PageRenderTime 112ms CodeModel.GetById 90ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/contrib/tcsh/nls/finnish/set1

https://bitbucket.org/freebsd/freebsd-head/
#! | 140 lines | 140 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 2518cc41fdb6c52bc2e8beb899482739 MD5 | raw file
Possible License(s): MPL-2.0-no-copyleft-exception, BSD-3-Clause, LGPL-2.0, LGPL-2.1, BSD-2-Clause, 0BSD, JSON, AGPL-1.0, GPL-2.0
  1$ $tcsh: set1,v 1.4 2011/02/04 18:19:34 christos Exp $
  2$ Error messages
  3$set 1 
  41 Kielioppivirhe
  52 %s ei ole sallittu
  63 Liian pitkä sana
  74 $< rivi liian pitkä
  85 Puuttuva tiedosto $0
  96 Vajavainen [] muunnos
 107 $ -laajennuksen on päätyttävä ennen ']'-merkkiä
 118 Virheellinen : -muunnos $ (%c)
 129 Indeksivirhe
 1310 Virheellinen numero
 1411 Liian vähän sanoja
 1512 Puuttuva tiedoston nimi
 1613 Sisäinen laajennusvirhe (glob)
 1714 Käskyä ei löydy
 1815 Liian vähän argumentteja
 1916 Liian monta argumenttia
 2017 Vaarallinen alias
 2118 Tyhjä ehto (if)
 2219 Soveltumaton seuraus (then)
 2320 Sanat eivät ole suluissa
 2421 %s ei löydy
 2522 Soveltumaton maski
 2623 Rajoite tuntematon
 2724 Liian suuri argumentti
 2825 Soveltumaton tai tuntematon muunnoskerroin
 2926 Määrittelemätön muuttuja
 3027 Hakemistopino on matalampi
 3128 Virheellinen signaalin numero
 3229 Tuntematon signaali; kill -l tulostaa signaalit
 3330 Muutujan nimi on aloitettava kirjaimella
 3431 Liian pitkä muuttuja nimi
 3532 Muuttujan nimi on koostuttava kirjaimista ja numeroista
 3633 Tässä komentotulkissa ei ole töiden hallintaa
 3734 Lauseke virheellinen
 3835 Kotihakemisto puuttuu
 3936 Siirtyminen kotihakemistoon ei onnistu
 4037 Tyhjä käsky
 4138 Sijoituksesta puuttuu lauseke
 4239 Tuntematon operaattori
 4340 Tulkinnanvarainen
 4441 %s: Tiedosto ei ole uusi
 4542 Parametrin -c argumentti päätty takakenoviivaan (\\)
 4643 Keskeytetty
 4744 Indeksi viittaa rajojen ulkopuollelle
 4845 Rivin ylivuoto
 4946 Olematon työ
 5047 Ei onnistu päätteeltä
 5148 Silmukan (while/foreach) ulkopuolella
 5249 Lisää prosesseja ei voida luoda
 5350 Ei vastaavuuksia (match)
 5451 Puuttuva %c
 5552 Ylimääräinen/pariton %c
 5653 Muisti loppu
 5754 Putkea ei voida luoda
 5855 %s: %s
 5956 %s
 6057 Käyttö: jobs [ -l ]
 6158 Argumenttien on oltava töiden tai prosessien tunnisteita
 6259 Ei tämänhetkistä työtä
 6360 Ei edellistä työtä
 6461 Mikään työ ei vastaa mallia
 6562 Sisäkkäinen prosessin luonti (fork) > %d; mahdollisesti `...` silmukka
 6663 Alemman tason komentotulkeissa ei ole töidenhallintaa
 6764 Synkronointivirhe: Prosessia %d ei löydy
 6865 %sTilapäisesti keskeytettyjä töitä
 6966 %sPysähtyneenä olevia töitä
 7067 Toinen hakemisto puuttuu
 7168 Hakemistopino on tyhjä
 7269 Virheellinen hakemisto
 7370 Käyttö: %s [-%s]%s
 7471 Lipulle -h ei ole argumenttia
 7572 Tämä ei ole ensimmäisen tason komentotulkki (login shell)
