PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 16ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/thirdparty/InnoSetup/InnoSetup/Languages/Norwegian.isl

https://github.com/the-Arioch/jcl
Unknown | 312 lines | 275 code | 37 blank | 0 comment | 0 complexity | 11581eb0467e55e165cc7e6f5ba7aad0 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
  1; *** Inno Setup version 5.1.11+ Norwegian messages ***
  2;
  3; Note: When translating this text, do not add periods (.) to the end of
  4; messages that didn't have them already, because on those messages Inno
  5; Setup adds the periods automatically (appending a period would result in
  6; two periods being displayed).
  7;
  8; Norwegian translation by Jostein Christoffer Andersen
  9; E-mail: jostein@josander.net
 10; E-mail: thomas.kelso@gmail.com
 11; Many thanks to the following people for language improvements and comments:
 12;
 13; Harald Habberstad, Frode Weum, Eivind Bakkestuen, Morten Johnsen,
 14; Tore Ottinsen, Kristian Hyllestad, Thomas Kelso
 15;
 16; $jrsoftware: issrc/Files/Languages/Norwegian.isl,v 1.15 2007/04/24 09:15:31 mlaan Exp $
 17
 18[LangOptions]
 19LanguageName=Norsk
 20LanguageID=$0414
 21LanguageCodePage=1252
 22
 23[Messages]
 24
 25; *** Application titles
 26SetupAppTitle=Installasjon
 27SetupWindowTitle=Installere - %1
 28UninstallAppTitle=Avinstaller
 29UninstallAppFullTitle=%1 Avinstallere
 30
 31; *** Misc. common
 32InformationTitle=Informasjon
 33ConfirmTitle=Bekreft
 34ErrorTitle=Feil
 35
 36; *** SetupLdr messages
 37SetupLdrStartupMessage=Dette vil installere %1. Vil du fortsette?
 38LdrCannotCreateTemp=Kan ikke lage midlertidig fil, installasjonen er avbrutt
 39LdrCannotExecTemp=Kan ikke kj?re fil i den midlertidige mappen, installasjonen er avbrutt
 40
 41; *** Startup error messages
 42LastErrorMessage=%1.%n%nFeil %2: %3
 43SetupFileMissing=Filen %1 mangler i installasjonskatalogen. Vennligst korriger problemet eller skaff deg en ny kopi av programmet.
 44SetupFileCorrupt=Installasjonsfilene er ?delagte. Vennligst skaff deg en ny kopi av programmet.
 45SetupFileCorruptOrWrongVer=Installasjonsfilene er ?delagte eller ikke kompatible med dette installasjonsprogrammet. Vennligst korriger problemet eller skaff deg en ny kopi av programmet.
 46NotOnThisPlatform=Dette programmet kj?rer ikke p? %1.
 47OnlyOnThisPlatform=Dette programmet kj?rer kun p? %1.
 48OnlyOnTheseArchitectures=Dette programmet kan kun installeres i Windows-versjoner som er beregnet p? f?lgende prossessorarkitekturer:%n%n%1
 49MissingWOW64APIs=Din Windows-versjon mangler funksjonalitet for at installasjonsprogrammet skal gj?re en 64-bits-installasjon. Installer Service Pack %1 for ? rette p? dette.
 50WinVersionTooLowError=Dette programmet krever %1 versjon %2 eller senere.
 51WinVersionTooHighError=Dette programmet kan ikke installeres p? %1 versjon %2 eller senere.
 52AdminPrivilegesRequired=Administrator-rettigheter kreves for ? installere dette programmet.
 53PowerUserPrivilegesRequired=Du m? v?re logget inn som administrator eller ha administrator-rettigheter n?r du installerer dette programmet.
 54SetupAppRunningError=Installasjonsprogrammet har funnet ut at %1 kj?rer.%n%nVennligst avslutt det n? og klikk deretter OK for ? fortsette, eller Avbryt for ? avslutte.
 55UninstallAppRunningError=Avinstallasjonsprogrammet har funnet ut at %1 kj?rer.%n%nVennligst avslutt det n? og klikk deretter OK for ? fortsette, eller Avbryt for ? avslutte.
 56
 57; *** Misc. errors
 58ErrorCreatingDir=Installasjonsprogrammet kunne ikke lage mappen "%1"
 59ErrorTooManyFilesInDir=Kunne ikke lage en fil i mappen "%1" fordi den inneholder for mange filer
 60
 61; *** Setup common messages
 62ExitSetupTitle=Avslutt installasjonen
 63ExitSetupMessage=Installasjonen er ikke ferdig. Programmet installeres ikke hvis du avslutter n?.%n%nDu kan installere programmet igjen senere hvis du vil.%n%nVil du avslutte?
