PageRenderTime 19ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/usr.bin/grep/nls/hu_HU.ISO8859-2.msg

https://bitbucket.org/freebsd/freebsd-head/
Unknown | 13 lines | 13 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 71981109a3e914efac54e78d68eaea0b MD5 | raw file
 1$ $FreeBSD$
 2$
 3$set 1
 4$quote "
 51 "(szabványos bemenet)"
 62 "bzip2 tömörített fájl nem olvasható"
 73 "ismeretlen %s opció"
 84 "használat: %s [-abcDEFGHhIiJLlmnOoPqRSsUVvwxZ] [-A szám] [-B szám] [-C[szám]]\n"
 95 "\t[-e minta] [-f fájl] [--binary-files=érték] [--color=mikor]\n"
106 "\t[--context[=szám]] [--directories=művelet] [--label] [--line-buffered]\n"
117 "\t[--null] [minta] [fájl ...]\n"
128 "%s bináris fájl illeszkedik\n"
139 "%s (BSD grep) %s\n"