PageRenderTime 16ms CodeModel.GetById 8ms app.highlight 6ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/node_modules/moment/src/locale/x-pseudo.js

https://bitbucket.org/coleman333/smartsite
JavaScript | 59 lines | 54 code | 2 blank | 3 comment | 0 complexity | a71ab02fc043c42b04b5f6854a944436 MD5 | raw file
 1//! moment.js locale configuration
 2//! locale : Pseudo [x-pseudo]
 3//! author : Andrew Hood : https://github.com/andrewhood125
 4
 5import moment from '../moment';
 6
 7export default moment.defineLocale('x-pseudo', {
 8  months : 'J~áñúá~rý_F~ébrú~árý_~Márc~h_Áp~ríl_~Máý_~Júñé~_Júl~ý_Áú~gúst~_Sép~témb~ér_Ó~ctób~ér_Ñ~óvém~bér_~Décé~mbér'.split('_'),
 9  monthsShort : 'J~áñ_~Féb_~Már_~Ápr_~Máý_~Júñ_~Júl_~Áúg_~Sép_~Óct_~Ñóv_~Déc'.split('_'),
10  monthsParseExact : true,
11  weekdays : 'S~úñdá~ý_Mó~ñdáý~_Túé~sdáý~_Wéd~ñésd~áý_T~húrs~dáý_~Fríd~áý_S~átúr~dáý'.split('_'),
12  weekdaysShort : 'S~úñ_~Móñ_~Túé_~Wéd_~Thú_~Frí_~Sát'.split('_'),
13  weekdaysMin : 'S~ú_Mó~_Tú_~Wé_T~h_Fr~_Sá'.split('_'),
14  weekdaysParseExact : true,
15  longDateFormat : {
16    LT : 'HH:mm',
17    L : 'DD/MM/YYYY',
18    LL : 'D MMMM YYYY',
19    LLL : 'D MMMM YYYY HH:mm',
20    LLLL : 'dddd, D MMMM YYYY HH:mm'
21  },
22  calendar : {
23    sameDay : '[T~ódá~ý át] LT',
24    nextDay : '[T~ómó~rró~w át] LT',
25    nextWeek : 'dddd [át] LT',
26    lastDay : '[Ý~ést~érdá~ý át] LT',
27    lastWeek : '[L~ást] dddd [át] LT',
28    sameElse : 'L'
29  },
30  relativeTime : {
31    future : 'í~ñ %s',
32    past : '%s á~gó',
33    s : 'á ~féw ~sécó~ñds',
34    ss : '%d s~écóñ~ds',
35    m : 'á ~míñ~úté',
36    mm : '%d m~íñú~tés',
37    h : 'á~ñ hó~úr',
38    hh : '%d h~óúrs',
39    d : 'á ~dáý',
40    dd : '%d d~áýs',
41    M : 'á ~móñ~th',
42    MM : '%d m~óñt~hs',
43    y : 'á ~ýéár',
44    yy : '%d ý~éárs'
45  },
46  dayOfMonthOrdinalParse: /\d{1,2}(th|st|nd|rd)/,
47  ordinal : function (number) {
48    var b = number % 10,
49      output = (~~(number % 100 / 10) === 1) ? 'th' :
50      (b === 1) ? 'st' :
51      (b === 2) ? 'nd' :
52      (b === 3) ? 'rd' : 'th';
53    return number + output;
54  },
55  week : {
56    dow : 1, // Monday is the first day of the week.
57    doy : 4 // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
58  }
59});