PageRenderTime 19ms CodeModel.GetById 7ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/Application/GUI/Languages/sv-SE.xml

http://yet-another-music-application.googlecode.com/
XML | 416 lines | 379 code | 37 blank | 0 comment | 0 complexity | 048324cf749106fe6d80847877eb445e MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2<Dictionary EnglishName="Swedish" CultureName="Svenska" Culture="sv-SE">
 3
 4	<Value Id="Application"       FlowDirection="LeftToRight" Title="Stoffi Musik Spelare" />
 5
 6	<Value Id="ToolbarAdd"            Text="Lägg till" />
 7	<Value Id="ToolbarAddTrack"          Text="Fil"/>
 8	<Value Id="ToolbarAddFolder"         Text="Mapp"/>
 9	<Value Id="ToolbarAddPlaylist"        Text="Spellista"/>
 10	<Value Id="ToolbarShow"            Text="Visa" />
 11	<Value Id="ToolbarDetailsPane"        Text="Detaljvy" />
 12	<Value Id="ToolbarMenuBar"          Text="Meny" />
 13	<Value Id="ToolbarTools"           Text="Verktyg" />
 14	<Value Id="ToolbarImporter"          Text="Importera konfiguration" />
 15	<Value Id="ToolbarExporter"          Text="Exportera konfiguration" />
 16	<Value Id="ToolbarGeneratePlaylist"      Text="Generera spellista" />
 17	<Value Id="ToolbarPreferences"       Content="Inställningar" />
 18	<Value Id="ToolbarEqualizer"        Content="Equalizer" />
 19	<Value Id="ToolbarUpgrade"         ToolTip="Stoffi har uppgraderats och behöver startas om"/>
 20	<Value Id="ToolbarScanning"        Content="Skannar..."/>
 21
 22	<Value Id="YouTubeSearching"         Text="Söker..."/>
 23
 24	<Value Id="MenuFile"            Header="Arkiv"/>
 25	<Value Id="MenuAddTrack"          Header="Lägg till låt"/>
 26	<Value Id="MenuAddFolder"          Header="Lägg till mapp"/>
 27	<Value Id="MenuAddPlaylist"         Header="Lägg till spellista"/>
 28	<Value Id="MenuHide"            Header="Dölj"/>
 29	<Value Id="MenuClose"            Header="Stäng"/>
 30	<Value Id="MenuView"            Header="Visa"/>
 31	<Value Id="MenuMenuBar"           Header="Meny"/>
 32	<Value Id="MenuDetailsPane"         Header="Detaljvy"/>
 33	<Value Id="MenuTools"            Header="Verktyg"/>
 34	<Value Id="MenuImporter"          Header="Importera konfiguration"/>
 35	<Value Id="MenuExporter"          Header="Exportera konfiguration"/>
 36	<Value Id="MenuGeneratePlaylist"      Header="Generera spellista"/>
 37	<Value Id="MenuEqualizer"          Header="Equalizer"/>
 38	<Value Id="MenuPreferences"         Header="Inställningar"/>
 39	<Value Id="MenuHelp"            Header="Hjälp"/>
 40	<Value Id="MenuAbout"            Header="Om Stoffi"/>
 41
 42	<Value Id="MenuAddToPlaylist"        Header="Lägg till i spellista"/>
 43	<Value Id="MenuCreateNew"          Header="Skapa ny"/>
 44	<Value Id="MenuRemoveFromPlaylist"     Header="Ta bort från spellista"/>
 45	<Value Id="MenuRemoveBookmark"       Header="Ta bort bokmärke"/>
 46	
 47	<Value Id="MenuRenamePlaylist"        Text="Döp om spellista"/>
 48	<Value Id="MenuRemovePlaylist"        Text="Ta bort spellista"/>
 49	<Value Id="MenuSavePlaylist"         Text="Spara spellista"/>
 50	<Value Id="MenuSharePlaylist"									Text="Dela spellista"/>
 51
 52	<Value Id="MenuRemove"            Text="Ta bort"/>
 53	<Value Id="MenuDelete"            Text="Ta bort från disk"/>
 54	<Value Id="MenuInclude"            Text="Inkludera"/>
 55	<Value Id="MenuIgnore"            Text="Ignorera"/>
 56	<Value Id="MenuQueue"             Text="Köa"/>
