PageRenderTime 59ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 35ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/documentation/manual/cs/ref/requirements.xml

Relevant Search: With Applications for Solr and Elasticsearch

For more in depth reading about search, ranking and generally everything you could ever want to know about how lucene, elasticsearch or solr work under the hood I highly suggest this book. Easily one of the most interesting technical books I have read in a long time. If you are tasked with solving search relevance problems even if not in Solr or Elasticsearch it should be your first reference. Amazon Affiliate Link
https://github.com/decaoz/zf1
XML | 935 lines | 914 code | 18 blank | 3 comment | 0 complexity | 5e02a1200ab6a8cd21126d3eac3351ed MD5 | raw file

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file

 1<appendix id="requirements">
 2
 3  <title>Systémové požadavky</title>
 4
 5  <para>
 6    Tato sekce dokumentuje požadavky pro Zend Framework.
 7  </para>
 8
 9  <sect1 id="requirements.version">
 10
 11    <title>Požadovaná verze PHP</title>
 12
 13    <para>
 14      Zend Framework vyžaduje PHP 5.2.11 nebo vyšší.
 15    </para>
 16
 17    <para>
 18      Zend Framework má obsáhlou kolekci automatických testů, které můžete
 19      spustit s použitím PHPUnit 3.4.15. Tato verze PHPUnit také
 20      vyžaduje PHP 5.2.11 nebo vyšší.
 21    </para>
 22  </sect1>
 23
 24  <sect1 id="requirements.extensions">
 25
 26    <title>PHP rozšíření (Extensions)</title>
 27
 28    <para>
 29      Následující tabulka obsahuje všechna rozšíření běžně použitá v PHP
 30      a jejich použití v Zend Frameworku. Tato tabulka vám může pomoci zjistit,
 31      která rozšíření jsou potřebná pro vaši aplikaci. Ne všechna rozšíření
 32      použitá Zend Frameworkem jsou potřebná pro každou aplikaci.
 33    </para>
 34
 35    <para>
 36      Typ použití "Závislost" znamená, že komponenta nebo třídy nejsou
 37      použitelné bez přislušného rozšíření. Způsob použití "Volitelné"
 38      znamená, že pokud rozšíření není dostupné, komponenta nebo třídy
 39      automaticky použije alternativní kód.
 40    </para>
 41
 42    <table frame='all' id="requirements.extensions.table-1">
 43      <title>PHP rozšíření použitá v Zend Frameworku</title>
 44      <tgroup cols='3'>
 45        <colspec colwidth='1in'/>
 46        <colspec colwidth='1in'/>
 47        <colspec colwidth='3in'/>
 48        <thead>
 49          <row>
 50            <entry>Rozšíření</entry>
 51            <entry>Typ použití</entry>
 52            <entry>Použito komponentami Zend Frameworku</entry>
 53          </row>
 54        </thead>
 55        <tbody>
 56          <row>
 57            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.apc.php"><code>apc</code></ulink></entry>
 58            <entry>Závislost</entry>
 59            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.backends.html"><code>Zend_Cache_Backend_Apc</code></ulink></entry>
 60          </row>
 61          <row>
 62            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.bc.php"><code>bcmath</code></ulink></entry>
 63            <entry>Volitelné</entry>
 64            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.locale.html"><code>Zend_Locale_Math</code></ulink></entry>
 65          </row>
 66          <row>
 67            <entry><ulink url="http://pecl.php.net/package/Bitset"><code>bitset</code></ulink></entry>
 68            <entry>Volitelné</entry>
 69            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.search.lucene.html"><code>Zend_Search_Lucene</code></ulink></entry>
 70          </row>
 71          <row>
 72            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.bzip2.php"><code>bz2</code></ulink></entry>
 73            <entry>--</entry>
 74            <entry></entry>
 75          </row>
 76          <row>
 77            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.calendar.php"><code>calendar</code></ulink></entry>
 78            <entry>---</entry>
 79            <entry></entry>
 80          </row>
 81          <row>
 82            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.com.php"><code>com_dotnet</code></ulink></entry>
 83            <entry>---</entry>
 84            <entry></entry>
 85          </row>
 86          <row>
 87            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ctype.php"><code>ctype</code></ulink></entry>
 88            <entry>Závislost</entry>
 89            <entry>
 90              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.auth.adapter.http.html"><code>Zend_Auth_Adapter_Http</code></ulink>,
 91              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.gdata.html"><code>Zend_Gdata_App</code></ulink>,
 92              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.http.html"><code>Zend_Http_Client</code></ulink>,
 93              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.pdf.html"><code>Zend_Pdf</code></ulink>,
 94              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.rest.client.html"><code>Zend_Rest_Client</code></ulink>,
 95              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.rest.server.html"><code>Zend_Rest_Server</code></ulink>,
 96              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.search.lucene.html"><code>Zend_Search_Lucene</code></ulink>,
 97              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.uri.html"><code>Zend_Uri</code></ulink>,
