PageRenderTime 20ms CodeModel.GetById 8ms app.highlight 10ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/ext-4.1.0_b3/locale/ext-lang-sv_SE.js

https://bitbucket.org/srogerf/javascript
JavaScript | 178 lines | 151 code | 21 blank | 6 comment | 18 complexity | 9942fefa5257307573cb885c1f487438 MD5 | raw file
 1/**
 2 * Swedish translation (utf8-encoding)
 3 * By Erik Andersson, Monator Technologies
 4 * 24 April 2007
 5 * Changed by Cariad, 29 July 2007
 6 */
 7Ext.onReady(function() {
 8  var cm = Ext.ClassManager, 
 9    exists = Ext.Function.bind(cm.get, cm);
 10
 11  
 12  if (Ext.Updater) {
 13    Ext.Updater.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Laddar...</div>';
 14  }
 15
 16  if(exists('Ext.view.View')){
 17    Ext.view.View.prototype.emptyText = "";
 18  }
 19
 20  if(exists('Ext.grid.Panel')){
 21    Ext.grid.Panel.prototype.ddText = "{0} markerade rad(er)";
 22  }
 23
 24  if(Ext.TabPanelItem){
 25    Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = "Stäng denna flik";
 26  }
 27
 28  if(exists('Ext.form.field.Base')){
 29    Ext.form.field.Base.prototype.invalidText = "Värdet i detta fält är inte tillåtet";
 30  }
 31
 32  if(Ext.LoadMask){
 33    Ext.LoadMask.prototype.msg = "Laddar...";
 34  }
 35  
 36  if (Ext.Date){
 37    Ext.Date.monthNames = [
 38      "januari",
 39      "februari",
 40      "mars",
 41      "april",
 42      "maj",
 43      "juni",
 44      "juli",
 45      "augusti",
 46      "september",
 47      "oktober",
 48      "november",
 49      "december"
 50    ];
 51
 52    Ext.Date.dayNames = [
 53      "söndag",
 54      "måndag",
 55      "tisdag",
 56      "onsdag",
 57      "torsdag",
 58      "fredag",
 59      "lördag"
 60    ];
 61  }
 62  
 63  if(Ext.MessageBox){
 64    Ext.MessageBox.buttonText = {
 65     ok   : "OK",
 66     cancel : "Avbryt",
 67     yes  : "Ja",
 68     no   : "Nej"
 69    };
 70  }
 71
 72  if(exists('Ext.util.Format')){
 73    Ext.apply(Ext.util.Format, {
 74      thousandSeparator: '.',
 75      decimalSeparator: ',',
 76      currencySign: 'kr', // Swedish Krone
 77      dateFormat: 'Y-m-d'
 78    });
 79  }
 80
 81  if(exists('Ext.picker.Date')){
 82    Ext.apply(Ext.picker.Date.prototype, {
 83     todayText     : "Idag",
 84     minText      : "Detta datum inträffar före det tidigast tillåtna",
 85     maxText      : "Detta datum inträffar efter det senast tillåtna",
 86     disabledDaysText : "",
 87     disabledDatesText : "",
 88     monthNames	: Ext.Date.monthNames,
 89     dayNames		: Ext.Date.dayNames,
 90     nextText     : 'Nästa månad (Ctrl + högerpil)',
 91     prevText     : 'Föregående månad (Ctrl + vänsterpil)',
 92     monthYearText   : 'Välj en månad (Ctrl + uppåtpil/neråtpil för att ändra årtal)',
 93     todayTip     : "{0} (mellanslag)",
 94     format      : "Y-m-d",
 95     startDay     : 1
 96    });
 97  }
 98
 99  if(exists('Ext.toolbar.Paging')){
100    Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
101     beforePageText : "Sida",
102     afterPageText : "av {0}",
103     firstText   : "Första sidan",
104     prevText    : "Föregående sida",
105     nextText    : "Nästa sida",
106     lastText    : "Sista sidan",
107     refreshText  : "Uppdatera",
108     displayMsg   : "Visar {0} - {1} av {2}",
109     emptyMsg    : 'Det finns ingen data att visa'
110    });
111  }
112
113  if(exists('Ext.form.field.Text')){
114    Ext.apply(Ext.form.field.Text.prototype, {
115     minLengthText : "Minsta tillåtna längd för detta fält är {0}",
116     maxLengthText : "Största tillåtna längd för detta fält är {0}",
117     blankText   : "Detta fält är obligatoriskt",
118     regexText   : "",
119     emptyText   : null
120    });
121  }
122
123  if(exists('Ext.form.field.Number')){
124    Ext.apply(Ext.form.field.Number.prototype, {
125     minText : "Minsta tillåtna värde för detta fält är {0}",
126     maxText : "Största tillåtna värde för detta fält är {0}",
127     nanText : "{0} är inte ett tillåtet nummer"
128    });
129  }
130
131  if(exists('Ext.form.field.Date')){
132    Ext.apply(Ext.form.field.Date.prototype, {
133     disabledDaysText : "Inaktiverad",
134     disabledDatesText : "Inaktiverad",
135     minText      : "Datumet i detta fält måste inträffa efter {0}",
136     maxText      : "Datumet i detta fält måste inträffa före {0}",
137     invalidText    : "{0} är inte ett tillåtet datum - datum ska anges i formatet {1}",
138     format      : "Y-m-d"
139    });
140  }
141
142  if(exists('Ext.form.field.ComboBox')){
143    Ext.apply(Ext.form.field.ComboBox.prototype, {
144     valueNotFoundText : undefined
145    });
146    Ext.apply(Ext.form.field.ComboBox.prototype.defaultListConfig, {
147      loadingText    : "Laddar..."
148    });
149  }
150
151  if(exists('Ext.form.field.VTypes')){
152    Ext.apply(Ext.form.field.VTypes, {
153     emailText  : 'Detta fält ska innehålla en e-post adress i formatet "användare@domän.se"',
154     urlText   : 'Detta fält ska innehålla en länk (URL) i formatet "http:/'+'/www.domän.se"',
155     alphaText  : 'Detta fält får bara innehålla bokstäver och "_"',
156     alphanumText : 'Detta fält får bara innehålla bokstäver, nummer och "_"'
157    });
158  }
159
160  if(exists('Ext.grid.header.Container')){
161    Ext.apply(Ext.grid.header.Container.prototype, {
162     sortAscText : "Sortera stigande",
163     sortDescText : "Sortera fallande",
164     lockText   : "Lås kolumn",
165     unlockText  : "Lås upp kolumn",
166     columnsText : "Kolumner"
167    });
168  }
169
170  if(exists('Ext.grid.PropertyColumnModel')){
171    Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
172     nameText  : "Namn",
173     valueText : "Värde",
174     dateFormat : "Y-m-d"
175    });
176  }
177
178});