 57	<Value Id="MenuDequeue"            Text="Avköa"/>
 58	<Value Id="MenuInfo"             Text="Egenskaper"/>
 59	<Value Id="MenuPlay"             Text="Spela upp"/>
 60	<Value Id="MenuPause"             Text="Pausa"/>
 61	<Value Id="MenuWatchOnYouTube"        Text="Se på YouTube"/>
 62	<Value Id="MenuShareSong"											Text="Dela"/>
 63
 64	<Value Id="ColumnType"            Text="Typ"/>
 65	<Value Id="ColumnLocation"          Text="Plats"/>
 66	<Value Id="ColumnArtist"           Text="Artist"/>
 67	<Value Id="ColumnAlbum"            Text="Album"/>
 68	<Value Id="ColumnTitle"            Text="Titel"/>
 69	<Value Id="ColumnGenre"            Text="Genre"/>
 70	<Value Id="ColumnLength"           Text="Längd"/>
 71	<Value Id="ColumnTrack"            Text="Spår"/>
 72	<Value Id="ColumnYear"            Text="År"/>
 73	<Value Id="ColumnPlayCount"          Text="Spelningar"/>
 74	<Value Id="ColumnLastPlayed"         Text="Senast spelad"/>
 75	<Value Id="ColumnPlayed"           Text="Spelad"/>
 76	<Value Id="ColumnPath"            Text="Sökväg"/>
 77	<Value Id="ColumnViews"            Text="Visningar"/>
 78	<Value Id="ColumnSize"            Text="Storlek"/>
 79	<Value Id="ColumnBitrate"           Text="Bitrate"/>
 80	<Value Id="ColumnChannels"          Text="Kanaler"/>
 81	<Value Id="ColumnSampleRate"         Text="Samplingsfrekvens"/>
 82	<Value Id="ColumnCodecs"           Text="Codecs"/>
 83
 84	<Value Id="MostViewed"            Text="Mest sedda"/>
 85	<Value Id="TopRated"             Text="Topprankade"/>
 86
 87	<Value Id="TaskbarPrev"            Text="Föregående sång"/>
 88	<Value Id="TaskbarPlay"            Text="Spela sång"/>
 89	<Value Id="TaskbarNext"            Text="Nästa sång"/>
 90
 91	<Value Id="TrayShow"             Text="Visa"/>
 92	<Value Id="TrayExit"             Text="Stäng"/>
 93	<Value Id="TrayPrev"             Text="Föregående"/>
 94	<Value Id="TrayPlay"             Text="Spela"/>
 95	<Value Id="TrayNext"             Text="Nästa"/>
 96
 97	<Value Id="JumpPlay"             Title="Spela/pausa" Description="Spela eller pausa aktuell låt"/>
 98	<Value Id="JumpNext"             Title="Nästa" Description="Hoppa till nästa låt"/>
 99	<Value Id="JumpPrev"             Title="Föregående" Description="Spela föregående låt"/>
100	
101	<Value Id="NavigationNowPlaying"       Text="Spelas nu"/>
102	<Value Id="NavigationNowPlayingTitle"     Text="Spelas Nu"/>
103	<Value Id="NavigationMusic"          Text="Musik"/>
104	<Value Id="NavigationFiles"          Text="Filer"/>
105	<Value Id="NavigationFilesTitle"       Text="Musiksamling"/>
106	<Value Id="NavigationYouTube"         Text="YouTube"/>
107	<Value Id="NavigationYouTubeTitle"      Text="YouTube"/>
108	<Value Id="NavigationYouTubeDescription"   Text="Lyssna på musik på YouTube"/>
109	<Value Id="NavigationQueue"          Text="Spelkö"/>
110	<Value Id="NavigationQueueTitle"       Text="Spelkö"/>
111	<Value Id="NavigationHistory"         Text="Historik"/>
112	<Value Id="NavigationHistoryTitle"      Text="Historik"/>
113	<Value Id="NavigationPlaylists"        Text="Spellistor"/>
114	<Value Id="NavigationCreateNew"        Text="Skapa ny"/>
115	<Value Id="NavigationPlaylistTitle"      Text="Spellista"/>
116
117	<Value Id="PlaybackEmpty"           Text="Ingenting spelas"/>
118	<Value Id="PlaybackSearch"          Text="Sök"/>
119
120	<Value Id="ControlBack"          Content="Tillbaka till musik"/>
