PageRenderTime 29ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/node_modules/moment/locale/cy.js

https://bitbucket.org/coleman333/smartsite
JavaScript | 79 lines | 71 code | 5 blank | 3 comment | 12 complexity | 75fe13326d76dd349dae0379cdf4df99 MD5 | raw file
 1//! moment.js locale configuration
 2
 3;(function (global, factory) {
 4  typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
 5    && typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
 6  typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
 7  factory(global.moment)
 8}(this, (function (moment) { 'use strict';
 9
10
11  var cy = moment.defineLocale('cy', {
12    months: 'Ionawr_Chwefror_Mawrth_Ebrill_Mai_Mehefin_Gorffennaf_Awst_Medi_Hydref_Tachwedd_Rhagfyr'.split('_'),
13    monthsShort: 'Ion_Chwe_Maw_Ebr_Mai_Meh_Gor_Aws_Med_Hyd_Tach_Rhag'.split('_'),
14    weekdays: 'Dydd Sul_Dydd Llun_Dydd Mawrth_Dydd Mercher_Dydd Iau_Dydd Gwener_Dydd Sadwrn'.split('_'),
15    weekdaysShort: 'Sul_Llun_Maw_Mer_Iau_Gwe_Sad'.split('_'),
16    weekdaysMin: 'Su_Ll_Ma_Me_Ia_Gw_Sa'.split('_'),
17    weekdaysParseExact : true,
18    // time formats are the same as en-gb
19    longDateFormat: {
20      LT: 'HH:mm',
21      LTS : 'HH:mm:ss',
22      L: 'DD/MM/YYYY',
23      LL: 'D MMMM YYYY',
24      LLL: 'D MMMM YYYY HH:mm',
25      LLLL: 'dddd, D MMMM YYYY HH:mm'
26    },
27    calendar: {
28      sameDay: '[Heddiw am] LT',
29      nextDay: '[Yfory am] LT',
30      nextWeek: 'dddd [am] LT',
31      lastDay: '[Ddoe am] LT',
32      lastWeek: 'dddd [diwethaf am] LT',
33      sameElse: 'L'
34    },
35    relativeTime: {
36      future: 'mewn %s',
37      past: '%s yn ôl',
38      s: 'ychydig eiliadau',
39      ss: '%d eiliad',
40      m: 'munud',
41      mm: '%d munud',
42      h: 'awr',
43      hh: '%d awr',
44      d: 'diwrnod',
45      dd: '%d diwrnod',
46      M: 'mis',
47      MM: '%d mis',
48      y: 'blwyddyn',
49      yy: '%d flynedd'
50    },
51    dayOfMonthOrdinalParse: /\d{1,2}(fed|ain|af|il|ydd|ed|eg)/,
52    // traditional ordinal numbers above 31 are not commonly used in colloquial Welsh
53    ordinal: function (number) {
54      var b = number,
55        output = '',
56        lookup = [
57          '', 'af', 'il', 'ydd', 'ydd', 'ed', 'ed', 'ed', 'fed', 'fed', 'fed', // 1af to 10fed
58          'eg', 'fed', 'eg', 'eg', 'fed', 'eg', 'eg', 'fed', 'eg', 'fed' // 11eg to 20fed
59        ];
60      if (b > 20) {
61        if (b === 40 || b === 50 || b === 60 || b === 80 || b === 100) {
62          output = 'fed'; // not 30ain, 70ain or 90ain
63        } else {
64          output = 'ain';
65        }
66      } else if (b > 0) {
67        output = lookup[b];
68      }
69      return number + output;
70    },
71    week : {
72      dow : 1, // Monday is the first day of the week.
73      doy : 4 // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
74    }
75  });
76
77  return cy;
78
79})));