PageRenderTime 6ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/nonhg.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 128 lines | 71 code | 57 blank | 0 comment | 0 complexity | 3e5ead5a1bfeacce7895b13ff9403a4c MD5 | raw file
 1****************************
 2Použití s jinými systémy VCS 
 3****************************
 4 
 5.. module:: nonhg
 6  :synopsis: Describe using TortoiseHg as a front-end to other VCS
 7
 8
 9Tato kapitola popisuje tři nejoblíbenější extenze Mercurialu pro spolupráci s *cizími* systémy VCS. Viz také `Konverze repozitáře <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_.
 10
 11
 12Perfarce (Perforce) 
 13===================
 14
 15* `Perfarce <http://www.kingswood-consulting.co.uk/hg/perfarce/>`_ home page.
 16* `Mercurial for Perforce users <http://mercurial.selenic.com/wiki/PerforceConcepts>`_
 17
 18Tato extenze upravuje obsluhu vzdáleného repozitáře tak, že cesta repozitáře, která připomíná::
 19
 20	p4://p4server[:port]/clientname
 21
 22způsobí operace na jmenované klientské specifikaci p4 na serveru p4. Klientská specifikace musí již na serveru existovat před použitím této extenze. Provádění změn u klienstské specifikace Views působí problémy při synchronizaci repozitářů a měli bychom se jim vyhnout.
 23
 24Extenze přepisuje pět vestavěných příkazů Mercurialu.
 25
 26odchozí::
 27
 28	Jestliže název cílového repozitáře začíná s p4:// potom jsou oznámeny soubory ovlivněné revizemi lokálního repozitáře, nikoliv repozitáře v lokaci p4.
 29
 30push::
 31
 32	Jestliže název cílového repozitáře začíná p4://, potom jsou exportovány změny z lokálního repozitáře do lokace p4. Není-li určena žádná revize, potom jsou odeslány všechny změny od posledního výpisu změn p4. V obou případech jsou všechny revize, které mají být odeslány, shrnuty v jediném výpisu změn p4. 
 33
 34Volitelně je výsledný changelist předán serveru p4 na základě volby --submit pro push nebo na základě nastavení **perfarce.submit** na True. Je-li **perfarce.keep** nastaveno na False potom se po úspěšném předání souborů smaže pracovní prostor p4.
 35
 36pull::
 37
 38	Začíná-li jméno zdrojového repozitáře *p4://*, potom jsou změny importovány z depotu, přičemž se automaticky slučují changelisty podané příkazem hg push. Je-li **perfarce.keep** nastaveno na False, potom se po úspěšném importu souborů smaže pracovní prostor p4; v opačném případě je pracovní prostor p4 novými soubory aktualizován.
 39
 40příchozí::
 41
 42	Začíná-li název zdrojového repozitáře *p4://*, potom jsou oznámeny změny v depotu p4, které dosud nejsou v lokálním repozitáři.
 43
 44clone::
 45
 46	Začíná-li název zdrojového repozitáře *p4://*, potom se vytvoří cílový repozitář a přetáhnou se do něho všechny změny z depotu p4.
 47
 48*Integrace TortoiseHg*
 49
 50Je-li umožněna extenze perfarce, přidá se volba :guilabel:`start revision` do nástroje *klonovat* a nabídka :guilabel:`Perforce` do Průzkumníka repozitáře. Nabídka má dvě položky:
 51
 52identity::
 53
 54	Nalezne poslední (tip) revizi (v Perforce označována jako changelist) a vybere ji v okně Průzkumníka.
 55
 56pending::
 57
 58	Nalezne *nevyřízené* revize Perforce, které byly příkazem push poslány do naší klientské extenze Perforce ale nebyly ani zapsány do repozitáře, ani staženy zpět. V této situaci se otevře dialog, ve kterém můžeme nepřevzaté (pending) revize převzít nebo odmítnout.
 59
 60*Instalace*
 61
 62Perfarce se dodává společně s instalátorem TortoiseHg 1.0 pro Windows takže jej snadno umožníme přidáním záznamu do souboru Mercurial.ini nebo do konfiguračního souboru hgrc repozitáře::
 63
 64	[extensions]
 65	perfarce=
 66 
 67hgsubversion (SVN)
 68==================
 69
 70* `hgsubversion <http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/wiki/Home>`_ home page
 71* `hgsubversion Extension <http://mercurial.selenic.com/wiki/HgSubversion>`_ wiki page
 72* `Working with Subversion Repositories <http://mercurial.selenic.com/wiki/WorkingWithSubversion>`_
 73
 74hgsubversion, jak název napovídá, umožňuje použít Mercurial jako klientskou aplikaci pro server SVN. Lze jej také použít pro přímý převod repozitářů SVN do Mercurialu.
 75
 76*Instalace*
 77
 78Instalační programy TotroiseHg pro Window obsahují pojítka python-svn, potřebná pro hgsubversion, takže je možné klonovat repozitář hgsubversion do vlastního počítače::
 79
 80	hg clone http://bitbucket.org/durin42/hg-git/ C:\hg-git
 81
 82Potom umožníme extenzi v našem souboru Mercurail.ini uvedením názvu vyhrazené složky::
 83
 84	[extensions]
 85	hgsubversion = C:\hgsvn\hgsubversion
 86
 87Funkčnost instalace si ověříme zadáním :command:`hg help hgsubversion`
 88
 89Podrobnosti nalezneme na stránkách wiki pro hgsubversion.
 90
 91.. warning::
 92  Při klonování serveru Subversion se vřele doporučuje klonovat jenom několik prvních revizí a zbytek přetáhnout (pull). Vyskytne-li se chyba při klonování, bývá smazán celý neúplný klon. Akce pull je mnohem shovívavější. 
 93
 94*Integrace TortoiseHg*
 95
 96Importované changesety ze Subversion se v Průzkumníku repozitáře zobrazí s původními čísly v Subversion.
 97
 98hg-git (git)
 99============ 
100
101* `hg-git <http://hg-git.github.com/>`_ home page
102* `hg-git Extension <http://mercurial.selenic.com/wiki/HgGit>`_ wiki page
103* `Mercurial for Git users <http://mercurial.selenic.com/wiki/GitConcepts>`_
104
105hg-git, jak název naznačuje, nám umožní použít Mercurial jako klientskou aplikaci pro server git. Lze jej použít také pro přímý převod repozitáře Git do Mercurialu.
106
107*Instalace*
108
109Instalační programy TotroiseHg pro Window obsahují pojítka python-git (označovaná jako dulwich), potřebná pro hg-git, takže je možné klonovat repozitář hg-git do vlastního počítače::
110
111	hg clone http://bitbucket.org/durin42/hg-git/ C:\hg-git
112
113Potom umožnit hggit a bookmarks v souboru Mercurial.ini::
114
115	[extensions]
116	bookmarks =
117	hggit = C:\hg-git\hggit
118
119Funkčnost instlace si ověříme zadáním :command:`hg help hggit`
120
121Stávající verze TortoiseHg obsahují verzi dulwich 0.6.0. Doporučujeme ji používat spolu s verzí hg-git 0.2.2.
122 
123Podrobnosti viz dokumentace hggit.
124
125Mějme na vědomí, že příkazy 'příchozí' a 'odchozí' při komunikaci s repozitáři git mají deformované zobrazení. Jsme tedy odkázání na prostá push a pull, což není neobvyklé při propojení s nástroji externího systému revizí.
126
127
128.. vim: noet ts=4