PageRenderTime 60ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 56ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/samples/scalate-presentation/src/help/help.html.sv

http://github.com/scalate/scalate
SystemVerilog | 75 lines | 64 code | 10 blank | 1 comment | 0 complexity | b645013907018281ce8a6493e5d4edb8 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv"><head>
 4<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 5
 6
 7
 8 <title>Hj&auml;lpsida f&ouml;r presentationer</title><style type="text/css"><!-- 
 9   body {
10    font-family: sans-serif;
11    margin: 10%;
12   }
13   .copyright { font-size: smaller } -->
14 </style>
15 <script type="text/javascript"><!--
16  window.onload = load;
17  function load()
18  {
19   var back = document.getElementById("back");
20   back.focus();
21  }
22  // --> </script>
23</head><body>
24<h1>Hj&auml;lpsida f&ouml;r presentationer</h1>
25
26<p align="justify">Denna presentation kan anv&auml;ndas p&aring; liknande s&auml;tt som Power Point.
27F&ouml;r att bl&auml;ddra till n&auml;sta sida g&aring;r det att trycka p&aring; mellanslagstangenten eller klicka med musens
28v&auml;stra knapp s&aring; gott som var som helst p&aring; sidan. Bl&auml;ddra fram&aring;t och
29bak&aring;t med h&ouml;ger- respektive v&auml;nsterpiltangenterna eller tangenterna &raquo;Pg&nbsp;Dn&raquo; respektive
30&raquo;Pg&nbsp;Up&raquo;. Textens storlek anpassas automatiskt efter webbl&auml;sarens
31f&ouml;nsterbredd, men den g&aring;r &auml;ven att justera manuellt med
32tangenterna &raquo;S&raquo; och &raquo;B&raquo; f&ouml;r att f&ouml;rminska respektive f&ouml;rstora texten. Alternativt kan
33tangenterna &raquo;&lt;&raquo; respektive &raquo;&gt;&raquo; anv&auml;ndas. Tangenten
34&raquo;F&raquo; anv&auml;nds f&ouml;r att visa&nbsp;/ d&ouml;lja statusraden l&auml;ngst ner i f&ouml;nstret. Tangenten &raquo;K&raquo;
35kopplar p&aring;&nbsp;/ av m&ouml;jligheten att klicka med musen f&ouml;r att bl&auml;ddra till n&auml;sta sida. Tangenten
36&raquo;C&raquo; anv&auml;nds f&ouml;r att visa inneh&aring;llsf&ouml;rteckningen och en tryckning p&aring; vilken annan tangent som
37helst d&ouml;ljer den. En tryckning p&aring; tangenten &raquo;H&raquo; visar denna hj&auml;lpsida. Tangenten &raquo;F11&raquo;
38v&auml;xlar mellan fullsk&auml;rmsvisning och visning i webbl&auml;sarens f&ouml;nster. Observera att vissa webbl&auml;sare kan
39ha reserverat n&aring;gra av dessa tangenttryckningar f&ouml;r andra funktioner; detta varierar mellan olika webbl&auml;sare.</p>
40
41<p align="justify"><span lang="en">Firefox</span>anv&auml;ndare kan vid behov installera <a href="http://www.krickelkrackel.de/autohide" lang="en" hreflang="en">autohide</a>
42f&ouml;r att verktygsf&auml;lten skall d&ouml;ljas vid &ouml;verg&aring;ng till fullsk&auml;rmsvisning med F11.</p>
43
44<p align="justify">F&ouml;r att se hur <em lang="en">Slidy</em> fungerar, titta p&aring; XHTML-koden genom att v&auml;lja &raquo;Visa
45k&auml;lla&raquo; (eller liknande) i webbl&auml;sarens meny eller l&auml;s f&ouml;ljande <a href="http://www.w3.org/Talks/Tools/Slidy/">l&auml;ngre
46beskrivning</a>, d&auml;r &auml;ven ytterligare finesser beskrivs. Varje sida &auml;r markerad som
47<span lang="en">div</span>-element med attributet <code lang="en">class=&quot;slide&quot;</code>. CSS-positionering och procentuell bredd
48kan anv&auml;ndas f&ouml;r att placera bilderna i r&auml;tt skala i f&ouml;rh&aring;llande till
49webbl&auml;sarens f&ouml;nsterstorlek. Det som skall visas inkrementiellt
50markeras med <code lang="en">class=&quot;incremental&quot;</code>. L&auml;nkar h&auml;nvisar till n&aring;gra skript och stilmallar
51som har testats med en m&auml;ngd nutida webbl&auml;sare och bildar ett webbaserat alternativ till propriet&auml;ra
52presentationsprogram. St&ouml;d f&ouml;r integrerad editering h&aring;ller p&aring; att utvecklas. Skicka g&auml;rna
53kommentarer till <a href="http://www.w3.org/People/Raggett/" lang="en" hreflang="en">Dave
54Raggett</a> &lt;<a href="mailto:dsr@w3.org">dsr@w3.org</a>&gt;.
55Om du finner <em lang="en">Slidy</em> anv&auml;ndbar kan du &ouml;verv&auml;ga att bli
56<a href="http://www.w3.org/Consortium/sup" lang="en" hreflang="en">W3C Supporter</a>.</p>
57
58<p><em>V&auml;lkommen att anv&auml;nda presentationens stilmallar, skript och hj&auml;lpfiler enligt reglerna
59f&ouml;r W3C:s <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents" lang="en" hreflang="en">document use</a>
60och <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software" lang="en" hreflang="en">software
61licensing</a>!</em></p>
62
63<button id="back" onclick="history.go(-1)">Tillbaka till presentationen</button>
64
65<hr />
66
67<p class="copyright" lang="en"><a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 2005
68<a href="http://www.w3.org/" shape="rect"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a><sup>&copy;</sup> (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
69<a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
70<a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>), All Rights Reserved. W3C
71<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
72<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
73<a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a> and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software
74licensing</a> rules apply.</p>
75</body></html>