 98              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.validate.html"><code>Zend_Validate</code></ulink>
 99            </entry>
100          </row>
101          <row>
102            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.curl.php"><code>curl</code></ulink></entry>
103            <entry>Závislost</entry>
104            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.http.client.adapters.html"><code>Zend_Http_Client_Adapter_Curl</code></ulink></entry>
105          </row>
106          <row>
107            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.datetime.php"><code>date</code></ulink></entry>
108            <entry>---</entry>
109            <entry></entry>
110          </row>
111          <row>
112            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.dba.php"><code>dba</code></ulink></entry>
113            <entry>---</entry>
114            <entry></entry>
115          </row>
116          <row>
117            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.dbase.php"><code>dbase</code></ulink></entry>
118            <entry>---</entry>
119            <entry></entry>
120          </row>
121          <row>
122            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.dom.php"><code>dom</code></ulink></entry>
123            <entry>Závislost</entry>
124            <entry>
125              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.feed.html"><code>Zend_Feed</code></ulink>,
126              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.gdata.html"><code>Zend_Gdata</code></ulink>,
127              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.log.formatters.html"><code>Zend_Log_Formatter_Xml</code></ulink>,
128              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.rest.server.html"><code>Zend_Rest_Server</code></ulink>,
129              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.search.lucene.html"><code>Zend_Search_Lucene</code></ulink>,
130              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.amazon.html"><code>Zend_Service_Amazon</code></ulink>,
131              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.delicious.html"><code>Zend_Service_Delicious</code></ulink>,
132              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.flickr.html"><code>Zend_Service_Flickr</code></ulink>,
133              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.yahoo.html"><code>Zend_Service_Yahoo</code></ulink>,
134              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.xmlrpc.html"><code>Zend_XmlRpc</code></ulink>
135            </entry>
136          </row>
137          <row>
138            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.exif.php"><code>exif</code></ulink></entry>
139            <entry>---</entry>
140            <entry></entry>
141          </row>
142          <row>
143            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.fbsql.php"><code>fbsql</code></ulink></entry>
144            <entry>---</entry>
145            <entry></entry>
146          </row>
147          <row>
148            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.fdf.php"><code>fdf</code></ulink></entry>
149            <entry>---</entry>
150            <entry></entry>
151          </row>
152          <row>
153            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.filter.php"><code>filter</code></ulink></entry>
154            <entry>---</entry>
155            <entry></entry>
156          </row>
157          <row>
158            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ftp.php"><code>ftp</code></ulink></entry>
159            <entry>---</entry>
160            <entry></entry>
161          </row>
162          <row>
163            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.image.php"><code>gd</code></ulink></entry>
164            <entry>Závislost</entry>
165            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.pdf.html"><code>Zend_Pdf</code></ulink></entry>
166          </row>
167          <row>
168            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.gettext.php"><code>gettext</code></ulink></entry>
169            <entry>---</entry>
170            <entry></entry>
171          </row>
172          <row>
173            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.gmp.php"><code>gmp</code></ulink></entry>
174            <entry>---</entry>
175            <entry></entry>
176          </row>
177          <row>
178            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.hash.php"><code>hash</code></ulink></entry>
179            <entry>Závislost</entry>
180            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.auth.adapter.http.html"><code>Zend_Auth_Adapter_Http</code></ulink></entry>
181          </row>
182          <row>
183            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ibm-db2.php"><code>ibm_db2</code></ulink></entry>
184            <entry>Závislost</entry>
185            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Db2</code></ulink></entry>
186          </row>
187          <row>
188            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.iconv.php"><code>iconv</code></ulink></entry>
189            <entry>Závislost</entry>
190            <entry>
191              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.locale.parsing.html"><code>Zend_Locale_Format</code></ulink>,
192              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.mime.html"><code>Zend_Mime_Decode</code></ulink>,
