PageRenderTime 20ms CodeModel.GetById 14ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/clone.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 52 lines | 36 code | 16 blank | 0 comment | 0 complexity | 7a1c27f7dfeb8fe6353e55286ca391c8 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
 1. Klonování repozitáře
 2. =========================
 3. .. module:: clone.dialog
 4. :synopsis: Dialog used to clone a repository
 5. Pro vytvoření věrné kopie repozitáře použijeme proceduru "clone".
 6. V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat repo` nebo zadáme **hgtk clone**.
 7. .. figure:: figures/clone.png
 8. :alt: Clone dialog
 9. Dialogové okno Klonovat repozitář
 10. :guilabel:`Cesta ke zdroji`
 11. Cesta k repozitáři (nebo URL), který být klonován. Pro výběr lokálního adresáře můžeme použít nástroj :guilabel:`Vyhledat...`.
 12. :guilabel:`Destinace`
 13. Cesta k pracovnímu adresáři, do něhož být klon uložen.
 14. Pod rozšířenou nabídkou expandéru :guilabel:`Pokročilé možnosti` nalezneme:
 15. :guilabel:`Klonovat až k revizi`
 16. Můžeme omezit rozsah klonování po zadanou revizi. Nebudou importovány ani tagy, vytvořené po této revizi.
 17. :guilabel:`Neaktualizovat nový pracovní adresář`
 18. Je-li zatrženo, bude do nového pracovního adresáře zkopírována pouze složka **.hg**. Tato volba je užitečná při vytváření centrálního nebo záložního repozitáře klonováním. Komunikaci s takovým repozitářem tvoří nástroje *push* a *pull*.
 19. :guilabel:`Použít protokol pull ke kopírování metadat`
 20. Nachází-li se zdroj i destinace ve stejném souborovém systému, snaží se Mercurial použít pevné odkazy. Některé souborové systémy, jako např. ASF, používají pevné odkazy nesprávně ale nehlásí chybu. Tuto volbu použijeme, chceme-li se vyhnout pevným odkazům .
 21. :guilabel:`Použít nekomprimovaný přenos`
 22. Pro použití nekomprimovaného transferu (rychlé v LAN).
 23. :guilabel:`Použít proxy server`
 24. Pro použití proxy serveru, nastaveného v :menuselection:`TortoiseHg... -> Globální nastavení -> Proxy`.
 25. Volba je použitelná jen je-li proxy server nastaven.
 26. :guilabel:`Vzdálený příkaz`
 27. Nutno určit příkaz Mercurialu, který být spuštěn na vzdálené straně.
 28. Spuštění z příkazového řádku
 29. ----------------------------
 30. ::
 31. hgtk clone
 32. alias: cl
 33. Skladba příkazu je ::
 34. hgtk clone [SOURCE] [DEST]
 35. kde [SOURCE] a [DEST] jsou cesty ke zdrojovému repozitáři a k pracovní složce nového repozitáře.
 36. .. vim: noet ts=4