
 63'L_CONFBASIC' => 'Basic Parameter',
 64'L_CONFIG' => 'Configuratie',
 65'L_CONFIGFILE' => 'Config Bestand',
 66'L_CONFIGFILES' => 'Configuratie Bestanden',
 67'L_CONFIGURATIONS' => 'Configuraties',
 68'L_CONFIG_AUTODELETE' => 'Automatisch verwijderen',
 69'L_CONFIG_CRONPERL' => 'Crondump instellingen voor de Perl-script',
 70'L_CONFIG_EMAIL' => 'Email Notificatie',
 71'L_CONFIG_FTP' => 'FTP Transfer van backup bestand',
 72'L_CONFIG_HEADLINE' => 'Configuratie',
 73'L_CONFIG_INTERFACE' => 'Interface',
 74'L_CONFIG_LOADED' => 'Configuratie "%s" is succesvol ge�mporteerd.',
 75'L_CONFIRM_CONFIGFILE_DELETE' => 'Wilt u echt het configuratie bestand %s verwijderen?',
 76'L_CONFIRM_DELETE_FILE' => 'Moet het bestand \'%s\' verwijdert worden?',
 77'L_CONFIRM_DELETE_TABLES' => 'Moeten de geselecteerde tabellen verwijdert worden?',
 78'L_CONFIRM_DROP_DATABASES' => 'Moeten de geselecteerde databases echt verwijdert worden? Attentie: alle data zal verwijdert worden! Misschien moet u eerst een backup maken.',
 79'L_CONFIRM_RECIPIENT_DELETE' => 'Moet de recipient "%s" verwijdert worden?',
 80'L_CONFIRM_TRUNCATE_DATABASES' => 'Moeten alle tabellen van de geselecteerde databases echt verwijdert worden? Attentie: alle data zal verwijdert worden! Misschien moet u eerst een backup maken.',
 81'L_CONFIRM_TRUNCATE_TABLES' => 'Moeten de geselecteerde tabellen echt leeggemaakt worden?',
 82'L_CONNECT' => 'maak verbinding',
 83'L_CONNECTIONPARS' => 'Connectie Parameter',
 84'L_CONNECTTOMYSQL' => 'Verbinden met MySQL',
 85'L_CONTINUE_MULTIPART_RESTORE' => 'Vervolg multipart herstellen met het volgende bestand \'%s\'.',
 86'L_CONVERTED_FILES' => 'Convert Bestand',
 87'L_CONVERTER' => 'Backup Converter',
 88'L_CONVERTING' => 'Converting',
 89'L_CONVERT_FILE' => 'Bestand welke wordt geconverteerd',
 90'L_CONVERT_FILENAME' => 'Naam van bestemmingsbestand (zonder extensie)',
 91'L_CONVERT_FILEREAD' => 'Lees bestand \'%s\'',
 92'L_CONVERT_FINISHED' => 'Conversie be�ndigd, \'%s\' is succesvol geschreven.',
 93'L_CONVERT_START' => 'Start Conversie',
 94'L_CONVERT_TITLE' => 'Converteer Dump naar MSD Formaat',
 95'L_CONVERT_WRONG_PARAMETERS' => 'Verkeerde parameters! Conversie is niet mogelijk.',
 96'L_CREATE' => 'Maak',
 97'L_CREATED' => 'Gemaakt',
 98'L_CREATEDIRS' => 'Maak Directories',
 99'L_CREATE_AUTOINDEX' => 'Maak Auto-Index',
100'L_CREATE_CONFIGFILE' => 'Maak een nieuw configuratie bestand aan',
101'L_CREATE_DATABASE' => 'Maak nieuw database',
102'L_CREATE_TABLE_SAVED' => 'Definitie van tabel `%s` opgeslagen.',
103'L_CREDITS' => 'Dankzegging',
104'L_CRONSCRIPT' => 'Cronscript',
105'L_CRON_COMMENT' => 'Vul commentaar in',
106'L_CRON_COMPLETELOG' => 'Log complete output',
107'L_CRON_EXECPATH' => 'Pad van de Perl scripts',
108'L_CRON_EXTENDER' => 'Bestands extensie',
109'L_CRON_PRINTOUT' => 'Print output op het scherm.',
110'L_CSVOPTIONS' => 'CSV Opties',
111'L_CSV_EOL' => 'Verdeel lijnen met',
112'L_CSV_ERRORCREATETABLE' => 'Fout tijdens het creëren van tabel `%s` !',
113'L_CSV_FIELDCOUNT_NOMATCH' => 'Het aantal velden komt niet overeen met die van geïmporteerde data (%d inplaats van %d).',
114'L_CSV_FIELDSENCLOSED' => 'Fields enclosed by',
115'L_CSV_FIELDSEPERATE' => 'Fields separated with',
116'L_CSV_FIELDSESCAPE' => 'Fields escaped with',
117'L_CSV_FIELDSLINES' => '%d fields recognized, totally %d lines',
118'L_CSV_FILEOPEN' => 'Open CSV bestand',
119'L_CSV_NAMEFIRSTLINE' => 'Field names in first line',
120'L_CSV_NODATA' => 'No data found for import!',
121'L_CSV_NULL' => 'Vervang NULL met',
122'L_DATABASES_OF_USER' => 'Databases van gebruiker',
123'L_DATABASE_CREATED_FAILED' => 'L_DATABASE_GEMAAKT_MISLUKT',
124'L_DATABASE_CREATED_SUCCESS' => 'L_DATABASE_GEMAAKT_SUCCESVOL',
125'L_DATASIZE' => 'Data formaat',
126'L_DATASIZE_INFO' => 'Dit is het formaat van de records - niet het formaat van het backup bestand',
127'L_DAY' => 'Dag',
128'L_DAYS' => 'Dagen',
129'L_DB' => 'Database',
130'L_DBCONNECTION' => 'Database Connectie',
131'L_DBPARAMETER' => 'Database Parameters',
132'L_DBS' => 'Databases',
133'L_DB_ADAPTER' => 'DB-Adapter<br />',
134'L_DB_BACKUPPARS' => 'Database Backup Parameter',
135'L_DB_DEFAULT' => 'L_DB_DEFAULT',
136'L_DB_HOST' => 'Hostname',
137'L_DB_IN_LIST' => 'De database \'%s\' kan niet worden toegevoegd omdat deze reeds bestaat.',
138'L_DB_NAME' => 'Database naam',
139'L_DB_PASS' => 'Wachtwoord',
140'L_DB_SELECT_ERROR' => '<br />Fout:<br />Selectie van de database <b>',
141'L_DB_SELECT_ERROR2' => '</b> mislukt!',
142'L_DB_USER' => 'Gebruiker',
143'L_DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME' => 'Standaard character set',
144'L_DEFAULT_CHARSET' => 'Default character set',
145'L_DEFAULT_COLLATION_NAME' => 'Standaard vergelijking',
146'L_DELETE' => 'Verwijderen',
147'L_DELETE_DATABASE' => 'Verwijder database',
148'L_DELETE_FILE_ERROR' => 'FOUT verwijderen bestand "%s"!',
149'L_DELETE_FILE_SUCCESS' => 'Bestand "%s" is succesvol verwijderd.',
150'L_DELETE_HTACCESS' => 'Verwijder directorie protectie (verwijder .htaccess)',
151'L_DESCRIPTION' => 'Omschrijving',
152'L_DESELECT_ALL' => 'Deselecteer alles',
153'L_DIR' => 'Directorie',
154'L_DISABLEDFUNCTIONS' => 'Niet toegestane functies',
