PageRenderTime 31ms CodeModel.GetById 28ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/opis.html

https://bitbucket.org/nejcv1998/nejcv1998.bitbucket.org
HTML | 98 lines | 81 code | 3 blank | 14 comment | 0 complexity | 30899154bde4791726cabc58380534cf MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE html>
 2<html lang="en">
 3<head>
 4 <meta charset="utf-8">
 5 <title>eZdravje :: 4. DN :: OIS 2017/2018</title>
 6 <link href="knjiznice/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 7 <style>
 8  body {padding-top: 70px;}
 9 </style>
10 <script src="knjiznice/js/jquery-2.2.3.min.js"></script>
11 <script src="knjiznice/js/bootstrap.min.js"></script>
12 <script src="knjiznice/js/koda.js"></script>
13</head>
14<body>
15
16 <!-- ZAČETEK: Menujska vrstica na vrhu spletne strani -->
17 <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
18  <div class="container">
19   <div class="navbar-header">
20    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#menujska-vrstica">
21     <span class="sr-only">Prikaži menu</span>
22     <span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span>
23    </button>
24    <!-- ZAČETEK: Ime vaše aplikacije -->
25    <a class="navbar-brand" href="index.html">OxyLevels</a>
26    <!-- KONEC: Ime vaše aplikacije -->
27   </div>
28   <div class="collapse navbar-collapse" id="menujska-vrstica">
29    <ul class="nav navbar-nav">
30     <li><a href="opis.html">Opis ideje</a></li>
31     <li><a href="nacrt.html">Načrt informacijske rešitve</a></li>
32    </ul>
33   </div>
34  </div>
35 </nav>
36 <!-- KONEC: Menujska vrstica na vrhu spletne strani -->
37
38 <!-- ZAČETEK: Opis delovanja aplikacije -->
39 <div class="container">
40  <div class="row">
41   <div class="col-lg-12 text-center">
42    <div class="panel panel-default">
43     <div class="panel-heading">
44      <h3 class="panel-title">Opis ideje, ki jo aplikacija podpira</h3>
45     </div>
46     <div class="panel-body">
47      <!-- ZAČETEK: Opis ideje, ki jo aplikacija podpira -->
48      <p>Aplikacija OxyLevels je zdravstveno podprta spletna stran ki omogoča:</p>
49      <ol>
50       <li>enostavno preverjanje stanja nasičenosti krvi s kisikom</li>
51       <li>ogled posledic in možnih rešitev, če je nasičenost kisika v krvi premajhna</li>
52      </ol>
53      <p>Spletna stran je primerna za vse, ki bi radi preverili svoje stanje in posledice le-tega.</p>
54      <!-- KONEC: Opis ideje, ki jo aplikacija podpira -->
55     </div>
56    </div>
57    <div class="panel panel-default">
58     <div class="panel-heading">
59      <h3 class="panel-title">Uporabljeni zunanji viri podatkov</h3>
60     </div>
61     <div class="panel-body">
62      <!-- ZAČETEK: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
63      <p>
64       <ul>
65        <li>EHRScape API: uporabljen za dostopanje in shranjevanje podatkov bolnika. Uporabljen je naslov: <a href= https://rest.ehrscape.com/rest/v1>https://rest.ehrscape.com/rest/v1</a></li>
66        <li>DuckDuckGo API: uporabljen za iskanje posledic in predlaganje rešitev. Uporabljen je naslov <a href= https://api.duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo&format=json>https://api.duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo&format=json</a></li>
67       </ul>
68      </p>
69      <!-- KONEC: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
70     </div>
71    </div>
72    <div class="panel panel-default">
73     <div class="panel-heading">
74      <h3 class="panel-title">Master/detail načrtovalski vzorec</h3>
75     </div>
76     <div class="panel-body">
77      <!-- ZAČETEK: Master/detail načrtovalski vzorec -->
78      <p><strong>TO-DO</strong>: Na tem mestu morate navesti uporabljen master/detail načrtovalski vzorec in na kakšen način ga nameravate uporabiti.</p>
79      <!-- KONEC: Master/detail načrtovalski vzorec -->
80     </div>
81    </div>
82    <div class="panel panel-default">
83     <div class="panel-heading">
84      <h3 class="panel-title">Uporabljena tehnika za vizualizacijo podatkov</h3>
85     </div>
86     <div class="panel-body">
87      <!-- ZAČETEK: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
88      <p>Stolpični diagram z oznakami, iz katerih je razvidna meja normalne nasičenosti krvi s kisikom ter raven bolnikove nasičenosti.</p>
89      <!-- KONEC: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
90     </div>
91    </div>
92   </div>
93  </div>
94 </div>
95 <!-- KONEC: Opis delovanja aplikacije -->
96
97</body>
98</html>