PageRenderTime 26ms CodeModel.GetById 23ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/forum/site_media/js/wym/wymeditor/lang/sv.js

http://djforum.googlecode.com/
JavaScript | 45 lines | 44 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 8164d4eda2912f3a853a6f1c0b4501b4 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0
 1WYMeditor.STRINGS['sv'] = {
 2  Strong:      'Viktigt',
 3  Emphasis:     'Betoning',
 4  Superscript:   'Upphöjt',
 5  Subscript:    'Nedsänkt',
 6  Ordered_List:   'Nummerlista',
 7  Unordered_List:  'Punktlista',
 8  Indent:      'Indrag',
 9  Outdent:     'Utdrag',
10  Undo:       'Ĺngra',
11  Redo:       'Gör om',
12  Link:       'Länk',
13  Unlink:      'Ta bort länk',
14  Image:      'Bild',
15  Table:      'Tabell',
16  HTML:       'HTML',
17  Paragraph:    'Paragraf',
18  Heading_1:    'Rubrik 1',
19  Heading_2:    'Rubrik 2',
20  Heading_3:    'Rubrik 3',
21  Heading_4:    'Rubrik 4',
22  Heading_5:    'Rubrik 5',
23  Heading_6:    'Rubrik 6',
24  Preformatted:   'Förformaterad',
25  Blockquote:    'Blockcitat',
26  Table_Header:   'Tabellrubrik',
27  URL:       'URL',
28  Title:      'Titel',
29  Alternative_Text: 'Alternativ text',
30  Caption:     'Överskrift',
31  Summary:     'Summary',
32  Number_Of_Rows:  'Antal rader',
33  Number_Of_Cols:  'Antal kolumner',
34  Submit:      'Skicka',
35  Cancel:      'Avbryt',
36  Choose:      'Välj',
37  Preview:     'Förhandsgranska',
38  Paste_From_Word: 'Klistra in frĺn Word',
39  Tools:      'Verktyg',
40  Containers:    'Formatering',
41  Classes:     'Klasser',
42  Status:      'Status',
43  Source_Code:   'Källkod'
44};
45