155'L_DO' => 'Uitvoeren',
156'L_DOCRONBUTTON' => 'Run de Perl Cron script',
157'L_DONE' => 'Uitgevoerd',
158'L_DONT_ATTACH_BACKUP' => 'Backup niet vastmaken',
159'L_DOPERLTEST' => 'Test Perl Modules',
160'L_DOSIMPLETEST' => 'Test Perl',
161'L_DOWNLOAD_FILE' => 'Download bestand',
162'L_DO_NOW' => 'Opereer nu',
163'L_DUMP' => 'Backup',
164'L_DUMP_ENDERGEBNIS' => 'Het bestand bevat <b>%s</b> tabellen met <b>%s</b> records.<br />',
165'L_DUMP_FILENAME' => 'Backup Bestand',
166'L_DUMP_HEADLINE' => 'Maak backup...',
167'L_DUMP_NOTABLES' => 'Geen tabellen gevonden in de database `<b>%s</b>`',
168'L_DUMP_OF_DB_FINISHED' => 'Leegmaken van database `%s` voldaan',
169'L_DURATION' => 'Duratie',
170'L_EDIT' => 'Bewerken',
171'L_EHRESTORE_CONTINUE' => 'voortgangs- en log fouten',
172'L_EHRESTORE_STOP' => 'stop',
173'L_EMAIL' => 'Email',
174'L_EMAILBODY_ATTACH' => 'De bijlage bevat de backup van uw database.<br />Backup van Database `%s`<br /><br /><br />Het volgende bestand is aangemaakt:<br /><br />%s <br /><br />Mvg<br /><br />MySQLDumper<br />',
175'L_EMAILBODY_FOOTER' => '`<br /><br />Mvg.<br /><br />MySQLDumper<br />',
176'L_EMAILBODY_MP_ATTACH' => 'Een Meervoudige Backup is aangemaakt.<br />De Backup bestanden zijn aan verschillende emails toegevoegd.<br />Backup of Database `%s`<br /><br /><br />De volgende bestanden zijn aangemaakt:<br /><br />%s <br /><br />Mvrgr<br /><br />MySQLDumper<br />',
177'L_EMAILBODY_MP_NOATTACH' => 'Een Meervoudige Backup is aangemaakt.<br />De Backup bestanden zijn niet aan deze email toegevoegd!<br />Backup van Database `%s`<br /><br /><br />De volgende bestanden zijn aangemaakt:<br /><br />%s<br /><br /><br />Mvrgr<br /><br />MySQLDumper<br />',
178'L_EMAILBODY_NOATTACH' => 'Bestanden zijn niet toegevoegd aan deze email!<br />Backup of Database `%s`<br /><br /><br />Het volgende bestand is aangemaakt:<br /><br />%s<br /><br /><br />Mvrgr<br /><br />MySQLDumper<br />',
179'L_EMAILBODY_TOOBIG' => 'Het Backup bestand %s heeft zijn maximale grote bereikt en is niet aan de email toegevoegd.<br />Backup of Database `%s`<br /><br /><br />Het volgende bestand is aangemaakt:<br /><br />%s<br /><br /><br />Mvrgr<br /><br />MySQLDumper<br />',
180'L_EMAIL_ADDRESS' => 'E-mail adress',
181'L_EMAIL_CC' => 'CC-Ontvanger',
182'L_EMAIL_MAXSIZE' => 'Maximum grote van de bijlage',
183'L_EMAIL_ONLY_ATTACHMENT' => '... alleen bijlage.',
184'L_EMAIL_RECIPIENT' => 'Ontvanger',
185'L_EMAIL_SENDER' => 'Afzender adres van de email',
186'L_EMAIL_START' => 'Begint e-mail te versturen',
187'L_EMAIL_WAS_SEND' => 'Email is succesvol gezonden naar',
188'L_EMPTY' => 'Leeg',
189'L_EMPTYKEYS' => 'Leeg en reset indexes',
190'L_EMPTYTABLEBEFORE' => 'Leeg tabel voor',
191'L_EMPTY_DB_BEFORE_RESTORE' => 'Verwijder de tabellen voor herstellen',
192'L_ENCODING' => 'Charset',
193'L_ENCRYPTION_TYPE' => 'Soort van codering',
194'L_ENGINE' => 'Engine',
195'L_ENTER_DB_INFO' => 'Klik eerst op de knop "Verbinden naar MySQL". Alleen als er geen database wordt gedetecteerd moet u zelf een naam hier ingeven.',
196'L_ENTRY' => 'Ingang',
197'L_ERROR' => 'Fout',
198'L_ERRORHANDLING_RESTORE' => 'Fout afhandeling tijdens herstellen',
199'L_ERROR_CONFIGFILE_NAME' => 'Bestandsnaam "%s" bevat niet toegestane characters.',
200'L_ERROR_DELETING_CONFIGFILE' => 'FOUT: kan het configuratie bestand %s niet verwijderen!',
201'L_ERROR_LOADING_CONFIGFILE' => 'Kan configbestand "%s" niet laden',
202'L_ERROR_LOG' => 'Fout-log',
203'L_ERROR_MULTIPART_RESTORE' => 'Multipart herstellen: het volgende bestand \'%s\' kan niet gevonden worden!',
204'L_ESTIMATED_END' => 'Geschatte einde',
205'L_EXCEL2003' => 'Excel van 2003',
206'L_EXISTS' => 'Bestaat',
207'L_EXPORT' => 'Export',
208'L_EXPORTFINISHED' => 'Export Be�ndigd.',
209'L_EXPORTLINES' => '<strong>%s</strong> lines exported',
210'L_EXPORTOPTIONS' => 'Export Options',
211'L_EXTENDEDPARS' => 'Parameter van buiten',
212'L_FADE_IN_OUT' => 'Display aan/uit',
213'L_FATAL_ERROR_DUMP' => 'Fatale fout: het aanmaak-commando van tabel \'%s\' in database \'%s\' kan niet worden gelezen!',
214'L_FIELDS' => 'Velden',
215'L_FIELDS_OF_TABLE' => 'Fields of table',
216'L_FILE' => 'Bestand',
217'L_FILES' => 'Bestanden',
218'L_FILESIZE' => 'Bestandsgrotte',
219'L_FILE_MANAGE' => 'Bestand Administratie',
220'L_FILE_OPEN_ERROR' => 'Fout: kan bestand niet openen.',
221'L_FILE_SAVED_SUCCESSFULLY' => 'Het bestand is succesvol opgeslagen.',
222'L_FILE_SAVED_UNSUCCESSFULLY' => 'Het bestand kon niet opgeslagen worden!',
223'L_FILE_UPLOAD_SUCCESSFULL' => 'Het bestand \'%s is succesvol geupload!',
224'L_FILTER_BY' => 'Filteren op',
225'L_FM_ALERTRESTORE1' => 'Moet de database',
226'L_FM_ALERTRESTORE2' => 'worden hersteld met de records van dit bestand',
227'L_FM_ALERTRESTORE3' => '?',
228'L_FM_ALL_BU' => 'Alle Backups',
229'L_FM_ANZ_BU' => 'Backups',
230'L_FM_ASKDELETE1' => 'Moeten bestand(en)',
231'L_FM_ASKDELETE2' => 'echt worden verwijderd?',
232'L_FM_ASKDELETE3' => 'Wilt u dat automatisch verwijderen nu wordt uitgevoerd volgens de configuratie regels?',
233'L_FM_ASKDELETE4' => 'Wilt u alle backup bestanden verwijderen?',
234'L_FM_ASKDELETE5' => 'Wilt u alle backup bestanden verwijderen met',
