PageRenderTime 13ms CodeModel.GetById 9ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/static/wymeditor/lang/nl.js

https://bitbucket.org/cistrome/cistrome-harvard/
JavaScript | 45 lines | 44 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 16ecb01b57a7c6e627195c095ebd9664 MD5 | raw file
 1WYMeditor.STRINGS['nl'] = {
 2  Strong:      'Sterk benadrukken',
 3  Emphasis:     'Benadrukken',
 4  Superscript:   'Bovenschrift',
 5  Subscript:    'Onderschrift',
 6  Ordered_List:   'Geordende lijst',
 7  Unordered_List:  'Ongeordende lijst',
 8  Indent:      'Inspringen',
 9  Outdent:     'Terugspringen',
10  Undo:       'Ongedaan maken',
11  Redo:       'Opnieuw uitvoeren',
12  Link:       'Linken',
13  Unlink:      'Ontlinken',
14  Image:      'Afbeelding',
15  Table:      'Tabel',
16  HTML:       'HTML',
17  Paragraph:    'Paragraaf',
18  Heading_1:    'Kop 1',
19  Heading_2:    'Kop 2',
20  Heading_3:    'Kop 3',
21  Heading_4:    'Kop 4',
22  Heading_5:    'Kop 5',
23  Heading_6:    'Kop 6',
24  Preformatted:   'Voorgeformatteerd',
25  Blockquote:    'Citaat',
26  Table_Header:   'Tabel-kop',
27  URL:       'URL',
28  Title:      'Titel',
29  Alternative_Text: 'Alternatieve tekst',
30  Caption:     'Bijschrift',
31  Summary:     'Summary',
32  Number_Of_Rows:  'Aantal rijen',
33  Number_Of_Cols:  'Aantal kolommen',
34  Submit:      'Versturen',
35  Cancel:      'Annuleren',
36  Choose:      'Kiezen',
37  Preview:     'Voorbeeld bekijken',
38  Paste_From_Word: 'Plakken uit Word',
39  Tools:      'Hulpmiddelen',
40  Containers:    'Teksttypes',
41  Classes:     'Klassen',
42  Status:      'Status',
43  Source_Code:   'Broncode'
44};
45