193              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.pdf.html"><code>Zend_Pdf</code></ulink>,
194              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.search.lucene.html"><code>Zend_Search_Lucene</code></ulink>,
195              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.audioscrobbler.html"><code>Zend_Service_Audioscrobbler</code></ulink>,
196              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.flickr.html"><code>Zend_Service_Flickr</code></ulink>,
197              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.xmlrpc.client.html"><code>Zend_XmlRpc_Client</code></ulink>
198            </entry>
199          </row>
200          <row>
201            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.imap.php"><code>imap</code></ulink></entry>
202            <entry>---</entry>
203            <entry></entry>
204          </row>
205          <row>
206            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ifx.php"><code>informix</code></ulink></entry>
207            <entry>---</entry>
208            <entry></entry>
209          </row>
210          <row>
211            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ibase.php"><code>interbase</code></ulink></entry>
212            <entry>Závislost</entry>
213            <entry>Zend_Db_Adapter_Firebird</entry>
214          </row>
215          <row>
216            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.json.php"><code>json</code></ulink></entry>
217            <entry>Volitelné</entry>
218            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.json.html"><code>Zend_Json</code></ulink></entry>
219          </row>
220          <row>
221            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ldap.php"><code>ldap</code></ulink></entry>
222            <entry>---</entry>
223            <entry></entry>
224          </row>
225          <row>
226            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.libxml.php"><code>libxml</code></ulink></entry>
227            <entry>Závislost</entry>
228            <entry>
229              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.dom.php"><code>DOM</code></ulink>,
230              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.simplexml.php"><code>SimpleXML</code></ulink>,
231              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.xslt.php"><code>XSLT</code></ulink>
232            </entry>
233          </row>
234          <row>
235            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mbstring.php"><code>mbstring</code></ulink></entry>
236            <entry>Závislost</entry>
237            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.feed.html"><code>Zend_Feed</code></ulink></entry>
238          </row>
239          <row>
240            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mcrypt.php"><code>mcrypt</code></ulink></entry>
241            <entry>---</entry>
242            <entry></entry>
243          </row>
244          <row>
245            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.memcache.php"><code>memcache</code></ulink></entry>
246            <entry>Závislost</entry>
247            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.backends.html"><code>Zend_Cache_Backend_Memcached</code></ulink></entry>
248          </row>
249          <row>
250            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mhash.php"><code>mhash</code></ulink></entry>
251            <entry>---</entry>
252            <entry></entry>
253          </row>
254          <row>
255            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mime-magic.php"><code>mime_magic</code></ulink></entry>
256            <entry>Závislost</entry>
257            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.http.html"><code>Zend_Http_Client</code></ulink></entry>
258          </row>
259          <row>
260            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ming.php"><code>ming</code></ulink></entry>
261            <entry>---</entry>
262            <entry></entry>
263          </row>
264          <row>
265            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.msql.php"><code>msql</code></ulink></entry>
266            <entry>---</entry>
267            <entry></entry>
268          </row>
269          <row>
270            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mssql.php"><code>mssql</code></ulink></entry>
271            <entry>---</entry>
272            <entry></entry>
273          </row>
274          <row>
275            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mysql.php"><code>mysql</code></ulink></entry>
276            <entry>---</entry>
277            <entry></entry>
278          </row>
279          <row>
280            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mysqli.php"><code>mysqli</code></ulink></entry>
281            <entry>Závislost</entry>
282            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Mysqli</code></ulink></entry>
283          </row>
284          <row>
285            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ncurses.php"><code>ncurses</code></ulink></entry>
286            <entry>---</entry>
287            <entry></entry>
288          </row>
289          <row>
290            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.oci8.php"><code>oci8</code></ulink></entry>
291            <entry>Závislost</entry>
