PageRenderTime 59ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 42ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/app/templates/gallery.html

https://bitbucket.org/ceoaliongroo/torredelprior
HTML | 340 lines | 306 code | 31 blank | 3 comment | 0 complexity | b565e474c1ace85b99bc91a5bef998c3 MD5 | raw file
 1<div id="container01">
 2	<h3 class="collaborate-medium-regular header-title item">Tortosa</h3>
 3	<div class="photoframe item">
 4		<lightbox id="gallery01" src-image="images/site/fortificacions.jpg" alt-image="Capella" leyend-image="Fortificacions. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya.ueba de tama�o"></lightbox>
 5		<div class="five columns photoframe-title">
 6			<h6>Passeig de les fortifiacions</h6>
 7		</div>
 8		<div class="seven columns photoframe-description">
 9			<p>
 10				El conjunt de muralles i fortificacions de Tortosa �s dels m�s importants d'Europa. Consta de restes d'or�gen rom�, fortificacions de l'�poca musulmana i parts del recinte emmurallat medieval constru�t al segle XIV
 11			</p>
 12		</div>
 13	</div>
 14
 15	<div class="photoframe item">
 16		<lightbox id="gallery02" src-image="images/site/tortosaturisme1.jpg" alt-image="Contraforts" leyend-image="Catedral. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya."></lightbox>
 17		<div class="five columns photoframe-title">
 18			<h6>Contraforts de la Catedral</h6>
 19		</div>
 20		<div class="seven columns photoframe-description">
 21			<p>
 22				Contraforts de l'absis on hi ha un doble joc d'arcbotants que acaben en unes petites torres poligonals que havien d'anar coronades per pinacles que mai no van arribar a realitzar-se
 23			</p>
 24		</div>
 25	</div>
 26
 27	<div class="photoframe item">
 28		<lightbox id="gallery03" src-image="images/site/llotja.jpg" alt-image="Capella" leyend-image="Llotja. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya."></lightbox>
 29		<div class="five columns photoframe-title">
 30			<h6>La Llotja de Tortosa</h6>
 31		</div>
 32		<div class="seven columns photoframe-description">
 33			<p>
 34				Constru�da a mitjans del s. XIV a la riba esquerra del riu Ebre esdevingu� un punt de negoci i contractaci� de la ciutat.
 35			</p>
 36		</div>
 37	</div>
 38
 39	<div class="photoframe item">
 40		<lightbox id="gallery04" src-image="images/site/missal.jpg" alt-image="" leyend-image=""></lightbox>
 41		<div class="five columns photoframe-title">
 42			<h6>Missal de Sant Ruf</h6>
 43		</div>
 44		<div class="seven columns photoframe-description">
 45			<p>
 46				Un valu�s manuscrit del segle XII. El codex procedeix de Sant Ruf d'Aviny� i va ser portat a Tortosa l'any 1148 per Gaufred, abat d'aquesta poblaci� francesa i primer bisbe de Tortosa. Font: CRBMC. Generalitat de Catalunya
 47			</p>
 48		</div>
 49	</div>
 50
 51	<div class="photoframe item">
 52		<lightbox id="gallery05" src-image="images/site/mercat.jpg" alt-image="Mercat Amador" leyend-image="Mercat de Tortosa. Font: Creative Commons. Autor: Amador"></lightbox>
 53		<div class="five columns photoframe-title">
 54			<h6>Mercat Municipal</h6>
 55		</div>
 56		<div class="seven columns photoframe-description">
 57			<p>
 58				El Mercat de Tortosa �s d�estil ecl�ctic i va participar en la seva construcci� Joan Torras i Guardiola, conegut com �l�Eiffel Catal��. Fou constru�t a l'antiga llera del riu Ebre entre els anys 1884 i 1887
 59			</p>
 60		</div>
 61	</div>
 62
 63	<div class="photoframe item">
 64		<lightbox id="gallery06" src-image="images/site/casagrego.jpg" alt-image="Casa Grego" leyend-image="Castell de la Suda"></lightbox>
 65		<div class="five columns photoframe-title">
 66			<h6>Casa Grego. Pla�a de la catedral</h6>
 67		</div>
 68		<div class="seven columns photoframe-description">
 69			<p>
 70				Casa modernista situada a la pla�a de la catedral, constru�da per Pau Mongui�. L'arquitecte opta per decorar la fa�ana amb esgrafiats amb formes arrodonides i sinuoses, i hi imprimeix un dinamisme molt propi del modernisme
