PageRenderTime 37ms CodeModel.GetById 18ms app.highlight 13ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/contrib/groff/contrib/mom/examples/penguin.ps

https://bitbucket.org/freebsd/freebsd-head/
Unknown | 461 lines | 461 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | e6a39cc1e7bdeac2c6217bd978146737 MD5 | raw file
  1%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
  2%%Creator: GIMP PostScript file plugin V 1.06 by Peter Kirchgessner
  3%%Title: /home/peter/Pics/penguin_small2_bw.ps
  4%%CreationDate: Wed Apr 17 19:49:51 2002
  5%%DocumentData: Clean7Bit
  6%%LanguageLevel: 2
  7%%Pages: 1
  8%%BoundingBox: 0 0 81 96
  9%%EndComments
 10%%BeginPreview: 90 107 1 107
 11% aaaaaaaaabff555555555540
 12% 5b6db6db5edbf6b6b6b6b680
 13% aaaaaaaab7ff7ad555555540
 14% b55555557eddeeaadadadac0
 15% 56db6db6dbffdf56ab555540
 16% aaaaaaaaffb755dab556ab40
 17% 5b555b55f77ed7d556b56d40
 18% aab6d56dbfffaaeb6ad5aa80
 19% 6d555aabf6edd5daad56ab40
 20% aadaab56ffdfaff555aab540
 21% 5555b56bddfdff76dab55680
 22% b6aaaaaffbbbbbed5556dac0
 23% 55b6d6d5bff7f77aab6aaa80
 24% aaaaaaaff77f6ffd6d555540
 25% 5b555b576defeedaaaadb680
 26% aab6d56dfbfd3bfdb56aaac0
 27% 55555aab8eda4fb556ab5540
 28% b6daab5743f40b7eaad56d80
 29% 5555b56f037007fadaad5540
 30% aaaaaaab11e0c6ed55b5aa80
 31% 5b6d6db731b1a3feaaaab6c0
 32% aaab55566963a3badb555540
 33% 6d556aaf35d2e37d556daa80
 34% aadaadb57959f3f6aaaab6c0
 35% 5555aaab3403c37d6dab5540
 36% 6daab5571428c3eeaab56a80
 37% aab6d6db908007fd5556ad80
 38% ad5555574000176edb6ad540
 39% 55aaadab920003fd55555a80
 40% b56db55b2000136eaaadab40
 41% 56aaaaab400047fdb6d55540
 42% aad556d7040112df555ab680
 43% 6d5b6ab5d00447bb55ab5540
 44% aaaaad57402915cf6d556a80
 45% adb555ab9a9243a7aab6ad80
 46% 5556dab6902485ead5aad540
 47% b5aaab57854901d7daad5a80
 48% 56b5556d929201bfab55ab40
 49% aaab6d57004400fb756ab540
 50% 6d6d55af0a1000efeaad5680
 51% aaaaaaba0080005ef6d5aac0
 52% adb5b6d60220003fdaaab540
 53% 5556aabc0000003bfd5b5680
 54% b5aab57c0000003f76d56ac0
 55% 56b556e80000001beeaaad40
 56% aaab6bf80000001f7f5b5580
 57% 6d6d55b00000001dfbaab540
 58% aaaaaff00000001bdf6d5680
 59% 55b5b5b00000000ffbd5aac0
 60% b6aaafe40000000f6ff55a80
 61% aad6df7000000246fedaab40
 62% 555ab6d000000003aff5b540
 63% b6aaafe000000013edbaaa80
 64% 556b7d8000000001b7f6d6c0
 65% aaad5bc000000001fbbd5a80
 66% 6db57f0000000000d77aaac0
 67% aaaab58000000000edf6d540
 68% 5556f7000000000056fead80
 69% b6dab600000000006edb5540
 70% aaaaee00000000007ffeb680
 71% 5555ee000000000076bb5540
 72% b6dabc00000000003f7f6a80
 73% 5555d800000000003b7756c0
 74% aaabfc00000000003f7eda80
 75% 6db6b0000000000036f7aac0
 76% aaabd800000000003ffeab40
 77% ad57b800000000003d6fda80
 78% 55b7d8000000000037fdaac0
 79% b55eb800000000003edfab40
 80% 56afb000000000003bfbb540
 81% aaddb000000000003edf5680
 82% 6d5bd8000000000035fdaac0
 83% aaafe800000000003b5bb540
 84% 55ba5000000000006fef5680
 85% b6a83800000000005f736ac0
 86% aaa00c00000000003dfdad40
 87% 55680e00000000003bd65580
 88% b6a107000000000077bc5a80
 89% 55a013c0000000023ff82b40
 90% a80401a0000000005db45540
 91% 429021f0000000043ff02d40
 92% 900000f80000000096c4aa80
 93% a00080be000000082a902d80
 94% 004204770000000244401540
 95% a200003e8000001411001540