121	<Value Id="ControlGeneral"         Content="Generellt"/>
122	<Value Id="ControlServices"        Content="Tjänster"/>
123	<Value Id="ControlSources"         Content="Musikkällor"/>
124	<Value Id="ControlShortcuts"        Content="Snabbkommandon"/>
125	<Value Id="ControlAbout"          Content="Om Stoffi"/>
126	<Value Id="ControlSeeAlso"          Text="Se även:"/>
127	<Value Id="ControlProject"         Content="Projekt"/>
128	<Value Id="ControlBlog"          Content="Blogg"/>
129	<Value Id="ControlWebsite"         Content="Hemsida"/>
130
131	<Value Id="SourcesTitle"           Text="Välj var du hittar din musik"/>
132	<Value Id="SourcesSubTitle"          Text="Lista av källor"/>
133	<Value Id="SourcesText"            Text="Lägg till de platser där Stoffi ska leta efter din musik. Alla platser kommer att övervakas för ändringar. Du kan lägga till både individuella filer och hela mappar. Du kan även låta Stoffi ignorera vissa mappar och filer.
134Stoffi kommer automatiskt att lägga till alla Musikbibliotek."/>
135
136	<Value Id="SourcesTypeFile"          Text="Fil"/>
137	<Value Id="SourcesTypeFolder"         Text="Mapp"/>
138	<Value Id="SourcesTypeLibrary"        Text="Bibliotek"/>
139
140	<Value Id="SourcesAddFolder"        Content="Inkludera mapp"/>
141	<Value Id="SourcesAddFile"         Content="Inkludera fil"/>
142	<Value Id="SourcesIgnoreFolder"      Content="Ignorera mapp"/>
143	<Value Id="SourcesIgnoreFile"       Content="Ignorera fil"/>
144
145	<Value Id="SourceFieldType"         Header="Typ"/>
146	<Value Id="SourceFieldLocation"       Header="Plats"/>
147
148	<Value Id="ServicesTitle"           Text="Molntjänster för Stoffi"/>
149	<Value Id="ServicesAccountTitle"       Text="Koppla ihop konto"/>
150	<Value Id="ServicesAccountText"        Text="Koppla upp Stoffi med ditt konto på stoffiplayer.com för att utnyttja våra tjänster."/>
151	<Value Id="ServicesAccountDelink"     Content="Koppla ner"/>
152	<Value Id="ServicesSubmit"          Text="Välj vilken information du vill dela med dig till andra"/>
153	<Value Id="ServicesSubmitSongs"        Text="Låtarna jag lyssnar på"/>
154	<Value Id="ServicesSubmitPlaylists"      Text="Spellistorna jag skapar"/>
155	<Value Id="ServicesSynchronize"        Text="Här kan du välja att synkronisera dina inställningar med andra instanser av Stoffi."/>
156	<Value Id="ServicesSynchronizeProfile"    Text="Synkroniseringsprofil"/>
157	<Value Id="ServicesNoSynchronize"       Text="Synkronisera inte"/>
158	<Value Id="ServicesNewSyncProfile"      Text="Ny profil"/>
159
160	<Value Id="ShortcutsTitle"          Text="Konfigurera snabbkommandon"/>
161	<Value Id="ShortcutsProfileTitle"       Text="Profil"/>
162	<Value Id="ShortcutsProfileText"       Text="Om du är van vid ett visst programs snabbkommandon så kan du välja det programmets profil här.
163Du kan även skapa egna profiler om du vill."/>
164	<Value Id="ShortcutsProfileCustom"      Text="Egen"/>
165	<Value Id="ShortcutsProfileSelect"      Text="Välj profil"/>
166	<Value Id="ShortcutsProfileNew"      Content="Ny profil"/>
167	<Value Id="ShortcutsProfileRename"     Content="Byt namn"/>
168	<Value Id="ShortcutsProfileDelete"     Content="Ta bort profil"/>
169
170	<Value Id="AboutTitle"            Text="Visa information om Stoffi Musik Spelare"/>
171	<Value Id="AboutDescriptionTitle"       Text="Beskrivning"/>
172	<Value Id="AboutDescriptionText"       Text="Stoffi Musik Spelare är ett enkelt närmande till musik.
