PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/static/wymeditor/lang/sv.js

https://bitbucket.org/cistrome/cistrome-harvard/
JavaScript | 45 lines | 44 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 8164d4eda2912f3a853a6f1c0b4501b4 MD5 | raw file
 1WYMeditor.STRINGS['sv'] = {
 2    Strong:           'Viktigt',
 3    Emphasis:         'Betoning',
 4    Superscript:      'Upphöjt',
 5    Subscript:        'Nedsänkt',
 6    Ordered_List:     'Nummerlista',
 7    Unordered_List:   'Punktlista',
 8    Indent:           'Indrag',
 9    Outdent:          'Utdrag',
10    Undo:             'Ångra',
11    Redo:             'Gör om',
12    Link:             'Länk',
13    Unlink:           'Ta bort länk',
14    Image:            'Bild',
15    Table:            'Tabell',
16    HTML:             'HTML',
17    Paragraph:        'Paragraf',
18    Heading_1:        'Rubrik 1',
19    Heading_2:        'Rubrik 2',
20    Heading_3:        'Rubrik 3',
21    Heading_4:        'Rubrik 4',
22    Heading_5:        'Rubrik 5',
23    Heading_6:        'Rubrik 6',
24    Preformatted:     'Förformaterad',
25    Blockquote:       'Blockcitat',
26    Table_Header:     'Tabellrubrik',
27    URL:              'URL',
28    Title:            'Titel',
29    Alternative_Text: 'Alternativ text',
30    Caption:          'Överskrift',
31    Summary:          'Summary',
32    Number_Of_Rows:   'Antal rader',
33    Number_Of_Cols:   'Antal kolumner',
34    Submit:           'Skicka',
35    Cancel:           'Avbryt',
36    Choose:           'Välj',
37    Preview:          'Förhandsgranska',
38    Paste_From_Word:  'Klistra in från Word',
39    Tools:            'Verktyg',
40    Containers:       'Formatering',
41    Classes:          'Klasser',
42    Status:           'Status',
43    Source_Code:      'Källkod'
44};
45