PageRenderTime 18ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/ignore.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 27 lines | 16 code | 11 blank | 0 comment | 0 complexity | 3b754340aec118b0efd2700a408f693c MD5 | raw file
 1Seznam opomíjených položek
 2==========================
 3
 4.. module:: ignore.dialog
 5    :synopsis: Dialog used to maintain the ignore filter
 6
 7Dialog Ignorované soubory se používá pro editaci seznamu opomíjených položek v repozitáři, který je uložen v souboru  :file:`.hgignore` v pracovním adresáři projektu. Dialog lze spustit z kontextové nabídky průzkumníka THG nebo z okna Commit či Status jako kontextové menu neznámého souboru.
 8 
 9.. figure:: figures/ignore.jpg
10	:alt: Ignore filter dialog
11
12	Okno dialogu Ignorované soubory
13
14Spuštění z příkazového řádku
15-----------------------------
16
17::
18
19	hgtk hgignore [FILE]
20
21	aliasy: ignore, filter
22
23	ignore filter editor
24
25	globální volby viz "hgtk -v help hgignore" 
26
27.. vim: noet ts=4