173
174Det är menat att vara simpelt och enkelt att använda, ha ett rent och tilltalande gränssnitt, samtidigt som det ger dig en fullt funktionabel musikspelare som du kan njuta av.
175
176Det är byggt för att vara lätt och snabbt, så att du kan ha det körandes i bakgrunden utan att det påverkar ditt systems prestanda. Det är starkt integrerat med resten av systemet, så det passar in och blir till en naturlig del av det.
177
178Med Stoffi kan du enkelt ha din musik organiserad som du vill ha det, genom att skapa och ändra spellistor snabbt och enkelt, samt se till att dina låtars titlar och album stämmer.
179
180Musik har aldrig varit så här kul."/>
181	<Value Id="AboutPropertiesTitle"       Text="Programegenskaper"/>
182	<Value Id="AboutPropertiesRelease"      Text="Släpp:"/>
183	<Value Id="AboutPropertiesDetails"     Header="Tekniska detaljer"/>
184	<Value Id="AboutPropertiesVersion"      Text="Version:"/>
185	<Value Id="AboutPropertiesStamp"       Text="Stämpel:"/>
186	<Value Id="AboutPropertiesArch"        Text="Arkitektur:"/>
187	<Value Id="AboutPropertiesChannel"      Text="Kanal:"/>
188	<Value Id="AboutPropertiesCheck"       Text="Kontroll av ny version:"/>
189	<Value Id="AboutPropertiesUpgraded"      Text="Stoffi har uppgraderats och behöver startas om"/>
190	<Value Id="AboutCreditsChristoffer"      Text="Skapare och huvudutvecklare"/>
191	<Value Id="AboutCreditsHylton"        Text="Kvalitetssäkring, marknadsföring och gemenskap"/>
192	<Value Id="AboutCreditsMark"         Text="Utvecklare"/>
193	<Value Id="AboutCreditsMaggie"        Text="Testning och inspiration"/>
194	<Value Id="AboutCreditsTianwen"        Text="Utvecklare och huvudöversättare"/>
195	<Value Id="AboutCreditsTranslators"      Text="Översättare"/>
196
197	<Value Id="GeneralTitle"           Text="Ändra grundläggande inställningar"/>
198	<Value Id="GeneralLookTitle"         Text="Utseende"/>
199	<Value Id="GeneralLookText"          Text="Här kan du välja olika konfigurationer som har med utseendet att göra. Ändra vad du ser och hur det visas."/>
200	<Value Id="GeneralLanguage"          Text="Språk"/>
201	<Value Id="GeneralOSD"            Text="Notifikationsruta"/>
202	<Value Id="GeneralMinimize"          Text="Minimera till aktivitetsfältet"/>
203	<Value Id="GeneralFeelTitle"         Text="Beteende"/>
204	<Value Id="GeneralFeelText"          Text="Här kan du ändra Stoffis beteende i olika situationer och vilka åtgärder som ska tas."/>
205	<Value Id="GeneralSearchPolicy"        Text="Sökning"/>
206	<Value Id="GeneralSearchPolicyGlobal"   Content="Samma sök överallt"/>
207	<Value Id="GeneralSearchPolicyPartial"   Content="Samma sök för alla spellistor"/>
208	<Value Id="GeneralSearchPolicyIndividual" Content="Olika sök för varje lista"/>
209	<Value Id="GeneralUpgradePolicy"       Text="Uppgradering"/>
210	<Value Id="GeneralUpgradePolicyManual"   Content="Låt mig kontrollera uppgraderingar"/>
211	<Value Id="GeneralUpgradePolicyNotify"   Content="Berätta när jag kan uppgradera"/>
212	<Value Id="GeneralUpgradePolicyAuto"    Content="Uppgradera automatiskt"/>
213	<Value Id="GeneralDoUpgrade"        Content="Uppgradera"/>
214	<Value Id="GeneralDoCheck"         Content="Kontrollera uppgraderingar"/>
215	<Value Id="GeneralRestart"         Content="Starta om"/>
216	<Value Id="GeneralAddPlayText"        Text="När en fil öppnas i Utforskaren gör följande:"/>