235'L_FM_ASKDELETE5_2' => '_* ?',
236'L_FM_AUTODEL1' => 'Autodelete: de volgende bestanden zijn verwijderd i.v.m. met de instelling van het aantal maximale bestanden:',
237'L_FM_CHOOSE_ENCODING' => 'Kies ontcijfering van het backup bestand',
238'L_FM_COMMENT' => 'Geef Commentaar in',
239'L_FM_DELETE' => 'Verwijder',
240'L_FM_DELETE1' => 'Het bestand',
241'L_FM_DELETE2' => 'is succesvol verwijderd.',
242'L_FM_DELETE3' => 'kan niet worden verwijderd!',
243'L_FM_DELETEALL' => 'Verwijder alle backup bestanden',
244'L_FM_DELETEALLFILTER' => 'Verwijder alles met',
245'L_FM_DELETEAUTO' => 'Run autodelete handmatig',
246'L_FM_DUMPSETTINGS' => 'Backup Configuratie',
247'L_FM_DUMP_HEADER' => 'Backup',
248'L_FM_FILEDATE' => 'Bestands datum',
249'L_FM_FILES1' => 'Database Backups',
250'L_FM_FILESIZE' => 'Bestands grootte',
251'L_FM_FILEUPLOAD' => 'Laad bestand',
252'L_FM_FREESPACE' => 'Vrije Ruimte op de Server',
253'L_FM_LAST_BU' => 'Laatste Backup',
254'L_FM_NOFILE' => 'U heeft geen bestand gekozen!',
255'L_FM_NOFILESFOUND' => 'Geen bestand gevonden.',
256'L_FM_RECORDS' => 'Records',
257'L_FM_RESTORE' => 'Herstellen',
258'L_FM_RESTORE_HEADER' => 'Herstel van Database `<strong>%s</strong>`',
259'L_FM_SELECTTABLES' => 'Geselecteerde tabellen',
260'L_FM_STARTDUMP' => 'Start Nieuwe Backup',
261'L_FM_TABLES' => 'Tabellen',
262'L_FM_TOTALSIZE' => 'Totale grootte',
263'L_FM_UPLOADFAILED' => 'De upload is mislukt!',
264'L_FM_UPLOADFILEEXISTS' => 'Een bestand met dezelfde naam bestaat reeds!',
265'L_FM_UPLOADFILEREQUEST' => 'kies een bestand a.u.b.',
266'L_FM_UPLOADMOVEERROR' => 'Kan geselecteerd bestand niet verplaatsen naar upload directorie.',
267'L_FM_UPLOADNOTALLOWED1' => 'Dit bestands type wordt niet ondersteund.',
268'L_FM_UPLOADNOTALLOWED2' => 'Valide types zijn: *.gz en *.sql-files',
269'L_FOUND_DB' => 'gevonden db',
270'L_FROMFILE' => 'from file',
271'L_FROMTEXTBOX' => 'from text box',
272'L_FTP' => 'FTP',
273'L_FTP_ADD_CONNECTION' => 'Verbinding toevoegen',
274'L_FTP_CHOOSE_MODE' => 'FTP Transfer Mode',
275'L_FTP_CONFIRM_DELETE' => 'Moet deze FTP Connectie echt verwijdert worden?',
276'L_FTP_CONNECTION' => 'FTP Connectie',
277'L_FTP_CONNECTION_CLOSED' => 'FTP Connectie afgesloten',
278'L_FTP_CONNECTION_DELETE' => 'Connectie verwijderen',
279'L_FTP_CONNECTION_ERROR' => 'De connectie naar server \'%s met gebruik van port %s kon niet vastgesteld worden.',
280'L_FTP_CONNECTION_SUCCESS' => 'De connectie naar server \'%s met gebruik van port %s is succesvol vastgesteld!',
281'L_FTP_DIR' => 'Upload directorie',
282'L_FTP_FILE_TRANSFER_ERROR' => 'Overdacht van bestand \'%s\' was onvolmaakt',
283'L_FTP_FILE_TRANSFER_SUCCESS' => 'Het bestand \'%s\' is succesvol overgedragen!',
284'L_FTP_LOGIN_ERROR' => 'Login als gebruiker \'%s\' is geweigerd.',
285'L_FTP_LOGIN_SUCCESS' => 'Login als gebruiker \'%s\' is geslaagd!',
286'L_FTP_OK' => 'Connectie succesvol.',
287'L_FTP_PASS' => 'Wachtwoord',
288'L_FTP_PASSIVE' => 'gebruik passieve mode',
289'L_FTP_PASV_ERROR' => 'Veranderen naar passieve modus is onsuccesvol verlopen',
290'L_FTP_PASV_SUCCESS' => 'Veranderen naar passieve modus is succesvol verlopen',
291'L_FTP_PORT' => 'Poort',
292'L_FTP_SEND_TO' => 'naar <strong>%s</strong><br /> in <strong>%s</strong>',
293'L_FTP_SERVER' => 'Server',
294'L_FTP_SSL' => 'Beveiligde SSL FTP connectie',
295'L_FTP_START' => 'Start FTP transfer',
296'L_FTP_TIMEOUT' => 'Connectie Timeout',
297'L_FTP_TRANSFER' => 'FTP Transfer',
298'L_FTP_USER' => 'User',
299'L_FTP_USESSL' => 'gebruik SSL Connectie',
300'L_GENERAL' => 'Algemeen',
301'L_GZIP' => 'GZip compressie',
302'L_GZIP_COMPRESSION' => 'GZip Compressie',
303'L_HOME' => 'Start',
304'L_HOUR' => 'Uur',
305'L_HOURS' => 'Uren',
306'L_HTACC_ACTIVATE_REWRITE_ENGINE' => 'Activeer rewrite',
307'L_HTACC_ADD_HANDLER' => 'Voeg handler toe',
308'L_HTACC_CONFIRM_DELETE' => 'Moet de directorie protectie nu worden geschreven ?',
309'L_HTACC_CONTENT' => 'Inhoud van het bestand',
310'L_HTACC_CREATE' => 'Maak directorie protectie aan',
311'L_HTACC_CREATED' => 'De directorie protectie is aangemaakt.',
312'L_HTACC_CREATE_ERROR' => 'Er is een Fout opgetreden bij het aanmaken van de directorie protectie !<br />Maak a.u.b. de 2 bestanden handmatig met de volgende inhoud',
313'L_HTACC_CRYPT' => 'Crypt 8 Chars max (Linux en Unix-Systems)',
314'L_HTACC_DENY_ALLOW' => 'Weigeren / Toestaan',
315'L_HTACC_DIR_LISTING' => 'Directie listing',
316'L_HTACC_EDIT' => 'Bewerk .htaccess',
317'L_HTACC_ERROR_DOC' => 'Fout Document',
318'L_HTACC_EXAMPLES' => 'Meer voorbeelden en documentaties',
319'L_HTACC_EXISTS' => 'Er is al een directie protectie. Als u een nieuwe aanmaakt, zal de oudere overschreven worden!',
320'L_HTACC_MAKE_EXECUTABLE' => 'Maak uitvoerbaar',
321'L_HTACC_MD5' => 'MD5 (Linux en Unix-Systems)',
322'L_HTACC_NO_ENCRYPTION' => 'platte text, geen cryptie (Windows)',
323'L_HTACC_NO_USERNAME' => 'U moet een naam ingeven!',
324'L_HTACC_PROPOSED' => 'Hoogste aanbeveling',
325'L_HTACC_REDIRECT' => 'Redirect',
326'L_HTACC_SCRIPT_EXEC' => 'Script uitvoeren',
327'L_HTACC_SHA1' => 'SHA1 (alle Systemen)',
328'L_HTACC_WARNING' => 'Attentie! De .htaccess beïnvloed direct de browser\'s gedrag.<br />Met incorrecte inhoud, kunnen deze pagina\'s misschien niet meer toegangbaar worden.',