292            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Oracle</code></ulink></entry>
293          </row>
294          <row>
295            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.uodbc.php"><code>odbc</code></ulink></entry>
296            <entry>---</entry>
297            <entry></entry>
298          </row>
299          <row>
300            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.openssl.php"><code>openssl</code></ulink></entry>
301            <entry>---</entry>
302            <entry></entry>
303          </row>
304          <row>
305            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pcntl.php"><code>pcntl</code></ulink></entry>
306            <entry>---</entry>
307            <entry></entry>
308          </row>
309          <row>
310            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pcre.php"><code>pcre</code></ulink></entry>
311            <entry>Závislost</entry>
312            <entry>Virtually all components</entry>
313          </row>
314          <row>
315            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo.php"><code>pdo</code></ulink></entry>
316            <entry>Závislost</entry>
317            <entry>All PDO database adapters</entry>
318          </row>
319          <row>
320            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-dblib.php"><code>pdo_dblib</code></ulink></entry>
321            <entry>---</entry>
322            <entry></entry>
323          </row>
324          <row>
325            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-firebird.php"><code>pdo_firebird</code></ulink></entry>
326            <entry>---</entry>
327            <entry></entry>
328          </row>
329          <row>
330            <entry><code>pdo_mssql</code></entry>
331            <entry>Závislost</entry>
332            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Mssql</code></ulink></entry>
333          </row>
334          <row>
335            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.php"><code>pdo_mysql</code></ulink></entry>
336            <entry>Závislost</entry>
337            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql</code></ulink></entry>
338          </row>
339          <row>
340            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-oci.php"><code>pdo_oci</code></ulink></entry>
341            <entry>Závislost</entry>
342            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Oci</code></ulink></entry>
343          </row>
344          <row>
345            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-pgsql.php"><code>pdo_pgsql</code></ulink></entry>
346            <entry>Závislost</entry>
347            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Pgsql</code></ulink></entry>
348          </row>
349          <row>
350            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-sqlite.php"><code>pdo_sqlite</code></ulink></entry>
351            <entry>Závislost</entry>
352            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Sqlite</code></ulink></entry>
353          </row>
354          <row>
355            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pgsql.php"><code>pgsql</code></ulink></entry>
356            <entry>---</entry>
357            <entry></entry>
358          </row>
359          <row>
360            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.posix.php"><code>posix</code></ulink></entry>
361            <entry>Volitelné</entry>
362            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.mail.html"><code>Zend_Mail</code></ulink></entry>
363          </row>
364          <row>
365            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pspell.php"><code>pspell</code></ulink></entry>
366            <entry>---</entry>
367            <entry></entry>
368          </row>
369          <row>
370            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.readline.php"><code>readline</code></ulink></entry>
371            <entry>---</entry>
372            <entry></entry>
373          </row>
374          <row>
375            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.recode.php"><code>recode</code></ulink></entry>
376            <entry>---</entry>
377            <entry></entry>
378          </row>
379          <row>
380            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/language.oop5.reflection.php"><code>Reflection</code></ulink></entry>
381            <entry>Závislost</entry>
382            <entry>
383              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.html"><code>Zend_Controller</code></ulink>,
384              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.html"><code>Zend_Filter</code></ulink>,
385              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.input.html"><code>Zend_Filter_Input</code></ulink>,
386              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.json.html"><code>Zend_Json</code></ulink>,
387              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.log.html"><code>Zend_Log</code></ulink>,
388              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.rest.server.html"><code>Zend_Rest_Server</code></ulink>,
389              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.server.reflection.html"><code>Zend_Server_Reflection</code></ulink>,
390              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.validate.html"><code>Zend_Validate</code></ulink>,