 96% 4004105fc000000044444b40
 97% 8800001b8000000a00800540
 98% 5040411f4000001012000280
 99% 80040007c000001440044080
100% 5080040d0000003100100040
101% 800040200000007400400400
102% 51080002000000e804008040
103% 80008440000003f210000080
104% 50000005000007d400080940
105% 0111000080001ef020808280
106% a00008894000ffd480001540
107% 02000000fa57bb680108aa80
108% a0222002bfffffe900012b40
109% 0a4001115ffdedd20824d540
110% d0888004bb6fbfb4008b5a80
111% ad251202bffdfbe921255580
112% b554a05576ab576a045aaa80
113% aaaa950aaaad5aaaa955b6c0
114% 56d56a556d6aaad48556aa80
115% b55b5555aaab6b5ab55aad40
116% 55aaaaaab5b555554aaad580
117% ad556d5b56aaad6b556b5a80
118%%EndPreview
119%%BeginProlog
120% Use own dictionary to avoid conflicts
1215 dict begin
122%%EndProlog
123%%Page: 1 1
124% Translate for offset
1250.000000 0.000000 translate
126% Translate to begin of first scanline
1270.000000 95.872000 translate
12880.640000 -95.872000 scale
129% Variable to keep one line of raster data
130/scanline 90 1 mul string def
131% Image geometry
13290 107 8
133% Transformation matrix
134[ 90 0 0 107 0 0 ]
135{ currentfile scanline readhexstring pop }
136image
13772727272717171717171717172717171717171717171717172717171727271717171727273736f
138675852524e4653535a676b73737272727272727272727272727272727272727272727272727272
139727272727272727272727272
1407172717271717171717171717271717171717171717171717271717171717172727272726d5d4a
1414039393939373a3a3c3f4653637172727272727272727272727272727272727272727272727272
142727272727272727272727272
1437171717271717171717171717271717171717171717171717271717171717173747271644b3f3a
1443a393a3a3a393b3b3b38393b3d4d64707272727272727272727272727272727272727272727272
145727272727272727272727272
146727272727171717171717171727171717172717171717171727171717171727372705b3b3d3b3a
1473939393939393938393939383a3c3f546d71747272727272727272727272727272727272727272
148727272727272727272727272
149727271727171717171717171727171717171717171717171727171717171727173553e3d383a39
150393a383838383838393940564d3f38394668727272727272727272727272727272727272727272
151727272727272727272727272
15271717171717171717171717172717171717171717171717172717171717172715f3d38393b3b39
1533a393939393939393a3c5574807252403742627272727272727272727272727272727272727272
154727272727272727272727272
155727271727171717171717171727171717171717171717171727171717172726c403c373a3a3a3a
1563a3a3a3a3a3a3a3a393e5e82958c72543a38416a72737272727272727272727272727272727272
157727272727272727272727272
158727171727171717171717171727171717171717171717171727171717271735a3d383b3a3a3a3a
1593a3a3a3a3a3a3a3a383c5f87978e7c65493a3c5070737272727272727272727272727272727272
160727272727272727272727272
1617171717271717171717171717271717171717171717171717271717172736c4638373b3a3a3a3a
1623a3a3a3a3a3a3a3a3a436384897d6d644f3a3b3e60727472727272727272727272727272727272
163727272727272727272727272
164727171727171717171717171727171717171717171717171727171717273603a3839393a3a3a3a
1653a3a3a3a3a3a3a3b39425c6f68574745403b3c3848707472727272727272727272727272727272
166727272727272727272727272
1677271727271717171717171717271717171717171717171717271717172724d373938393a3a3a3a
1683a3a3a3a3a3a3a393a3d494e3e3e3c3b393c3a393b617272727272727272727272727272727272