 7673 Jako 0:lla
 7774 Jakojäännös 0:lla
 7875 Virheellinen muunnoskerroin; tarkoititko "%s"?
 7976 Ensimmäisen tason komentotulkkia ei voi keskeyttää (vielä)
 8077 Tuntematon käyttäjä: %s
 8178 Muuttujaa $home ei ole asetettu
 8279 Käyttö: history [-%s] [# tapahtumien/käskyjen lukumäärä]
 8380 $, ! tai < ei ole sallittu $# eikä $? yhteydessä
 8481 Muuttujan nimi sisältää rivin vaihdon
 8582 * ei ole sallittu $# eikä $? yhteydessä
 8683 $?<numero> tai $#<numero> ei ole sallittu
 8784 Soveltumaton muuttujan nimi
 8885 Rivin vaihto muutujan indeksissä
 8986 Laajennuspuskurin ylivuoto
 9087 Muuttujassa kielioppivirhe
 9188 Virheellinen ! -muoto
 9289 Edellistä korvaavaa merkkijonoa ei ole
 9390 Virheellinen korvaava merkkijono
 9491 Edellistä vasemmanpuolista merkkijonoa ei ole
 9592 Oikeanpuolinen merkkijono on liian pitkä
 9693 Virheellinen ! -muunnos: %c
 9794 Muunnos epäonnistui
 9895 Korvauspuskurin ylivuoto
 9996 Virheellinen ! argumenttivalitsin
10097 Edellistä hakua ei ole
10198 %s: Tapahtumaa/käskyä ei löydy
10299 Liian paljon loppusulkuja ')'
103100 Liian paljon alkusulkuja '('
104101 Virheellisesti sijoitettu alkusulku '('
105102 Uudelleen ohjauksesta puuttuu nimi
106103 Tulkinnanvarainen tulostuksen ohjaus
107104 Ohjaus << ei onnistu sulkujen '()' sisällä
108105 Tulkinnanvarainen syötteen ohjaus
109106 Virheelisesti sijoitetut sulut '()'
110107 Silmukka alias-määrittelyissä
111108 Muuttujaa $watch ei ole asetettu
112109 Jonossa ei ole tapahtumia
113110 Käyttö: sched -<tapahtumien lukumäärä>.\nKäyttö: sched [+]tt:mm <käsky>
114111 Jonotettuja tapahtumia ei ole niin monta
115112 Suoritettava käsky puuttuu
116113 Virheellinen tapahtuma-aika
117114 Suhteellinen ajan määre ei sovellu käytettäväksi am/pm yhteydessä
118115 Päätetyypin kuvaukselle (termcap) ei ole tarpeeksi tilaa
119116 Käyttö: settc %s [yes|no]
120117 Tuntematon toiminne `%s'
121118 Tuntematon päätetyypin (termcap) parameteri `%%%c'
122119 Liian paljon argumentteja käskylle `%s' (%d)
123120 `%s' edellyttää %d argumenttia
124121 Käyttö: echotc [-v|-s] [<toiminne> [<argumentit>]]
125122 %s: %s. Väärä laitearkkitehtuuri
126123 !# Silmukka komentohistoriassa
127124 Virheellinen tiedostotesti
128125 Valitsimen ylivuoto
129126 Tuntematon valitsin: `-%s'\nKäyttö: %s [ -bcdefilmnqstvVxX -Dnimi[=arvo] ] [ argumentti ... ]
130127 Tuntematon valitsin: `-%s'\nKäyttö: %s [ -bcdefFilmnqstvVxX ] [ argumentti ... ]
131128 Tuntematon valitsin: `-%s'\nKäyttö: %s [ -bcdefilmnqstvVxX ] [ argumentti ... ]
132129 \nSoveltumaton täydennys: "%s"
133130 \nSoveltumaton %s: '%c'
134131 \nErotin '%c' puuttuu %s "%s" jäljestä
135132 \nVajaa %s: "%s"
136133 Valitsimelle -m ei ole kohdeargumenttia
137134 Käyttö: unlimit [-fh] [rajoitteet (limits)]
138135 Muuttujalle $%S ei voida asettaa arvoa
139136 Viitattua työtä ei ole
140137 Tuntematon colorls-muuttuja `%c%c'