PageRenderTime 26ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/node_modules/moment/locale/bg.js

https://bitbucket.org/coleman333/smartsite
JavaScript | 89 lines | 83 code | 5 blank | 1 comment | 18 complexity | a2fb574184f48020e2f8b6fec4c7d481 MD5 | raw file
 1//! moment.js locale configuration
 2
 3;(function (global, factory) {
 4  typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
 5    && typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
 6  typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
 7  factory(global.moment)
 8}(this, (function (moment) { 'use strict';
 9
10
11  var bg = moment.defineLocale('bg', {
12    months : 'януари_февруари_март_април_май_юни_юли_август_септември_октомври_ноември_декември'.split('_'),
13    monthsShort : 'янр_фев_мар_апр_май_юни_юли_авг_сеп_окт_ное_дек'.split('_'),
14    weekdays : 'неделя_понеделник_вторник_сряда_четвъртък_петък_събота'.split('_'),
15    weekdaysShort : 'нед_пон_вто_сря_чет_пет_съб'.split('_'),
16    weekdaysMin : 'нд_пн_вт_ср_чт_пт_сб'.split('_'),
17    longDateFormat : {
18      LT : 'H:mm',
19      LTS : 'H:mm:ss',
20      L : 'D.MM.YYYY',
21      LL : 'D MMMM YYYY',
22      LLL : 'D MMMM YYYY H:mm',
23      LLLL : 'dddd, D MMMM YYYY H:mm'
24    },
25    calendar : {
26      sameDay : '[Днес в] LT',
27      nextDay : '[Утре в] LT',
28      nextWeek : 'dddd [в] LT',
29      lastDay : '[Вчера в] LT',
30      lastWeek : function () {
31        switch (this.day()) {
32          case 0:
33          case 3:
34          case 6:
35            return '[В изминалата] dddd [в] LT';
36          case 1:
37          case 2:
38          case 4:
39          case 5:
40            return '[В изминалия] dddd [в] LT';
41        }
42      },
43      sameElse : 'L'
44    },
45    relativeTime : {
46      future : 'след %s',
47      past : 'преди %s',
48      s : 'няколко секунди',
49      ss : '%d секунди',
50      m : 'минута',
51      mm : '%d минути',
52      h : 'час',
53      hh : '%d часа',
54      d : 'ден',
55      dd : '%d дни',
56      M : 'месец',
57      MM : '%d месеца',
58      y : 'година',
59      yy : '%d години'
60    },
61    dayOfMonthOrdinalParse: /\d{1,2}-(ев|ен|ти|ви|ри|ми)/,
62    ordinal : function (number) {
63      var lastDigit = number % 10,
64        last2Digits = number % 100;
65      if (number === 0) {
66        return number + '-ев';
67      } else if (last2Digits === 0) {
68        return number + '-ен';
69      } else if (last2Digits > 10 && last2Digits < 20) {
70        return number + '-ти';
71      } else if (lastDigit === 1) {
72        return number + '-ви';
73      } else if (lastDigit === 2) {
74        return number + '-ри';
75      } else if (lastDigit === 7 || lastDigit === 8) {
76        return number + '-ми';
77      } else {
78        return number + '-ти';
79      }
80    },
81    week : {
82      dow : 1, // Monday is the first day of the week.
83      doy : 7 // The week that contains Jan 1st is the first week of the year.
84    }
85  });
86
87  return bg;
88
89})));