PageRenderTime 11ms CodeModel.GetById 5ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/documentation/manual/cs/module_specs/Zend_Json-Basics.xml

https://github.com/decaoz/zf1
XML | 18 lines | 14 code | 1 blank | 3 comment | 0 complexity | b26d0f2137bd8a2db449248a1ed7bcd2 MD5 | raw file
 1<sect1 id="zend.json.basics">
 2  <title>Základní použití</title>
 3  <para>
 4    Použití <code>Zend_Json</code> zahrnuje dvě public static metody:
 5    <code>Zend_Json::encode()</code> a
 6    <code>Zend_Json::decode()</code>.
 7  </para>
 8  <programlisting role="php"><![CDATA[<?php
 9// Získání hodnoty:
10$phpNative = Zend_Json::decode($encodedValue);
11
12// Zakódování hodnoty pro vrácení klientovi:
13$json = Zend_Json::encode($phpNative);]]>
14  </programlisting>
15</sect1>
16<!--
17vim:se ts=4 sw=4 et:
18-->