217	<Value Id="GeneralAddPolicy"         Text="Lägg till"/>
218	<Value Id="GeneralAddPolicyDont"      Content="Lägg inte till"/>
219	<Value Id="GeneralAddPolicyLibrary"    Content="Lägg i biblioteket"/>
220	<Value Id="GeneralAddPolicyBoth"      Content="Lägg i biblioteket och aktuell spellista"/>
221	<Value Id="GeneralPlayPolicy"         Text="Spela"/>
222	<Value Id="GeneralPlayPolicyPlay"     Content="Spela direkt"/>
223	<Value Id="GeneralPlayPolicyDont"     Content="Spela inte"/>
224	<Value Id="GeneralPlayPolicyBack"     Content="Lägg sist i spelkön"/>
225	<Value Id="GeneralPlayPolicyFront"     Content="Lägg först i spelkön"/>
226	<Value Id="GeneralPausePlayback"      Content="Pausa uppspelning när:"/>
227	<Value Id="GeneralPausePlaybackLocked"   Content="Datorn är låst"/>
228	<Value Id="GeneralPausePlaybackLoggedOut" Content="Jag är utloggad"/>
229
230	<Value Id="ShortcutNotUsed"          Text="Ej använd"/>
231	<Value Id="ShortcutPress"           Text="Välj tangenter"/>
232	<Value Id="ShortcutApplicationTitle"     Text="Programkommandon"/>
233	<Value Id="ShortcutApplicationText"      Text="Dessa kommandon påverkar hela programmet."/>
234	<Value Id="ShortcutMediaCommandsTitle"    Text="Fönsterkommandon"/>
235	<Value Id="ShortcutMediaCommandsText"     Text="Dessa kommandon används för att interagera och navigera huvudfönstret
236Detta inkluderar navigationsvyn (Musik, Spelkö, Spellistor, osv), låtlistan och detaljvyn."/>
237	<Value Id="ShortcutMainWindowTitle"      Text="Mediakommandon"/>
238	<Value Id="ShortcutMainWindowText"      Text="Dessa kommandon kontrollerar uppspelningen av din media."/>
239	<Value Id="ShortcutTrackTitle"        Text="Låtlista"/>
240	<Value Id="ShortcutTrackText"         Text="Använd dessa kommandon för att utföra saker på markerade låtar i låtlistan."/>
241	<Value Id="ShortcutGlobal"          Text="Global" ToolTip="Utför kommando även om Stoffi inte har fokus"/>
242
243	<Value Id="Shortcut_Add_track"        Text="Lägg till låt"/>
244	<Value Id="Shortcut_Add_folder"        Text="Lägg till mapp"/>
245	<Value Id="Shortcut_Open_playlist"      Text="Lägg till spellista"/>
246	<Value Id="Shortcut_Minimize"         Text="Minimera"/>
247	<Value Id="Shortcut_Restore"         Text="Återställ"/>
248	<Value Id="Shortcut_Help"           Text="Hjälp"/>
249	<Value Id="Shortcut_Close"          Text="Stäng"/>
250	<Value Id="Shortcut_Library"         Text="Musik"/>
251	<Value Id="Shortcut_Queue"          Text="Spellista"/>
252	<Value Id="Shortcut_History"         Text="Historik"/>
253	<Value Id="Shortcut_Playlists"        Text="Spellistor"/>
254	<Value Id="Shortcut_Tracklist"        Text="Låtlista"/>
255	<Value Id="Shortcut_Search"          Text="Söl"/>
256	<Value Id="Shortcut_General_preferences"   Text="Generella inställningar"/>
257	<Value Id="Shortcut_Library_sources"     Text="Musikkällor"/>
258	<Value Id="Shortcut_Keyboard_shortcuts"    Text="Snabbkommandon"/>
259	<Value Id="Shortcut_Services"         Text="Tjänster"/>
260	<Value Id="Shortcut_About"          Text="Om Stoffi"/>
261	<Value Id="Shortcut_Toggle_details_pane"   Text="Detaljvy av/på"/>
262	<Value Id="Shortcut_Toggle_menu_bar"     Text="Menu av/på"/>
263	<Value Id="Shortcut_Create_playlist"     Text="Skapa spellista"/>
264	<Value Id="Shortcut_Play_or_pause"      Text="Spela eller pausa"/>
265	<Value Id="Shortcut_Next"           Text="Nästa"/>
