PageRenderTime 65ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 27ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/ext-4.1.0_b3/locale/ext-lang-lv.js

https://bitbucket.org/srogerf/javascript
JavaScript | 174 lines | 151 code | 19 blank | 4 comment | 18 complexity | f612e2dc532966bd8f72c8af15b3493b MD5 | raw file
 1/**
 2 * Latvian Translations
 3 * By salix 17 April 2007
 4 */
 5Ext.onReady(function() {
 6  var cm = Ext.ClassManager, 
 7    exists = Ext.Function.bind(cm.get, cm);
 8
 9  if(Ext.Updater){
 10    Ext.Updater.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Notiek ielāde...</div>';
 11  }
 12  if(exists('Ext.view.View')){
 13    Ext.view.View.prototype.emptyText = "";
 14  }
 15
 16  if(exists('Ext.grid.Panel')){
 17    Ext.grid.Panel.prototype.ddText = "{0} iezīmētu rindu";
 18  }
 19
 20  if(Ext.TabPanelItem){
 21    Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = "Aizver šo zīmni";
 22  }
 23
 24  if(exists('Ext.form.field.Base')){
 25    Ext.form.field.Base.prototype.invalidText = "Vērtība šajā laukā nav pareiza";
 26  }
 27
 28  if(Ext.LoadMask){
 29    Ext.LoadMask.prototype.msg = "Ielādē...";
 30  }
 31
 32  if(Ext.Date) {
 33    Ext.Date.monthNames = [
 34    "Janvāris",
 35    "Februāris",
 36    "Marts",
 37    "Aprīlis",
 38    "Maijs",
 39    "Jūnijs",
 40    "Jūlijs",
 41    "Augusts",
 42    "Septembris",
 43    "Oktobris",
 44    "Novembris",
 45    "Decembris"
 46    ];
 47
 48    Ext.Date.dayNames = [
 49    "Svētdiena",
 50    "Pirmdiena",
 51    "Otrdiena",
 52    "Trešdiena",
 53    "Ceturtdiena",
 54    "Piektdiena",
 55    "Sestdiena"
 56    ];
 57  }
 58
 59  if(Ext.MessageBox){
 60    Ext.MessageBox.buttonText = {
 61      ok   : "Labi",
 62      cancel : "Atcelt",
 63      yes  : "Jā",
 64      no   : "Nē"
 65    };
 66  }
 67
 68  if(exists('Ext.util.Format')){
 69    Ext.apply(Ext.util.Format, {
 70      thousandSeparator: '.',
 71      decimalSeparator: ',',
 72      currencySign: 'Ls', // Latvian Lati
 73      dateFormat: 'd.m.Y'
 74    });
 75  }
 76
 77  if(exists('Ext.picker.Date')){
 78    Ext.apply(Ext.picker.Date.prototype, {
 79      todayText     : "Šodiena",
 80      minText      : "Norādītais datums ir mazāks par minimālo datumu",
 81      maxText      : "Norādītais datums ir lielāks par maksimālo datumu",
 82      disabledDaysText : "",
 83      disabledDatesText : "",
 84      monthNames	: Ext.Date.monthNames,
 85      dayNames		: Ext.Date.dayNames,
 86      nextText     : 'Nākamais mēnesis (Control+pa labi)',
 87      prevText     : 'Iepriekšējais mēnesis (Control+pa kreisi)',
 88      monthYearText   : 'Mēneša izvēle (Control+uz augšu/uz leju lai pārslēgtu gadus)',
 89      todayTip     : "{0} (Tukšumzīme)",
 90      format      : "d.m.Y",
 91      startDay     : 1
 92    });
 93  }
 94
 95  if(exists('Ext.toolbar.Paging')){
 96    Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
 97      beforePageText : "Lapa",
 98      afterPageText : "no {0}",
 99      firstText   : "Pirmā lapa",
100      prevText    : "iepriekšējā lapa",
101      nextText    : "Nākamā lapa",
102      lastText    : "Pēdējā lapa",
103      refreshText  : "Atsvaidzināt",
104      displayMsg   : "Rāda no {0} līdz {1} ierakstiem, kopā {2}",
105      emptyMsg    : 'Nav datu, ko parādīt'
106    });
107  }
108
109  if(exists('Ext.form.field.Text')){
110    Ext.apply(Ext.form.field.Text.prototype, {
111      minLengthText : "Minimālais garums šim laukam ir {0}",
112      maxLengthText : "Maksimālais garums šim laukam ir {0}",
113      blankText   : "Šis ir obligāts lauks",
114      regexText   : "",
115      emptyText   : null
116    });
117  }
118
119  if(exists('Ext.form.field.Number')){
120    Ext.apply(Ext.form.field.Number.prototype, {
121      minText : "Minimālais garums šim laukam ir {0}",
122      maxText : "Maksimālais garums šim laukam ir {0}",
123      nanText : "{0} nav pareizs skaitlis"
124    });
125  }
126
127  if(exists('Ext.form.field.Date')){
128    Ext.apply(Ext.form.field.Date.prototype, {
129      disabledDaysText : "Atspējots",
130      disabledDatesText : "Atspējots",
131      minText      : "Datumam šajā laukā jābūt lielākam kā {0}",
132      maxText      : "Datumam šajā laukā jābūt mazākam kā {0}",
133      invalidText    : "{0} nav pareizs datums - tam jābūt šādā formātā: {1}",
134      format      : "d.m.Y"
135    });
136  }
137
138  if(exists('Ext.form.field.ComboBox')){
139    Ext.apply(Ext.form.field.ComboBox.prototype, {
140      valueNotFoundText : undefined
141    });
142    Ext.apply(Ext.form.field.ComboBox.prototype.defaultListConfig, {
143      loadingText    : "Ielādē..."
144    });
145  }
146
147  if(exists('Ext.form.field.VTypes')){
148    Ext.apply(Ext.form.field.VTypes, {
149      emailText  : 'Šajā laukā jāieraksta e-pasta adrese formātā "lietotās@domēns.lv"',
150      urlText   : 'Šajā laukā jāieraksta URL formātā "http:/'+'/www.domēns.lv"',
151      alphaText  : 'Šis lauks drīkst saturēt tikai burtus un _ zīmi',
152      alphanumText : 'Šis lauks drīkst saturēt tikai burtus, ciparus un _ zīmi'
153    });
154  }
155
156  if(exists('Ext.grid.header.Container')){
157    Ext.apply(Ext.grid.header.Container.prototype, {
158      sortAscText : "Kārtot pieaugošā secībā",
159      sortDescText : "Kārtot dilstošā secībā",
160      lockText   : "Noslēgt kolonnu",
161      unlockText  : "Atslēgt kolonnu",
162      columnsText : "Kolonnas"
163    });
164  }
165
166  if(exists('Ext.grid.PropertyColumnModel')){
167    Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
168      nameText  : "Nosaukums",
169      valueText : "Vērtība",
170      dateFormat : "j.m.Y"
171    });
172  }
173
174});