329'L_IMPORT' => 'Import',
330'L_IMPORTIEREN' => 'Importeren',
331'L_IMPORTOPTIONS' => 'Importeer Opties',
332'L_IMPORTSOURCE' => 'Importeer Source',
333'L_IMPORTTABLE' => 'Importeer in tabel',
334'L_IMPORT_NOTABLE' => 'Geen tabel voor import geselecteerd!',
335'L_IN' => 'in',
336'L_INDEX_SIZE' => 'L_INDEX_GROOTTE',
337'L_INFO_ACTDB' => 'Geselecteerde Database',
338'L_INFO_DATABASES' => 'De volgende database(s) zijn op uw server',
339'L_INFO_DBEMPTY' => 'De database is leeg !',
340'L_INFO_FSOCKOPEN_DISABLED' => 'Op deze server is de PHP opdracht fsockopen() geblokkeerd door de server\'s configuratie. Daardoor is het niet mogelijk om automatisch taalpakketten te downloaden. Om dit te bypassen, kun je de pakketten zelfstanding downloaden en uploaden naar de directorie \'\'language\'\' in uw MySQLDumper installatie. Daarna is het nieuwe taalpakket beschikbaar op deze site.',
341'L_INFO_LASTUPDATE' => 'Laatste update',
342'L_INFO_LOCATION' => 'Uw locatie is',
343'L_INFO_NODB' => 'database bestaat niet.',
344'L_INFO_NOPROCESSES' => 'geen werkende processen',
345'L_INFO_NOSTATUS' => 'geen status beschikbaar',
346'L_INFO_NOVARS' => 'geen variabele beschikbaar',
347'L_INFO_OPTIMIZED' => 'geoptimaliseerd',
348'L_INFO_RECORDS' => 'Records',
349'L_INFO_SIZE' => 'Grootte',
350'L_INFO_SUM' => 'totaal',
351'L_INSTALL' => 'Installatie',
352'L_INSTALLED' => 'Geïnstalleerd',
353'L_INSTALL_DB_DEFAULT' => 'Gebruik als standaard database',
354'L_INSTALL_HELP_PORT' => '(Leeg = Standaard Poort)',
355'L_INSTALL_HELP_SOCKET' => '(Leeg = Standaard Socket)',
356'L_INTERPRETED_AS_BYTES' => 'geïnterpretteeerd als bytes',
357'L_IS_WRITABLE' => 'Is beschrijfbaar',
358'L_KILL_PROCESS' => 'Process beëindigen',
359'L_LANGUAGE' => 'Taal',
360'L_LANGUAGE_NAME' => 'Nederlands',
361'L_LASTBACKUP' => 'Laatste Backup',
362'L_LOAD' => 'Laad standaard instelling',
363'L_LOAD_DATABASE' => 'Herlaad databases',
364'L_LOAD_FILE' => 'Bestand laden',
365'L_LOG' => 'Log',
366'L_LOGFILENOTWRITABLE' => 'Kan logbestand niet schrijven !',
367'L_LOGFILES' => 'Log bestanden',
368'L_LOGGED_IN' => 'Ingelogd',
369'L_LOGIN' => 'Aanmelden',
370'L_LOGIN_AUTOLOGIN' => 'Automatisch aanmelden',
371'L_LOGIN_INVALID_USER' => 'Onbekend combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord',
372'L_LOGOUT' => 'Uitloggen',
373'L_LOG_CREATED' => 'Log bestand aangemaakt',
374'L_LOG_DELETE' => 'verwijder Log',
375'L_LOG_MAXSIZE' => 'Maximale grootte van log bestanden',
376'L_LOG_NOT_READABLE' => 'Het log bestand \'%s\' bestaat niet of is niet leesbaar.',
377'L_MAILERROR' => 'Verzenden van email gefaald!',
378'L_MAILPROGRAM' => 'Mail programma',
379'L_MAXIMUM_LENGTH' => 'L_MAXIMALE_LENGTE',
380'L_MAXIMUM_LENGTH_EXPLAIN' => 'Dit is het maximaal nummer van bytes die een karakter nodig heeft, wanneer het word opgeslagen op de disk.',
381'L_MAXSIZE' => 'max. grote',
382'L_MAX_BACKUP_FILES_EACH2' => 'Voor iedere database',
383'L_MAX_EXECUTION_TIME' => 'Max bewerkings tijd',
384'L_MAX_UPLOAD_SIZE' => 'Maximum file size',
385'L_MAX_UPLOAD_SIZE_INFO' => 'Als uw Dumpfile groter is dan de ingestelde limit, moet u de upload via FTP in de directory "work/backup". <br />plaatsen, daarna kunt u er voor kiezen om te beginnen met het herstelproces.',
386'L_MEMORY' => 'Geheugen',
387'L_MENU_HIDE' => 'Menu verbergen',
388'L_MENU_SHOW' => 'Menu vertonen',
389'L_MESSAGE' => 'Bericht',
390'L_MESSAGE_TYPE' => 'Bericht type',
391'L_MINUTE' => 'Minuten',
392'L_MINUTES' => 'Minuten',
393'L_MOBILE_OFF' => 'L_MOBIEL_UIT',
394'L_MOBILE_ON' => 'Aan',
395'L_MODE_EASY' => 'Makkelijk',
396'L_MODE_EXPERT' => 'Expert',
397'L_MSD_INFO' => 'MySQLDumper-Informatie',
398'L_MSD_MODE' => 'MySQLDumper-Modus',
399'L_MSD_VERSION' => 'MySQLDumper-Versie',
400'L_MULTIDUMP' => 'Multidump',
401'L_MULTIDUMP_FINISHED' => 'Backup van database <b>%d</b> is voldaan.',
402'L_MULTIPART_ACTUAL_PART' => 'Werkelijk deel',
403'L_MULTIPART_SIZE' => 'max. bestandsgroote',
404'L_MULTI_PART' => 'Meervoudige Backup',
405'L_MYSQLVARS' => 'MySQL Variabele',
406'L_MYSQL_CLIENT_VERSION' => 'MySQL Client',
407'L_MYSQL_CONNECTION_ENCODING' => 'Standaard decoderen van de MySQL-Server',
408'L_MYSQL_DATA' => 'MySQL-Data',
409'L_MYSQL_ROUTINE' => 'L_MYSQL_ROUTINE',
410'L_MYSQL_ROUTINES' => 'Routines',
411'L_MYSQL_ROUTINES_EXPLAIN' => 'L_MYSQL_ROUTINES_UITLEG',
412'L_MYSQL_TABLES_EXPLAIN' => 'Tabellen hebben een gedefineerde kolum structuur waar data (records) in kan worden bewaard. Elke record vertegenwoordigt een rij in de database.',
413'L_MYSQL_VERSION' => 'MySQL-Versie',
414'L_MYSQL_VERSION_TOO_OLD' => 'Onze excuses: de geïnstalleerde versie van MySQL is te oud om te worden gebruikt met deze versie van MySQLDumper. Update uw MySQL naar tenminste versie %s. Als alternatief zou u MySQLDumper versie 1.24 kunnen installeren, die de mogelijkheid bied om te functioneren met oudere MySQL versies. Maar u verliest sommige nieuwe functies van MySQLDumper.',
415'L_MYSQL_VIEW' => 'Bekijk',
416'L_MYSQL_VIEWS' => 'Bekeken',
417'L_MYSQL_VIEWS_EXPLAIN' => 'Bekeken laat (gefilterde) recordsets van een of meer tabellen zien, maar bevatten geen eigen informatie.',