266	<Value Id="Shortcut_Previous"         Text="Föregående"/>
267	<Value Id="Shortcut_Toggle_shuffle"      Text="Slumpa av/på"/>
268	<Value Id="Shortcut_Toggle_repeat"      Text="Upprepa av/på"/>
269	<Value Id="Shortcut_Increase_volume"     Text="Öka volym"/>
270	<Value Id="Shortcut_Decrease_volume"     Text="Minsta volym"/>
271	<Value Id="Shortcut_Seek_forward"       Text="Spola framåt"/>
272	<Value Id="Shortcut_Seek_backward"      Text="Spola bakåt"/>
273	<Value Id="Shortcut_Add_bookmark"       Text="Skapa bokmärke"/>
274	<Value Id="Shortcut_Jump_to_previous_bookmark" Text="Hoppa till föregående bokmärke"/>
275	<Value Id="Shortcut_Jump_to_next_bookmark"  Text="Hoppa till nästa bokmärke"/>
276	<Value Id="Shortcut_Jump_to_first_bookmark"  Text="Hoppa till första bokmärket"/>
277	<Value Id="Shortcut_Jump_to_last_bookmark"  Text="Hoppa till sista bokmärket"/>
278	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_1"    Text="Hoppa till bokmärke 1"/>
279	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_2"    Text="Hoppa till bokmärke 2"/>
280	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_3"    Text="Hoppa till bokmärke 3"/>
281	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_4"    Text="Hoppa till bokmärke 4"/>
282	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_5"    Text="Hoppa till bokmärke 5"/>
283	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_6"    Text="Hoppa till bokmärke 6"/>
284	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_7"    Text="Hoppa till bokmärke 7"/>
285	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_8"    Text="Hoppa till bokmärke 8"/>
286	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_9"    Text="Hoppa till bokmärke 9"/>
287	<Value Id="Shortcut_Jump_to_bookmark_10"   Text="Hoppa till bokmärke 10"/>
288	<Value Id="Shortcut_Jump_to_current_track"  Text="Hoppa till aktuell låt"/>
289	<Value Id="Shortcut_Queue_and_dequeue"    Text="Köa och avköa"/>
290	<Value Id="Shortcut_Remove_track"       Text="Ta bor låt"/>
291	<Value Id="Shortcut_Play_track"        Text="Spela låt"/>
292	<Value Id="Shortcut_View_information"     Text="Visa information"/>
293
294	<Value Id="ButtonOK"            Content="OK"/>
295	<Value Id="ButtonApply"          Content="Verkställ"/>
296	<Value Id="ButtonCancel"          Content="Avbryt"/>
297	<Value Id="ButtonClose"          Content="Stäng"/>
298	<Value Id="ButtonNew"           Content="Ny"/>
299	<Value Id="ButtonRename"          Content="Döp om"/>
300	<Value Id="ButtonRemove"          Content="Ta bort"/>
301	
302	<Value Id="PropertiesTitle"         Title="Egenskaper"/>
303	<Value Id="PropertiesMultipleFiles"      Text="{0} Låtar"/>
304	<Value Id="PropertiesGeneral"        Header="Allmänt"/>
305	<Value Id="PropertiesGeneralType"       Text="Filtyp:"/>
306	<Value Id="PropertiesGeneralTypeFormat"    Text="{0}fil (.{1})"/>
307	<Value Id="PropertiesGeneralVariousFormats"  Text="Blandade format"/>
308	<Value Id="PropertiesGeneralLength"      Text="Längd:"/>
309	<Value Id="PropertiesGeneralChannels"     Text="Kanaler:"/>
310	<Value Id="PropertiesGeneralVariousChannels" Text="Blandade kanaler"/>
311	<Value Id="PropertiesGeneralCodec"      Text="Codec:"/>
312	<Value Id="PropertiesGeneralVariousCodecs"  Text="Blandade codecs"/>
313	<Value Id="PropertiesGeneralBitrate"     Text="Bitrate:"/>