 71			</p>
 72		</div>
 73	</div>
 74
 75	<div class="photoframe item">
 76		<lightbox id="gallery07" src-image="images/site/cinta.jpg" alt-image="Capella de la Cinta" leyend-image="Capella de la Cinta. Font: Creative Commons. Autor: Tom�s Badia"></lightbox>
 77		<div class="five columns photoframe-title">
 78			<h6>Capella de la Cinta. Catedral de Tortosa</h6>
 79		</div>
 80		<div class="seven columns photoframe-description">
 81			<p>
 82				Coneguda tamb� com Capella Reial, �s una obra barroca, de dimensions m�s grans que les altres capelles que consta de planta llatina, coberta amb volta de can� de dos trams, amb una gran c�pula sobre petxines al creuer. Iniciada la seva construcci� l'any 1672 est� decorada amb gran luxe a base de jaspis i marbres
 83			</p>
 84		</div>
 85	</div>
 86
 87	<div class="photoframe item">
 88		<lightbox id="gallery08" src-image="images/site/suda.jpg" alt-image="Suda" leyend-image="Mercat de Tortosa. Font: Creative Commons. Autor: Amador"></lightbox>
 89		<div class="five columns photoframe-title">
 90			<h6>Castell de la Suda</h6>
 91		</div>
 92		<div class="seven columns photoframe-description">
 93			<p>
 94				El castell de la Suda es remunta als primers pobladors de Tortosa. Els romans aixecaren les primeres estructures emmurallades per� foren els musulmans, sota el califat d'Abderraman III, els qui donaren forma a aquesta fabulosa construcci� que pren modernament el nom de la Suda.
 95			</p>
 96		</div>
 97	</div>
 98
 99	<!-- 2do. Gallery -->
100	<h3 class="collaborate-medium-regular header-title item">Parc Natural dels Ports</h3>
101
102	<div class="photoframe item">
103		<lightbox id="gallery09" src-image="images/site/cabra1.jpg" alt-image="cabra" leyend-image="Cabra salvatge ib�rica (Capra pyrenaica hispanica)"></lightbox>
104		<div class="five columns photoframe-title">
105			<h6>Cabra salvatge ib�rica (Capra pyrenaica)</h6>
106		</div>
107		<div class="seven columns photoframe-description">
108			<p>
109				A Catalunya era molt abundant, sobretot al sud i al Pirineu, per� va retrocedir molt per la ca�a i actualment nom�s queda una poblaci� al Parc Natural dels Ports.
110			</p>
111		</div>
112	</div>
113
114	<div class="photoframe item">
115		<lightbox id="gallery10" src-image="images/site/neu.jpg" alt-image="neu" leyend-image="Neu al Port. Autor: Arxiu del Parc Natural dels Ports"></lightbox>
116		<div class="five columns photoframe-title">
117			<h6>Neu al mass�s de Port</h6>
118		</div>
119		<div class="seven columns photoframe-description">
120			<p>
121				El clima als Ports presenta forts contrastos donats per les diferents altituds i orientacions. Existeix una difer�ncia notable entre ambd�s vessants del mass�s.
122			</p>
123		</div>
124	</div>
125
126	<div class="photoframe item">
127		<lightbox id="gallery11" src-image="images/site/benet.jpg" alt-image="Les Roques d'En Benet" leyend-image="Les Roques d'En Benet"></lightbox>
128		<div class="five columns photoframe-title">
129			<h6>Les Roques d'en Benet</h6>
130		</div>
131		<div class="seven columns photoframe-description">
132			<p>
133				Una espectacular formaci� calc�rea: les Roques d'En Benet s'alcen imponents
134			</p>
135		</div>
136	</div>
137
138	<div class="photoframe item">
139		<lightbox id="gallery12" src-image="images/site/faigpare.jpg" alt-image="Faig Pare" leyend-image="El Faig Pare. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya"></lightbox>
140		<div class="five columns photoframe-title">
141			<h6>El Faig Pare</h6>
142		</div>
143		<div class="seven columns photoframe-description">
144			<p>
145				Declarat arbre monumental. Es troba a les Fagedes dels Ports i se li calcula una edat aproximada de 250 anys
146			</p>
147		</div>
148	</div>
149
150	<div class="photoframe item">
151		<lightbox id="gallery13" src-image="images/site/estrets.jpg" alt-image="Estrets" leyend-image="Els estrets d'Arnes. Font:Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya"></lightbox>