391              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.view.html"><code>Zend_View</code></ulink>,
392              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.xmlrpc.server.html"><code>Zend_XmlRpc_Server</code></ulink>
393            </entry>
394          </row>
395          <row>
396            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.session.php"><code>session</code></ulink></entry>
397            <entry>Závislost</entry>
398            <entry>
399              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.actionhelpers.html"><code>Zend_Controller_Action_Helper_Redirector</code></ulink>,
400              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.session.html"><code>Zend_Session</code></ulink>
401            </entry>
402          </row>
403          <row>
404            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.shmop.php"><code>shmop</code></ulink></entry>
405            <entry>---</entry>
406            <entry></entry>
407          </row>
408          <row>
409            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.simplexml.php"><code>SimpleXML</code></ulink></entry>
410            <entry>Závislost</entry>
411            <entry>
412              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.config.adapters.xml.html"><code>Zend_Config_Xml</code></ulink>,
413              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.feed.html"><code>Zend_Feed</code></ulink>,
414              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.rest.client.html"><code>Zend_Rest_Client</code></ulink>,
415              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.audioscrobbler.html"><code>Zend_Service_Audioscrobbler</code></ulink>,
416              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.xmlrpc.html"><code>Zend_XmlRpc</code></ulink>
417            </entry>
418          </row>
419          <row>
420            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.soap.php"><code>soap</code></ulink></entry>
421            <entry>Závislost</entry>
422            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.strikeiron.html"><code>Zend_Service_StrikeIron</code></ulink></entry>
423          </row>
424          <row>
425            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.sockets.php"><code>sockets</code></ulink></entry>
426            <entry>---</entry>
427            <entry></entry>
428          </row>
429          <row>
430            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.spl.php"><code>SPL</code></ulink></entry>
431            <entry>Závislost</entry>
432            <entry>Virtually all components</entry>
433          </row>
434          <row>
435            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.sqlite.php"><code>SQLite</code></ulink></entry>
436            <entry>Závislost</entry>
437            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.backends.html">Zend_Cache_Backend_Sqlite</ulink></entry>
438          </row>
439          <row>
440            <entry><code>standard</code></entry>
441            <entry>Závislost</entry>
442            <entry>Virtually all components</entry>
443          </row>
444          <row>
445            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.sybase.php"><code>sybase</code></ulink></entry>
446            <entry>---</entry>
447            <entry></entry>
448          </row>
449          <row>
450            <entry>sysvmsg</entry>
451            <entry>---</entry>
452            <entry></entry>
453          </row>
454          <row>
455            <entry>sysvsem</entry>
456            <entry>---</entry>
457            <entry></entry>
458          </row>
459          <row>
460            <entry>sysvshm</entry>
461            <entry>---</entry>
462            <entry></entry>
463          </row>
464          <row>
465            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.tidy.php"><code>tidy</code></ulink></entry>
466            <entry>---</entry>
467            <entry></entry>
468          </row>
469          <row>
470            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.tokenizer.php"><code>tokenizer</code></ulink></entry>
471            <entry>---</entry>
472            <entry></entry>
473          </row>
474          <row>
475            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.wddx.php"><code>wddx</code></ulink></entry>
476            <entry>---</entry>
477            <entry></entry>
478          </row>
479          <row>
480            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.xml.php"><code>xml</code></ulink></entry>
481            <entry>Závislost</entry>
482            <entry>
483              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.translate.adapter.html"><code>Zend_Translate_Adapter_Qt</code></ulink>,
484              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.translate.adapter.html"><code>Zend_Translate_Adapter_Tmx</code></ulink>,
485              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.translate.adapter.html"><code>Zend_Translate_Adapter_Xliff</code></ulink>
486            </entry>
487          </row>
488          <row>
489            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.xmlreader.php"><code>XMLReader</code></ulink></entry>
490            <entry>---</entry>
491            <entry></entry>
492          </row>
493          <row>
494            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.xmlrpc.php"><code>xmlrpc</code></ulink></entry>