314	<Value Id="PropertiesGeneralVariousBitrates" Text="Blandade bitrates"/>
315	<Value Id="PropertiesGeneralSamplerate"    Text="Samplingsfrekvens:"/>
316	<Value Id="PropertiesGeneralVariousSamplerates" Text="Blandade frekvenser"/>
317	<Value Id="PropertiesGeneralLocation"     Text="Plats:"/>
318	<Value Id="PropertiesGeneralVariousLocations" Text="Flera platser"/>
319	<Value Id="PropertiesGeneralSize"       Text="Storlek:"/>
320	<Value Id="PropertiesGeneralPlayCount"    Text="Spelningar:"/>
321	<Value Id="PropertiesGeneralLastPlayed"    Text="Senast spelad:"/>
322	<Value Id="PropertiesGeneralCreated"     Text="Skapad:"/>
323	<Value Id="PropertiesGeneralModified"     Text="Ändrad:"/>
324	<Value Id="PropertiesGeneralAccessed"     Text="Använd:"/>
325	<Value Id="PropertiesDetails"        Header="Detaljer"/>
326	<Value Id="PropertiesDetailsProperty"   Content="Attribut"/>
327	<Value Id="PropertiesDetailsValue"     Content="Värde"/>
328	<Value Id="PropertiesDetailsMultipleValues"  Text="(flera värden)"/>
329
330	<Value Id="EqualizerTitle"          Title="Equalizer"/>
331	<Value Id="EqualizerProfile"         Text="Profil:"/>
332	<Value Id="EqualizerHertz"          Text="Hz:"/>
333	<Value Id="EqualizerEcho"           Text="Eko"/>
334	<Value Id="EqualizerProfileDefault"      Text="Standard"/>
335	<Value Id="EchoWet"              Text="Vått"/>
336	<Value Id="EchoDry"              Text="Torrt"/>
337	
338	<Value Id="GeneratePlaylistTitle"      Title="Generera spellista"/>
339	<Value Id="FromList"             Text="Från lista"/>
340	<Value Id="AllTracks"           Content="Alla låtar"/>
341	<Value Id="NumberOfTracks"          Text="Antal låtar"/>
342	<Value Id="ApplySearch"            Text="Använd nuvarande sökfilter"/>
343	<Value Id="Name"               Text="Namn"/>
344	<Value Id="ButtonGenerate"         Content="Generera"/>
345
346	<Value Id="DateDays"             Text="dagar"/>
347	<Value Id="DateHours"             Text="timmar"/>
348	<Value Id="DateMinutes"            Text="minuter"/>
349	<Value Id="DateSeconds"            Text="sekunder"/>
350	
351	<Value Id="SizeBytes"             Text="{0} bytes"/>
352	<Value Id="SizeKb"              Text="{0} Kb"/>
353	<Value Id="SizeMb"              Text="{0} Mb"/>
354	<Value Id="SizeGb"              Text="{0} Gb"/>
355	<Value Id="SizeTb"              Text="{0} Tb"/>
356	<Value Id="SizePb"              Text="{0} Pb"/>
357	<Value Id="SizeEb"              Text="{0} Eb"/>
358
359	<Value Id="KilobitsPerSecond"         Text="{0} kbps"/>
360	
361	<Value Id="FileTypeYouTube"          Text="YouTubefil"/>
362	<Value Id="FileTypeExtension"         Text="{0}fil"/>
363
364	<Value Id="UpgradeConnecting"         Text="Ansluter..."/>
365	<Value Id="UpgradeDownloading"        Text="Laddar ner..."/>
366	<Value Id="UpgradeProcessing"         Text="Bearbetar..."/>
367	<Value Id="UpgradeNotChecked"         Text="Har ej kontrollerat ännu"/>
368	<Value Id="UpgradeWait"            Text="Var god vänta..."/>
369	<Value Id="UpgradePending"          Text="Uppgradering installerad, var god starta om"/>
370	<Value Id="UpgradeNotFound"          Text="Du kör den senaste versionen"/>
371	<Value Id="UpgradeFound"           Text="Det finns en uppgradering tillgänglig"/>
372	<Value Id="UpgradeDebug"           Text="Uppgraderingar avslaget på grund av DEBUG läge"/>
373	<Value Id="UpgradeInProgress"         Text="Uppgradering pågår.