169727272727272727272727272
17071717171717171717171717171717171717171717171717172717171727241393839393c3a3a3a
1713a3a3a3a3a3a3a393b3a3a3d3b3a3d393c3b393b3a4b7374717272727272727272727272727272
172727272727272727272727272
1737272727271717171717171717271717171717171717171717271717172703a3b3937393b393a3a
1743a3a3a3a3a3a3a3a3a3b3a3a393d3a3b3b3b393a393e6d74727272727272727272727272727272
175727272727272727272727272
1767272727271717171717171717271717171717171717171717271717171633c3a3a38383d413c3a
1773a3a3a3a3a3a3a3a3a3b3e4142393c3c3b3b3939393c6074707272727272727272727272727272
178727272727272727272727272
1797272727271717171717171717271717171717171717171717271717171623b373b3e40475d5a3f
1803b3b3a3a393b3b3b373839486b6d3d393b3b3a38393b5c73717272727272727272727272727272
181727272727272727272727272
1827272727271717171717171717271717171717271717171717271717172623b373c3a3d3f425d65
1833f393a3a3d393b3e5b75795a3e6562393b3b3b39393d4f71727272727272727272727272727272
184727272727272727272727272
1857272727271717171717171717272717171717271717171717271717172623c3838538a9e7e4960
1864e3c3a3a3c3a57879ea9b0b68e445b463b3b3b3a3b3d4a72727272727272727272727272727272
187727272727272727272727272
1887272727271717171727171717272717171727171717271717271717172613c374d96b6cabb8e48
189463b3a3a3a5291abb6c0c7d1be7f3f473b3b3a38393a4672727272727272727272727272727272
190727272727272727272727272
1917272727271717171717271717271717171717171717171717271717172603c3770acd1e3dfcc84
1923a3b3a3a3d85c0e7f4f7f7f2d9a4593a3b3b393839393f6b727272727272727272727272727272
193727272727272727272727272
1947272727271717171717171717271717171717171717171717271717172603c3c9aebdbc5eefdda
19545393a3a45b8f7fcda8386d1faec8b373b3b3a3938383e6b727272727272727272727272727272
196727272727272727272727272
1977272727271717171717171717271717171717171717172717271717172613946c8db4e7188eaf9
19860443c3e4dc7fbe953468a7fcdfdc7433b3b3a3839383c6a727272727272727272727272727272
199727272727272727272727272
2007272727271717171717171717271717171717171717171717271717172603a4bd59a387184a5fb
201755363655bc9fb9c3d3a5c907ffbe7543b3b3a3939383c6a717272727272727272727272727272
202727272727272727272727272
2037171717171717171717171717171717171717171717171717171717171673b4ad5833e4a7f75f8
2046f484b575cb3f67b363c445b68f4ed553a3a3a3939393b6a717272727272727272727272727272
205727272727272727272727272
2067272727272717171717171717271717171717171717272717271717171714245cc953c3d5667ce
207666e6f6c6282e97a3b3a3a3b5bf5ea58393a393a393c386a737272727272727272727272727272
208727272727272727272727272
209727272727171717171717171727171717171717171717171727171717171413eb7c4453b416fa6
210c3c9c6c2bcb1c19d3a3c3b3e8cfbdc4c3939393a39393969727272727272727272727272727272
211727272727272727272727272
212727272727171717171717171727171717171727171717171727171717171413a8df18e477da2af
213cdcecbbfa6b2cfc289534273ebf9ac3f3939393939383b62727272727272727272727272727272
214727272727272727272727272
21572727272717171717171717172717171717172717171717172717171717142385bdae697a9c1cd
216cfcecfd3d4d7dcd9d5c5a8c5e4dc633838393a39393a365b727272727272727272727272727272
217727272727272727272727272
21872727272717171717171717172717171717171717171717172717171717142363e99a4a8b9cacf
219cecfd2d8dcdfe2dfdedad6cdc3ac693f39393939393a375b727272727272727272727272727272