 64AboutSetupMenuItem=&Om installasjonsprogrammet...
 65AboutSetupTitle=Om installasjonsprogrammet
 66AboutSetupMessage=%1 versjon %2%n%3%n%n%1 hjemmeside:%n%4
 67AboutSetupNote=
 68TranslatorNote=Norwegian translation maintained by Jostein Chr. Andersen (jostein@josander.net)
 69
 70; *** Buttons
 71ButtonBack=< &Tilbake
 72ButtonNext=&Neste >
 73ButtonInstall=&Install�r
 74ButtonOK=OK
 75ButtonCancel=Avbryt
 76ButtonYes=&Ja
 77ButtonYesToAll=Ja til &alle
 78ButtonNo=&Nei
 79ButtonNoToAll=N&ei til alle
 80ButtonFinish=&Ferdig
 81ButtonBrowse=&Bla gjennom...
 82ButtonWizardBrowse=&Bla gjennom...
 83ButtonNewFolder=&Lag ny mappe
 84
 85; *** "Select Language" dialog messages
 86SelectLanguageTitle=Velg installasjonsspr?k
 87SelectLanguageLabel=Velg spr?ket som skal brukes under installasjonen:
 88
 89; *** Common wizard text
 90ClickNext=Klikk p? Neste for ? fortsette, eller Avbryt for ? avslutte installasjonen.
 91BeveledLabel=
 92BrowseDialogTitle=Bla etter mappe
 93BrowseDialogLabel=Velg en mappe fra listen nedenfor, klikk deretter OK.
 94NewFolderName=Ny mappe
 95
 96; *** "Welcome" wizard page
 97WelcomeLabel1=Velkommen til installasjonsprogrammet for [name].
 98WelcomeLabel2=Dette vil installere [name/ver] p? din maskin.%n%nDet anbefales at du avslutter alle programmer som kj?rer f?r du fortsetter.
 99
100; *** "Password" wizard page
101WizardPassword=Passord
102PasswordLabel1=Denne installasjonen er passordbeskyttet.
103PasswordLabel3=Vennligst oppgi ditt passord og klikk p? Neste for ? fortsette. Sm? og store bokstaver behandles ulikt.
104PasswordEditLabel=&Passord:
105IncorrectPassword=Det angitte passordet er feil, vennligst pr?v igjen.
106
107; *** "License Agreement" wizard page
108WizardLicense=Lisensbetingelser
109LicenseLabel=Vennligst les f?lgende lisensinformasjon f?r du fortsetter.
110LicenseLabel3=Vennligst les f?lgende lisensbetingelser. Du m? godta innholdet i lisensbetingelsene f?r du fortsetter med installasjonen.
111LicenseAccepted=Jeg &aksepterer lisensbetingelsene
112LicenseNotAccepted=Jeg aksepterer &ikke lisensbetingelsene
113
114; *** "Information" wizard pages
115WizardInfoBefore=Informasjon
116InfoBeforeLabel=Vennligst les f?lgende viktige informasjon f?r du fortsetter.
117InfoBeforeClickLabel=Klikk p? Neste n?r du er klar til ? fortsette.
118WizardInfoAfter=Informasjon
119InfoAfterLabel=Vennligst les f?lgende viktige informasjon f?r du fortsetter.
120InfoAfterClickLabel=Klikk p? Neste n?r du er klar til ? fortsette.
121
122; *** "User Information" wizard page
123WizardUserInfo=Brukerinformasjon
124UserInfoDesc=Vennligst angi informasjon.
125UserInfoName=&Brukernavn:
126UserInfoOrg=&Organisasjon:
127UserInfoSerial=&Serienummer:
128UserInfoNameRequired=Du m? angi et navn.
129
130; *** "Select Destination Directory" wizard page
131WizardSelectDir=Velg mappen hvor filene skal installeres:
132SelectDirDesc=Hvor skal [name] installeres?
133SelectDirLabel3=Installasjonsprogrammet vil installere [name] i f?lgende mappe.
134SelectDirBrowseLabel=Klikk p? Neste for ? fortsette. Klikk p? Bla gjennom hvis du vil velge en annen mappe.
135DiskSpaceMBLabel=Programmet krever minst [mb] MB med diskplass.
136ToUNCPathname=Kan ikke installere p? en UNC-bane. Du m? tilordne nettverksstasjonen hvis du vil installere i et nettverk.
