PageRenderTime 4ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/contrib/tcsh/nls/et/set26

https://bitbucket.org/freebsd/freebsd-head/
#! | 15 lines | 15 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 2a0863b727a2e051d635c69fba634762 MD5 | raw file
 1$ $tcsh: set26,v 1.3 2011/02/04 18:19:33 christos Exp $
 2$ tc.who.c
 3$set 26 
 41 Ei saa lugeda %s atribuute.  Anna käsk "unset watch".\n
 52 %s ei saa avada.  Anna käsk "unset watch".\n
 63 BUG! viimane element ei ole viimasena registreeritud!\n
 74 tagurpidi: 
 85 BUG! esimene element ei ole esimesena registreeritud!\n
 96 uus: %s/%s\n
107 %n %a terminalil %l masinast %m.
118 %n %a terminalil %l.
129 töötab
1310 lõpetas töö
1411 asendas %s terminalil
1512 kohalik