495            <entry>---</entry>
496            <entry></entry>
497          </row>
498          <row>
499            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.xmlwriter.php"><code>XMLWriter</code></ulink></entry>
500            <entry>---</entry>
501            <entry></entry>
502          </row>
503          <row>
504            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.xsl.php"><code>xsl</code></ulink></entry>
505            <entry>---</entry>
506            <entry></entry>
507          </row>
508          <row>
509            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.zip.php"><code>zip</code></ulink></entry>
510            <entry>---</entry>
511            <entry></entry>
512          </row>
513          <row>
514            <entry><ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.zlib.php"><code>zlib</code></ulink></entry>
515            <entry>Závislost</entry>
516            <entry>
517              <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.pdf.html"><code>Zend_Pdf</code></ulink>,
518              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.memcache.php"><code>Memcache</code></ulink>
519            </entry>
520          </row>
521        </tbody>
522      </tgroup>
523    </table>
524
525  </sect1>
526
527  <sect1 id="requirements.zendcomponents">
528
529    <title>Zend Framework komponenty</title>
530
531    <para>
532      Následující tabulka obsahuje seznam všech komponent Zend Frameworku
533      a která PHP rozšíření potřebují. Tato tabulka vám může pomoci
534      zjistit, které rozšíření jsou potřebná pro vaši aplikaci. Ne všechna
535      rozšíření použitá Zend Frameworkem jsou potřebná pro každou aplikaci.
536    </para>
537
538    <table frame='all' id="requirements.zendcomponents.table-1">
539      <title>Zend Framework komponenty a PHP rozšíření která používají</title>
540      <tgroup cols='3'>
541        <colspec colwidth='2in'/>
542        <colspec colwidth='4in'/>
543        <thead>
544          <row>
545            <entry>Zend Framework komponenta</entry>
546            <entry>PHP Rozšíření ( Podtřída / Typ použití)</entry>
547          </row>
548        </thead>
549        <tbody>
550          <row>
551            <entry>Všechny komponenty</entry>
552            <entry>
553              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pcre.php"><code>pcre</code></ulink>
554              ( Závislost )
555              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.spl.php"><code>SPL</code></ulink>
556              ( Závislost )
557              <code>standard</code>
558              ( Závislost )
559            </entry>
560          </row>
561          <row>
562            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.acl.html"><code>Zend_Acl</code></ulink></entry>
563            <entry>---</entry>
564          </row>
565          <row>
566            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.auth.html"><code>Zend_Auth</code></ulink></entry>
567            <entry>
568              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ctype.php"><code>ctype</code></ulink>
569              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.auth.adapter.http.html"><code>Zend_Auth_Adapter_Http</code></ulink> / Závislost )
570              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.hash.php"><code>hash</code></ulink>
571              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.auth.adapter.http.html"><code>Zend_Auth_Adapter_Http</code></ulink> / Závislost )
572            </entry>
573          </row>
574          <row>
575            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.html"><code>Zend_Cache</code></ulink></entry>
576            <entry>
577              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.apc.php"><code>apc</code></ulink>
578              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.backends.html"><code>Zend_Cache_Backend_Apc</code></ulink> / Závislost )
579              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.memcache.php"><code>memcache</code></ulink>
580              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.backends.html"><code>Zend_Cache_Backend_Memcached</code></ulink> / Závislost )
581              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.sqlite.php"><code>sqlite</code></ulink>
582              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.backends.html"><code>Zend_Cache_Backend_Sqlite</code></ulink> / Závislost )
583              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.zlib.php"><code>zlib</code></ulink>
584              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.backends.html"><code>Zend_Cache_Backend_Zlib</code></ulink> / Závislost )
585            </entry>
586          </row>
587          <row>
588            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.config.html"><code>Zend_Config</code></ulink></entry>
589            <entry>
590              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.libxml.php"><code>libxml</code></ulink>
591              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.config.adapters.xml.html"><code>Zend_Config_Xml</code></ulink> / Závislost )
592              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.simplexml.php"><code>SimpleXML</code></ulink>
593              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.config.adapters.xml.html"><code>Zend_Config_Xml</code></ulink> / Závislost )
