PageRenderTime 23ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/documentation/manual/cs/ref/overview.xml

https://github.com/decaoz/zf1
XML | 19 lines | 11 code | 5 blank | 3 comment | 0 complexity | c8d63d311b6c008c590e2c0001b4e252 MD5 | raw file
 1<sect1 id="introduction.overview">
 2
 3  <title>Všeobecný přehled</title>
 4
 5  <para>
 6
 7    Zend Framework je vysoce kvalitní open source framework pro tvorbu
 8    Webových aplikací a služeb pomocí PHP.
 9  </para>
10
11  <para>
12    Zend Framework, postavený v opravdovém duchu PHP, poskytuje snadno použitelnou
13    a mocnou funkcionalitu. Umožuje vytváření řešení pro moderní, robustné a bezpečné weby.
14  </para>
15
16</sect1>
17<!--
18vim:se ts=4 sw=4 et:
19-->