PageRenderTime 18ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/static/wymeditor/lang/tr.js

https://bitbucket.org/cistrome/cistrome-harvard/
JavaScript | 45 lines | 44 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 976fd75344b1893f9de9262bf43263f8 MD5 | raw file
 1WYMeditor.STRINGS['tr'] = {
 2  Strong:      'Kalın',
 3  Emphasis:     'Vurgu',
 4  Superscript:   'Superscript',
 5  Subscript:    'Subscript',
 6  Ordered_List:   'Sıralı List',
 7  Unordered_List:  'Sırasız List',
 8  Indent:      'İçerlek',
 9  Outdent:     'Çıkıntılı',
10  Undo:       'Geri Al',
11  Redo:       'Yinele',
12  Link:       'Bağlantı',
13  Unlink:      'Bağlantıyı Kaldır',
14  Image:      'İmaj',
15  Table:      'Tablo',
16  HTML:       'HTML',
17  Paragraph:    'Parağraf',
18  Heading_1:    'Başlık 1',
19  Heading_2:    'Başlık 2',
20  Heading_3:    'Başlık 3',
21  Heading_4:    'Başlık 4',
22  Heading_5:    'Başlık 5',
23  Heading_6:    'Başlık 6',
24  Preformatted:   'Önceden Formatlı',
25  Blockquote:    'Alıntı',
26  Table_Header:   'Tablo Başlığı',
27  URL:       'URL',
28  Title:      'Başlık',
29  Alternative_Text: 'Alternatif Metin',
30  Caption:     'Etiket',
31  Summary:     'Summary',
32  Number_Of_Rows:  'Satır sayısı',
33  Number_Of_Cols:  'Sütun sayısı',
34  Submit:      'Gönder',
35  Cancel:      'İptal',
36  Choose:      'Seç',
37  Preview:     'Önizleme',
38  Paste_From_Word: 'Wordden yapıştır',
39  Tools:      'Araçlar',
40  Containers:    'Kapsayıcılar',
41  Classes:     'Sınıflar',
42  Status:      'Durum',
43  Source_Code:   'Kaynak Kodu'
44};
45