PageRenderTime 13ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/contrib/tcsh/nls/spanish/set17

https://bitbucket.org/freebsd/freebsd-head/
#! | 17 lines | 17 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 972debfca3a1d7e72d3df13fab19921e MD5 | raw file
Possible License(s): MPL-2.0-no-copyleft-exception, BSD-3-Clause, LGPL-2.0, LGPL-2.1, BSD-2-Clause, 0BSD, JSON, AGPL-1.0, GPL-2.0
 1$ $tcsh: set17,v 1.4 2011/02/04 18:19:43 christos Exp $
 2$ sh.proc.c
 3$set 17 
 41 BUG: ¡en espera de un trabajo en segundo plano!\n
 52 Finalizó %d\n
 63 BUG: Se ha aplicado "flush" al proceso por segunda vez
 74 Ejecutando 
 85 Señal 
 96 Finalizado %-25d
107 Fin
118 BUG: status=%-9o
129 \040(se ha creado un `core')
1310 \040(dt:
1411 dt actual: 
1512 %S: Ya ha sido suspendido\n
1613 %S: Ya ha sido parado\n
1714 %S: Badly formed number\n