220727272727272727272727272
2217272727271717171717271717271717171717171727171717271717171714137538fa4b4c2cbcf
222cfd1d5dadee2e1dfdedededfdcdab5553a3a39393a3c3859727272727272727272727272727272
223727272727272727272727272
2247272727271717171717171717271717171717271717171717271717171714b43839facbdc8cfcf
225d0d3d7dae2e2dfdedededed1b1c5c05e3c3b393a3c393c4c717272727272727272727272727272
226727272727272727272727272
227727272727171717171717171727271717171717171717171727171717172524c94a0b2c1cbcfcf
228d1d5d9dee1dfdedededabea8aebbad4f3b3c3a393a3a3d426b7273727272727272727272727272
229727272727272727272727272
23072727272727171717271717172727171717171717172717172727171717254478ea5b9c3ced0d1
231d3d6dbe0dededddccfabaab7bbbaaa4b3c3b393a37393f3b597174727272727272727272727272
232727272727272727272727272
233727272727171717171727171727171717171717171717171727171717171503b5c84aec9d0d1d1
234d6d9dddcded9d1b0a0b1b8bbbab387403a3b6c7446333938477173727272727272727272727272
235727272727272727272727272
2367272727271717171717171717271727171717171717171717271717171714f3d457986a3c5d1d6
237d8d9d8d1bfa795a2b4b7bab7adac8642383863978e6f413c3c6973727272727272727272727272
238727272727272727272727272
239727272727171717171717171727171717171717171717271727172717272523b4390a58a8e9da8
240aba4a29d9ca5aeb3b2afabb7c4c2bb5d3b3645849b99663a3c4e72727272727272727272727272
241727272727272727272727272
242727272727171717171717171727171727171717171717271727171717273543c49adbfa29097b4
243c0b9b5b3b4b0afada5aabec7cfcac3763a3b3c5e999a8745393d65727272727272727272727272
244727272727272727272727272
245727272727271717171717171727271717172717171717171727172727171483856aac1bfa18e9e
246b1b4b2afa9a3a0a4b3c1c1c5d3ded4ac413a3b4079895a38353948707472727272727272727272
247727272727272727272727272
2487272727271727171717171717272727171717171717171717272737272633f3c4ea8c5c1c0a790
249919698959193a7bac2c1c9e1f4fbfbde6c3b3c3a39423c3b3a393e617473727272727272727272
250727272727272727272727272
2517272727271717171717171717271727171717171717172717272717270453b394dc1d9c8c2c2bc
252a79b9b9dabbac0c1c2cde3f8fdfdfdfabf453b3b3b3b3b3b3a393d4c7071727272727272727272
253727272727272727272727272
254727272727171717171717172727171717171717171717171727270715b3d3b398ff5e7cec3c3c1
255c3c1c2c2c3c2c2c8d4e4f5fdfdfdfdfdf9723f3b3b3b3b3b3b3a39435a74747272727272727272
256727272727272727272727272
2577272727271717171717171717271717171717171717171717271726750463658e0fbf7e4c6c2c3
258c3c2c3c2c2c4ceddedf7fdfdfdfdfcfdfccb4a3b3d383b3b3a3a3a3e4a6b727271727272727272
259727272727272727272727272
26072727272717171717171717172717271717171717171717172716d4b544340b1f7fcfdf7d5c2c2
261c2c2c2c2c6d5e7f5fcfdfdfdfdfdfdfcfbf7833d3d3b3b3b393b393a3b4e717272717272727272
262727272727272727272727272
2637272727271717171717271727271727171717171717171727371483a3a3673f4fdfcfbfceccfc5
264c2c1c2cde3f3fafdfdfdfcfdfdfdfdfcfdfccb40393a3b3b39393a393b3c607271727272727272
265727272727272727272727272
266727272727171717171727171727171717171717171717171705a3e3f3c45d0fcfdfdfcfdfcf5e6
267d9dce5f1fafcfcfcfdfdfcfdfdfdfdfdfdfdf66937393b3b393939393a3a486a72717272727272
268727272727272727272727272
2697272727271717171717171717271717171717171717171725f3e3a3c3985fbfcfdfcfdfdfdfdf9
270f1f8fcfdfdfcfcfcfcfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd933b3a3b3b3a3a3a3a393a3d4a6b717272727272
271727272727272727272727272
272717171717171717171717171717171717171717172727267443b3b394cd2fafcfdfdfdfdfdfdfb
273fafcfdfdfdfcfcfcfcfcfdfdfdfdfdfdfdfdfbc73b3b3a3a3a393a3a3a393c3e52727272727271
274727272717171717172717271
275727172727171717171717171727171717172727175736d423a3a383c7de7f9fefefdfdfdfdfdfc
276fbfcfdfdfdfcfdfdfcfdfdfdfdfdfdfdfdfcf8e24d3c3b3b3a3a3a3a3b3b393a3b537173727272
277727272727272727272727272
2787272727271717171717171717271727171727271726e4d3b3b3a3646a0e2f8fdfefdfcfcfdfdfc
279f8f8fcfdfdfdfdfdfdfdfcfdfdfdfcfbf4f0efeb653f3b3b3b3b3b3b3b3b3938393f5772727272
280727272727272727272727272
281727172727171717171717171727171717171727171533f3b3b3a364aa5cef0f9fbfdfdfcf9f5f1
282ecebf3f8fafbfbfafcfaf8f7f5f5efeae3dbdfe687473b3b3a3b3a393a3a3b393a393f5c727272
283727272727272727272727272
2847272727271717171717171717272717171717271623d3d3a3b3a3a5ba9b8d0e7edf5f9f9f5ede3
285e1e5e7f2fbf9fafaf7eee2dad3d0cececcc8c9d8c5513a3b3a373c393d3b3a3939383d3e637272
286727272727272727272727272
287727272727171717171717171727171717172726e4a3d383a3b3a456fadb5cbddebf8fbfcfdfced
288e4f5fbfdfcfdfdfdfcf7ede3d5cecac8c7c6c6c7deb844393e644e3a393b3a3a3939383c4b6f72
289727272727272727272727272
29072727272717171717172727272727271717272603e3a3b3b393a4b7cbbd3ebf7fdfcfcfbfdfcee
291f1fcfcfcfcfbfbfdfcfcfdfbf8f2e8ded3cbc7c6ceee993d34556f5f463c3d393b393a3a3e6272
292727272727272727272727272
293717171727171717172717171727171717173704b3b3d39473c3c5fb0dcf1fbfcfcfcfdfcfcfcf5
294f5fbfcfbfdfcfcfcfcfcfbfbfdfcfcfbf5e9d9cdc7d8ea683b3d3d58724b3b3d3b3a3a3a3c5173
295737272727272727272727272
2967272727271717171717271717271717171736e433e385e603e4090dff5fcfdfcfcfbfcfcfbfcfa
297fbfbfcfcfcfbfcfdfcfcfcfcfdfcfcfcfbfcf6e6d3c9e3c3403a3d394d7342353e3a3b3a39416b
298727372727272727272727272
299727171727171717171717171727171717172673d374a6b3b3d4cd9f8fdfcfcfcfbfdfbfcfbfcfc
300fbfcfcfbfcfcfcfcfdfcfcfcfbfcfbfcfcfdfdfaedd4ceeb6c3c3d3d3e51663a3e383b3a393c56
301717472727272727272727272
302727271727171717171717171727171717173573c3c604d3b3c8ffbfdfbfcfdfcfcfcfcfcfcfbfb
303fdfbfdfcfdfbfcfcfcfbfcfcfdfbfdfcfcfcfcfdfcedd3dac43d384e5b5064583a3c3b3a363c40
3046f7272727272727272727272
305727271727171717171717171727171717170483f476f373851e9fdfdfdfbfcfcfcfcfcfcfbfcfd
306fcfcfcfbfcfcfbfbfcfcfdfcfdfcfcfcfcfcfcfdfcfdf1e6f1583f5e7770546d42393b3a3b3a3d
307637272727272727272727272
3087272727271717172717171717271727372643f3c6a52373da0fbfcfcfcfcfbfcfcfcfdfcfcfbfb
309fcfbfcfbfbfcfdfcfcfcfcfcfcfcfcfbfcfcfdfcfdfbfcfcfd9545657c735259613d3c393a393b
3104e7172727272727272727272
3117272727271717171717171717271727471513a456a393a5ae6fafcfbfcfbfcfbfcfcfcfcfbf8fa
312fbfcfcfcfcfdfbfcfdfcfcfdfcfdfcfbfdfcfbfcfcfcfcfcfdc64f5e6456434078433b3d393b3d
313436c72727272727272727272
314727272727171727171717171727272726e47385c53333e98fbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcf9eafb
315fbfbfbfbfcfcfbfdfcfcfbfcfcfcfcfcfbfdfcfcfdfdfcfdfce7473d3f3b3b375e57393d383939
3163b6171727272727272727272
31772727272717171717171717172717272633c3b703f3451dafcfcfbfbfcfcfbfcfcfdfdfbf4e8fa
318fcfdfcfcfcfbfcfbfcfcfcfcfbfdfcfcfcfcfcfcfcfbfbfcfcfa623c3a3a3b374b66373d393939
3193b5072727272727272727272