594            </entry>
595          </row>
596          <row>
597            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.console.getopt.html"><code>Zend_Console_Getopt</code></ulink></entry>
598            <entry>---</entry>
599          </row>
600          <row>
601            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.html"><code>Zend_Controller</code></ulink></entry>
602            <entry>
603              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/language.oop5.reflection.php"><code>Reflection</code></ulink>
604              ( Závislost )
605              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.session.php"><code>session</code></ulink>
606              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.actionhelpers.html"><code>Zend_Controller_Action_Helper_Redirector</code></ulink> / Závislost )
607            </entry>
608          </row>
609          <row>
610            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.date.html"><code>Zend_Date</code></ulink></entry>
611            <entry>---</entry>
612          </row>
613          <row>
614            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db</code></ulink></entry>
615            <entry>
616              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ibm-db2.php"><code>ibm_db2</code></ulink>
617              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Db2</code></ulink> / Závislost )
618              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mysqli.php"><code>mysqli</code></ulink>
619              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Mysqli</code></ulink> / Závislost )
620              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.oci8.php"><code>oci8</code></ulink>
621              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Oracle</code></ulink> / Závislost )
622              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo.php"><code>pdo</code></ulink>
623              ( All PDO Adapters / Závislost )
624              <code>pdo_mssql</code>
625              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Mssql</code></ulink> / Závislost )
626              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.php"><code>pdo_mysql</code></ulink>
627              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql</code></ulink> / Závislost )
628              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-oci.php"><code>pdo_oci</code></ulink>
629              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Oci</code></ulink> / Závislost )
630              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-pgsql.php"><code>pdo_pgsql</code></ulink>
631              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Pgsql</code></ulink> / Závislost )
632              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-sqlite.php"><code>pdo_sqlite</code></ulink>
633              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html"><code>Zend_Db_Adapter_Pdo_Sqlite</code></ulink> / Závislost )
634            </entry>
635          </row>
636          <row>
637            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.debug.html"><code>Zend_Debug</code></ulink></entry>
638            <entry>---</entry>
639          </row>
640          <row>
641            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.exception.html"><code>Zend_Exception</code></ulink></entry>
642            <entry>---</entry>
643          </row>
644          <row>
645            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.feed.html"><code>Zend_Feed</code></ulink></entry>
646            <entry>
647              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.dom.php"><code>dom</code></ulink>
648              ( Závislost )
649              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.libxml.php"><code>libxml</code></ulink>
650              ( Závislost )
651              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mbstring.php"><code>mbstring</code></ulink>
652              ( Závislost )
653              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.simplexml.php"><code>SimpleXML</code></ulink>
654              ( Závislost )
655            </entry>
656          </row>
657          <row>
658            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.html"><code>Zend_Filter</code></ulink></entry>
659            <entry>
660              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/language.oop5.reflection.php"><code>Reflection</code></ulink>
661              ( Závislost )
662            </entry>
663          </row>
664          <row>
665            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.input.html"><code>Zend_Filter_Input</code></ulink></entry>
666            <entry>
667              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/language.oop5.reflection.php"><code>Reflection</code></ulink>
668              ( Závislost )
669            </entry>
670          </row>
671          <row>
672            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.gdata.html"><code>Zend_Gdata</code></ulink></entry>
673            <entry>
674              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ctype.php"><code>ctype</code></ulink>
675              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.gdata.html"><code>Zend_Gdata_App</code></ulink> / Závislost )
676              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.dom.php"><code>dom</code></ulink>