137InvalidPath=Du m? angi en full bane med stasjonsbokstav, for eksempel:%n%nC:\APP%n%Du kan ikke bruke formen:%n%n\\server\share
138InvalidDrive=Den valgte stasjonen eller UNC-delingen finnes ikke, eller er ikke tilgjengelig. Vennligst velg en annen
139DiskSpaceWarningTitle=For lite diskplass
140DiskSpaceWarning=Installasjonprogrammet krever minst %1 KB med ledig diskplass, men det er bare %2 KB ledig p? den valgte stasjonen.%n%nvil du fortsette likevel?
141DirNameTooLong=Det er for langt navn p? mappen eller banen.
142InvalidDirName=Navnet p? mappen er ugyldig.
143BadDirName32=Mappenavn m? ikke inneholde noen av f?lgende tegn:%n%n%1
144DirExistsTitle=Eksisterende mappe
145DirExists=Mappen:%n%n%1%n%nfinnes allerede. Vil du likevel installere der?
146DirDoesntExistTitle=Mappen eksisterer ikke
147DirDoesntExist=Mappen:%n%n%1%n%nfinnes ikke. Vil du at den skal lages?
148
149; *** "Select Components" wizard page
150WizardSelectComponents=Velg komponenter
151SelectComponentsDesc=Hvilke komponenter skal installeres?
152SelectComponentsLabel2=Velg komponentene du vil installere; velg bort de komponentene du ikke vil installere. N?r du er klar, klikker du p? Neste for ? fortsette.
153FullInstallation=Full installasjon
154; if possible don't translate 'Compact' as 'Minimal' (I mean 'Minimal' in your language)
155CompactInstallation=Kompakt installasjon
156CustomInstallation=Egendefinert installasjon
157NoUninstallWarningTitle=Komponenter eksisterer
158NoUninstallWarning=Installasjonsprogrammet har funnet ut at f?lgende komponenter allerede er p? din maskin:%n%n%1%n%nDisse komponentene avinstalleres ikke selv om du ikke velger dem.%n%nVil du likevel fortsette?
159ComponentSize1=%1 KB
160ComponentSize2=%1 MB
161ComponentsDiskSpaceMBLabel=Valgte alternativer krever minst [mb] MB med diskplass.
162
163; *** "Select Additional Tasks" wizard page
164WizardSelectTasks=Velg tilleggsoppgaver
165SelectTasksDesc=Hvilke tilleggsoppgaver skal utf?res?
166SelectTasksLabel2=Velg tilleggsoppgavene som skal utf?res mens [name] installeres, klikk deretter p? Neste.
167
168; *** "Select Start Menu Folder" wizard page
169WizardSelectProgramGroup=Velg mappe p? start-menyen
170SelectStartMenuFolderDesc=Hvor skal installasjonsprogrammet plassere snarveiene?
171SelectStartMenuFolderLabel3=Installasjonsprogrammet vil opprette snarveier p? f?lgende startmeny-mappe.
172SelectStartMenuFolderBrowseLabel=Klikk p? Neste for ? fortsette. Klikk p? Bla igjennom hvis du vil velge en annen mappe.
173MustEnterGroupName=Du m? skrive inn et mappenavn.
174GroupNameTooLong=Det er for langt navn p? mappen eller banen.
175InvalidGroupName=Navnet p? mappen er ugyldig.
176BadGroupName=Mappenavnet m? ikke inneholde f?lgende tegn:%n%n%1
177NoProgramGroupCheck2=&Ikke legg til mappe p? start-menyen
178
179; *** "Ready to Install" wizard page
180WizardReady=Klar til ? installere
181ReadyLabel1=Installasjonsprogrammet er n? klar til ? installere [name] p? din maskin.
182ReadyLabel2a=Klikk Install�r for ? fortsette, eller Tilbake for ? se p? eller forandre instillingene.
183ReadyLabel2b=Klikk Install�r for ? fortsette.
184ReadyMemoUserInfo=Brukerinformasjon:
185ReadyMemoDir=Installer i mappen:
186ReadyMemoType=Installasjonstype:
187ReadyMemoComponents=Valgte komponenter:
188ReadyMemoGroup=Programgruppe:
189ReadyMemoTasks=Tilleggsoppgaver:
190
191; *** "Preparing to Install" wizard page
192WizardPreparing=Forbereder installasjonen
193PreparingDesc=Installasjonsprogrammet forbereder installasjon av [name] p? den maskin.
194PreviousInstallNotCompleted=Installasjonen/fjerningen av et tidligere program ble ikke ferdig. Du m? starte maskinen p? nytt.%n%nEtter omstarten m? du kj?re installasjonsprogrammet p? nytt for ? fullf?re installasjonen av [name].