152		<div class="five columns photoframe-title">
153			<h6>Estrets d'Arnes</h6>
154		</div>
155		<div class="seven columns photoframe-description">
156			<p>
157				El riu dels Estrets s'enfonsa entre altes parets de roca. �s f�cil veure fauna salvatge i escaladors.
158			</p>
159		</div>
160	</div>
161
162	<div class="photoframe item">
163		<lightbox id="gallery14" src-image="images/site/vulture.jpg" alt-image="hist�ria" leyend-image="Voltor. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya"></lightbox>
164		<div class="five columns photoframe-title">
165			<h6>Voltor com�</h6>
166		</div>
167		<div class="seven columns photoframe-description">
168			<p>
169				Si b� a Catalunya es troba en perill d'extinci�, encara se'n troben als Pirineus i al Port
170			</p>
171		</div>
172	</div>
173
174	<div class="photoframe item">
175		<lightbox id="gallery15" src-image="images/site/mar_oliveres.jpg" alt-image="oliveres" leyend-image="Una mar d'oliveres. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya. Autor:Santi Martorell"></lightbox>
176		<div class="five columns photoframe-title">
177			<h6>Mar d'oliveres</h6>
178		</div>
179		<div class="seven columns photoframe-description">
180			<p>
181				Entre les serres dels Ports, Card� i Montsi� s'escampa un mar platejat d'oliveres
182			</p>
183		</div>
184	</div>
185
186	<!-- 3ra. Gallery -->
187	<h3 class="collaborate-medium-regular header-title item">Riu Ebre i Parc Natural del Delta</h3>
188
189	<div class="photoframe item">
190		<lightbox id="gallery16" src-image="images/site/arrossar.jpg" alt-image="arrossars" leyend-image="Arrossars"></lightbox>
191		<div class="five columns photoframe-title">
192			<h6>Arrossars</h6>
193		</div>
194		<div class="seven columns photoframe-description">
195			<p>El cultiu m�s ext�s al Delta �s l'arr�s.</p>
196		</div>
197	</div>
198
199	<div class="photoframe item">
200		<lightbox id="gallery17" src-image="images/site/dunes1.jpg" alt-image="dunes" leyend-image="Dunes. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya. Autor: Xavi G�mez"></lightbox>
201		<div class="five columns photoframe-title">
202			<h6>Dunes</h6>
203		</div>
204		<div class="seven columns photoframe-description">
205			<p>
206				Les formacions de dunes a les zones des�rtiques del Delta recorden paisatges africans
207			</p>
208		</div>
209	</div>
210
211	<div class="photoframe item">
212		<lightbox id="gallery18" src-image="images/site/flamencs.jpg" alt-image="flamencs" leyend-image="Flamencs al Delta. Font:Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya"></lightbox>
213		<div class="five columns photoframe-title">
214			<h6>Col�nia de Flamencs</h6>
215		</div>
216		<div class="seven columns photoframe-description">
217			<p>
218				Els flamencs nidifiquen al Delta des de 1992 on troben unes condicions id�nies per criar i viure. Ja s�n m�s de 3000 parelles que hi crien cada any.
219			</p>
220		</div>
221	</div>
222
223	<div class="photoframe item">
224		<lightbox id="gallery19" src-image="images/site/gavina.jpg" alt-image="gavina corsa" leyend-image="Gavina corsa. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya."></lightbox>
225		<div class="five columns photoframe-title">
226			<h6>Gavina corsa</h6>
227		</div>
228		<div class="seven columns photoframe-description">
229			<p>La gavina corsa �s una esp�cie que nom�s es troba al Delta</p>
230		</div>
231	</div>
232
233	<div class="photoframe item">
234		<lightbox id="gallery20" src-image="images/site/riu.jpg" alt-image="riu" leyend-image="Riu Ebre. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya."></lightbox>
235		<div class="five columns photoframe-title">
236			<h6>irag�es al riu</h6>
237		</div>
238		<div class="seven columns photoframe-description">
239			<p>Pr�ctica de pirag�isme a l'Ebre</p>
240		</div>
241	</div>
242
243	<div class="photoframe item">
244		<lightbox id="gallery21" src-image="images/site/ocell.jpg" alt-image="ocell" leyend-image="Ocell. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya."></lightbox>