418'L_NAME' => 'Naam',
419'L_NEW' => 'nieuw',
420'L_NEWTABLE' => 'Nieuwe tabel',
421'L_NEXT_AUTO_INCREMENT' => 'Volgende automatische index',
422'L_NEXT_AUTO_INCREMENT_SHORT' => 'n. auto index',
423'L_NO' => 'Nee',
424'L_NOFTPPOSSIBLE' => 'U heeft geen FTP functies !',
425'L_NOGZPOSSIBLE' => 'Omdat Zlib niet is ge�nstalleerd, kan u de GZip-Functies niet gebruiken!',
426'L_NONE' => 'geen',
427'L_NOREVERSE' => 'Oudste invoer eerst',
428'L_NOTAVAIL' => '<em>niet beschikbaar</em>',
429'L_NOTHING_TO_DO' => 'Niets te doen',
430'L_NOTICE' => 'Aanwijzing',
431'L_NOTICES' => 'Notities',
432'L_NOT_ACTIVATED' => 'niet geactiveerd',
433'L_NOT_SUPPORTED' => 'Deze backup ondersteund deze functie niet.',
434'L_NO_DB_FOUND' => 'Ik kan geen enkele database automatisch vinden, zoek de connectie parameters en voer de naam handmatig in van uw datbase.',
435'L_NO_DB_FOUND_INFO' => 'De verbinding met de database is succesvol gerealiseerd.<br /><br />Uw userdata is actueel en is geaccepteerd door de MySQL-Server.<br /><br />Maar MySQLDumper is het niet gelukt enige database te vinden.<br /><br />De automatische detectie via script is geblokkeerd op sommige servers.<br /><br />U moet uw database handmatig ingeven nadat de installatie is bee�ndigd.<br />Klik op "configuratie" "Connectie Parameter - toon" en geef de database naam daar in.',
436'L_NO_DB_SELECTED' => 'Geen database geselecteerd.',
437'L_NO_ENTRIES' => 'Tabel "<b>%s</b>" is leeg en heeft geen entry.',
438'L_NO_MSD_BACKUPFILE' => 'Backups van andere scripts',
439'L_NO_NAME_GIVEN' => 'U heeft geen naam aangegeven.',
440'L_NR_OF_QUERIES' => 'Aantal queries',
441'L_NR_OF_RECORDS' => 'Aantal records',
442'L_NR_TABLES_OPTIMIZED' => '%s tabellen zijn geoptimaliseerd.',
443'L_NUMBER_OF_FILES_FORM' => 'Verwijderd door aantal bestanden per database',
444'L_OF' => 'van',
445'L_OK' => 'Ok',
446'L_OPTIMIZE' => 'Bijgewerkte',
447'L_OPTIMIZE_TABLES' => 'Optimaliseer Tabelen voor de Backup',
448'L_OPTIMIZE_TABLE_ERR' => 'Fout optimaliseren van tabel',
449'L_OPTIMIZE_TABLE_SUCC' => 'Het optimaliseren van tabel `%s` is succesvol.',
450'L_OS' => 'Bestuurs systeem',
451'L_OVERHEAD' => 'Boven',
452'L_PAGE' => 'Pagina',
453'L_PAGE_REFRESHS' => 'Pagina vernieuwen',
454'L_PASS' => 'Wachtwoord',
455'L_PASSWORD' => 'Wachtwoord',
456'L_PASSWORDS_UNEQUAL' => 'De Wachtwoorden zijn niet gelijk of leeg !',
457'L_PASSWORD_REPEAT' => 'Wachtwoord (herhalen)',
458'L_PASSWORD_STRENGTH' => 'Wachtwoord sterkte',
459'L_PERLOUTPUT1' => 'Geef in crondump.pl het absolute pad in van de configuratiedirectory',
460'L_PERLOUTPUT2' => 'URL van de browser of externe Cron job',
461'L_PERLOUTPUT3' => 'Commandolijn in de Shell of voor de Crontab',
462'L_PERL_COMPLETELOG' => 'Perl-Complete-Log',
463'L_PERL_LOG' => 'Perl-Log',
464'L_PHPBUG' => 'Bug in zlib ! Geen Compressie mogelijk!',
465'L_PHPMAIL' => 'PHP-Functie mail()',
466'L_PHP_EXTENSIONS' => 'PHP-Extensies',
467'L_PHP_LOG' => 'PHP-Log',
468'L_PHP_VERSION' => 'PHP-Versie',
469'L_PHP_VERSION_TOO_OLD' => 'Onze excuses: de geïnstalleerde PHP-Versie is te oud. MySQLDumper heeft PHP-Versie %s of hoger nodig. De server heeft PHP-Versie %s die te oud is. U moet uw PHP-Versie updaten voor dat u MySQLDumper kunt installeren en gebruiken.',
470'L_POP3_PORT' => 'POP3_Poort',
471'L_POP3_SERVER' => 'POP3-Server',
472'L_PORT' => 'Poort',
473'L_POSITION_BC' => 'onder center',
474'L_POSITION_BL' => 'onder links',
475'L_POSITION_BR' => 'onder rechts',
476'L_POSITION_MC' => 'midden center',
477'L_POSITION_ML' => 'midden links',
478'L_POSITION_MR' => 'midden rechts',
479'L_POSITION_NOTIFICATIONS' => 'Positie van notificatie scherm',
480'L_POSITION_TC' => 'top center',
481'L_POSITION_TL' => 'top links',
482'L_POSITION_TR' => 'top rechts',
483'L_POSSIBLE_COLLATIONS' => 'Mogelijke collaties',
484'L_POSSIBLE_COLLATIONS_EXPLAIN' => 'Dit zijn de mogelijke collaties die men kan kiezen voor deze karakter set. <br /> <br /> _cs = hoofdlettergevoelig <br /> _ci = hoofdlettergevoelig',
485'L_PREFIX' => 'Prefix',
486'L_PRIMARYKEYS_CHANGED' => 'Primary keys changed',
487'L_PRIMARYKEYS_CHANGINGERROR' => 'Error changing primary keys',
488'L_PRIMARYKEYS_SAVE' => 'Sla primary sleutels op',
489'L_PRIMARYKEY_CONFIRMDELETE' => 'Wilt u de primary sleutel verwijderen?',
490'L_PRIMARYKEY_DELETED' => 'Primary key deleted',
491'L_PRIMARYKEY_FIELD' => 'Primary sleutelveld',
492'L_PRIMARYKEY_NOTFOUND' => 'Primary key not found',
493'L_PROCESSKILL1' => 'De script probeert het proces te stoppen',
494'L_PROCESSKILL2' => '.',
495'L_PROCESSKILL3' => 'De script probeert sinds',
496'L_PROCESSKILL4' => 'sec. het proces te stoppen',
497'L_PROCESS_ID' => 'Process ID',
498'L_PROGRESS_FILE' => 'Process Bestand',
499'L_PROGRESS_OVER_ALL' => 'Algehele voortgang',
500'L_PROGRESS_TABLE' => 'Voortgang van de tabel',
501'L_PROVIDER' => 'Provider',
502'L_PROZESSE' => 'Processen',
503'L_QUERY' => 'Query',
504'L_QUERY_TYPE' => 'Query type',
505'L_RECHTE' => 'Permissie',
506'L_RECORDS' => 'Records',
507'L_RECORDS_INSERTED' => '<b>%s</b> records ingevoegd.',
508'L_RECORDS_OF_TABLE' => 'Archief van tabel',
509'L_RECORDS_PER_PAGECALL' => 'Records per paginacall',
510'L_REFRESHTIME' => 'Refresh tijd',
