PageRenderTime 30ms CodeModel.GetById 21ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/node_modules/moment/src/locale/hy-am.js

https://bitbucket.org/coleman333/smartsite
JavaScript | 87 lines | 81 code | 3 blank | 3 comment | 8 complexity | e6b9007b93fca559c074761796df1e4f MD5 | raw file
 1//! moment.js locale configuration
 2//! locale : Armenian [hy-am]
 3//! author : Armendarabyan : https://github.com/armendarabyan
 4
 5import moment from '../moment';
 6
 7export default moment.defineLocale('hy-am', {
 8  months : {
 9    format: 'հունվարի_փետրվարի_մարտի_ապրիլի_մայիսի_հունիսի_հուլիսի_օգոստոսի_սեպտեմբերի_հոկտեմբերի_նոյեմբերի_դեկտեմբերի'.split('_'),
10    standalone: 'հունվար_փետրվար_մարտ_ապրիլ_մայիս_հունիս_հուլիս_օգոստոս_սեպտեմբեր_հոկտեմբեր_նոյեմբեր_դեկտեմբեր'.split('_')
11  },
12  monthsShort : 'հնվ_փտր_մրտ_ապր_մյս_հնս_հլս_օգս_սպտ_հկտ_նմբ_դկտ'.split('_'),
13  weekdays : 'կիրակի_երկուշաբթի_երեքշաբթի_չորեքշաբթի_հինգշաբթի_ուրբաթ_շաբաթ'.split('_'),
14  weekdaysShort : 'կրկ_երկ_երք_չրք_հնգ_ուրբ_շբթ'.split('_'),
15  weekdaysMin : 'կրկ_երկ_երք_չրք_հնգ_ուրբ_շբթ'.split('_'),
16  longDateFormat : {
17    LT : 'HH:mm',
18    LTS : 'HH:mm:ss',
19    L : 'DD.MM.YYYY',
20    LL : 'D MMMM YYYY թ.',
21    LLL : 'D MMMM YYYY թ., HH:mm',
22    LLLL : 'dddd, D MMMM YYYY թ., HH:mm'
23  },
24  calendar : {
25    sameDay: '[այսօր] LT',
26    nextDay: '[վաղը] LT',
27    lastDay: '[երեկ] LT',
28    nextWeek: function () {
29      return 'dddd [օրը ժամը] LT';
30    },
31    lastWeek: function () {
32      return '[անցած] dddd [օրը ժամը] LT';
33    },
34    sameElse: 'L'
35  },
36  relativeTime : {
37    future : '%s հետո',
38    past : '%s առաջ',
39    s : 'մի քանի վայրկյան',
40    ss : '%d վայրկյան',
41    m : 'րոպե',
42    mm : '%d րոպե',
43    h : 'ժամ',
44    hh : '%d ժամ',
45    d : 'օր',
46    dd : '%d օր',
47    M : 'ամիս',
48    MM : '%d ամիս',
49    y : 'տարի',
50    yy : '%d տարի'
51  },
52  meridiemParse: /գիշերվա|առավոտվա|ցերեկվա|երեկոյան/,
53  isPM: function (input) {
54    return /^(ցերեկվա|երեկոյան)$/.test(input);
55  },
56  meridiem : function (hour) {
57    if (hour < 4) {
58      return 'գիշերվա';
59    } else if (hour < 12) {
60      return 'առավոտվա';
61    } else if (hour < 17) {
62      return 'ցերեկվա';
63    } else {
64      return 'երեկոյան';
65    }
66  },
67  dayOfMonthOrdinalParse: /\d{1,2}|\d{1,2}-(ին|րդ)/,
68  ordinal: function (number, period) {
69    switch (period) {
70      case 'DDD':
71      case 'w':
72      case 'W':
73      case 'DDDo':
74        if (number === 1) {
75          return number + '-ին';
76        }
77        return number + '-րդ';
78      default:
79        return number;
80    }
81  },
82  week : {
83    dow : 1, // Monday is the first day of the week.
84    doy : 7 // The week that contains Jan 1st is the first week of the year.
85  }
86});
87