PageRenderTime 20ms CodeModel.GetById 16ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/application/static/libs/adminlte/bower_components/ckeditor/plugins/uploadwidget/lang/nb.js

https://bitbucket.org/tin_gimranoff/docstar
JavaScript | 5 lines | 1 code | 0 blank | 4 comment | 0 complexity | b4c56e141d5aa15711e028b20282fd11 MD5 | raw file
1/*
2 Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
4*/
5CKEDITOR.plugins.setLang("uploadwidget","nb",{abort:"Opplasting ble avbrutt av brukeren.",doneOne:"Filen har blitt lastet opp.",doneMany:"Fullført opplasting av %1 filer.",uploadOne:"Laster opp fil ({percentage}%)...",uploadMany:"Laster opp filer, {current} av {max} fullført ({percentage}%)..."});