PageRenderTime 17ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 6ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/app/templates/magazinelightbox.html

https://bitbucket.org/ceoaliongroo/torredelprior
HTML | 12 lines | 12 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | dbd20347d0e9c0261c89daf57d9f85ea MD5 | raw file
 1<div class="photoframe">
 2	<lightbox id="fortification" src-image="images/site/fortificacions.jpg" alt-image="Capella" leyend-image="Fortificacions.  Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya.ueba de tama�o">		
 3	</lightbox>
 4	<div class="five columns photoframe-title">
 5		<h6>Passeig de les fortifiacions</h6>
 6	</div>
 7	<div class="seven columns photoframe-description">
 8		<p>
 9			El conjunt de muralles i fortificacions de Tortosa �s dels m�s importants d'Europa. Consta de restes d'or�gen rom�, fortificacions  de l'�poca musulmana i parts del recinte emmurallat medieval constru�t al segle XIV
10		</p>
11	</div>
12</div>