320727272727171717171717171727272714e3b52613b388af8fcfbfcfbfcfcfcfcfcfdfcfcf2edfc
321fdfcfcfcfcfdfcfbfcfcfcfcfcfdfcfdfdfcfcfcfcfdfcfbfcfc84383b3b393a3f774138383938
3223a416f727272727272727272
323727271727171717171717171727272663c3c68453b40c5fbfbfbfdfdfcfcfdfbfcfcfcfcededfb
324fcfcfcfcfbfcfcfcfcfbfbfcfcfcfcfcfafcfcfcfcfbfcfdfcfda23c3b3b3b3b3d7437383b3a39
3253b3f68727272727272727272
3267272727271717171717171717174714b3a3a6b373b57eefcfcfcfcfbfcfcfbfcfcfbfdfbe9e9fb
327fbfcfcfcfbfcfcfbfbfcfcfbfbfcfbfcfcfcfcfcfbfcfcfcfdfcaf3b3b3b3c3a406f37373a3a39
328393d5f727272727272727272
3297171717272717171727171717271623e3d4a60373b82fbfcfcfdfbfdfcfcfcfcfbfcfcfbe6eafb
330fcfdfcfcfcfcfcfbfdfcfcfcfdfcfcfcfcfdfcfcfcfbfcfcfcfdbd3a3b3b3a3843633836393a38
3313a3c54727272727272727272
332727272727272717171717272736d463a37535c3839aafcfcfcfdfdfcfcfcfbfcfdfcfbfbe6eaf9
333fbfbfcfbfcfbfcfcfbfdfcfcfbfcfcfcfcfdfcfcfcfcfbfdfcfcce3c3b3b393c4e533937383939
334383c4f727272727272727272
33571717272717171717171717371593d3b3952603947cdfcfbfcfcfcfcfcfdfdfcfcfcfdfae2e9fa
336fbfbfcfdfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbfbfcfbfdfcfcfdfafcfcd4423b3b3b3a5a4e393a39383a
3373a3940727272727272727272
3387272727271717171717271726c41393c3656683b47d6fdfbfcfcfcfcfcfcfbfcfdfcfcfae1e9fb
339fbfcfdfcfcfcfbfcfcfcfcfbfcfcfbfcfcfcfbfbfdfcfbfcfcfdda413b3b3c3b6644393a3a3938
3403b3a3f727272727272727272
341727271727171717171717171553c3b3b405f6d394ce1fcfcfcfcfcfcfbfdfcfcfcfcfcf9e1ecfb
342fcfcfcfcfcfbfbfcfdfcfcfdfbfcfcfcfcfbfcfbfbfdfcfdfcfcdd423b3b3b39643f393a393939
3433a3a3e727272727272727272
3447272727271727171717171724f3e363d4f767e3b5be9fcfdfcfdfbfbfbfcfcfbfafcfcf8e2eefb
345fbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbfdfcfbfcfdfcfcfcfbfdde433b3b3b455f3a3b3b3a3a39
34639393e727272727272727272
34772727272717171717171716e46393938466b863e69edfcfdfcfcfcfcfbfcfcfcfcfcfcf7e2eefc
348fbfcfcfdfbfdfcfbfdfcfdfdfdfcfcfcfcfdfbfcfcfbfcfcfbfddc443b3b385a463b3b3b3a3839
349393940727272727272727272
35072727272717171727171716f413a3a3a3945724869effcfcfcfcfbfcfcfbfcfcfcfcfbf8e2f1fc
351fcfcfcfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbfcfcfcfcfcfcfbfcfdfccc3f383a41683b3d3d3a3b3a3a
3523a3b42727272727272727272
35372727272727171717171716e443938393c3c49626eeefcfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcf8e2f1fc
354fbfcfdfcfcfdfdfcfcfcfcfcfbfcfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcb83b3f5a685d455b6054463f3a
3553c3a51727272727272727272
356727272727271717172717171524a728f8d5e424d80e3fbfcfcfbfcfcfdfcfbfcfcfcfcf7e1f2fb
357fcfcfcfcfcfcfcfbfcfdfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfdfcfcfcfc9c405b503d3b3c3c455368755c
3583d3a5a727272727272727272
35972727172717171727271727174a3c9d4d6c87b3b50b0f9fcfcfdfcfcfcfbfdfcfcfcfcf8e2f3fb
360fcfcfdfcfcfcfcfcfcfcfbfbfbfcfbfcfbfcfcfcfcfcfbf9fbf66956403b3a3a39393b3a3a608d
361654567717273727272727272
3627272727271717172717371739bc1d1d4d4d4cc7f3f55a9f5fbfbfcfbfdfbfbfcfbfbfcf8e1f3fc
363fbfcfcfcfbfcfbfcfcfdfdfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbf6d5d3d3d29c59393a393b3b3b3b3a3c5d76
36461486b737272727272727272
365727272727171727171737288b1c7d1d4d4d5d4cc803f4ea1f0fbfcfcfcfbfcfcfcfdfcf6e3f4fc
366fdfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfdfbfcfcfcfbfcfcfcdccfdbdddccd5b3e3a393b3b3b3b3a3e655e
