PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 6ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/static/wymeditor/lang/pl.js

https://bitbucket.org/cistrome/cistrome-harvard/
JavaScript | 45 lines | 44 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 4170572c911e8dc00fe78b97eb034a87 MD5 | raw file
 1WYMeditor.STRINGS['pl'] = {
 2  Strong:      'Nacisk',
 3  Emphasis:     'Emfaza',
 4  Superscript:   'Indeks górny',
 5  Subscript:    'Indeks dolny',
 6  Ordered_List:   'Lista numerowana',
 7  Unordered_List:  'Lista wypunktowana',
 8  Indent:      'Zwiększ wcięcie',
 9  Outdent:     'Zmniejsz wcięcie',
10  Undo:       'Cofnij',
11  Redo:       'Ponów',
12  Link:       'Wstaw link',
13  Unlink:      'Usuń link',
14  Image:      'Obraz',
15  Table:      'Tabela',
16  HTML:       'Źródło HTML',
17  Paragraph:    'Akapit',
18  Heading_1:    'Nagłówek 1',
19  Heading_2:    'Nagłówek 2',
20  Heading_3:    'Nagłówek 3',
21  Heading_4:    'Nagłówek 4',
22  Heading_5:    'Nagłówek 5',
23  Heading_6:    'Nagłówek 6',
24  Preformatted:   'Preformatowany',
25  Blockquote:    'Cytat blokowy',
26  Table_Header:   'Nagłówek tabeli',
27  URL:       'URL',
28  Title:      'Tytuł',
29  Alternative_Text: 'Tekst alternatywny',
30  Caption:     'Tytuł tabeli',
31  Summary:     'Summary',
32  Number_Of_Rows:  'Liczba wierszy',
33  Number_Of_Cols:  'Liczba kolumn',
34  Submit:      'Wyślij',
35  Cancel:      'Anuluj',
36  Choose:      'Wybierz',
37  Preview:     'Podgląd',
38  Paste_From_Word: 'Wklej z Worda',
39  Tools:      'Narzędzia',
40  Containers:    'Format',
41  Classes:     'Styl',
42  Status:      'Status',
43  Source_Code:   'Kod źródłowy'
44};
45