PageRenderTime 26ms CodeModel.GetById 21ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/init.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 48 lines | 32 code | 16 blank | 0 comment | 0 complexity | 3e61ecfc2f5ff8226d04156fa53abf13 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
 1. Vytvoření nového repozitáře
 2. =============================
 3. .. module:: init.dialog
 4. :synopsis: Dialog used to create a repository
 5. Při vytváření nového repozitáře v existujícím adresáři projektu použijeme nástroj "init". V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme
 6. :menuselection:`TortoiseHg... -> Vytvořit repozitář`.
 7. .. figure:: figures/init.png
 8. :alt: Init dialog
 9. Vytvoření nového repozitáře
 10. :guilabel:`Destinace`
 11. Adresář, v němž bude repozitář vytvořen. Textové pole je
 12. implicitně zaplněno názvem aktuálního adresáře,
 13. takže jej nemusíme měnit, pokud jsme okno otevřeli ze správného adresáře.
 14. :guilabel:`Přidat specifické soubory (.hgignore, ...)`
 15. Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg v pracovním adresáři prázdný soubor pro seznam ignorovaných souborů.
 16. :file:`.hgignore` .
 17. :guilabel:`Učinit repo kompatibilní s Mercurial 1.0`
 18. Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg starší formát
 19. repozitáře, kompatibilní s Mercurial 1.0.
 20. Pokud pro to nemáme vážné důvody (a víme dobře co
 21. činíme), pak tuto volbu ignorujeme.
 22. Vytvoření nového repozitáře znamená vytvoření podadresáře :file:`.hg` v adresáři projektu. V tomto podadresáři uchovává Mercurial všechny informace o verzích pracovních souborů.
 23. .. warning::
 24. Je nebezpečné editovat soubory ve složce :file:`.hg`, neboť může dojít k poškození repozitáře (s výjimkou konfiguračního souboru :file:`.hg/hgrc`).
 25. Spuštění z příkazového řádku
 26. ----------------------------
 27. ::
 28. hgtk init
 29. Skladba příkazu je::
 30. hgtk init [DEST]
 31. kde [DEST] je cesta k pracovnímu adresáři, v němž být repozitář vytvořen.
 32. .. vim: noet ts=4