367519c89727373727272727272
3687171717272727171717276a3b8c8d2d4d5d4d5d5c66d3a4892e9fcfbfcfdfcfbfbfbfcf8e1effb
369fcfbfcfcfcfcfbfcfcfbfcfbfcfcfcfcfbfcfcfcfcd5c7d4d7dabb50383c393b3b3b3b3a414f40
37076cfda8f7374727272727272
3717172717372727271707e9db3c0cdd4d4d5d4d4d5d4b6543b4673d6fbfbfcfcfdfdfcfbfaeaedfc
372fbfdfcfcfcfdfdfcfcfcfcfcfbfbfcfbfcfdfcfcfcd7c5d3d4d1a9513a393a3b3b3b3b3a3a3653
373bad5d7b87371727272727272
3747170778c9baaa8a5a3a7b4bdc9d1d4d4d4d4d4d4d5d2a04435405bc1f7fcfcfdfbfcfcfdfbf9fc
375fdfcfbfcfcfcfbfcfcfcfcfbfcfcfcfdfcfcfbfbf8d8c4d3d2c9a85c3a3b383b3b3b3b3a3a4196
376cfd1d4c47370727272727272
37773779fb2bcc1bfbbbbbdc4cad1d4d4d4d5d4d4d4d5d4cb7c3d373c469ef3fbfcfcfcfdfcfcfcfc
378fcfbfcfcfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbfcfbe8d3c7c4d2cec3ae78463c36383836373b477dbf
379cccfd1c07671727272727272
380738ab0bec9cdccc9c7ccd1d2d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d5b758383b3a4387e5fdfcfcfcfbfcfcfc
381fdfdfbfcfcfcfcfcfbfcfcfdfcfcfbfbfdfceecdc7c3c2cecbc1ae997146403e393d426189b2c3
382cccfd2c27572727272727272
3837193b7c7ced1d2d3d2d3d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d3d4cf953d383a353a68d0fbfbfbfbfdfcfc
384fbfbfbfdfcfdfcfbfcfcfbfcfcfcfdfcfbfde3c7c8c2bfc9cac4b5a69c8e7d77767e929eacc0ca
385d0d3d4d07f72727272727272
386729eb8c8d0d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d3d3d5c065383b38343f57bffbfbfcfcfbfc
387fcfcfcfcfbfbfcfdfcfcfcfcfbfbfbfcfcfbdfc9c8bdb9c8cac6bbb0a8a5a1a0a1a3a7b1bfccd1
388d4d4d4d3af77717372727272
3897192b7c6d0d4d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d3d4d4a64639383c3a3852c7fcfcfdfdfd
390fcfcfcfcfcfcfdfdfcfcfdfcfdfcfbfcfcfbe0c8c8b8b4c6cacac1b9b5b1b0afafb2b7c0cbd4d4
391d4d5d4d2cf9c727272727272
392728cb5c3ced4d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4c97d3b363a3737396ef0fcfcfcfc
393fdfcfcfcfbfcfcfcfcfcfcfcfdfcfcfbfcfde7cbc9b3aebfc9cbc8c2bcbbb9b9b9bcc3c9d1d5d5
394d5d5d5d3d1c88f7272727272
395718bb2c0cdd3d4d4d4d4d4d5d5d5d4d4d5d4d4d4d5d4d4d4d4d5b6573a3939393742d8fcfcfcfc
396fcfbfcfbfcfcfcfdfcfcfcfcfbfbfcfcfdfbeed0c8adaabcc9d0cecbc5c3c2c1c3c5c8ced2d5d5
397d5d5d5d5d4d1c29071727372
398727fafbdccd3d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4ce974038393b393fd1fcfcfcfb
399fcfbfcfdfcfcfbfcfcfcfcfcfbfcfcfbfcfcf3d3b588aabdc9d0d2d1cdcbc9c8caccced1d4d5d5
400d5d5d5d5d4d3d0cb99767372
401727aadbccbd3d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d3d5c57a3a3a383a59ecfdfcfcfc
402fbfcfcfcfcfcfcfbfcfbfcfcfbfcfcfcfbfcf2c46785aabdc9d1d3d3d2d2d0d1d1d2d2d3d4d5d5
403d5d5d5d5d5d5d4d4d4b88872
404727bacbacbd3d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d4d3d5b15441467bd7fcfcfcfbfc
405fcfdfdfcfcfcfbfcfcfcfdfdfcfcfcfcfbfccd5d4484abbecad1d2d4d4d5d4d5d4d4d4d4d5d5d5
406d5d5d5d5d5d4d5d4d4d5cea5
407727caebac9d3d4d4d4d4d5d5d5d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d5d3d3ce99a7dcf8fcfcfcfcfcfc
408fbfbfcfcfbfcfcfdfcfcfcfcfbfcfcfcf8c2523a4789aabecad1d3d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
409d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d2c6
4107084aebacbd2d3d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d3d1d1bfa4f4fafbfbfcfcfbfc
411fcfcfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbfbf6a44538364e8aaabecbd2d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4