511'L_REFRESHTIME_PROCESSLIST' => 'Refresh tijd van process lijst',
512'L_REGISTRATION_DESCRIPTION' => 'Gelieve nu het administrator account invullen. U zult deze gegevens gebruiken om in MySQLDumper in te loggen. Noteer de gegevens zo veilig mogelijk. U kunt zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Zorg ervoor dat u de veiligste combinatie mogelijk gebruikt om de toegang tot MySQLDumper voor onbevoegden te voorkomen!',
513'L_RELOAD' => 'Herladen',
514'L_REMOVE' => 'Verwijderen',
515'L_REPAIR' => 'Repareren',
516'L_RESET' => 'Resetten',
517'L_RESET_SEARCHWORDS' => 'reset zoek woorden',
518'L_RESTORE' => 'Restore',
519'L_RESTORE_COMPLETE' => '<b>%s</b> tabellen aangemaakt.',
520'L_RESTORE_DB' => 'Database \'<b>%s</b>\' op \'<b>%s</b>\'.',
521'L_RESTORE_DB_COMPLETE_IN' => 'Herstellen van database \'%s\' is voltooid in %s.',
522'L_RESTORE_OF_TABLES' => 'Kies tabellen welke worden hersteld',
523'L_RESTORE_TABLE' => 'Herstellen van tabel \'%s\'',
524'L_RESTORE_TABLES_COMPLETED' => 'Tot nu toe zijn er <b>%d</b> van de <b>%d</b> tabellen aangemaakt.',
525'L_RESTORE_TABLES_COMPLETED0' => 'Tot nu toe zijn er <b>%d</b> tabellen aangemaakt.',
526'L_RESULT' => 'Resultaat',
527'L_REVERSE' => 'Laatste invoer eerst',
528'L_SAFEMODEDESC' => 'Omdat PHP is draait in safe_mode moet u de volgende directories handmatig aanmaken welke gebruikt worden door uw FTP-programma:',
529'L_SAVE' => 'Opslaan',
530'L_SAVEANDCONTINUE' => 'Sla op en ga door met de installatie',
531'L_SAVE_ERROR' => 'Fout - Niet mogelijk de configuratie op te slaan!',
532'L_SAVE_SUCCESS' => 'Configuratie is succesvol opgeslagen in het configuratie bestand "%s".',
533'L_SAVING_DATA_TO_FILE' => 'Opslaan van gegevens van de database \'%s\' naar bestand \'%s\'',
534'L_SAVING_DATA_TO_MULTIPART_FILE' => 'Maximale bestandsgrootte bereikt: doorzetten met bestand \'%s\'',
535'L_SAVING_DB_FORM' => 'Database',
536'L_SAVING_TABLE' => 'Bewaar tabel',
537'L_SEARCH_ACCESS_KEYS' => 'Browse: vooruit=ALT+V, achteruit=ALT+C',
538'L_SEARCH_IN_TABLE' => 'Zoek in tabel',
539'L_SEARCH_NO_RESULTS' => 'De zoekopdracht voor "<b>%s</b>" in tabel "<b>%s</b>" heeft niets opgeleverd.',
540'L_SEARCH_OPTIONS' => 'Zoek opties',
541'L_SEARCH_OPTIONS_AND' => 'een moet alle zoekwoorden bevatten (EN-zoeken)',
542'L_SEARCH_OPTIONS_CONCAT' => 'een rij moet alle zoekworden bevatten maar ze kunnen in elke kolom zijn (kan even duren)',
543'L_SEARCH_OPTIONS_OR' => 'een kolom moet één van de zoek woorden bevatten (OF-zoeken)',
544'L_SEARCH_RESULTS' => 'De zoekopdracht van "<b>%s</b>" in tabel "<b>%s</b>" bracht de volgende resultaten',
545'L_SECOND' => 'Seconde',
546'L_SECONDS' => 'Seconden',
547'L_SELECT' => 'Selecteer',
548'L_SELECTED_FILE' => 'Geselecteerd bestand',
549'L_SELECT_ALL' => 'Selecteer Alles',
550'L_SELECT_FILE' => 'Kies een bestand',
551'L_SELECT_LANGUAGE' => 'Selecteer taal',
552'L_SENDMAIL' => 'Sendmail',
553'L_SENDRESULTASFILE' => 'send result as file',
554'L_SEND_MAIL_FORM' => 'Stuur email rapport',
555'L_SERVER' => 'Server',
556'L_SERVERCAPTION' => 'Toon Server',
557'L_SETPRIMARYKEYSFOR' => 'Stel nieuw primary sleutels in voor de tabel',
558'L_SHOWING_ENTRY_X_TO_Y_OF_Z' => 'Resultaat entry %s naar %s van %s',
559'L_SHOWRESULT' => 'show result',
560'L_SHOW_TABLES' => 'Toon tabel',
561'L_SHOW_TOOLTIPS' => 'Laat mooiere tooltips zien.',
562'L_SMTP' => 'SMTP',
563'L_SMTP_HOST' => 'SMTP-Server',
564'L_SMTP_PORT' => 'SMTP-Poort',
565'L_SOCKET' => 'Socket',
566'L_SPEED' => 'Snelheid',
567'L_SQLBOX' => 'SQL-Box',
568'L_SQLBOXHEIGHT' => 'Hoogte van de SQL-Box',
569'L_SQLLIB_ACTIVATEBOARD' => 'activate Board',
570'L_SQLLIB_BOARDS' => 'Boards',
571'L_SQLLIB_DEACTIVATEBOARD' => 'Deactiveer board',
572'L_SQLLIB_GENERALFUNCTIONS' => 'Generale functies',
573'L_SQLLIB_RESETAUTO' => 'reset auto-increment',
574'L_SQLLIMIT' => 'Getelde records op iedere pagina',
575'L_SQL_ACTIONS' => 'Acties',
576'L_SQL_AFTER' => 'na',
577'L_SQL_ALLOWDUPS' => 'Duplicaties toegestaan',
578'L_SQL_ATPOSITION' => 'invoegen op positie',
579'L_SQL_ATTRIBUTES' => 'Attributen',
580'L_SQL_BACKDBOVERVIEW' => 'Terug naar overzicht',
581'L_SQL_BEFEHLNEU' => 'Nieuwe opdracht',
582'L_SQL_BEFEHLSAVED1' => 'SQL opdracht',
583'L_SQL_BEFEHLSAVED2' => 'werd toegevoegd',
584'L_SQL_BEFEHLSAVED3' => 'werd opgeslagen',
585'L_SQL_BEFEHLSAVED4' => 'werd omhoog verplaatst',
586'L_SQL_BEFEHLSAVED5' => 'werd verwijdert',
587'L_SQL_BROWSER' => 'SQL-Browser',
588'L_SQL_CARDINALITY' => 'Kardinaliteit',
589'L_SQL_CHANGED' => 'werd verandert',
590'L_SQL_CHANGEFIELD' => 'verander veld',
591'L_SQL_CHOOSEACTION' => 'Kies actie',
592'L_SQL_COLLATENOTMATCH' => 'Charset en vergelijking gaan niet samen!',
593'L_SQL_COLUMNS' => 'Kolommen',
594'L_SQL_COMMANDS' => 'SQL-bevel',
595'L_SQL_COMMANDS_IN' => 'lines in',
596'L_SQL_COMMANDS_IN2' => 'sec. ontleden.',
597'L_SQL_COPYDATADB' => 'Kopieer complete database naar',
598'L_SQL_COPYSDB' => 'Kopieer structuur van database',
599'L_SQL_COPYTABLE' => 'kopieer tabel',
600'L_SQL_CREATED' => 'werd gemaakt',
601'L_SQL_CREATEINDEX' => 'maak nieuwe index',
602'L_SQL_CREATETABLE' => 'maak tabel',
603'L_SQL_DATAVIEW' => 'Data Overzicht',
604'L_SQL_DBCOPY' => 'De inhoud van database `%s` is gekopiëerd naar database `%s`.',