195CannotContinue=Installasjonsprogrammet kan ikke fortsette. Klikk p? Avbryt for ? avslutte.
196
197; *** "Installing" wizard page
198WizardInstalling=Installerer
199InstallingLabel=Vennligst vent mens [name] installeres p? din maskin.
200
201; *** "Setup Completed" wizard page
202FinishedHeadingLabel=Fullf?rer installasjonsprogrammet for [name]
203FinishedLabelNoIcons=[name] er installert p? din maskin.
204FinishedLabel=[name] er installert p? din maskin. Programmet kan kj?res ved at du klikker p? et av de installerte ikonene.
205ClickFinish=Klikk Ferdig for ? avslutte installasjonen.
206FinishedRestartLabel=Maskinen m? startes p? nytt for at installasjonen skal fullf?res. Vil du starte p? nytt n??
207FinishedRestartMessage=Maskinen m? startes p? nytt for at installasjonen skal fullf?res.%n%nVil du starte p? nytt n??
208ShowReadmeCheck=Ja, jeg vil se p? LESMEG-filen
209YesRadio=&Ja, start maskinen p? nytt n?
210NoRadio=&Nei, jeg vil starte maskinen p? nytt senere
211; used for example as 'Run MyProg.exe'
212RunEntryExec=Kj?r %1
213; used for example as 'View Readme.txt'
214RunEntryShellExec=Se p? %1
215
216; *** "Setup Needs the Next Disk" stuff
217ChangeDiskTitle=Trenger neste diskett
218SelectDiskLabel2=Vennligst sett inn diskett %1 og klikk OK.%n%nHvis filene p? finnes et annet sted enn det som er angitt nedenfor, kan du skrive inn korrekt bane eller klikke p? Bla Gjennom.
219PathLabel=&Bane:
220FileNotInDir2=Finner ikke filen "%1" i "%2". Vennligst sett inn riktig diskett eller velg en annen mappe.
221SelectDirectoryLabel=Vennligst angi hvor den neste disketten er.
222
223; *** Installation phase messages
224SetupAborted=Installasjonen ble avbrutt.%n%nVennligst korriger problemet og pr?v igjen.
225EntryAbortRetryIgnore=Klikk Pr?v igjen for ? fors?ke p? nytt, Ignor�r for ? fortsette eller Avslutt for ? avslutte installasjonen.
226
227; *** Installation status messages
228StatusCreateDirs=Lager mapper...
229StatusExtractFiles=Pakker ut filer...
230StatusCreateIcons=Lager programikoner...
231StatusCreateIniEntries=Lager INI-instillinger...
232StatusCreateRegistryEntries=Lager innstillinger i registeret...
233StatusRegisterFiles=Registrerer filer...
234StatusSavingUninstall=Lagrer info for avinstallering...
235StatusRunProgram=Gj?r ferdig installasjonen...
236StatusRollback=Tilbakestiller forandringer...
237
238; *** Misc. errors
239ErrorInternal2=Intern feil %1
240ErrorFunctionFailedNoCode=%1 gikk galt
241ErrorFunctionFailed=%1 gikk galt; kode %2
242ErrorFunctionFailedWithMessage=%1 gikk galt; kode %2.%n%3
243ErrorExecutingProgram=Kan ikke kj?re filen:%n%1
244
245; *** Registry errors
246ErrorRegOpenKey=Feil under ?pning av registern?kkel:%n%1\%2
247ErrorRegCreateKey=Feil under laging av registern?kkel:%n%1\%2
248ErrorRegWriteKey=Feil under skriving til registern?kkel:%n%1\%2
249
250; *** INI errors
251ErrorIniEntry=Feil under laging av innstilling i filen "%1".
252
253; *** File copying errors
254FileAbortRetryIgnore=Klikk Pr?v igjen for ? fors?ke p? nytt, Ignorer for ? overse denne filen (anbefales ikke) eller Avslutt for ? stoppe installasjonen.
255FileAbortRetryIgnore2=Klikk Pr?v igjen for ? fors?ke p? nytt, Ignorer for ? fortsette uansett (anbefales ikke) eller Avslutt for ? stoppe installasjonen.
256SourceIsCorrupted=Kildefilen er ?delagt
257SourceDoesntExist=Kildefilen "%1" finnes ikke
258ExistingFileReadOnly=Den eksisterende filen er skrivebeskyttet.%n%nKlikk Pr?v igjen for ? fjerne skrivebeskyttelsen og pr?ve p? nytt, Ignorer for ? hoppe over denne filen, eller Avslutt for ? stoppe installasjonen.