412d4d4d4d4d4d4d5d5d4d3cec1
413718eacbbcdd3d3d4d4d4d5d4d5d4d4d4d5d4d4d5d4d4d5d4d5d4d4d3cfceadbdfbfcfbfcfcfcfc
414fbfdfdfcfbfdfbfbfcfcfbfbfcfce87f42353834578aa9c0cbd2d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
415d5d5d5d5d5d5d5d4d0c9c19f
416739daec0d0d4d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4cfd0bc95d1fbfbfbfcfcfc
417fcfcfcfcfcfcfbfcfcfcfcfcefa84c3b383c39385e88a7c1ccd2d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
418d5d5d5d5d4d4d4d1c6bca676
41981a6b6cbd2d3d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4cfcabf9f80cbfafbfcfcfc
420fbfcfcfcfcfbfcfcfcfcf0b45b3c3a3b3a3738396488a6bfccd3d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
421d4d4d4d4d3d1ccc1b5947871
42294aebfcdd2d3d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d5d4d4d4d0c6bda6835a8ad1eff7fb
423fcfbfcfcfbfaf3e7c5935a3f373a3b3b3b3b3b3d6b8ba7becbd2d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4
424d5d4d4cec7c0b5a280727373
425a4afbdc8d1d2d2d3d4d3d4d4d5d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d4d4d4d1c8bca98d693b3d5c7e93
426a7aea0988f7c5e4b3d3b3a38383b3b3b3b3b3a43708ea7bdcad2d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d2d1
427d2d1c8bbb09a7f7372727272
428a3abb7bfc8cbcdcecfd0d2d4d3d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d5d5d4d5d4d0c8bca78f75473839383d
4293d3a39373836353a383b37373b3a3a393a3a38477590a6bac9d2d4d5d5d5d4d4d4d5d4d4d0ccca
430c6bdb1947971727272737272
4319aa5aaafb7bcbfc0c3c5c6cacccfd0d1d2d3d3d4d4d4d4d5d5d4d4d3cec3b6a28b7b553939393a
432393939393939393939393939393a393a3a393947768fa3b5c3cfd4d4d4d4d4d4d2d2d1cbc5bfbb
433b19b80737172727272727272
4347a91989da0a2a7abafb2b6b7bcc0c4c6c9cdd0d2d4d4d4d4d4d4d4d1c8bba9988a7c593a3a3a3a
4353a393a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3938393a3a3a4a768a9daebdc9d0d2d3d3d2d2d0cdc7bfb8b2a6
4368a7371717171727272727272
4377172757a838c91979c9fa4a4a6a9aeb1b6bac1c7cdcfd1d2d1d1d1cbbfb09e8f857958383a3839
4383b3b3b3b3c3b3b3c3b3b3b3b3b3a3837383a394c738596a5b5bfc9ced0d1d0cdc7bfbbafa49a7b
439727172727272727272727272
440727273727272747c858b90949496999b9fa4acb3b9bec3c8cbcac4bbafa393867d734e3c404141
4414b555858585858585858585857554d454543404d7082909daab6c0c5c7c8c6beb8b2a89b8a7571
442727272727272727272727272
4437372727272727171727274797d8185898d90959ba2a6abb0b6b6b0a89c92867e776547656f7372
444707172727272727272727272727174736f6f66656c7e8a959fa6aeb3b4b4b1aaa49d9382727272
445727272727272727272727272
446727271717271717171727271717273767b7d82898e9195989b9b98928a837e7972616470727172
44772727171717171717172727272727272727171706d76828e979b9da0a1a19f9b968d7c73727271
448717272727272727272727272
44972727272717171717171717172717170717172767d81868788878683807c776f6e727271717171
4507171717171717171717272727272727272727271706f79838c9192959595938d84787171717272
451727272727272727272727272
4527272727271717171717171717271717171737372727375767a7c7d7b79746e6d72737271717171
4537171717171717171717272727272727272727271726e6f737c8285888786837974727172717272
454727272727272727272727272
4557272727271717171717171717271717171727272727272707273706f6f71707272727271717171
45671717271717171717172727272727272727272727272716e6f6f72757372727172717172727272
457727272727272727272727272
458showpage
459%%Trailer
460end
461%%EOF