677              ( Závislost )
678              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.libxml.php"><code>libxml</code></ulink>
679              ( Závislost )
680            </entry>
681          </row>
682          <row>
683            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.http.html"><code>Zend_Http</code></ulink></entry>
684            <entry>
685              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ctype.php"><code>ctype</code></ulink>
686              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.http.html"><code>Zend_Http_Client</code></ulink> / Závislost )
687              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.curl.php"><code>curl</code></ulink>
688              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.http.client.adapters.html"><code>Zend_Http_Client_Adapter_Curl</code></ulink> / Závislost )
689              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.mime-magic.php"><code>mime_magic</code></ulink>
690              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.http.html"><code>Zend_Http_Client</code></ulink> / Závislost )
691            </entry>
692          </row>
693          <row>
694            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.json.html"><code>Zend_Json</code></ulink></entry>
695            <entry>
696              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.json.php"><code>json</code></ulink>
697              ( Volitelné )
698              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/language.oop5.reflection.php"><code>Reflection</code></ulink>
699              ( Závislost )
700            </entry>
701          </row>
702          <row>
703            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.loader.html"><code>Zend_Loader</code></ulink></entry>
704            <entry>---</entry>
705          </row>
706          <row>
707            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.locale.html"><code>Zend_Locale</code></ulink></entry>
708            <entry>
709              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.bc.php"><code>bcmath</code></ulink>
710              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.locale.html"><code>Zend_Locale_Math</code></ulink> / Volitelné )
711              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.iconv.php"><code>iconv</code></ulink>
712              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.locale.parsing.html"><code>Zend_Locale_Format</code></ulink> / Závislost )
713            </entry>
714          </row>
715          <row>
716            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.log.html"><code>Zend_Log</code></ulink></entry>
717            <entry>
718              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.dom.php"><code>dom</code></ulink>
719              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.log.formatters.html"><code>Zend_Log_Formatter_Xml</code></ulink> / Závislost )
720              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.libxml.php"><code>libxml</code></ulink>
721              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.log.formatters.html"><code>Zend_Log_Formatter_Xml</code></ulink> / Závislost )
722              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/language.oop5.reflection.php"><code>Reflection</code></ulink>
723              ( Závislost )
724            </entry>
725          </row>
726          <row>
727            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.mail.html"><code>Zend_Mail</code></ulink></entry>
728            <entry>
729              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.posix.php"><code>posix</code></ulink>
730              ( Volitelné )
731            </entry>
732          </row>
733          <row>
734            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.measure.html"><code>Zend_Measure</code></ulink></entry>
735            <entry>---</entry>
736          </row>
737          <row>
738            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.memory.html"><code>Zend_Memory</code></ulink></entry>
739            <entry>---</entry>
740          </row>
741          <row>
742            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.mime.html"><code>Zend_Mime</code></ulink></entry>
743            <entry>
744              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.iconv.php"><code>iconv</code></ulink>
745              ( <ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.mime.html"><code>Zend_Mime_Decode</code></ulink> / Závislost )
746            </entry>
747          </row>
748          <row>
749            <entry><ulink url="http://framework.zend.com/manual/en/zend.pdf.html"><code>Zend_Pdf</code></ulink></entry>
750            <entry>
751              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.ctype.php"><code>ctype</code></ulink>
752              ( Závislost )
753              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.image.php"><code>gd</code></ulink>
754              ( Závislost )
755              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.iconv.php"><code>iconv</code></ulink>
756              ( Závislost )
757              <ulink url="http://www.php.net/manual/en/ref.zlib.php"><code>zlib</code></ulink>
758              ( Závislost )
759            </entry>
760          </row>
761

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file