PageRenderTime 8ms CodeModel.GetById 7ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/recovery.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 30 lines | 20 code | 10 blank | 0 comment | 0 complexity | 59d7a130834c1bf81ed3f06b3ccf8811 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
 1******
 2Opravy
 3******
 4
 5.. module:: recovery.dialog
 6    :synopsis: Dialog used to perform recovery operations
 7
 8.. figure:: figures/recover.png
 9	:alt: Recovery dialog
10
11	Okno dialogu Opravy
12
13Tlačítka nástrojové lišty odpovídají příkazům aplikace Mercurial
14
15:guilabel:`Čistit`
16	:command:`hg update --clean`  vyčistí pracovní adresář. Vrátí zrušené nebo částečně provedené sloučení. Tento příkaz zničí všechny změny, používejme jej opatrně. Měli bychom před tímto příkazem odložit (shelve) všechny změny, které chceme zachovat.
17
18:guilabel:`Vrátit zpět`
19	:command:`hg rollback` - vrátí poslední transakci repozitáře, což je obvykle commit nebo pull. Příkaz použijeme pouze tehdy, když víme, která operace byla poslední transakcí repozitáře.
20
21:guilabel:`Opravit`
22	:command:`hg recover` - obnovit špatně zrušenou transakci. Toto je zřídka potřebné a Mercurial nás o případné potřebě uvědomí.
23
24:guilabel:`Ověřit`
25	:command:`hg verify` - provést kontrolu konzistence repozitáře; zcela bezpečné.
26
27:guilabel:`Stop`
28	Zastavit operaci Mercurialu
29
30.. vim: noet ts=4