PageRenderTime 11ms CodeModel.GetById 8ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/samples/scalate-presentation/src/help/help.html.nl

http://github.com/scalate/scalate
Unknown | 82 lines | 73 code | 9 blank | 0 comment | 0 complexity | ab0ca81beee2e85e8c4182da34899203 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 3  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
 5<head>
 6 <!-- translated by Ruud Steltenpool --> 
 7 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 8 <title>Slidy Help</title>
 9 <style type="text/css">
10   body {
11    font-family: sans-serif;
12    margin: 10%;
13   }
14   .copyright { font-size: smaller }
15 </style>
16 <script type="text/javascript">
17  window.onload = load;
18  function load()
19  {
20   var back = document.getElementById("back");
21   back.focus();
22  }
23 </script>
24</head>
25<body>
26<h1><span lang="en">Slidy</span> Help</h1>
27
28<!-- Sheetpresentatie help -->
29
30<p>Deze sheetpresentatie kan op dezelfde manier worden aangestuurd als
31Powerpoint. Klik op een willekeurige plaats op de pagina met de muis, of
32druk op de spatiebalk om naar de volgende sheet te gaan. Je kan voor- of
33achterwaarts door de sheets bewegen mbv de links/rechts cursor- en de Page
34Up en Page Down toetsen. De lettergrootte wordt automatisch aangepast aan
35de breedte van het venster, maar je kunt 'm ook handmatig aanpassen met
36"S" en "&lt;" voor kleiner en "B" en "&gt;" voor groter. Gebruik de
37"F" om de status aan de onderkant aan/uit te schakelen. De "K" zorgt
38ervoor dat een muisklik je niet meer, of wel weer naar de volgende sheet
39brengt. Je kan de "C" gebruiken om het inhoudsoverzicht op te roepen, en
40een willekeurige andere toets om 'm weer te verbergen. Gebruik "F11" om de
41"volledig scherm" modus aan /uit te schakelen. Merk op dat niet alle
42toetsen in iedere browser worden ondersteund, omdat sommige browsers
43toetsen gebruiken voor besturing van de browser zelf. Dit varieert zelfs
44tussen versies van dezelfde browser.</p>
45
46<p>Firefox gebruikers willen wellicht de <a href="http://www.krickelkrackel.de/autohide/" lang="en">"autohide"</a> extension gebruiken om
47werkbalken te verbergen wanneer "volledig scherm" wordt aangeroepen met
48"F11".</p>
49
50<p>Als u wilt zien hoe Slidy werkt, gebruik Bron Bekijken om de XHTML opmaak
51te bekijken, of bekijk deze <a href="http://www.w3.org/Talks/Tools/Slidy/">langere uitleg</a>, die ook extra functionaliteit
52uitlegt. Elke sheet is in de opmaak genoteerd als een div element met
53class="slide". CSS positionering and procentuele breedtes op afbeeldingen
54kunnen worden gebruikt om te verzekeren dat uw afbeeldingrijke sheets
55schalen naar de vensterbreedte. Inhoud kan stapsgewijs zichtbaar worden
56gemaakt met behulp van class="incremental". Het gelinkte stijlblad en de
57gelinkte scripts zijn ontwikkeld als een Web-gebaseerd alternatief voor
58gesloten presentatie programma's en zijn getest op een variëteit van
59recente browsers. Geintegreerde ondersteuning voor (inhoud)aanpassing
60wordt ontwikkeld. Zend uw opmerkingen aub naar <a href="http://www.w3.org/People/Raggett/" lang="en">Dave Raggett</a> &lt;<a href="mailto:dsr@w3.org">dsr@w3.org</a>&gt;
61Als u Slidy bruikbaar vindt, wilt u wellicht overwegen W3C donateur te
62worden.</p>
63
64<p>U bent welkom om gebruik te maken van de stijlbladen, scripts en dit
65helpbestand onder de regels van W3C's <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a> (document gebruik) en
66<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a> (software licenties)</p>
67
68
69<button id="back" onclick="history.go(-1)">Rerugkeer naar sheetpresentatie</button>
70
71<hr />
72
73<p class="copyright" lang="en"><a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> © 2006
74<a href="/" shape="rect"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a><sup>®</sup> (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
75<a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
76<a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>), All Rights Reserved. W3C
77<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
78<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
79<a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a> and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software
80licensing</a> rules apply.</p>
81</body>
82</html>