PageRenderTime 32ms CodeModel.GetById 22ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/contrib/tcsh/nls/finnish/set9

https://bitbucket.org/freebsd/freebsd-head/
#! | 12 lines | 12 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | cc7026da28f6bc68a154270a68e35486 MD5 | raw file
Possible License(s): MPL-2.0-no-copyleft-exception, BSD-3-Clause, LGPL-2.0, LGPL-2.1, BSD-2-Clause, 0BSD, JSON, AGPL-1.0, GPL-2.0
 1$ $tcsh: set9,v 1.3 2011/02/04 18:19:34 christos Exp $
 2$ ed.xmap.c
 3$set 9
 41 AddXkey: Null extended-key not allowed.\n
 52 AddXkey: sequence-lead-in command not allowed\n
 63 DeleteXkey: Null extended-key not allowed.\n
 74 Sitomaton laajennettu näppäin "%S"\n
 85 Jotkin laajennetut näppäimet ovat liian pitkiä sisäiseen tulostuspuskurille
 96 Enumerate: VIKA!! Välitetty null-osoitin\n!
107 ei syötettä
118 Jotain on seurattava: %c\n
129 Oktaalivakio ei mahdu char-tyypin muuttujaan.\n