374Var god vänta..."/>
375
376	<Value Id="DialogNameCreateTitle"       Text="Skapa profil"/>
377	<Value Id="DialogNameRenameTitle"       Text="Döp om profil"/>
378	<Value Id="DialogNameDescription"       Text="Ge din profil ett namn"/>
379	<Value Id="DialogNameExistsError"       Text="En profil med det namnet finns redan"/>
380	<Value Id="DialogNameInvalidError"      Text="Använd endast A-Z och siffror"/>
381	<Value Id="DialogNameEmptyError"       Text="Välj ett namn"/>
382	<Value Id="DialogNumberTooSmall"       Text="Antalet måste vara större än {0}"/>
383	<Value Id="DialogNumberTooLarge"       Text="Antalet måste vara mindre än {0}"/>
384	<Value Id="DialogNumberInvalid"        Text="Antalet är felaktigt"/>
385
386	<Value Id="MessageOldWindows"        Title="Old School Är Inte Coolt" Message="Tyvärr, men du måste uppgradera Windows för att kunna njuta av Stoffi"/>
387	<Value Id="MessageShortcutClash"       Title="Kommandot Finns Redan" Message="Detta kommando används redan för %name (%category)
388Vill du ersätta det?"/>
389	<Value Id="MessageDeletePlaylist"      Title="Ta Bort Spellista" Message="Är du säker på att du vill ta bort spellista '%name'?"/>
390	<Value Id="MessageSavingPlaylist"	      Title="Kunde Inte Spara Spellista" Message="Det uppstod ett problem när spellistan skulle sparas"/>
391	<Value Id="MessageContactingServer"      Text="Kunde inte kontakta servern"/>
392	<Value Id="MessageSaveProfile"        Title="Spara Ändringar Till Profile" Message="Vissa värden har ändrats.
393Vill du spara dem?"/>
394	<Value Id="MessageUpgradeInProgress"     Title="Uppgradering Pågår" Message="En uppgradering pågår.
395Är du säker på att du vill avsluta?"/>
396	<Value Id="MessageNoFlash"          Title="Flash Inte Installerat" Message="Du behöver Flash för Internet Explorer.
397Vill du ladda ner det?"/>
398	<Value Id="MessageYouTubeBadParams"     Title="YouTube Felmeddelande" Message="Felaktiga parametrar för YouTube-spelare."/>
399	<Value Id="MessageYouTubeNotFound"      Title="YouTube Felmeddelande" Message="Låten har antingen tagits bort eller markerats som privat."/>
400	<Value Id="MessageYouTubeUnknown"      Title="YouTube Felmeddelande" Message="Okänt fel (kod: {0})."/>
401	<Value Id="MessageAlreadyAddedSource"    Title="Mappen Finns Redan" Message="Mappen du försöker lägga till finns redan som källa."/>
402	<Value Id="MessageConnectionProblem"     Title="Problem Med Anslutning" Message="Kunde inte kontakta servern.
403
404Detta beror antingen på problem med din anslutning
405eller på våra servrar."/>
406	<Value Id="MessageConfirmDelete"       Title="Radera Från Disk" Message="Är du säker på att du vill radera filen från disk?"/>
407	<Value Id="MessageErrorDeleting"       Title="Kunde Inte Radera Fil"/>
408	<Value Id="MessageErrorUpdating"       Title="Kunde Inte Uppdatera Fil"/>
409	<Value Id="MessageErrorRenaming"       Title="Kunde Inte Döpa Om Fil"/>
410
411	<Value Id="HeaderTracks"           Text="låtar"/>
412	<Value Id="MetaDataLoading"          Text="Laddar..."/>
413	<Value Id="NoVideoAvailable"         Text="Det finns ingen video tillgänglig"/>
414	<Value Id="SavingSettings"         Content="Sparar inställningar."/>
415	<Value Id="Closing"            Content="Stänger programmet."/>
416</Dictionary>