PageRenderTime 45ms CodeModel.GetById 26ms app.highlight 9ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/samples/scalate-presentation/src/help/help.html.ca

http://github.com/scalate/scalate
Unknown | 52 lines | 48 code | 4 blank | 0 comment | 0 complexity | d65c9a7ea75fad1af4604c83e610bd14 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 3  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ca" lang="ca">
 5<head>
 6 <title>Ajuda del presentador de diapositives</title><style type="text/css">
 7   body {
 8    font-family: sans-serif;
 9    margin: 10%;
10   }
11   .copyright { font-size: smaller }
12 </style>
13 <script type="text/javascript">
14  window.onload = load;
15  function load()
16  {
17   var back = document.getElementById("back");
18   back.focus();
19  }
20 </script>
21</head>
22<body>
23<h1>Ajuda del presentador de diapositives</h1>
24
25<p>Per avançar a la pròxima diapositiva només cal fer clic amb el ratolí en qualsevol lloc de la pàgina o bé prémer la barra d’espaidora.
26Es pot anar endavant i endarrere per les diapositives amb les tecles "cursor esquerra" i "cursor dreta", "RePàg" i "AvPàg". El tamany de font de les lletres s’ajusta automàticament a l’amplada de la pantalla, però també es pot ajustar manualment fent servir la “S” per fer-la mes petita (Smaller) i la “B” per fer-la mes gran (“Bigger”),també es poden fer servir les tecles "&lt;" i "&gt;".
27La tecla “F” fa aparèixer/desaparèixer el menú de la línia de estat a la part de sota.
28Amb la tecla “K” s’habilita/deshabilita l’ús del ratolí per avançar a la pròxima diapositiva. La tecla “C” mostra la taula de continguts, amb qualsevol altra tecla la podem amagar.
29La tecla “F11” serveix per entrar/sortir en el mode pantalla completa del navegador, la tecla “H” dona accés a aquesta pàgina.
30Cal notar que no totes les tecles estan suportades en tots els navegadors donat que els navegadors poden reservar algunes tecles per el control de navegació i aquestes varien d’un navegador a un altre.</p>
31<p>Es recomana als usuaris de Firefox que instal•lin la extensió d’<a href="http://www.krickelkrackel.de/autohide/">autoamagar</a> per amagar les barres d’eines en entrar al mode pantalla completa. </p>
32<p>Si vol saber com funciona Slidy, feu servir “Veure el codi font” per veure el codi XHTML o vegi aquesta <a
33href="http://www.w3.org/Talks/Tools/Slidy/">explicació més llarga.</a>, que també explica característiques addicionals. Cada diapositiva està marcada com element div amb classe “slide”. Es fa servir posicionament CSS i amplades per percentatge a les imatges per assegurar-se de que les vostres diapositives riques en imatges s’ajustin perfectament a la grandària de la finestra. El contingut que s’ha de revelar incrementalment es pot marcar amb la classe “incremental”. La fulla d’estils adjunta i els scripts es van desenvolupar com una alternativa basada en Web a les eines de presentació propietàries i s’han provat en una gran varietat de navegadors actuals. S’està desenvolupant un sistema d’edició integrada. Si us plau envieu els vostres comentaris a : <a href="http://www.w3.org/People/Raggett/">Dave
34Raggett</a> &lt;<a href="mailto:dsr@w3.org">dsr@w3.org</a>&gt;.
35Si trobeu Slidy útil podeu considerar <a href="http://www.w3.org/Consortium/sup">ajudar al W3C</a>.</p>
36<p><em>Sou benvingut a fer servir el presentador de diapositives, les fulles d’estil , scripts i el fitxer d’ajuda sota les condicions d’ <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">ùs de document</a> del W3C I les normes 
37<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">llicència de software</a>.</em></p>
38
39<button id="back" onclick="history.go(-1)">Tornar a la presentació de diapositives </button>
40
41<hr />
42
43<p class="copyright"><a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 2005
44<a href="/" shape="rect"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a><sup>&reg;</sup> (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
45<a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
46<a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>), All Rights Reserved. W3C
47<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
48<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
49<a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a> and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software
50licensing</a> rules apply.</p>
51</body>
52</html>