PageRenderTime 31ms CodeModel.GetById 26ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/static/wymeditor/lang/pl.js

https://bitbucket.org/cistrome/cistrome-harvard/
JavaScript | 45 lines | 44 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 4170572c911e8dc00fe78b97eb034a87 MD5 | raw file
 1. WYMeditor.STRINGS['pl'] = {
 2. Strong: 'Nacisk',
 3. Emphasis: 'Emfaza',
 4. Superscript: 'Indeks górny',
 5. Subscript: 'Indeks dolny',
 6. Ordered_List: 'Lista numerowana',
 7. Unordered_List: 'Lista wypunktowana',
 8. Indent: 'Zwiększ wcięcie',
 9. Outdent: 'Zmniejsz wcięcie',
 10. Undo: 'Cofnij',
 11. Redo: 'Ponów',
 12. Link: 'Wstaw link',
 13. Unlink: 'Usuń link',
 14. Image: 'Obraz',
 15. Table: 'Tabela',
 16. HTML: 'Źródło HTML',
 17. Paragraph: 'Akapit',
 18. Heading_1: 'Nagłówek 1',
 19. Heading_2: 'Nagłówek 2',
 20. Heading_3: 'Nagłówek 3',
 21. Heading_4: 'Nagłówek 4',
 22. Heading_5: 'Nagłówek 5',
 23. Heading_6: 'Nagłówek 6',
 24. Preformatted: 'Preformatowany',
 25. Blockquote: 'Cytat blokowy',
 26. Table_Header: 'Nagłówek tabeli',
 27. URL: 'URL',
 28. Title: 'Tytuł',
 29. Alternative_Text: 'Tekst alternatywny',
 30. Caption: 'Tytuł tabeli',
 31. Summary: 'Summary',
 32. Number_Of_Rows: 'Liczba wierszy',
 33. Number_Of_Cols: 'Liczba kolumn',
 34. Submit: 'Wyślij',
 35. Cancel: 'Anuluj',
 36. Choose: 'Wybierz',
 37. Preview: 'Podgląd',
 38. Paste_From_Word: 'Wklej z Worda',
 39. Tools: 'Narzędzia',
 40. Containers: 'Format',
 41. Classes: 'Styl',
 42. Status: 'Status',
 43. Source_Code: 'Kod źródłowy'
 44. };