PageRenderTime 27ms CodeModel.GetById 22ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/opis.html

https://bitbucket.org/nejcv1998/nejcv1998.bitbucket.org
HTML | 98 lines | 81 code | 3 blank | 14 comment | 0 complexity | 30899154bde4791726cabc58380534cf MD5 | raw file
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="en">
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <title>eZdravje :: 4. DN :: OIS 2017/2018</title>
 6. <link href="knjiznice/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 7. <style>
 8. body {padding-top: 70px;}
 9. </style>
 10. <script src="knjiznice/js/jquery-2.2.3.min.js"></script>
 11. <script src="knjiznice/js/bootstrap.min.js"></script>
 12. <script src="knjiznice/js/koda.js"></script>
 13. </head>
 14. <body>
 15. <!-- ZAČETEK: Menujska vrstica na vrhu spletne strani -->
 16. <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
 17. <div class="container">
 18. <div class="navbar-header">
 19. <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#menujska-vrstica">
 20. <span class="sr-only">Prikaži menu</span>
 21. <span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span>
 22. </button>
 23. <!-- ZAČETEK: Ime vaše aplikacije -->
 24. <a class="navbar-brand" href="index.html">OxyLevels</a>
 25. <!-- KONEC: Ime vaše aplikacije -->
 26. </div>
 27. <div class="collapse navbar-collapse" id="menujska-vrstica">
 28. <ul class="nav navbar-nav">
 29. <li><a href="opis.html">Opis ideje</a></li>
 30. <li><a href="nacrt.html">Načrt informacijske rešitve</a></li>
 31. </ul>
 32. </div>
 33. </div>
 34. </nav>
 35. <!-- KONEC: Menujska vrstica na vrhu spletne strani -->
 36. <!-- ZAČETEK: Opis delovanja aplikacije -->
 37. <div class="container">
 38. <div class="row">
 39. <div class="col-lg-12 text-center">
 40. <div class="panel panel-default">
 41. <div class="panel-heading">
 42. <h3 class="panel-title">Opis ideje, ki jo aplikacija podpira</h3>
 43. </div>
 44. <div class="panel-body">
 45. <!-- ZAČETEK: Opis ideje, ki jo aplikacija podpira -->
 46. <p>Aplikacija OxyLevels je zdravstveno podprta spletna stran ki omogoča:</p>
 47. <ol>
 48. <li>enostavno preverjanje stanja nasičenosti krvi s kisikom</li>
 49. <li>ogled posledic in možnih rešitev, če je nasičenost kisika v krvi premajhna</li>
 50. </ol>
 51. <p>Spletna stran je primerna za vse, ki bi radi preverili svoje stanje in posledice le-tega.</p>
 52. <!-- KONEC: Opis ideje, ki jo aplikacija podpira -->
 53. </div>
 54. </div>
 55. <div class="panel panel-default">
 56. <div class="panel-heading">
 57. <h3 class="panel-title">Uporabljeni zunanji viri podatkov</h3>
 58. </div>
 59. <div class="panel-body">
 60. <!-- ZAČETEK: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
 61. <p>
 62. <ul>
 63. <li>EHRScape API: uporabljen za dostopanje in shranjevanje podatkov bolnika. Uporabljen je naslov: <a href= https://rest.ehrscape.com/rest/v1>https://rest.ehrscape.com/rest/v1</a></li>
 64. <li>DuckDuckGo API: uporabljen za iskanje posledic in predlaganje rešitev. Uporabljen je naslov <a href= https://api.duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo&format=json>https://api.duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo&format=json</a></li>
 65. </ul>
 66. </p>
 67. <!-- KONEC: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
 68. </div>
 69. </div>
 70. <div class="panel panel-default">
 71. <div class="panel-heading">
 72. <h3 class="panel-title">Master/detail načrtovalski vzorec</h3>
 73. </div>
 74. <div class="panel-body">
 75. <!-- ZAČETEK: Master/detail načrtovalski vzorec -->
 76. <p><strong>TO-DO</strong>: Na tem mestu morate navesti uporabljen master/detail načrtovalski vzorec in na kakšen način ga nameravate uporabiti.</p>
 77. <!-- KONEC: Master/detail načrtovalski vzorec -->
 78. </div>
 79. </div>
 80. <div class="panel panel-default">
 81. <div class="panel-heading">
 82. <h3 class="panel-title">Uporabljena tehnika za vizualizacijo podatkov</h3>
 83. </div>
 84. <div class="panel-body">
 85. <!-- ZAČETEK: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
 86. <p>Stolpični diagram z oznakami, iz katerih je razvidna meja normalne nasičenosti krvi s kisikom ter raven bolnikove nasičenosti.</p>
 87. <!-- KONEC: Uporabljeni zunanji viri podatkov -->
 88. </div>
 89. </div>
 90. </div>
 91. </div>
 92. </div>
 93. <!-- KONEC: Opis delovanja aplikacije -->
 94. </body>
 95. </html>