605'L_SQL_DBSCOPY' => 'De structuur van database `%s` is gekopiëerd naar database `%s`.',
606'L_SQL_DELETED' => 'werd verwijdert',
607'L_SQL_DESTTABLE_EXISTS' => 'Bestemming tabel bestaat !',
608'L_SQL_EDIT' => 'bewerken',
609'L_SQL_EDITFIELD' => 'Bewerk veld',
610'L_SQL_EDIT_TABLESTRUCTURE' => 'Bewerk tabel structuur',
611'L_SQL_EMPTYDB' => 'Leeg Database',
612'L_SQL_ERROR1' => 'FOUT in de Query:',
613'L_SQL_ERROR2' => 'MySQL zegt:',
614'L_SQL_EXEC' => 'Voer SQL Statement uit',
615'L_SQL_EXPORT' => 'Exporteer van Database `%s`',
616'L_SQL_FIELDDELETE1' => 'Het veld',
617'L_SQL_FIELDNAMENOTVALID' => 'FOUT: geen geldige veldnaam',
618'L_SQL_FIRST' => 'eerst',
619'L_SQL_IMEXPORT' => 'Importeer-Exporteer',
620'L_SQL_IMPORT' => 'Importeer in Database `%s`',
621'L_SQL_INCOMPLETE_STATEMENT_DETECTED' => '% s: onvolledige verklaring gevonden <br /> Kon geen gelijke match voor \'% s\' in query: <br />% s',
622'L_SQL_INDEXES' => 'Indexes',
623'L_SQL_INSERTFIELD' => 'plaats veld',
624'L_SQL_INSERTNEWFIELD' => 'plaats nieuw veld',
625'L_SQL_LIBRARY' => 'SQL Bibliotheek',
626'L_SQL_NAMEDEST_MISSING' => 'Naam van bestemming mist',
627'L_SQL_NEWFIELD' => 'nieuw veld',
628'L_SQL_NODATA' => 'geen records',
629'L_SQL_NODEST_COPY' => 'Geen kopie zonder bestemming!',
630'L_SQL_NOFIELDDELETE' => 'Delete is not possible because Tables must contain at least one field.',
631'L_SQL_NOTABLESINDB' => 'No tables found in Database',
632'L_SQL_NOTABLESSELECTED' => 'No tables selected !',
633'L_SQL_OPENFILE' => 'Open SQL-File',
634'L_SQL_OPENFILE_BUTTON' => 'Upload',
635'L_SQL_OUT1' => 'Executed',
636'L_SQL_OUT2' => 'Commands',
637'L_SQL_OUT3' => 'It had',
638'L_SQL_OUT4' => 'Comments',
639'L_SQL_OUT5' => 'Because the output contains more than 5000 lines it isn\'t displayed.',
640'L_SQL_OUTPUT' => 'SQL Output',
641'L_SQL_QUERYENTRY' => 'The Query contains',
642'L_SQL_RECORDDELETED' => 'Record was deleted',
643'L_SQL_RECORDEDIT' => 'edit record',
644'L_SQL_RECORDINSERTED' => 'Record was added',
645'L_SQL_RECORDNEW' => 'new record',
646'L_SQL_RECORDUPDATED' => 'Record was updated',
647'L_SQL_RENAMEDB' => 'Rename Database',
648'L_SQL_RENAMEDTO' => 'was renamed to',
649'L_SQL_SCOPY' => 'Table structure of `%s` was copied in Table `%s`.',
650'L_SQL_SEARCH' => 'Search',
651'L_SQL_SEARCHWORDS' => 'Searchword(s)',
652'L_SQL_SELECTTABLE' => 'select table',
653'L_SQL_SERVER' => 'SQL-Server',
654'L_SQL_SHOWDATATABLE' => 'Show Data of Table',
655'L_SQL_STRUCTUREDATA' => 'Structure and Data',
656'L_SQL_STRUCTUREONLY' => 'Only Structure',
657'L_SQL_TABLEEMPTIED' => 'Table `%s` was deleted.',
658'L_SQL_TABLEEMPTIEDKEYS' => 'Table `%s` was deleted and the indices were reset.',
659'L_SQL_TABLEINDEXES' => 'Indexes of table',
660'L_SQL_TABLENEW' => 'Edit Tables',
661'L_SQL_TABLENOINDEXES' => 'No Indexes in Table',
662'L_SQL_TABLENONAME' => 'Table needs a name!',
663'L_SQL_TABLESOFDB' => 'Tables of Database',
664'L_SQL_TABLEVIEW' => 'Tabel Overzicht',
665'L_SQL_TBLNAMEEMPTY' => 'Table name can\'t be empty!',
666'L_SQL_TBLPROPSOF' => 'Table properties of',
667'L_SQL_TCOPY' => 'Table `%s` was copied with data in Table `%s`.',
668'L_SQL_UPLOADEDFILE' => 'loaded file:',
669'L_SQL_VIEW_COMPACT' => 'View: compact',
670'L_SQL_VIEW_STANDARD' => 'View: standard',
671'L_SQL_VONINS' => 'from totally',
672'L_SQL_WARNING' => 'De uitvoering van SQL Statements kan data manipuleren. PAS OP! De makers accepteren geen verantwoording t.a.v. verloren of beschadigde data.',
673'L_SQL_WASCREATED' => 'was created',
674'L_SQL_WASEMPTIED' => 'was emptied',
675'L_STARTDUMP' => 'Start Backup',
676'L_START_RESTORE_DB_FILE' => 'Starten herstellen van database \'%s van bestand \'%s\'.',
677'L_START_SQL_SEARCH' => 'start search',
678'L_STATUS' => 'Status',
679'L_STEP' => 'Stap',
680'L_SUCCESS_CONFIGFILE_CREATED' => 'Configuratie bestand %s is succesvol aangemaakt.',
681'L_SUCCESS_DELETING_CONFIGFILE' => 'Het configuratie bestand %s is succesvol verwijderd.',
682'L_SUM_TOTAL' => 'Som',
683'L_TABLE' => 'Tabel',
684'L_TABLENAME' => 'Tabel',
685'L_TABLENAME_EXPLAIN' => 'Tabel naam',
686'L_TABLES' => 'Tabellen',
687'L_TABLESELECTION' => 'Tabel selectie',
688'L_TABLE_CREATE_SUCC' => 'De tabel \'%s\' is succesvol gecreëerd.',
689'L_TABLE_TYPE' => 'Type',
690'L_TESTCONNECTION' => 'Test Connectie',
691'L_THEME' => 'Thema',
692'L_TIME' => 'Tijd',
693'L_TIMESTAMP' => 'Tijdstempel',
694'L_TITLE_INDEX' => 'Index',
695'L_TITLE_KEY_FULLTEXT' => 'Fulltext key',
696'L_TITLE_KEY_PRIMARY' => 'Primary key',
697'L_TITLE_KEY_UNIQUE' => 'Unique key',
698'L_TITLE_MYSQL_HELP' => 'MySQL Documentation',
699'L_TITLE_NOKEY' => 'No key',
700'L_TITLE_SEARCH' => 'Search',
701'L_TITLE_SHOW_DATA' => 'Toon data',
702'L_TITLE_UPLOAD' => 'Upload SQL file',
703'L_TO' => 'naar',
704'L_TOOLS' => 'Tools',
705'L_TOOLS_TOOLBOX' => 'Select Database / Datebase functions / Import - Export',
706'L_TRUNCATE' => 'Afkappen',
707'L_TRUNCATE_DATABASE' => 'Database afkappen',
708'L_UNIT_KB' => 'KB',
709'L_UNIT_MB' => 'MB',
710'L_UNIT_PIXEL' => 'Pixel',
711'L_UNKNOWN' => 'onbekend',
712'L_UNKNOWN_SQLCOMMAND' => 'onbekend SQL-Commando',
713'L_UPDATE' => 'Update',
