PageRenderTime 16ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/init.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 48 lines | 32 code | 16 blank | 0 comment | 0 complexity | 3e61ecfc2f5ff8226d04156fa53abf13 MD5 | raw file
 1Vytvoření nového repozitáře
 2=============================
 3
 4.. module:: init.dialog
 5    :synopsis: Dialog used to create a repository
 6
 7Při vytváření nového repozitáře v existujícím adresáři projektu použijeme nástroj "init". V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme
 8:menuselection:`TortoiseHg... -> Vytvořit repozitář`. 
 9
10.. figure:: figures/init.png
11	:alt: Init dialog
12
13	Vytvoření nového repozitáře
14
15:guilabel:`Destinace`
16	Adresář, v němž bude repozitář vytvořen. Textové pole je 
17	implicitně zaplněno názvem aktuálního adresáře, 
18	takže jej nemusíme měnit, pokud jsme okno otevřeli ze 	správného adresáře.
19
20:guilabel:`Přidat specifické soubory (.hgignore, ...)`
21	Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg v pracovním adresáři prázdný soubor pro seznam ignorovaných souborů.
22	:file:`.hgignore` .
23:guilabel:`Učinit repo kompatibilní s Mercurial 1.0`
24	Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg starší formát 
25	repozitáře, kompatibilní s Mercurial 1.0.
26	Pokud pro to nemáme vážné důvody (a víme dobře co 
27	činíme), pak tuto volbu ignorujeme.
28
29
30Vytvoření nového repozitáře znamená vytvoření podadresáře :file:`.hg` v adresáři projektu. V tomto podadresáři uchovává Mercurial všechny informace o verzích pracovních souborů.
31
32.. warning::
33	Je nebezpečné editovat soubory ve složce :file:`.hg`, neboť může dojít k poškození repozitáře (s výjimkou konfiguračního souboru :file:`.hg/hgrc`).
34
35Spuštění z příkazového řádku
36----------------------------
37
38::
39
40	hgtk init
41
42Skladba příkazu je::
43
44	hgtk init [DEST]
45
46kde [DEST] je cesta k pracovnímu adresáři, v němž má být repozitář vytvořen.
47
48.. vim: noet ts=4