259ErrorReadingExistingDest=En feil oppsto under lesing av den eksisterende filen:
260FileExists=Filen eksisterer allerede.%n%nVil du overskrive den?
261ExistingFileNewer=Den eksisterende filen er nyere enn den som blir fors?kt installert. Det anbefales at du beholder den eksisterende filen.%n%nVil du beholde den eksisterende filen?
262ErrorChangingAttr=En feil oppsto da attributtene ble fors?kt forandret p? den eksisterende filen:
263ErrorCreatingTemp=En feil oppsto under fors?ket p? ? lage en fil i m?l-mappen:
264ErrorReadingSource=En feil oppsto under fors?ket p? ? lese kildefilen:
265ErrorCopying=En feil oppsto under fors?k p? ? kopiere en fil:
266ErrorReplacingExistingFile=En feil oppsto under fors?ket p? ? erstatte den eksisterende filen:
267ErrorRestartReplace=RestartReplace gikk galt:
268ErrorRenamingTemp=En feil oppsto under omd?ping av fil i m?l-mappen:
269ErrorRegisterServer=Kan ikke registrere DLL/OCX: %1
270ErrorRegSvr32Failed=RegSvr32 gikk galt med avslutte kode %1
271ErrorRegisterTypeLib=Kan ikke registrere typebiblioteket: %1
272
273; *** Post-installation errors
274ErrorOpeningReadme=En feil oppsto under fors?ket p? ? ?pne LESMEG-filen.
275ErrorRestartingComputer=Installasjonsprogrammet kunne ikke starte maskinen p? nytt. Vennligst gj?r dette manuelt.
276
277; *** Uninstaller messages
278UninstallNotFound=Filen "%1" finnes ikke. Kan ikke avinstallere.
279UninstallOpenError=Filen "%1" kunne ikke ?pnes. Kan ikke avinstallere.
280UninstallUnsupportedVer=Kan ikke avinstallere. Avinstallasjons-loggfilen "%1" har et format som ikke gjenkjennes av denne versjonen av avinstallasjons-programmet
281UninstallUnknownEntry=Et ukjent parameter (%1) ble funnet i Avinstallasjons-loggfilen
282ConfirmUninstall=Er du sikker p? at du helt vil fjerne %1 og alle tilh?rende komponenter?
283UninstallOnlyOnWin64=Denne installasjonen kan bare uf?res p? 64-bit Windows.
284OnlyAdminCanUninstall=Denne installasjonen kan bare avinstalleres av en bruker med Administrator-rettigheter.
285UninstallStatusLabel=Vennligst vent mens %1 fjernes fra maskinen.
286UninstalledAll=Avinstallasjonen av %1 var vellykket
287UninstalledMost=Avinstallasjonen av %1 er ferdig.%n%nEnkelte elementer kunne ikke fjernes. Disse kan fjernes manuelt.
288UninstalledAndNeedsRestart=Du m? starte maskinen p? nytt for ? fullf?re installasjonen av %1.%n%nVil du starte p? nytt n??
289UninstallDataCorrupted="%1"-filen er ?delagt. Kan ikke avinstallere.
290
291; *** Uninstallation phase messages
292ConfirmDeleteSharedFileTitle=Fjerne delte filer?
293ConfirmDeleteSharedFile2=Systemet indikerer at den f?lgende filen ikke lengre brukes av andre programmer. Vil du at avinstalleringsprogrammet skal fjerne den delte filen?%n%nHvis andre programmer bruker denne filen, kan du risikere at de ikke lengre vil virke som de skal. Velg Nei hvis du er usikker. Det vil ikke gj?re noen skade hvis denne filen ligger p? din maskin.
294SharedFileNameLabel=Filnavn:
295SharedFileLocationLabel=Plassering:
296WizardUninstalling=Avinstallerings-status:
297StatusUninstalling=Avinstallerer %1...
298
299; The custom messages below aren't used by Setup itself, but if you make
300; use of them in your scripts, you'll want to translate them.
301
302[CustomMessages]
303
304NameAndVersion=%1 versjon %2
305AdditionalIcons=Ekstra-ikoner:
306CreateDesktopIcon=Lag ikon p? &skrivebordet
307CreateQuickLaunchIcon=Lag et &Hurtigstarts-ikon
308ProgramOnTheWeb=%1 p? nettet
309UninstallProgram=Avinstaller %1
310LaunchProgram=Kj?r %1
311AssocFileExtension=&Koble %1 med filetternavnet %2
312AssocingFileExtension=Kobler %1 med filetternavnet %2...