245		<div class="five columns photoframe-title">
246			<h6>Fotja vulgar (Fulica atra)</h6>
247		</div>
248		<div class="seven columns photoframe-description">
249			<p>
250				La fotja �s una esp�cie d'ocell de la fam�lia dels r�l�lids, com� a les zones humides dels Pa�sos Catalans.
251			</p>
252		</div>
253	</div>
254
255	<div class="photoframe item">
256		<lightbox id="gallery22" src-image="images/site/miravet.jpg" alt-image="Miravet" leyend-image="Lla�t passant per Miravet. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya."></lightbox>
257		<div class="five columns photoframe-title">
258			<h6>Lla�t</h6>
259		</div>
260		<div class="seven columns photoframe-description">
261			<p>Navegaci� per l'Ebre a l'al�ada de Miravet.</p>
262		</div>
263	</div>
264
265	<div class="photoframe item">
266		<lightbox id="gallery23" src-image="images/site/far.jpg" alt-image="far" leyend-image="Far del Fangar. Font:Cretive Commons. Autor: Ripoll."></lightbox>
267		<div class="five columns photoframe-title">
268			<h6>Far del Fangar</h6>
269		</div>
270		<div class="seven columns photoframe-description">
271			<p>
272				Per la seva singularitat i com destaca en l'entorn �rid, el far del Fangar constitueix un dels s�mbols arquitect�nics i paisatg�stics m�s caracter�stics de les Terres de l'Ebre.
273			</p>
274		</div>
275	</div>
276
277	<div class="photoframe item">
278		<lightbox id="gallery24" src-image="images/site/platja.jpg" alt-image="Platja del Delta" leyend-image="Platja del Delta"></lightbox>
279		<div class="five columns photoframe-title">
280			<h6>Platja del Delta</h6>
281		</div>
282		<div class="seven columns photoframe-description">
283			<p>
284				El Delta compta amb extenses platges on es poden practicar diversos tipus d�activitats i esports de lleure (windsurf, sky-surf, vela, rem ...). M�s al nord les platges s�n de pedra petita i aig�es cristal�lines
285			</p>
286		</div>
287	</div>
288
289	<div class="photoframe item">
290		<lightbox id="gallery25" src-image="images/site/meandre.jpg" alt-image="meandre" leyend-image="Riu Ebre. Font: Patronat Turisme Terres de l'Ebre Catalunya."></lightbox>
291		<div class="five columns photoframe-title">
292			<h6>Panor�mica de l'Ebre</h6>
293		</div>
294		<div class="seven columns photoframe-description">
295			<p>
296				L'acumumulaci� de materials sedimentats pel riu ha creat una gran plana entre montanyes que s'ext�n fins a 22 km mar endins
297			</p>
298		</div>
299	</div>
300
301	<!-- 4ta. Gallery -->
302	<h3 class="collaborate-medium-regular header-title item">Altres activitats d'inter�s</h3>
303
304	<div class="photoframe item">
305		<lightbox id="gallery26" src-image="images/site/turismeamposta.jpg" alt-image="torre de la carrova" leyend-image="Riu Ebre. Font:www.turismeamposta.cat. Autor: Mariano Cebolla"></lightbox>
306		<div class="five columns photoframe-title">
307			<h6>Castells de frontera: la marca de les Terres de l�Ebre</h6>
308		</div>
309		<div class="seven columns photoframe-description">
310			<p>
311				Un recorregut per les comarques del Montsi�, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d�Ebre, descobrint els testimonis que ens han arribat des de l��poca medieval, conforma la ruta dels castells de la marca de les Terres de l�Ebre. A la foto: Torre de la Carrova.
312			</p>
313		</div>
314	</div>
315
316	<div class="photoframe item">
317		<lightbox id="gallery27" src-image="images/site/escalada.jpg" alt-image="escalada" leyend-image="Riu Ebre. Font:www.turismeamposta.cat. Autor: Mariano Cebolla"></lightbox>
318		<div class="five columns photoframe-title">
319			<h6>Escalada als Ports</h6>
320		</div>
321		<div class="seven columns photoframe-description">
322			<p>
323				El mass�s dels Ports, la serra del Montsi� i de Llaberia s�n formacions calc�ries i de conglomerat on els darrers anys s�han obert diverses l�nies d�escalada per� on encara hi ha moltes vies per descobrir
324			</p>
325		</div>
326	</div>
327
328	<div class="photoframe item">
329		<lightbox id="gallery28" src-image="images/site/cellerpinell.jpg" alt-image="celler Pinell" leyend-image="La Catedral del vi. Font:Creative Commons. Autor:Tom�s Badia"></lightbox>
330		<div class="five columns photoframe-title">
331			<h6>Turisme enol�gic. Celler del Pinell</h6>
332		</div>
333		<div class="seven columns photoframe-description">
334			<p>
335				C�sar Martinell, deixeble d'Antoni Gaud� disseny� aquest celler modernista constru�t a base d'arcs parab�lics i encavalcades de fusta. A m�s d'una magn�fica arquitectura la Terra Alta permet disfrutar excel�lents vins
336			</p>
337		</div>
338	</div>
339
340</div>