714'L_UPDATE_CONNECTION_FAILED' => 'Update gefaald omdat de connectie met server \'%s\' niet kon worden gemaakt.',
715'L_UPDATE_ERROR_RESPONSE' => 'Update gefaald, server teruggegeven: \'%s\'',
716'L_UPTO' => 'op naar',
717'L_USERNAME' => 'Gebruikersnaam',
718'L_USE_SSL' => 'SSL gebruiken',
719'L_VALUE' => 'Inhoud',
720'L_VERSIONSINFORMATIONEN' => 'Versie Informatie',
721'L_VIEW' => 'toon',
722'L_VISIT_HOMEPAGE' => 'Bezoek de Homepage',
723'L_VOM' => 'van',
724'L_WITH' => 'met',
725'L_WITHATTACH' => 'met bijlage',
726'L_WITHOUTATTACH' => 'zonder bijlage',
727'L_WITHPRAEFIX' => 'met prefix',
728'L_WRONGCONNECTIONPARS' => 'Verbindings parameters verkeerd of niet aanwezig!',
729'L_WRONG_CONNECTIONPARS' => 'Connectie parameters zijn verkeerd!',
730'L_WRONG_RIGHTS' => 'Het bestand of de directorie \'%s\' is door mij niet te beschrijven.<br /><br />De rechten (chmod) zijn niet correct ingesteld of heeft een verkeerde eigenaar.<br /><br />Stel de correcte rechten in m.b.v. uw FTP programma.<br /><br />Het bestand of de directorie moeten zijn ingesteld naar %s.<br />',
731'L_YES' => 'Ja',
732'L_ZEND_FRAMEWORK_VERSION' => 'Zend Framework Versie',
733'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_A_DIRECTORY' => 'De aangegeven bestandsnaam \'%value%\' is een map.',
734'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_A_FILE' => 'De aangegeven bestandsnaam \'%value%\' is geen bestand.',
735'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_A_LINK' => 'De aangegeven bestemming \'%value%\' is geen link.',
736'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_EXECUTABLE' => 'De bestand of de map \'%value%\' is niet executable.',
737'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_EXISTS' => 'Er is geen bestand of map met de naam \'%value%\'.',
738'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_READABLE' => 'De bestand of map \'%value%\' kan niet worden beschreven.',
739'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_UPLOADED' => 'De aangegeven bestand \'%value%\' kon niet worden geüpload.',
740'L_ZEND_ID_ACCESS_NOT_WRITABLE' => 'De bestand of map \'%value%\' kan niet worden beschreven.',
741'L_ZEND_ID_DIGITS_INVALID' => 'Foutieve formaat. Er moet "string", "integer" of "float" komen.',
742'L_ZEND_ID_DIGITS_STRING_EMPTY' => 'De waarde is niet gevuld.',
743'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_DOT_ATOM' => 'De email adres kon niet met de dot-atom-formaat worden gematcht.',
744'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID' => 'Er is een ongeldige adres overgemaakt worden.',
745'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_FORMAT' => 'Het formaat v/h email adres is ongeldig.',
746'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_HOSTNAME' => 'De hostnaam v/h email adres is ongeldig.',
747'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_LOCAL_PART' => 'De email adres kan onder de aangegeven domein niet worden gevonden.',
748'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_MX_RECORD' => 'Er is geen geldig MX-record (mail exchange) voor deze email adres.',
749'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_INVALID_SEGMENT' => 'De hostnaam bevindt zich niet in een netwerk-segment, die kan worden geroutet. De email adres kan niet in een openlijke netwerk worden opgelost.',
750'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_LENGTH_EXCEEDED' => 'De email adres is te lang. U kunt maximaal 320 tekens invullen.',
751'L_ZEND_ID_EMAIL_ADDRESS_QUOTED_STRING' => 'De email adres kan niet in het quoted-string formaat getoetst worden.',
752'L_ZEND_ID_HOSTNAME_CANNOT_DECODE_PUNYCODE' => 'De punycode-schrijfwijze kan niet worden decodeerd.',
753'L_ZEND_ID_HOSTNAME_DASH_CHARACTER' => 'De streepje in de domein staat aan de foute plaats.',
754'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID' => 'U heeft een fout type ingevuld. Er moet een string worden ingevuld.',
755'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_HOSTNAME' => 'De hostnaam heeft niet de juiste structuur.',
756'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_HOSTNAME_SCHEMA' => 'De hostnaam komt niet met de aangegeven topleveldomein uit.',
757'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_LOCAL_NAME' => 'De hostnaam heeft een ongeldig naam voor dit netwerk.',
758'L_ZEND_ID_HOSTNAME_INVALID_URI' => 'De hostnaam komt niet met de URI-syntaxis uit.',
759'L_ZEND_ID_HOSTNAME_IP_ADDRESS_NOT_ALLOWED' => 'Een ip-adres is in een hostnaam niet toegelaten.',
760'L_ZEND_ID_HOSTNAME_LOCAL_NAME_NOT_ALLOWED' => 'Een lokaal netwerknaam is in een hostnaam niet toegelaten.',
761'L_ZEND_ID_HOSTNAME_UNDECIPHERABLE_TLD' => 'De domein-deel kan niet uit de hostnaam worden geëxtraheerd.',
762'L_ZEND_ID_HOSTNAME_UNKNOWN_TLD' => 'De hostnaam heef een onbekende domein.',
763'L_ZEND_ID_IS_EMPTY' => 'Dit waarde is vereist en maag niet leeg zijn.',
764'L_ZEND_ID_MISSING_TOKEN' => 'Er is geen token, die getoetst kan worden.',
765'L_ZEND_ID_NOT_DIGITS' => 'Er zijn alleen maar cijfers toegelaten.',
766'L_ZEND_ID_NOT_EMPTY_INVALID' => 'Foute formaat: String, integer, float, boolean en array is verwacht.',
767'L_ZEND_ID_NOT_SAME' => 'Beide aangegeven tokens komen niet uit.',
768);
769return $lang;